Odpolední družina: čarodějnický rej a kouzelné špekáčky!

V pátek 29. dubna 2022 navázal program školní družiny na dopolední čarodějnické učení ve třídách. Čarodějnické odpoledne bylo opravdu kouzelné, protože bylo nabito kouzelnými aktivitami. 

„Spolu s našimi vychovatelkami a asistentkami jsme pro žáky měly připravený program. Jednalo se o nejrůznější soutěže, diskotéku, tombolu a nechyběly ani diplomy a drobné dárečky pro děti. Asi nejvíce se ale děti těšily na opékání špekáčků na školní zahradě,“ popisuje vrchol akce vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS. 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě akce, a paní Lence Žáčkové, která s organizací rovněž pomáhala. Vřelé díky patří panu učiteli Mgr. Ondřeji Švrčkovi, bez kterého by nevzplál oheň. Jak si samotní žáci akci užili, se můžete podívat ve fotoprezentaci.

Bc. Hana Horáková