Novinky MŠ

Pozvánka na slavnostní pasování dětí na školáky

Vážení rodiče a milé děti,

zveme vás na tradiční slavnostní akci naší školky Pasování na školáka a společné rozloučení s předškoláčky s pestrým programem, který s dětmi připravili pedagogové naší mateřské školy.

Co Vás čeká? Odpoledne s bohatým programem – kromě samotného slavnostního aktu pasování připravujeme například vystoupení dětí, opékání buřtů, malování kamínků či fotokoutek. Od Vás rádi přivítáme občerstvení z Vaší domácí kuchyně. 

Těšíme se na společné setkání. Za tým mateřské školy

Mgr. Markéta Martinů


Den dětí se slavil i u nás ve školce

Den dětí je svátek, který patří jen a jen dětem – a jinak tomu nebylo ani v lichnovské školce, i když jej naši nejmenší se svými učitelkami oslavili o den dříve, tedy v pátek 31. května 2024. Slavilo se tancem, zpěvem, smyslovými aktivitami i soutěžemi. Na závěr získal každý malý účastník drobnou odměnu.

Pro tuto speciální příležitost byl pro děti připravený bohatý program plný her a různých zábavných činností. „Zahráli jsme si oblíbené pohybové hry s hudbou, jako například na sochy, domečky nebo židličkovou,“ vzpomíná na slavnostní den učitelka mateřské školy Lucie Weissmannová, DiS.

Učitelky mateřské školy připravily i velkou překážkovou dráhu, ve které děti například chodily po kladině, seskakovaly z překážky do žíněnky, chodily do schodů, sjížděly po skluzavce, házely míčky do koše nebo prolézaly tunelem.

„U stolečku jsme s kolegyněmi pro děti nachystaly různé smyslové činnosti, jako třeba stavění obrázků z více částí, šipkový labyrint, úkoly na procvičení předmatematické představivosti, navlékání barevných korálků dle předlohy, skládání kamínků a skořápek dle správného tvaru či předkresleného obrázku. A na závěr oslav dostal každý malý účastník odměnu – dětský bublifuk a drobné sladkosti,“ popisuje další aktivity Lucie Weissmannová.

„A ještě v něčem byl letošní Den dětí výjimečný, celá parta ze školky při něm oslavila šesté narozeniny Vojtíška Fojtíka ze třídy Motýlků,“ doplňuje učitelka.

„Celé dopoledne bylo plné smíchu, zábavy a radosti, děti si tento den pořádně užily. Proběhly se, zatančily si a vyzkoušely si nové aktivity. Zkrátka všichni jsme strávili zábavné dopoledne. Velice děkuji všem, kteří se na uspořádání dětského dne podíleli,“ dodává závěrem Lucie Weissmannová, která ještě prozradila básničku, kterou s dětmi ke Dni dětí trénovala.

Básnička pro děti

Dneska slaví děti svátek,

je tu křik a trochu zmatek.

Všichni se dnes veselí,

nikdo není v posteli.

Dovádí se, tancuje,

hudba k tomu raduje.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Den rodiny: Oslava pro děti ze školky a jejich blízké se vydařila

Zpěvem a tancem naši nejmenší v kulturním domě v Lichnově oslavovali Den rodiny. Akce pro rodinné příslušníky, ale i širší veřejnost se uskutečnila ve čtvrtek 23. května 2024 odpoledne a děti se svými učitelkami se na ni připravovaly už dva měsíce předem. Vedle vystoupení dětí bylo připraveno také pohoštění a aktivity na stanovištích.

Děti na oslavě Dne rodiny recitovaly básničky, zpívaly písničky a předvedly i muzikálové taneční vystoupení. „Přípravu na svůj velký den si děti užily, věděly totiž, že překvapí a potěší své nejbližší. Poslední generální zkouška se uskutečnila dopoledne před vystoupením,“ prozrazuje ze zákulisí příprav učitelka mateřské školy Ivana Hosová.

Oslavu Dne rodiny zahájila zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů, která přivítala všechny přítomné. Následovalo už samotné vystoupení, které uváděly učitelky mateřské školy.

Pro rodiče si naši nejmenší připravili navíc kytičku karafiátů v květináči a ozdobily ji vlastnoručně vyrobenou květinou a srdíčkem s jmenovkou.

„Program se dětem velmi vydařil a byly odměněny zaslouženým potleskem. Na závěr vystoupení děti svým rodičům předaly kytičku,“ pokračuje dále Ivana Hosová.

Po slavnostním vystoupení se rodiče i děti občerstvili v kavárně pohoštěním, které připravili rodiče a vybraní žáci základní školy pod vedením učitelky vaření Mgr. Moniky Čempel. Při volné zábavě a aktivitách na stanovištích si děti vyzkoušely své schopnosti a obratnost.

Na přípravě a organizaci akce se podíleli nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také pracovníci obce a rodiče dětí. „Děkuji obci Lichnov za umožnění konání oslav Dne rodiny v kulturním domě s veškerým potřebným zázemím. Velké poděkování patří manželům Kellerovým za slavnostní atmosféru, přípravu ozvučení a nasvícení celého vystoupení. Děkujeme také všem rodičům, kteří přišli podpořit své děti, ale také těm, kteří přispěli do naší kavárny. Díky patří učiteli informatiky Michalu Karbanovi a jeho spolupracovníkovi z šestého ročníku Honzovi Babincovi za technické zajištění celé akce a Spolku rodičů a přátel školy za finanční příspěvek na dárek pro rodiče,“ s díky vyjmenovává ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která neopomněla v závěru rovněž vyzdvihnout práci pedagogů mateřské školy: „Zvlášť velké poděkování patří všem učitelkám mateřské školy a asistentce pedagoga, které celý program s dětmi připravily. Zapomenout nemůžeme také na mou zástupkyni Markétu Martinů, která organizaci této velké akce zaštiťovala.“ Všechny pedagožky obdržely jako malé poděkování kytičku.    

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Do školky opět zavítalo Divadélko Smíšek, tentokrát s Malou luční pohádkou

Divadelní představení s názvem Malá luční pohádka zhlédly děti v mateřské škole ve čtvrtek 16. května 2024. Do školky přijali pozvání učitelek herci z Divadélka Smíšek.

Malá luční pohádka pojednávala o cvrčkovi, který se vrátil ze světa a hledal na paloučku kamarády, kteří by hráli v jeho kapele. Byli to moucha Cecilka, housenka Mařenka a čmelák Brunda. Nakonec společně uspořádali na paloučku velký koncert, ve kterém si zazpívaly i naše děti.

„Veselá pohádka plná písniček se všem moc líbila a my děkujeme hercům z Divadélka Smíšek za její umělecké ztvárnění a návštěvu u nás ve školce,“ uzavírá děkovně učitelka mateřské školy Ivana Hosová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Také letos rodiče pomáhali s úklidem zahrady mateřské školy. Děkujeme!

Rodiče, děti i učitelky ze školky se setkali v pondělí 6. května 2024 na zahradě mateřské školy na pravidelné jarní akci s názvem Otevírání zahrady v mateřské škole. Odpoledne se pod širým nebem nejen pracovalo, ale také zpívalo, malovalo a soutěžilo. Na závěr si všichni zaslouženě opekli špekáčky.

Program děti tematicky zahájily slavnostními písněmi a básničkami, kterými přivítaly jaro. Následně se už všichni příchozí chopili nářadí a zapojili do úklidu zahrady školky. „Přestože to zní jako rutinní práce, byla to spíše příležitost spojit síly a vytvořit si prostředí, které bude pro naše děti co nejpříjemnější,“ vysvětluje učitelka mateřské školy Monika Štěrbová.

Hrabalo se staré listí, sbíraly se odpadky, čistily se záhonky. „Při práci vládla příjemná atmosféra a vše jsme zvládli s úsměvem na tváři,“ dodává.

Po práci následovala tvořivá část. Děti spolu s rodiči malovaly kamínky. „Tato aktivita nejen rozvíjela kreativitu dětí, ale jejím účelem bylo i posílení pouta mezi rodiči a dětmi prostřednictvím sdíleného uměleckého projevu,“ pokračuje dále Monika Štěrbová.

Na společném jarním odpoledni nechyběly ani sportovní aktivity jako je slalom na odrážedlech, fotbalové zápasy tatínků s dětmi nebo skákání v pytlích. Na závěr si všichni zaslouženě odpočinuli u ohně a opekli špekáčky.

„Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili a zapojili se do práce i aktivit s dětmi. Vaše pomoc a účast byla neocenitelná a bez ní bychom to nezvládli. Děkujeme za vaši podporu a spolupráci a těšíme se na další setkání,“ uzavírá děkovně Monika Štěrbová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Děti v mateřské škole besedovaly o dopravě s knihovnicí Martinou Vroblovou

Pracovnice frenštátské knihovny Bc. Martina Vroblová přijela v úterý 7. května 2024 do mateřské školy. Pro naše nejmenší měla připravenou besedu na téma doprava, které se s blížícím létem stává více a více aktuální. Děti se s knihovnicí učily poznávat dopravní značky nebo diskutovaly o bezpečnosti, kterou pohyb každého účastníka silničního provozu vyžaduje.

Děti se nejdříve seznámily se základními dopravními značkami. „S velkým nadšením hádaly, které značky znají a co symbolizují. Poté následovala diskuse o pojmech jako je doprava a silniční provoz. Společně si s paní Vroblovou také vysvětlili, jak funguje semafor a proč je tak důležitý. Děti se dozvěděly také o pravidlech silničního provozu a kdo všechno je jeho účastníkem,“ prozrazuje náplň besedy učitelka mateřské školy Monika Štěrbová.

Martina Vroblová dětem také předčítala pohádky s ponaučením. „Poutavé příběhy děti poslouchaly se zatajeným dechem. Pohádky je bavily, ale zároveň ukazovaly důležité lekce o bezpečnosti v dopravě a vzájemné ohleduplnosti,“ pokračuje dále Monika Štěrbová.

Vrcholem celého setkání byla praxe. Děti si vyrobily koníka z papíru, který se stal symbolickým účastníkem silničního provozu. Pomocí různě barevných provázků děti koníkovi dodělávaly hřívu, čímž zároveň procvičovaly jemnou motoriku.

„Dopravní beseda nejenže přinesla dětem nové poznatky o bezpečnosti v dopravě, ale také je naučila důležitému principu spolupráce a ohleduplnosti v kolektivu. Ať už jsou na cestách jako chodci, cyklisté nebo později řidiči, tyto znalosti budou pro ně nesmírně cenné. Zároveň to byl skvělý příklad toho, jak mohou knihovny hrát klíčovou roli ve vzdělávání dětí,“ popisuje učitelka mateřské školy.

„Intenzivní spolupráci s Městskou knihovnou ve Frenštátě pod Radhoštěm zahájila naše škola v letošním školním roce. Zapojena je i mateřská škola. Děti ale nemusí složitě cestovat do Frenštátu, místo toho paní knihovnice přijela za nimi do školky. Moc jí za to děkuji,“ uzavírá s poděkováním zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Do dubnové horské výzvy se zapojilo třiatřicet dětí, tři výherci získali poukázky na nákup sportovního vybavení

„Neseď doma v bačkorách, prožij duben na horách!“ Tak zněl název dubnové výzvy žákovského parlamentu naší školy, do které se zapojilo třiatřicet dětí napříč základní i mateřskou školou a také někteří pedagogičtí pracovníci. Fotky z hor a zdolaných horských vrcholů mohli všichni turisté posílat na školní e-mail v průběhu celého měsíce dubna.  Losování v pondělí 6. května 2024 odhalilo jména tří výherců poukázek na nákup do obchodu se sportovním vybavením. Poukázky získala Veronika Němcová z V. třídy, Karel Prchal ze III. třídy a David Janyška z VI. B třídy. Všech třiatřicet dětí, které se do dubnové výzvy zapojily, dostalo účastnický list.

V prostorách chodby u jídelny vznikla za účelem sportovní výzvy speciální horalská nástěnka. Na nástěnce každý den přibývaly nové fotografie malých turistů. „Nejčastěji se na zaslaných fotkách objevovaly děti na Velkém Javorníku a Červeném kameni, ale našly se fotky i z Lysé hory nebo polského Trojmezí,“ prozrazuje nejčastěji navštěvovaná místa v okolí asistentka pedagoga a spoluorganizátorka výzvy Michaela Vymětalová. Ta ještě dodává, že velké množství fotek také přišlo od samotných pedagogů, kteří navíc pro své kolegy zorganizovali výšlap na vrchol Červeného kamene.

„Za celý žákovský parlament děkuji všem dětem i pedagogům, kteří se do turistické výzvy zapojili, a přeji všem spoustu dalších povedených výšlapů a hlavně radost z pobytu v přírodě,“ uzavírá Michaela Vymětalová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Exotičtí papoušci létali tělocvičnou a nechali se i pohladit. Environmentální program nadchl žáky prvního stupně i děti ze školky

Pro všechny třídy prvního stupně a mateřské školy připravila v pondělí 29. dubna 2024 škola environmentální program o papoušcích. Ty jim přivezla ukázat chovatelka Soňa Martisúková ze Slovenska. Asi patnáct papoušků létalo tělocvičnou školy, posedávalo na žebřinách i sítích. Děti si různé barevné exotické ptáky mohly pohladit a vyfotit se s nimi. Dozvěděly se také základní informace o jednotlivých druzích a jejich chovu.

Žáci se postupně vystřídali v prostorách tělocvičny, aby si mohli environmentální vzdělávací program s papoušky užít doslova na vlastní kůži. V přibližně pětačtyřicetiminutovém programu se přihlížející posluchači dověděli, jak se jednotlivé druhy papoušků jmenují, čím se živí a jak se o ně jejich chovatelé starají. „Papoušci byli krásní, barevní, mohli jsme je krmit z ruky, pohladit si je a vyfotit. Naši žáci měli z exotických papoušků velkou radost,“ prozrazuje třídní učitelka první třídy Mgr. Lenka Matulová.

Postřehy žáků byly totožné. „Nejvíce se mi líbil papoušek hyacintový,“ prozradil prvňák Adam. Ostatní jeho spolužáci se shodli na tom, že program byl krásný a že by jednoho podobného papouška také chtěli mít doma.

Podobně to vnímali také jejich nejmenší kamarádi ze školky. „Pro holky a kluky z mateřské školy byla návštěva papoušků opravdovou senzací. Se zájmem si poslechli výklad o různých druzích papoušků i zajímavostech o každém z nich,“ sděluje učitelka třídy Motýlků Nikola Klacková.

Také děti ze školky si mohly kteréhokoliv z představených papoušků pohladit či podržet, ti bojácnější se pomazlili s mládětem papouška Kakadu a nakonec je také nakrmili. „Za nejvíce zajímavé seznámení děti považovaly setkání se Zoborožcem střapatým a Arou hyacintovým – největším papouškem schopným letu,“ doplňuje ještě Nikola Klacková.  

Environmentální vzdělávací program s papoušky, projektová výuka nejen s třídním učitelem se na naší škole konala díky podpoře projektu Šablony – Zážitková pedagogika – EVVO, vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Více o projektu se dozvíte zde.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Srdečně zveme na Den rodiny naší mateřské školy

Vážené maminky, vážení tatínci, milí sourozenci, babičky, dědečkové, tety, strýcové,

srdečně Vás zveme ve čtvrtek 23. května 2024 v čase 15:30 až 17:30 hodin na oslavu Dne rodiny, kterou pro Vás připravují Vaše děti ze školky spolu se svými učitelkami.  

Přijďte se potěšit jejich vystoupením, zažít skvělou atmosféru plnou písniček, tanců a překvapení. Chybět nebude občerstvení, které připravujeme ve spolupráci se základní školou. Budeme ale také velmi rádi, když se rozhodnete obohatit nabídku dobrot z Vaší domácí kuchyně. Výtěžek ze vstupného a prodeje občerstvení bude opět využit prostřednictvím SRPŠ pro Vaše děti.

Po vystoupení do konce akce za své děti zodpovídáte.

Těšíme se na radostné odpolední setkání s Vámi.

Mgr. Markéta Martinů


Pozvánka na zábavné odpoledne SRPŠ Kamarádi z večerníčků

Milé děti, vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás jménem Spolku rodičů a přátel školy pozvala na tradiční jarní akci pro děti, letos nazvanou Kamarádi z večerníčků. Zábavné odpoledne se uskuteční v sobotu 18. května 2024 na hřišti v Bordovicích a na děti čekají spousty aktivit. Akce je určena široké veřejnosti – vezměte kamarády, širší rodinu a přijďte se se svými dětmi pobavit a strávit pohodové odpoledne společně s námi. Jste srdečně zváni.

Jedná se již o třetí ročník akce, kterou spolek v tomto čase pořádá – navazuje na témata Filmoví hrdinové a Čím budu, až vyrostu. Více o předchozích akcích a činnosti SRPŠ se dozvíte na školních webových stránkách zde.

Výtěžek z akce je určen na podporu nadstandardních školních aktivit dětí.

Děkuji členům spolku za organizaci akce a těším se na setkání.

Mgr. Olga Síbrtová


Ve školce se kouzlilo. Třídou Sluníček létala holubice a tančil hadrový panáček

Kouzelnické představení manželů Kellnerových potěšilo děti z mateřské školy ve čtvrtek 18. dubna 2024. Manželé kouzlili s kartami, šátky i holubicí. Některá kouzla si děti mohly i vyzkoušet.

Vystoupení plné napětí a tajemna se odehrávalo ve třídě Sluníček, která se rázem proměnila v kouzelnickou dílnu. Dvojice kouzelníků dětem představila kouzla s kartami, lahví, šátky, mincemi, a dokonce i s bílou holubicí. „Nejvíce se však dětem líbilo závěrečné číslo s tancujícím hadrovým panáčkem, kterého kouzelník vykouzlil z bílého kapesníčku,“ vzpomíná učitelka mateřské školy Lucie Weissmannová, DiS.

Představení bylo interaktivní a děti se do něj v průběhu zapojovaly. Některé měly dokonce možnost se na malou chvíli stát skutečnými kouzelníky a kouzla si vyzkoušet. „Za statečnost při asistování kouzelníkovi s jeho prací si děti odnesly na památku malou pozornost,“ prozrazuje dále Lucie Weissmannová.

Dětem se vystoupení líbilo. „Z čar a kouzel a celé magické atmosféry byly nadšené a kouzelníky na závěr odměnily velkým zaslouženým potleskem. Všechny nás vystoupení manželů Kellnerových doslova okouzlilo,“ dodává ještě závěrem učitelka mateřské školy, která manželům Kellnerovým za jejich vystoupení ze srdce děkuje a spolu s dětmi doufá v další setkání plné magie.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Projekt Se Sokolem do života přinesl dětem nové možnosti sportovního vyžití

Děti z mateřské školy v úterý 9. dubna 2024 prožily sportovní dopoledne na čerstvém vzduchu. Školkáčci ze třídy Sluníček se spolu se svou učitelkou Lucií Weissmannovou, DiS, a školní asistentkou Ing. Alicí Červenkovou vydali na sportovní hřiště v Lichnově, aby si zacvičili a protáhli svá těla nejen v rytmu hudby. Sportovní dopoledne bylo realizováno také díky projektu s názvem „Se Sokolem do života“.

Učitelky měly pro děti připravenou pohybovou rozcvičku s hudbou i tanečky Míši Růžičkové a další sportovní aktivity. „Děti si například zahrály svou oblíbenou hru s kruhy, pro kterou máme pracovní název Rychle všichni do domečku,“ s úsměvem vzpomíná na zábavné dopoledne Lucie Weissmannová.

Dále byla pro malé sportovce připravená překážková dráha sestavená právě díky podpoře z projektu Se Sokolem do života, který vypsala Česká obec sokolská. „V dráze byly zakomponovány nejrůznější překážky, které děti v průběhu hry zdolávaly. Pomocí překážkové dráhy se tak děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života. Snažíme se co nejvíce rozvíjet pohybovou zdatnost a obratnost dětí, a to především nenásilnou hravou pohybovou formou,“ vysvětluje smysl a cíle zapojení do projektu učitelka mateřinky.

„Tento den jsme si velice užili, děti i učitelé byli nadšení. Sluníčko nám krásně hřálo a my se pořádně provětrali a protáhli. Pokud to bude možné, určitě je naším přáním podobné sportovní setkání realizovat častěji. Strávili jsme na hřišti příjemné dopoledne plné pohybu a hudebních rytmů,“ uzavírá Lucie Weissmannová, která ještě na závěr prozrazuje tematickou říkanku, kterou se s dětmi naučili.

Nachystám si tělíčko,

protáhnu se maličko.

Noha, ruka, zádíčka,

jsem pilný jak včelička!

Mgr. Ing. Martina Havlíková


U příležitosti Dne Země se ve škole zapojíme do sběru elektroodpadu

Naše škola se připojila k oslavám Dne Země akcí zaměřenou na sběr elektroodpadu spojenou se soutěží o tablety. Akce proběhne od pondělí 22. dubna do středy 24. dubna 2024 a může se do ní zapojit široká veřejnost, aby v soutěži podpořila naše případné vítězství.

Soutěž ve sběru elektroodpadu zaštiťuje koordinátorka EVVO ve škole Mgr. Bohdana Hutyrová, která do spolupráce zapojila i žákovský parlament. Členové parlamentu o akci informovali žáky školy.

Sběr bude probíhat u vstupu do školy vedle ekodomečku, kde budou zástupci žákovského parlamentu přebírat elektroodpad ve všech třech dnech vždy od 7:15 do 7:35 hodin a zároveň si povedou záznamy o množství přineseného elektroodpadu.

Soutěž Ekoedu vyhlašuje společnost REMA v rámci projektu Zelená škola, do nějž je naše škola zapojena. Sběr elektroodpadu proběhne znovu také na začátku školního roku 2024/2025.

Děkujeme za podporu.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 
dovolte, abychom Vás informovali o způsobu realizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se tedy povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 pěti let věku, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Zápis do mateřské školy proběhne na základě rozhodnutí ředitelky školy v dohodě se zřizovatelem v úterý 14. května 2024. Zápis proběhne v časech od 8:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin za přítomnosti zákonných zástupců a dětí v mateřské škole. Rovněž budete mít spolu se svým dítětem možnost projít si naši školu a prohlédnout si ji. V čase od 12:30 do 14:00 hodin proběhne zápis bez možnosti prohlídky školy (v této době děti odpočívají, nemůžeme je tedy rušit). 

Při podání žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení. S sebou přinesete potřebné doklady (viz níže).

Přihlašování k zápisu 

V souladu s občanským zákoníkem stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce.

Zápis je z organizačních důvodů rozdělen do patnáctiminutových úseků. Kliknutím na tento odkaz zjistíte možné časy Vašeho příchodu k zápisu. Vyberte si kterýkoliv volný čas, který Vám vyhovuje, a zarezervujte si jej na e-mailu skola@zslichnov.cz. Do předmětu uveďte „Zápis MŠ – rezervace“ a do textu jméno a příjmení svého dítěte a požadovaný čas. Nejpozději druhý pracovní den obdržíte odpověď, zda Vám byl čas zarezervován, případně zda byl posunut (vždy směrem v čase dále), protože si Váš termín zarezervoval někdo dříve. 

Tento čas je časem Vašeho příchodu do školy. Prosíme, abyste se jej snažili dodržet, abychom předešli kumulaci žadatelů v jeden okamžik. V případě jakýchkoliv problémů s rezervací času kontaktujte prosím naši administrativní pracovnici Radku Pivkovou  e-mailem radka.pivkova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 556 855 031 dle provozní doby sekretariátu. 

Formuláře k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

Formuláře si také můžete vyzvednout na sekretariátu školy. 

Ve své žádosti uvádíte u podpisu datum zápisu, tj. 14. května 2024. Formuláře můžete vyplnit rovněž přímo v mateřské škole. V obou případech musí být veškeré údaje zkontrolovány pracovníky školy. Údaje z rodného listu a občanského průkazu slouží k ověření údajů v přihlášce k zápisu.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

V případě, že zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolí individuální vzdělávání, je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznámí toto zákonný zástupce dítěte při zápisu k předškolnímu vzdělávání, nejpozději pak 3 měsíce před počátkem školního roku. Formulář k tomuto oznámení si můžete stáhnout na našich stránkách zde.

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů.  Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, na základě kritérií.

Účastníkům řízení bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na středu 22. května 2024 v úředních hodinách sekretariátu školy.

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, například když chybí příloha žádosti v podobě doložení vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Oznámení přijetí/nepřijetí uchazeče

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, u kterých bude uvedeno přijat/nepřijat. Seznam bude vyvěšen nejpozději v pátek 13. června 2024 na veřejně přístupném místě na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Úřední deska). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

Mgr. Olga Síbrtová


Pozvánka pro děti a rodiče na jarní otevírání zahrady naší školky

Pozor, změna termínu akce! Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí se akce přesouvá na pondělí 6. května 2024. Proběhne ve stejném čase, jak bylo naplánováno původně.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Markéta Martinů

Milé děti, vážení rodiče,  

ve čtvrtek 18. dubna 2024 Vás všechny srdečně zveme na společné probuzení zahrady ze zimního spánku spojené s úpravou zahrady po zimě.

Čeká nás příjemně strávené odpoledne na zahradě školky s jarními písničkami a básničkami dětí, společnou prací a závěrečným opékáním špekáčků.

Pokud přinesete něco na zub, co bychom mohli společně ochutnat, budeme moc rádi – určitě to přispěje k pohodě celého odpoledne. Děkujeme moc.

Těšíme se na setkání s Vámi. Za tým mateřské školy

Mgr. Markéta Martinů


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen v období měsíce července a srpna 2024, a to po dobu šesti týdnů. Přerušení provozu se týká obou tříd mateřské školy od 1. července do 9. srpna 2024. Provoz mateřské školy bude obnoven 12. srpna 2024.

Mgr. Olga Síbrtová


S klinickou logopedkou jsme besedovali nejen o správné řeči dětí

Setkání rodičů a učitelů s klinickou logopedkou Mgr. Petrou Sztuchlíkovou se uskutečnilo v úterý 26. března 2024 odpoledne v naší mateřské škole. Beseda nazvaná O správné řeči se těšila hojné účasti a posluchači se dověděli informace o vývoji a podpoře správné řeči a komunikace s dětmi.

Klinická logopedka s dlouholetou praxí v Kopřivnici se s příchozími rodiči podělila o své zkušenosti v nápravě dětské řeči.  „Rodiče se například dověděli, jak je důležité vývoj řeči svého dítěte sledovat už od raného dětství nebo že je třeba podporovat správnou výslovnost v rodině, nabízet tak vzor správné komunikace, kam třeba patří i výraz obličeje,“ popisuje Markéta Martinů, zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a pro mateřskou školu.

Logopedka také několikrát zdůraznila, jak je i přes všechen každodenní shon důležité věnovat se dětem v přítomném okamžiku, tady a teď. Nenechat se například vyrušit hledáním informací v mobilním telefonu. „Dále se rodiče utvrdili v tom, že vývoj řeči úzce souvisí s rozvojem hrubé a jemné motoriky a že je velmi žádoucí tyto oblasti neopomíjet ani doma,“ pokračuje dále Markéta Martinů.

Besedovalo se také o důležitosti sledovat náznaky odchylek ve vývoji řeči dítěte a včas je konzultovat s odborníky i o tom, jak moc je dobré podporovat v dětech přirozený pohyb venku. „Dostali jsme rovněž doporučení, že je vhodné hravou formou umožnit dítěti třeba pomáhat doma s drobným úklidem, protože i při něm se dá cvičit jemná motorika,“ doplňuje ještě zástupkyně ředitelky.

Všichni přítomní se shodli na nenahraditelnosti mluveného slova člověka před technickými vymoženostmi dnešní doby – například cenné společné chvíle strávené při čtení pohádky doplněné zrakovou oporou v obrázcích. Klinická logopedka donesla k nahlédnutí spoustu inspirativních materiálů pro podporu správné řeči. Nechyběly knihy a různé hry nejen na rozvoj slovní zásoby.

„Ze srdce děkuji paní Sztuchlíkové za čas, který nám věnovala i za praktické informace o dětské řeči a jejím vývoji. Děkuji také za to, že odpovídala na všechny zvídané dotazy a bezpochyby všem rodičům, kteří je pokládali a kteří se zájmem o své nejbližší paní Sztuchlíkové naslouchali,“ uzavírá děkovně Markéta Martinů.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Děti z mateřinky navštívily Muzeum vystěhovalectví s velikonoční výstavou

Na tematickou výstavu blížících se svátků jara – Velikonoc – se přišly do místního Muzea vystěhovalectví podívat i děti z mateřské školy v doprovodu svých učitelek v úterý 26. března 2024. Společně se tak všichni naladili na jaro a blížící se Velikonoce i prázdniny.

V muzeu provedla naše nejmenší děti z obou dvou tříd mateřské školy Mgr. Alena Dobečková. Pro Sluníčka i Motýlky si připravila povídání o velikonočních zvycích a tradicích. „Paní Dobečková nám vyprávěla příběh o velikonočním zajíčkovi a jeho dobrodružství a přiblížila i jednotlivé dny, které předcházejí Velikonocím, tedy pašijový týden. Dověděli jsme se, co který den znamená a symbolizuje a co lidé v jednotlivé dny z úcty k tradicím dělali a dodržovali,“ prozrazuje z programu doprovázející učitelka Lucie Weissmannová, DiS.

V muzeu byla k vidění spousta velikonočních dekorací. „Vše bylo krásně vyzdobené a pečlivě připravené. Prohlédli jsme si ručně malované, ale třeba i keramické kraslice, nejrůznější jarní kytičky, velikonoční králíčky a kuřátka, nechyběly ani řehtačky, pomlázky, velikonoční věnce nebo pečený beránek,“ vyjmenovává Lucie Weissmannová.

Na závěr prohlídky muzea si děti ještě připomněly, jaké zvyky a tradice se na Velikonoce dodržují, a už se mohly těšit, až je za pár dní vyzkouší doma.

„Děkujeme paní Aleně Dobečkové za pozvání do muzea a za příjemné zpestření předvelikonočního času pro všechny děti z mateřské školy a prvního stupně základní školy. Děti si odnesly spoustu nových a zajímavých znalostí a měly skutečně velký zážitek z krásné velikonoční výstavy. Moc si spolupráce školy s místním muzeem ceníme,“ dodává závěrem zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.  

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Děti ve školce si budou moci samy přichystat svačinku podle své fantazie

Rodiče dětí mateřské školy se v posledním březnovém úterním odpoledni 26. března 2024 sešli na netradičních třídních schůzkách. Po příchodu na ně totiž čekalo pohoštění. Čtyři druhy pomazánek ze své svačinkové nabídky připravily kuchařky ze školní jídelny. Důvodem neobvyklého setkání s ochutnávkou byla změna ve způsobu dopoledního svačení dětí, která cílí na posilování základních sebeobslužných dovedností dětí, na jejich samostatnost a zodpovědnost a bezpochyby i na posílení jejich apetitu.

Ochutnávka pomazánek, se kterými se děti běžně setkávají v průběhu školního roku, příchozí rodiče lákala nejen vůní, ale také barevností. Nabízela se pomazánka ajvarová, tvarohová, vajíčková a špenátová. A nechyběla ani bohatá zeleninová přízdoba.

Přichystané pohoštění souviselo s jednou z důležitých informací schůzky, která se týkala změny ve způsobu dopoledního svačení dětí. „Právě u pomazánek se ve školce stávalo, že děti namazaný a nazdobený kus pečiva odmítly bez ochutnání. Hledali jsme proto způsob, jak děti k tomuto druhu svačiny pozitivně nalákat a zároveň dodržet potřebná hygienická pravidla stravování. Zkusili jsme umožnit dětem větší samostatnost při svačení,“ poodkrývá nalezené řešení zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.

„Za pozitivní motivace a povzbuzení svých učitelek mají děti obou tříd možnost si nabízenou pomazánku samostatně namazat na kus pečiva. Sami si volí množství pomazánky, mohou si zeleninu sníst samostatně nebo si namazaný kus pečiva ozdobit podle sebe,“ pokračuje dále Markéta Martinů.

Učitelky si od této změny ve stravování slibují, že i takzvané „nejedlíky“ naláká právě nenucená možnost volby množství a samostatnost v použití dětského nožíku, což děti baví. Zároveň přípravou rozvíjí tolik žádoucí zručnost. „Podobným způsobem se již svačí ve mnoha školkách a my jsme rádi, že i ta naše jde také touto moderní cestou. Ochutnávka sklidila u přítomných rodičů mnoho pozitivních ohlasů.  V neposlední řadě tedy děkujeme našim paním kuchařkám za skvělou přípravu, která přispěla k vytvoření příjemné atmosféry setkání s rodiči,“ uzavírá k akci zástupkyně ředitelky.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Horská výzva pro všechny děti i zaměstnance školy je tady!

Naše škola ve spolupráci se žákovským parlamentem pořádá pro děti ze školky, žáky školy i (ne)pedagogické pracovníky výzvu s názvem Neseď doma v bačkorách, užij si duben na horách. (Pozor, začínáme již 28. března!)

I když nás občas může překvapit aprílové počasí, je právě duben měsícem vhodným pro procházky a túry. Příroda se probouzí, z vrcholků hor už roztál poslední sníh a sluníčko hřeje víc a víc. Přidejte se k naší dubnové výzvě, vyrazte s rodinou na výlet, užijte si společný čas a vyfoťte se u toho. Fotografii následně zašlete na e-mail paní asistentky Michaely Vymětalové, michaela.vymetalova@zslichnov.cz. Ve zprávě uveďte jméno a místo, které jste navštívili.

Spolku rodičů a přátel školy děkujeme za finanční podporu – budeme soutěžit o poukazy do Sportisima, tři vítěze ze všech zúčastněných určí los.

Tak neseďte doma a pojďte s námi do toho!

Mgr. Gabriela Mynářová


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen dne 28. 3. 2024 ze závažných organizačních důvodů. Přerušení provozu se týká obou tříd mateřské školy. Provoz je přerušen v důsledku zjištěného nezájmu zákonných zástupců o pobyt dětí o velikonočních prázdninách v mateřské škole.

Mgr. Olga Síbrtová


Keramický workshop přilákal děti ze školky i jejich rodiče

Letošní první keramický workshop se pod vedením učitelky výtvarné výchovy a lektorky kroužku keramiky Mgr. Petry Stoklasové konal v pondělí 11. března 2024 dopoledne v prostorách školní družiny. Akce byla určena pro děti z mateřské školy a jejich rodiče.

„Na začátku akce jsme se společně přivítali a seznámili. Následně nám Petra Stoklasová ukázala pomůcky a nástroje, které se využívají při práci s keramickou hlínou. Účastníky workshopu také inspirovala myšlenkami a nápady, co vše mohou z keramiky ztvárnit či vyrobit,“ prozrazuje učitelka mateřské školy Lucie Weissmannová, DiS.

Poté už bylo jen na dětech a jejich rodičích, který nápad zrealizují podle svých představ, tvořivých možností a fantazie. Při práci byla dětem i rodičům kromě výtvarnice Petry Stoklasové nápomocna i Lucie Weissmannová, která se na přípravě akce podílela.

„Rodiče i děti byli velmi šikovní a trpěliví, vyrobili si spoustu krásných a jedinečných výrobků praktických i dekoračních. Ze všeho nejvíce mě ale těší, že si dospělí spolu se svými dětmi odnesli neotřelé zážitky a zkušenosti,“ raduje se učitelka mateřinky, která se už nyní těší na navazující workshop. Na dalším setkání s výtvarnicí Petrou Stoklasovou čeká příchozí závěrečné glazování autorských výrobků, které si pak mohou odnést domů.

„Moc děkuji kolegyni Petře Stoklasové za inspirativní a zábavný workshop, při kterém jsme se naučili nové keramické techniky a postupy,“ s díky uzavírá Lucie Weissmannová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Divadélko Koloběžka zavítalo do školky s pohádkou Na tom našem dvoře

Další kulturní zážitek dětem v mateřské škole připravilo Divadélko Koloběžka, které tentokrát přivezlo pohádku Na tom našem dvoře. Umělci dětem pohádkový příběh představili ve čtvrtek 7. března 2024.

V představení malé kuřátko, které se právě vylíhlo ze skořápky, hledá svou maminku. „Kuřátko se postupně seznamuje s jednotlivými zvířátky na farmě. Třeba s myšákem Myšpulí, kočkou Semiškou, psem Fouskem nebo krávou Doubravkou,“ přibližuje děj učitelka mateřské školy Ivana Hosová.

Pohádkový příběh děti vtáhl do děje i díky své interaktivní povaze. „Pohádka byla plná známých písniček. Spolu s herci děti zpívaly písničky Kočka leze dírou, Skákal pes nebo Když jsem já sloužil,“ vyjmenovává známé melodie Ivana Hosová.

Herci díky svému výkonu sklidili u dětí ve školce úspěch. „Divadlo se dětem moc líbilo a netajily se tím, že už se těší na nějakou další divadelní pohádku,“ uzavírá učitelka.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pojďte všichni, pojďte k nám, máme tady karneval! Veselý školní karneval 2024 voněl jarem i pečenými dobrotami

Veselý školní karneval pro děti z mateřské školy a školní družiny a také pro všechny jejich blízké se konal v pátek 1. března 2024. Všichni návštěvníci si užili zábavné odpoledne v prostorách školy, diskotéku, soutěže i příjemné posezení v pohádkové cukrárně. Nechybělo ani vyhodnocení nejoriginálnějších masek. Akci pořádala školní družina ve spolupráci s mateřskou školou.

Budova školy byla první březnový den pestře vyzdobená balónky, barevnými řetězy a různými veselými karnevalovými dekoracemi.

Když završily veškeré přípravy, už se jen čekalo, až dorazí děti oblečené do svých nápaditých kostýmů. Princezny, spidermanové, piráti, čarodějky a čarodějové, ale třeba i pavouk, pošťák, pračlověk, a ještě spousta dalších masek si mimo jiné užili světelnou diskotéku, která byla připravená v tělocvičně školy, přehlídku kostýmů a také vyhodnocení nejlepší masky.

„Výhru v soutěži nejoriginálnější maska si odnesly děti s doma vyrobenou maskou – samuraj Hynek Haluška, MineCraft postava Ondra Zeman, Oliver Pustějovský jako kohout, Venda Pustějovská, která ztvárnila počasí, sovička Anežka Kašparová a originální Marfuška Anita Kvitová,“ popisuje výherní masky vedoucí vychovatelka školní družiny a jedna z hlavních organizátorek akce Lucie Vávrová, DiS.

O zábavu na karnevalu se mimo jiné postarali veselí klauni v podání manželů Michaely a Ondřeje Klímkových, kteří si připravili zábavný program i kostýmy klaunů, a tím zpestřili karnevalový rej.  Pro děti byla také připravena tombola, foto koutek, pestré aktivity ve školní družině, hry v tělocvičně a stanoviště s různými úkoly, za jejichž splnění dostaly medaili a sladkou odměnu.

Pro ty, kteří si potřebovali odpočinout od karnevalového veselí a dát si něco na zub, byla na hlavní chodbě přichystaná pohádková cukrárna se zákusky, dortíky či kávou. „Za přípravu cukrárny děkujeme rodičům, kteří napekli a připravili nejrůznější dobroty, jež jsme mohli v cukrárně nabídnout, děkujeme ale také Mgr. Monice Čempel, asistence pedagoga Míši Vymětalové a jejich šikovným svěřencům – Davidu Řidkošilovi, Františku Mičulkovi, Kubovi Buzkovi, Eriku Štěpánovi a sourozencům Nele a Dominiku Dreslerovi, kteří cukrárnu na karneval spolu se svými vyučujícími připravili a v průběhu karnevalu ochotně vypomáhali,“ s díky vyjmenovává Lucie Vávrová.

Celý karneval si děti užily a odcházely se spoustou nových veselých a neotřelých zážitků. „Jménem dětí, ale také jménem organizátorů chci poděkovat paním učitelkám z mateřské školy, které pomohly s přípravou, dále také paním asistentkám a vychovatelkám, které se na organizaci a realizaci Veselého školního karnevalu podílely. Za organizační pomoc děkuji zástupkyni ředitelky Markétě Martinů, za technický dohled panu učiteli Ondřeji Švrčkovi a nemůžu zapomenout ani na paní uklízečky, které pomáhaly s šatnou pro rodiče a děti i se závěrečným úklidem. Vážíme se si také podpory ze strany rodičů, kteří obohatili naši nabídku v karnevalové cukrárně, i manželům Klímkovým,“ pokračuje ještě vedoucí vychovatelka.

Stejně jako si poděkování zaslouží všichni dospěláci, kteří svým dílem na přípravě karnevalu přispěli, nelze opomenout ani žáky, bez kterých by se akce neobešla. „Honza Babinec jako DJ už neodmyslitelně patří k našim školním akcím, vždycky je ochotný pomoci a velmi si toho ceníme. Tentokrát mu ještě pomáhal Honza Pustějovský. U vchodu vítala návštěvníky Anežka Kašparová a Lukáš a Tonda Veselkovi, s aktivitami pro nejmenší pomáhaly Olívie Kopečná, Míša Trčková a Katka Tichavská, u výdeje tomboly zase asistoval Ondra Klímek. Také jim patří naše veliké poděkování,“ doplňuje dále Lucie Vávrová, která si váží i podpory Spolku rodičů a přátel školy. „Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na organizaci karnevalu a také panu starostovi za sponzorský dar na nákup odměn do soutěží a tomboly,“ děkovně uzavírá výčet Lucie Vávrová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pozvánka na besedu o dětské řeči s klinickou logopedkou

Vážení rodiče a další zájemci,

dovolte mi, abychom Vás pozvali na besedu o dětské řeči, která se uskuteční v naší mateřské škole.

Velmi mě těší, že jako odborník Vás tématem provede klinická logopedka Mgr. Petra Sztuchlíková, s níž již v minulosti naše škola spolupracovala, a věřím, že beseda Vám přinese spoustu zajímavých a přínosných informací. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová


Naše škola má další malé lyžaře: SKI areál Bílá nezklamal a zajistil dětem bílou nadílku k lyžování 

V týdnu před jarními prázdninami vyjížděla každý den po obědě skupina dětí z prvního stupně základní školy a mateřské školy na výjezdový lyžařský kurz Lyžujeme se sluníčkem, který zajišťoval spolek SUN Outdoor ve SKI areálu na Bílé. Kurzu se letos zúčastnilo z původně přihlášených čtyřiceti tří dětí nakonec třicet sedm, z nichž šest bylo dětí z mateřské školy. Organizaci kurzu zajišťovala zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů. Cestou autobusem od kostela v Lichnově a zpět a během kurzu dohlíželi na děti pedagogové naší školy.

„Pokaždé jsme při příjezdu na Bílou vyhlíželi bíle zářící sjezdovky v jinak zelenajícím se okolí a pokaždé při zastavení autobusu v areálu před výstupem děti radostně volaly: „Hurá, sníh ještě nezmizel!“ V nezvykle teplém počasí jsme měli štěstí, že i při plusových teplotách se podařilo kurz realizovat,“ popisuje sněhové podmínky Markéta Martinů.

První den byly děti rozděleny do skupin podle svých aktuálních dovedností. Každá skupina měla na přilbách rozlišovací návleky, které pedagogům umožnily identifikovat na svahu mezi ostatními lyžaři lichnovské svěřence – Spongeboby, Lišky a Lištičky, Jahůdky, Tučňáky, Papoušky a Včeličky.

„Cvičení na lyžích byla pestrá, všichni dělali každým dnem velké pokroky. Líbila se mi propracovaná organizace kurzu a přístup instruktorů. Byla jsem například příjemně překvapená, že pomáhali spolu s námi dětem s oblečením a přezutím,“ hodnotí kurz doprovázející asistentka pedagoga Ing. Kateřina Boháčová.

„Profesionalita, vlídnost a milý humor všech instruktorů způsobily, že se prvopočáteční obavy u některých nejistých lyžařů brzy rozplynuly a nahradil je důležitý pocit důvěry, který je pro zdárné učení nezbytný. Lyžování si všichni užívali,“ uvádí Markéta Martinů. 

Celý kurz vyvrcholil pátečními závody a ukázkami jízdy malých sportovců. „Velkým povzbuzením pro děti byla přítomnost mnoha rodičů, kteří přijeli svým dětem fandit. Krásným zážitkem byl slavnostní závěrečný ceremoniál. Za doprovodu maskotů v podobě veselého velkého Sluníčka a medvěda Brumíka všechny skupiny malých lyžařů nastoupily před tleskající rodiče, příbuzné a přátele. Každá skupina postupně zvolala svůj pokřik, který si stihla během týdne v průběhu lyžování připravit,“ popisuje závěr kurzu zástupkyně ředitelky s tím, že odměněni byli nejen nejrychlejší lyžaři, ale všechny děti dostaly dáreček v podobě sluníčkové medaile.

A jak hodnotí lyžařský kurz jeho účastníci? „Lanovka byla super, taky výhled z kopce,“ svěřila se Lucka M. z první třídy. Její spolužačka Gabka Z. zase ocenila samotné lyžování: „Nejvíc mě bavilo jezdit z kopce dolů.“ Prvňák Míša P. pro změnu chválil instruktory: „Paní instruktorka byla na nás hodná.“ „Nejlepší to bylo na velkém svahu a na vyhřívané lanovce,“ shodli se zase Ondra Z., Katka T. a Klárka L. ze třetí třídy. „Nejlepší to bylo na lanovce a na skokáncích,“ kvitují zase druhák Šimon M. a třeťák František M. Sofinka L. z mateřské školy ocenila rovnou celý lyžák, třeťák Pavel V.  a jeho spolužačka Gabka T. chválili svah: „Byl velký svah, mohli jsme jezdit rychle,“ vysvětlují.

„Závěrem chci poděkovat všem ze spolku SUN Outdoor na Bílé, konkrétně paní Broni Ondračkové a jejímu týmu, za výbornou organizaci. Velmi děkuji všem pedagogům, kteří přispěli svou pomocí k hladkému průběhu kurzu, dále panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi za zajištění převozu lyží a batohů od školy k místu odjezdu. Poděkování patří i rodičům malých lyžařů za podporu ratolestí na slavnostním ukončení kurzu,“ vzkazuje slova díků Markéta Martinů, která věří, že dětem přinesl kurz radostný prožitek z pohybu na lyžích, který se možná časem promění v trvalou lásku k lyžařskému sportu, horám a přírodě.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Brémští muzikanti aneb Recyklovaná pohádka bavila děti z mateřské školy

Potulný komediant, kejklíř a principál Honza, tedy Jan Kulhánek z Divadla Šapitó, přišel rozveselit děti do mateřské školy v úterý 13. února 2024. Divadlo Šapitó je divadlo a cirkus pod jedním šapitó, a tak v zábavné kejklířské pohádce s názvem Brémští muzikanti aneb recyklovaná pohádka nechyběly akrobatické a žonglérské kousky.

Představení bylo plné humoru. „Honza měl s sebou kufr jednoduchých rekvizit vyrobených ze starých – a někdo by mohl říct – i nepotřebných věcí, například staré hrábě a židle, kterou si donesl na zádech,“ popisuje netradiční pojetí divadelních rekvizit zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.

Pohádka pojednávala o dosluhujících a zdánlivě nepotřebných cirkusových zvířátcích, která prchla zlému principálovi díky tomu, že zvládla spojit své síly, porazila zlé loupežníky a založila si vlastní cirkus. Pohádka měla i ekologický podtext, zabývala se totiž tématem recyklace a zbytečného vyhazování ještě funkčních věcí i lidí.

„Pohádka se všem dětem moc líbila. Nejvíce malí diváci ocenili žonglérské nože, loutky loupežníků a čtyři zvířátka, která v pohádce vystupovala – oslíka, psa, kočku a kohouta. Hlavní zvířecí hrdiny si směly děti na závěr i pohladit,“ dodává ještě Markéta Martinů, která umělci děkuje za veselé a zároveň poučné představení.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pozvánka na prohlídku školy a přednášku o školní zralosti a připravenosti

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na prohlídku základní školy spojenou s přednáškou o školní zralosti a připravenosti, kterou pro Vás připravila zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů ve spolupráci s učitelkou prvního stupně Mgr. Kateřinou Martinkovou.

Sraz zájemců bude v 15:30 hodin u hlavního vchodu do budovy základní školy. Prohlídka školy i přednáška jsou určeny pro rodiče budoucích žáků – děti mají možnost navštívit základní školu v rámci jiných programů, které speciálně pro ně pořádáme. Pokud ale nemáte hlídání, klidně je vezměte s sebou – zajistíme pro ně aktivity po dobu konání prohlídky a přednášky v naší školní družince.

Těšíme se na Vaši účast i dotazy, které se týkají vzdělávání dětí v naší škole i samotného nástupu k povinné školní docházce.

Mgr. Olga Síbrtová 


Předškoláci si přišli prohlédnout školu. Dopolednem je provázeli jejich kamarádi z první třídy

Vzácnou návštěvu přivítali prvňáci s učitelkami prvního stupně ve své třídě ve středu 31. ledna 2024. Do školy skoro jako malí žáčci se totiž přišli vůbec poprvé podívat předškoláci z mateřské školy z Lichnova i z Bordovic.

Pro prvňáky se tak poslední lednová středa stala velkým zážitkem. „Prvňáčci nejenže dostali své první školní vysvědčení, ale také se stali ve dvou hodinách malými učiteli pro své kamarády – budoucí prvňáčky z naší a bordovické školky,“ popisuje zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu a první stupeň základní školy Mgr. Markéta Martinů, která spolu s třídní učitelkou prvního ročníku Mgr. Lenkou Matulovou seznamovací a poznávací akci naplánovala a uskutečnila.

„Prvňáci se svou paní učitelkou připravili pro své mladší kamarády ze školky pestrý program plný zajímavých aktivit. Budoucí školáci měli možnost vidět nejen školní třídu, ale také tašku školáka, pouzdro a různé poutavé školní pomůcky,“ doplňuje dále Markéta Martinů s tím, že celou návštěvu provázela milá a kamarádská atmosféra. „Těšily se úplně všechny děti – ty napjaté a zvědavé – školkové, ale i nepostradatelní hostitelé – prvňáci,“ dodává zástupkyně ředitelky školy.

Její slova potvrzuje i třídní učitelka nejmladších školáků. „Všechny děti se těšily, ale zároveň se také trochu styděly. Postupně se však začaly osmělovat a přivykat si na nové prostředí, kamarády i paní učitelky,“ popisuje své postřehy Lenka Matulová.

Po slavnostním přivítání malých návštěvníků si současní prvňáci našli svého kamaráda ze školky a vzali ho s sebou do lavice. Napsali mu cedulku s jeho jménem a následně se všichni vzájemně představili. „Letošní prvňáčci začali své představování básněmi na písmeno, které mají ve svém jméně,“ prozrazuje ještě třídní prvňáků. Poté žáci s předškoláky pracovali v lavici, vyzkoušeli si například psát na mazací tabulku. Dalším úkolem bylo přiřazování písmen abecedy k písmenům na koberci. Děti společně zpívaly oblíbené písničky a věnovaly se také grafomotorickému cvičení. „Skládali jsme stavby z krychlí a počítali použité krychle, stavěli jsme také puzzle na pohádku O Budulínkovi a nechybělo ani závěrečné zhodnocení,“ vzpomíná ještě Lenka Matulová.

Děti zpátky do školky odcházely spokojeně s úsměvem, s novými zážitky, ale také s omalovánkou a záložkou, kterou jim vyrobili žáci první třídy.  „Do školy se všichni školkáčci těší a při návštěvě to bylo znát. Už na jaře je čeká zápis do školy a my jim přejeme úspěch, radost ze života a chuť učit se,“ shodly se obě učitelky.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pozvánka pro děti a rodiče na Veselý školní karneval

Milé děti, vážení rodiče,

naše škola zve také letos všechny děti z mateřské školy a žáky především prvního stupně základní školy i jejich rodiče a blízké na Veselý školní karneval.

Veselý školní karneval s bohatým programem pořádá školní družina ve spolupráci s mateřskou školou v prostorách základní školy.

Kromě programu připravujeme i Pohádkovou cukrárnu s občerstvením, do které přispějí něčím dobrým na zub žáci naší základní školy, ale uvítáme také, pokud nám se zajištěním sortimentu pomůžete. Cukrárna vždy potěší rodiče i děti a bývá příjemným místem společného zastavení. Výtěžek z prodeje použijeme prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy na podporu aktivit pro děti.

Ve škole zajistíme dohled pedagogů, nicméně po dobu akce budou za děti a žáky zodpovídat jejich rodiče či jiný doprovod.

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že si v naší škole užijete spoustu zábavy.

Mgr. Olga Síbrtová


Ve školce si děti užily divadelní dopoledne s Popletenou zimní pohádkou

Divadélko Koloběžka přivezlo do naší školky svou Popletenou zimní pohádku v pátek 19. ledna 2024. Děti si se Sněhuldou, tučňákem a havranem Rudlou zopakovaly, co patří a nepatří k zimnímu období.  

„Na děti v zimním příběhu čekala mnohá překvapení, a tak není divu, že se pohádka všem líbila,“ uvádí učitelka mateřské školy Ivana Hosová, která představení pro děti zajistila, a dodává: „Umělcům Divadélka Koloběžka děkujeme za pěkné zpestření běžného školkového dopoledne. Naše děti mají divadlo rády, vždy je potěší – a ještě dlouho o něm vypráví.“

Pohádky Divadélka Koloběžka jsou pro dva herce a kombinují klasickou činohru s maňásky. Jedná se o autorské divadlo s příznačným humorem, jejich představení jsou založena na aktivní interakci herců s dětským divákem. Nechybí veselé a rytmické písničky – v Popletené zimní pohádce samozřejmě o zimě, které si společně s herci zazpívaly také děti.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Jak předejít závislosti na moderních technologií u dětí? I na tuto otázku se pokusil zodpovědět lektor během přednášky pro rodiče a veřejnost

Závislost na mobilních telefonech, počítačích, hrách a sociálních sítích, bezpečné online prostředí, prevence vzniku závislosti i možnosti léčby, to a spousta dalších zajímavých informací zazněla ve středu 17. ledna 2024 z úst ředitele Poradny pro primární prevenci v Ostravě Tomáše Veličky. Lektor s letitými zkušenostmi přijal pozvání ředitelky školy Mgr. Olgy Síbrtové, aby nejen tato aktuální témata přiblížil v odpolední přednášce s názvem Netolismus a gambling.

Přednáška se uskutečnila od šestnácti hodin ve školní jídelně, aby Tomáši Veličkovi mohli přijít naslouchat nejen pedagogové, ale také veřejnost z řad rodičů a zákonných zástupců dětí, které jsou novými technologiemi a závislostí na nich nejvíce ohrožené.

Lektor v hodinu a půl dlouhém programu nejprve vymezil pojmy jako třeba netolismus, gambling, ale také například úzkostná porucha – nomofobie, která se projevuje závislostí na vlastním telefonu či smartfonu. „Je to vlastně panická hrůza z toho, že člověk nemá po ruce telefon nebo je bez signálu a připojení,“ objasňuje odborník Tomáš Velička.

Naproti tomu netolismus představuje závislost na virtuálních drogách, mezi které patří oblíbené sociální sítě, počítačové hry, zábavné internetové služby apod. Gambling potom souvisí s hraním her, ve kterých se sází s reálnými či virtuálními penězi, přičemž vše se už v dnešní době odehrává online a pravidla pro založení a využívání uživatelského účtu jdou často poměrně snadno obejít.

V přednášce nechyběla ani část o prevenci, v níž Tomáš Velička několikrát zdůraznil důležitost rodinného prostředí a roli rodičů, kteří svým přístupem dokážou ve svých dětech rozvíjet zdravý vztah k technologiím. „Není špatně, že dítě hraje počítačové hry například hodinu denně, pokud si udržuje kamarády a má nějaké záliby. Podezřelé je, pokud dítě svůj zájem omezí výhradně na technologie, počítačové hry či sociální sítě a nejeví zájem o školu, kamarády, jiné záliby ani rodinu. Často se dítěti také poměrně v krátkém čase zhorší prospěch ve škole,“ vysvětluje Tomáš Velička, který zároveň doporučuje rodičům zajímat se o činnost svých dětí na počítačích a mobilních telefonech. „Zkuste si oblíbenou hru zahrát spolu se svým dítětem. Jednak budete vědět, o čem hra je, jednak s ním můžete v průběhu hraní diskutovat o tom, jak se odlišuje virtuální realita od té skutečné, upozorňovat na opravdové životní hodnoty,“ doplňuje další tipy lektor.

Pakliže rodiče mají podezření, že by se jejich dítě mohlo potýkat s některým z představených problémů, doporučuje vyhledat odbornou pomoc. „Jako velkou výhodu vnímám přítomnost školní psycholožky na škole, která v prvních fázích závislosti dítěti dokáže úspěšně pomoci. Pakliže je závislost již větší, je třeba po konzultaci s psycholožkou vyhledat péči lékaře a zároveň se obrátit na Poradnu pro primární prevenci nebo některé z center adiktologie,“ doporučuje Tomáš Velička.

Moderní technologie a fenomény s nimi spojené v současné době nabírají na aktuálnosti stále více, avšak mnoho spolehlivých informací ve veřejném prostoru prozatím nekoluje. „Těší mě, že se takto aktuální téma otevírá na naší škole nejen s pedagogy a s žáky v rámci výuky, ale také s rodiči a širší veřejností. Přednáška byla nabitá věcnými informacemi, příklady z praxe i vtipem,“ chválí přípravu a projev řečníka učitel informatiky na naší škole Mgr. Ondřej Švrček.

Také ředitelka školy oceňuje nejen osobnost Tomáše Veličky, ale i jeho odbornost a v neposlední řadě poutavý projev. „S panem Veličkou spolupracujeme už dlouho. Vždy zaujme své posluchače, ať už jde o žáky, učitele či rodiče. Velmi si také vážím přítomnosti rodičů, kteří si přednášku přišli ve svém volném čase poslechnout a dali tak najevo, že jim soužití jejich dětí s technologiemi není lhostejné,“ je vděčná ředitelka školy Olga Síbrtová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Děti z mateřské školy navštívilo divadélko Smíšek s vánoční pohádkou

Těsně před vánočními prázdninami čekalo na děti ve školce velké překvapení. Přijelo je totiž ve čtvrtek 21. prosince 2023 potěšit divadélko Smíšek s pohádkou Klofáčkovic Vánoce. V příběhu plném vánočních písní, koled a tradic byli aktivní nejenom herci, ale i děti – v průběhu pohádky si totiž spolu s divadelníky zazpívaly.

„Jak se slaví klasické české Vánoce, všichni dobře víme, ale jak Vánoce oslavila tato povedená rodinka, jsme se dozvěděli dnes díky hercům divadélka Smíšek,“ poodkrývá děj vánočního příběhu učitelka mateřské školy Ivana Hosová, která představení pro děti zajistila.

Celou pohádkou malé diváky provázela babička a dědeček Klofáčkovi. „Tato zábavná rodinka nás nejednou rozesmála a skvěle pobavila zaujaté děti i přihlížející učitele. Příběh byl skutečně krásný a zábavný,“ vzpomíná další učitelka Lucie Weissmannová, DiS, která za zpříjemnění adventního času hercům z divadélka Smíšek ze srdce děkuje.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Vánoční den ve školce: zvyky, koledy, pohádky, dárky i slavnostní oběd

Den plný vánočních kouzel zažily děti ve čtvrtek 21. prosince 2023 v mateřské škole. Nechyběly pohádky, vánoční zvyky, koledy, ale ani dárečky pod stromečkem.

Vše začalo hned ráno, kdy si předškoláci u nazdobeného stromečku připomenuli vánoční tradice a spolu se svými učitelkami si zazpívali koledy. Poté zhlédli vánoční pohádku s názvem Klofáčovic Vánoce, kterou si pro malé publikum připravilo divadlo Smíšek.

Po pohádce, ve které si děti spolu s divadelníky zazpívaly koledy, zazvonil zvoneček. „Děti netrpělivě došly k rozsvícenému stromečku, pod kterým bylo plno dárků. Následně jsme se ještě na chvíli s dětmi usadili do kroužku a ukázali si jednu z oblíbených vánočních tradic – pouštění lodiček, “ popisuje sváteční dopoledne učitelka mateřské školy Lucie Weissmannová, DiS.

Následovala ještě jedna společná koleda – Štědrý večer nastal – a potom už přišlo to hlavní – rozdávání dárků. „Nadšené děti si dárky vzájemně ukazovaly a pak si s nimi hrály. Vánoční den jsme zakončili slavnostním obědem – vánoční štědračkou a rybou s bramborem,“ doplňuje ještě Lucie Weissmannová, která dodává, že důkazem toho, že si vánoční den děti ve školce skutečně užily, bylo radostné vyprávění o netradičních zážitcích svým rodičům, když si pro své ratolesti do školky přišli.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pozvánka na besedu pro rodiče: Netolismus a gambling

Vážení rodiče,

zdá se Vám, že Vaše děti tráví mnoho času na mobilech či počítačích? Přemýšlíte, kde je zdravá míra toho, kolik času je ještě v pohodě a kdy to už může být rizikové? Kladete si otázky, jak předcházet vzniku závislosti na virtuálních drogách u dnešních dětí, jak s dětmi s porozuměním komunikovat o virtuálním světě, který je obklopuje, a co všechno byste měli jako rodiče o světě internetu, sociálních sítí, počítačových her vědět, abyste dokázali udržet krok s naší nejmladší generací? Vypořádáváte se s tím, že nás technologie obklopují a na jednu stranu se musíme s nimi naučit zacházet, na stranu druhou ale nechceme, aby Vaše děti ovládly?

Na tyto a mnohé další – Vaše – otázky budeme společně hledat odpovědi na besedě pro rodiče a veřejnost s názvem Netolismus a gambling, která se uskuteční ve středu 17. ledna 2024 v základní škole.

Pozvání do naší školy přijal ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava Tomáš Velička a zabývat se budeme netolismem, tedy závislostí na virtuálních drogách (internetu, sociálních sítích, hraní her, mobilech), a gamblingem. V rámci prevence vzniku závislosti může sehrát důležitou roli škola, předcházení jejímu vzniku ale leží především na rodině. Věříme, že téma je zajímavé a samotná přednáška přinese spoustu příkladů z praxe, možnosti prevence i řešení případných problémů, včetně odpovědí na Vaše otázky.

Besedu organizujeme za podpory Spolku rodičů a přátel školy. Jste srdečně zváni.

Mgr. Olga Síbrtová


Děti z mateřské školy navštívily výstavu betlémů v Muzeu vystěhovalectví

Dobrodružství čekalo na děti z mateřské školy v pondělí 18. prosince 2023. Vydaly se totiž na prohlídku místního Muzea vystěhovalectví, které v tomto vánočním čase vystavilo k prohlédnutí rozmanité betlémy od zručných tvůrců. Muzeem malé návštěvníky s jejich učitelkami provázela Mgr. Alena Dobečková.

Vystavené betlémy vyrobené z keramiky, ale také například ty, které se dají uzavřít do kufrů, oplývaly nápaditými detaily. Oči dětí zářily i nad adventním kalendářem, který se skládal z dvaceti čtyř keramických domečků a každý z nich skrýval kousek vánočního překvapení.

Návštěva muzea byla ale také trochu výkladová. „Paní Dobečková zaujala děti svým povídáním o adventu a vánočních hádankách. Vyzvala je, aby si zapamatovaly čtyři klíčová slova, jež měly později vložit do hádanky. Tento interaktivní zážitek nejen povzbudil jejich paměť, ale také rozvíjel schopnost spolupráce a řešení problémů,“ doplňuje zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.

Kromě všech adventních skvostů měly děti také možnost ochutnat tradiční lichnovskou kávu. „Některým z nich však tento nápoj vůbec nechutnal,“ komentuje s úsměvem zástupkyně ředitelky.   

Malé návštěvníky muzea ještě čekala prohlídka retro hraček a na závěr každý dostal sladkou odměnu. „Vánoční atmosféra v muzeu byla cítit na každém kroku. Pro děti to bylo nejen poučné setkání s historií, ale také inspirativní zážitek, který v nich zanechal kouzlo Vánoc a radost z objevování nových věcí. Moc děkuji paní Aleně Dobečkové za krásně připravený program,“ uzavírá Markéta Martinů.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Vánoční a novoroční přání

Milé děti, vážení rodiče, přátelé a podporovatelé školy, 

dovolte mi, abych Vám při příležitosti konce roku poděkovala za dosavadní přízeň a budu se těšit na další setkávání a spolupráci v roce 2024. 

Mgr. Olga Síbrtová


Návštěvníci letošní Vánoční besídky dětí z mateřinky zaplnili hlavní chodbu školy k prasknutí

V prostorách naší základní školy se ve středu 6. prosince 2023 odehrála událost, která zaplnila hlavní chodbu nejen návštěvníky, ale také radostí a vánoční atmosférou. Tou sváteční událostí byla Vánoční besídka dětí z mateřské školy. „Kouzelný program, který s dětmi nacvičily paní učitelky z naší mateřské školy, ukázal nejen talent a šikovnost dětí, ale také přinesl do srdcí rodičů a hostů z řad veřejnosti vánoční atmosféru,“ uvádí k besídce zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů, která celou akci koordinovala. 

Besídka byla plná nezapomenutelných momentů. Děti diváky potěšily svými vystoupeními, zpěvem a tancem. Rodiče a blízcí měli možnost nejen sledovat výkon svých ratolestí, ale také si užít chvilku odpočinku při šálku lahodného čaje či kávy doplněnou dobrotami připravenými z řad rodičů školkových dětí.

„Všem maminkám, babičkám a tetám, které se ochotně podělily o svou kuchařskou šikovnost, patří veliké poděkování. Jejich příspěvky do vánoční kavárničky na besídce nejenže zpestřily chuťové buňky všech hostů, ale také přispěly na aktivity dětí naší mateřské školy, a to díky Spolku rodičů a přátel školy,“ nešetří chválou učitelka mateřské školy Monika Štěrbová. Celkový výtěžek z akce byl 4 500 korun.

„Poděkování patří všem, kdo přispěli do naší kavárničky jak přípravou dobrot, tak jejich zakoupením, ale také ochotným dětem ze žákovského parlamentu, které se ujaly role milé obsluhy v kavárně i průvodců dětí ze školky při plnění různých úkolů, což byl program po besídce. Poděkování patří také šesťákovi Janu Babincovi, který se pod vedením pana učitele Michala Karbana postaral o ozvučení besídky a následnou diskotéku s tanečky pro naše nejmenší. Poděkování patří všem pracovníkům nejenom mateřské, ale i základní školy, kteří se na přípravě akce podíleli. Moc děkuji dětem za pečlivou přípravu vystoupení, snahu vše se dobře naučit a také za velkou odvahu vystoupit před tolika lidmi. A velký dík posílám také své zástupkyni, která měla celou akci na starost,“ vzkazuje slova díků všem zapojeným ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Předvánoční dílny ve školce: kreativita, radost a příprava na Vánoční jarmark

V dnech plných příprav na vánoční období se sešli ve čtvrtek 30. listopadu 2023 v prostorách naší školky na Předvánočních dílnách pedagogové, děti i jejich rodiče a blízcí. Tento podvečer plný kreativity a tvořivosti se stal důležitou předehrou k nadcházejícímu Vánočnímu jarmarku naší školy naplánovanému na zhruba polovinu prosince.

„Naše tvořivé předvánoční setkání bylo naplněno úžasnou atmosférou. Rodiče, děti a všechny paní učitelky spojili své síly a vyráběli drobné vánoční a zimní dekorace. Bylo nádherné sledovat, jak se rodí tvořivost a jak se každý zapojoval s nadšením a radostí,“ popisuje průběh Předvánočních dílen učitelka mateřské školy Monika Štěrbová.

Každá vytvořená dekorace nesla svůj vlastní příběh a špetku jedinečnosti. „Těšíme se z toho, že právě tyto kousky doplnily náš stánek na školním Vánočním jarmarku. Výtěžek z prodeje našich výrobků poputuje přímo dětem z mateřské školy, aby mohly zažívat nové zážitky a rozvíjet svůj talent,“ vysvětluje dále učitelka, která si velmi cení kreativity všech zúčastněných.

„Návštěvníci vyráběli nejen na jarmark, ale mohli si vyrobit dekorace i pro sebe a své domovy. Bylo to nejen o společném tvoření, ale také o sdílení radosti a vytváření krásných vzpomínek spolu s dětmi,“ uzavírá Monika Štěrbová, která srdečně děkuje všem za účast a podporu.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Tříchodové mikulášské menu připravil šéfkuchař Zbyněk Diatka s našimi kuchařkami

Speciální den si žádá speciální menu. To v úterý 5. prosince 2023 uvařily naše kuchařky pod taktovkou šéfkuchaře ze společnosti Podravka – Lagris Zbyňka Diatky. Společnými silami připravili pro všechny strávníky mikulášské menu.

„Po škole chodili Mikuláš, andělé a čerti, a tak jsme vytvořili mikulášské menu sladěné do bílé a červené barvy ozdobené výhonky z Vlčovic,“ prozrazuje vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová, která Zbyňka Diatku do školy pozvala.

A co se tedy objevilo na svátečním jídelníčku? Jemná krémová polévka z pečených rajčat, jako hlavní chod kuličky z mletého masa se smetanovou omáčkou a špagetami a dezert kokosová rýže s višněmi.

Vzácný host obědy žákům i učitelům osobně vydával, aby viděli, kdo v tento den s již dobře známými tvářemi našich kuchařek vařil. Zavítal také do mateřské školy, kde dětem ochotně vyprávěl o vaření a také o tom, co budou mít k obědu.

„Paní kuchařky vaří vždycky výborně a dnešní oběd nebyl výjimkou. Zejména polévka byla lahodná a maso velmi dobře ochucené,“ nešetří chválou asistentka pedagoga Blanka Ištvánková. O tom, že se mikulášské menu vydařilo, svědčil také zájem mladých strávníků z řad žáků o přídavek.

„Jsem ráda, že jsme opět po roce měli možnost Zbyňka Diatku pozvat do naší školy. Paní kuchařky přivítaly pánskou přítomnost i to, že mohou načerpat nové zkušenosti, nápady a rady,“ poodkrývá zákulisí ze školní jídelny Alena Kandráčová a jedním dechem dodává, že se celé vaření neslo v milé a přátelské atmosféře a všichni ze školní jídelny se už teď těší na další vaření s panem Diatkou.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pozvánka na Vánoční koncert

Milé děti, vážení rodiče a přátelé hudby,

dovolte mi, abych Vás pozvala na Vánoční koncert, který pořádá První soukromá základní umělecká škola MIS Music Kopřivnice, jejíž jsme pobočkou.

Na koncertě vystoupí žáci hudebních oborů místní pobočky – hry na zobcovou a příčnou flétnu paní učitelky BcA. Barbory Fojtíkové a hry na klavír pana učitele MgA. Jiřího Najvara. Těšit se můžete na vystoupení obou oddělení školního pěveckého sboru Lichnováček a pěveckého sboru Gaudium pod vedením pana učitele Mgr. Jiřího Najvara a dále pěveckého sboru Cvrčci pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Melnarové.

Koncert se uskuteční v prostorách naší základní školy.

Spolu s vystupujícím žáky a jejich učiteli se těšíme na Vaši účast.

Mgr. Olga Síbrtová


Pozvánka na Vánoční jarmark

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, příznivci a přátelé školy,

začíná advent – čas radostného očekávání, naděje, přátelství a lásky, ale také společného setkávání. Dovolte mi, abych Vás jménem dětí a zaměstnanců školy pozvala do naší školy na tradiční Vánoční jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince.

Možná jste zaznamenali, že letos pořádáme jarmark v termínu blíže samotným vánočním svátkům. V předchozích letech se jarmark konal hned zkraje prosince, a proto ve škole začínaly přípravy na tuto velkou akci už brzy v listopadu. Chystaly se vánoční výrobky a zpívaly koledy, ale nám přišlo, že se tím vánoční kouzlo trošku vytrácí a že kvůli této dlouhé přípravě může dětem kouzelný čas Vánoc zevšednět.

Proto jsme letos zvolili den konání až v polovině prosince, mezi druhou a třetí adventní nedělí, ve čtvrtek, abychom vyhověli termínem také členům Spolku rodičů a přátel školy, který nám s organizací významně pomáhá. Spolek se postará o zajištění Andělské kavárny, do které může kdokoliv z návštěvníků přispět něčím na zub – a budeme za to vděčni. Deváťáci se pro změnu postarají o tradiční Čertovský bufet a děti z mateřské i základní školy připraví pod vedením svých učitelů vánoční dekorace, ozdoby a další výrobky, které si můžete k ozvláštnění vánoční atmosféry u nás nakoupit. Výtěžek z celé akce poputuje prostřednictvím SRPŠ dětem v mateřské škole a žákům v základní škole. O jeho výši Vás budeme informovat.

Celou akci zahájíme koncertním vystoupením školního pěveckého sboru Lichnováček, které vzniklo ve spolupráci s První soukromou základní uměleckou školou MIS Music Kopřivnice pod taktovkou MgA. Jiřího Najvara. Nejmenší děti ze školní družinky Myšáků se pochlubí představením Veselé houbičky, které mělo svou premiéru na přehlídce Motýlek v oblacích věnované handicapovaným dětem.

Byli bychom rádi, kdyby se škola na toto odpoledne a podvečer proměnila v místo, kde se všichni zastavíme v předvánočním shonu, strávíme příjemnou chvíli společným setkáním a setkáním s přáteli, umožníme dětem ukázat školu svým blízkým, a naplníme tak adventní čas pohodou a klidem.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Mgr. Olga Síbrtová


Co zahřeje v prosinci lidská srdce? Vánoční besídka dětí ze školky

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé,

přijměte srdečné pozvání na Vánoční besídku dětí z naší mateřské školy.

Besídka se bude konat u nazdobeného stromečku na hlavní chodbě naší základní školy. Těšit se můžete na pestrý program dětí, nebude chybět možnost si zatančit se svými ratolestmi či si užít čertovské hrátky. Pro děti i rodiče bude otevřena kavárna, kde si můžete zpříjemnit čas čajem nebo kávou či dobrotami připravenými rodiči děti ze školky. Výtěžek z vánoční kavárničky bude prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy použit na aktivity dětí naší mateřské školy.

Za tým mateřské, ale i základní školy se na setkání těší

Mgr. Markéta Martinů  


Informace o zapojení školy ke stávce

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků,

naše škola se v pondělí 27. listopadu 2023 připojuje k jednodenní výstražné stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odstavce 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, a je tedy ústavním právem občana. Ke stávce se připojují zaměstnanci všech složek školy – základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Škola bude tento den zcela mimo provoz.

V médiích jste jistě zaznamenali širokou diskusi na toto téma. Pokusím se Vám přiblížit, jak by se navrhované změny dotkly konkrétně naší školy. Tučně uvádím důvody stávky (zdroj: Asociace ředitelů základních škol) s příklady konkrétního dopadu na vzdělávání v naší škole.   

 • dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost

Pro vedení školy je celkově nepřehledná situace v oblasti stanovování dlouhodobých cílů, vytyčení koncepce rozvoje školy, plánování. Změny legislativy ovlivňují stanovování priorit v rozvoji školy. Těžce se někam směřuje, když se stále mění podmínky.

 • nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž nelze zajistit provoz školy

Současné tarifní platy kuchařek či uklízeček se dle platových tabulek pohybují kolem 20 000 Kč hrubého měsíčně. Na těchto nepostradatelných profesích nelze již více šetřit, bez nich je ale zajištění chodu školy nepředstavitelné.

 • neřešení situace neučitelských pedagogických profesí

Avizovanou prioritou vlády se stal plat učitele, ale konkrétně v našem týmu pracují další pedagogové – vychovatelé, školní psycholog, asistenti pedagoga, kteří jsou zcela opomíjeni. Nerozumíme tomu, proč je jedna pedagogická profese vyňata a na ostatní se zapomíná. Výši platu přece už nyní rozlišují v platových tabulkách platové třídy.

 • avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti

Přislíbeno udržet platy učitelů ve výši 130 % průměrného platu, reálný plat učitelů ale meziročně klesá.

 • snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky

V naší škole využíváme PHmax v plné výši. Díky tomu se nám podařilo snížit počty žáků ve třídách (na prvním stupni průměrně 22 žáků, na druhém 16 žáků – spojené třídy A a B by čítaly bezmála 30 žáků). Snížení PHmax by znamenalo zrušení zhruba jednoho celého úvazku učitele a krok zpět v trendu, který postupně rozvíjíme – například:

 • široké nabídky u dvou povinně volitelných předmětů v osmém a devátém ročníku, aby si žáci mohli sami určit, ve které oblasti se chtějí rozvíjet (letos se jedná o předměty cvičení z matematiky, konverzace v anglickém jazyce, pěstitelství a příprava pokrmů, robotika, seminář z českého jazyka, 3D tisk, základy administrativy s průměrně 11 žáky ve skupině),
 • dělení hodin na skupiny u cizích jazyků (legislativou je povolený počet žáků 24, v naší škole průměrně 13 žáků na skupinu),
 • tandemovou výuku dvou učitelů v předmětech kvůli zajištění bezpečnosti (tělesná výchova v prvním a druhém ročníku – nelze totiž dělit na skupiny z důvodu kapacity tělocvičny, pracovní činnosti) a individualizaci práce s dětmi (opět tělesná výchova, pracovní činnosti, robotika, 3D tisk) či zajištění vyšší kvality výuky (v prvním a druhém ročníku výuka anglického jazyka prvostupňovým třídním učitelem v tandemu s aprobovaným angličtinářem) apod.

Škola na výuku v méně početných třídách a skupinách ve spolupráci se zřizovatelem dokázala zajistit prostory a postarala se o personální obsazení pracovních pozic kvalifikovanými pedagogy.  

 • snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě

V naší škole v současnosti pracuje 6 asistentů pedagoga, snížení jejich počtu by se citelně dotklo nejen dětí, kterým byl asistent pedagoga jako podpůrné opatření přidělen, ale všech dětí ve třídě.

 • další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.)

Snižování financí na pomůcky, učebnice a další vzdělávání pedagogů spolu s nárůstem cen povede k tomu, že škola nebude mít tolik prostředků na obnovu zastaralých pomůcek, poškozených učebnic či nákup moderního vybavení. Co se týká dalšího vzdělávání pedagogů, v tomto roce čerpáme z finanční dotace v Operačním programu Jan Amos Komenský (přes dva miliony Kč), kterou jsme získali a která výrazně cílí na vzdělávání pedagogů, nicméně se nejedná o dlouhodobé a koncepční řešení, jak zajišťovat rozvoj pracovníků.   

Vážení rodiče, v přístupu ke stávce jsme v naší škole jednotní, stávkový výbor mi předal veškeré potřebné informace. Z ministerstva školství jsme obdrželi informaci, že rodičům nevznikne v tomto případě nárok na ošetřovné. Touto cestou se Vám omlouváme za možné komplikace, ale rozhodli jsme se připojit k těm, kteří chtějí dát najevo svou nespokojenost s vývojem ve školství a jeho možnými dopady na kvalitu vzdělávání Vašich dětí.

S přáním klidných dnů

Mgr. Olga Síbrtová 


Děti ze školky i ze školy nasbíraly více než osm set kilogramů kaštanů a žaludů pro zvířata

Říjnová soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic se dočkala vyhodnocení. Děti z mateřské školy a žáci ze základní školy nasbírali více než osm set kilogramů kaštanů a žaludů, a to je parádní výkon.

Do soutěže se zapojilo přesně čtyřicet pět dětí, které podzimní plody sbíraly ve třech kategoriích – jednotlivci ze základní školy, jednotlivci z mateřské školy a družstva. Vyhodnoceno bylo v každé kategorii pět nejlepších sběračů.

Očekávané vyhodnocení žáků ze základní školy se uskutečnilo v úterý 14. listopadu 2023 dopoledne za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Olgy Síbrtové, zástupkyně ředitelky Mgr. Markéty Martinů, vedoucí vychovatelky školní družiny Lucie Vávrové, DiS., a učitelky přírodopisu Mgr. Bohdany Hutyrové.

Jednotlivci – základní škola:

 1. Olivie Kopečná
 2. Ondřej Zeman
 3. Věra Veselková
 4. Michaela Trčková
 5. Aneta Fojtíková

Sběrači z mateřské školy si na vyhlášení museli ještě jeden den počkat. Ve středu 15. listopadu 2023 jim ceny předaly ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů a vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. V mateřské škole byly nakonec symbolicky oceněny všechny děti, které se do sběru zapojily.

Jednotlivci – mateřská škola:

 1. Kryštof Zeman
 2. Sofie Lukešová
 3. Karolína Kuchtová
 4. Josefína Sýkorová
 5. Vojtěch Klímek

Ocenění získali i „skupinoví“ sběrači – družstva:

 1. Vendula Pustějovská, Oliver Pustějovský, Jáchym Hyvnar
 2. Nikola Jeřábková, Barbora Jeřábková
 3. František Mičulka, Josef Mičulka
 4. Petra Mičkalová, Vanesa Mičkalová
 5. Šimon Matúš, Tereza Matúšová

Úplně nejlepším sběračem ze všech kategorií se stal Kryštof Zeman z mateřské školy, který nasbíral neuvěřitelných 149 kilogramů kaštanů.

Všechny nasbírané plody předala učitelka druhého stupně Mgr. Bohdana Hutyrová místním chovatelům drobné zvěře a Mysliveckému spolku Lichnov a Bordovice.

„Srdečně děkujeme všem, kteří se na sběru podíleli. Většinou se zapojily celé rodiny, sbírali rodiče, prarodiče, sourozenci a jejich aktivní práce si velmi vážíme,“ děkuje organizátorka tradiční podzimní akce Lucie Vávrová.

„Vítězům gratuluji a všem, kteří se zapojili, za Myslivecké sdružení i drobné chovatele děkuji. Zvířátkům nasbírané plody usnadní přežít zimu,“ s vděčností uzavírá soutěž ředitelka školy.

Mgr., Ing. Martina Havlíková  


Pozvánka na Vánoční tvoření rodičů s dětmi ve školce

Vážení rodiče a milé děti, srdečně Vás zveme ke společnému předvánočnímu tvoření do naší mateřské školy. Přijďte se s námi naladit na vánoční atmosféru a pomoct dětem vytvořit vánoční dekorace.

Výrobky si budete moci zakoupit na blížícím se Vánočním jarmarku naší školy, který se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2023. Zakoupením vánočních drobností podpoříte prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy další aktivity dětí v naší mateřské škole.

Těšíme se na společné setkání.

Mgr. Markéta Martinů


Přerušení provozu mateřské školy

V souladu s ustanovením § 3 odstavce 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, po projednání se zřizovatelem bude v úterý 21. listopadu 2023 přerušen provoz mateřské školy ze závažných technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání – z důvodu plánované odstávky elektřiny v obci. 

Dětem bude na tento den odhlášena strava. 

Děkuji za pochopení. 

Mgr. Olga Síbrtová


Naše školka se opět zapojila do cvičení se sokolíkem Pepíkem

I v letošním školním roce je naše mateřská škola zapojena do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. 

Cvičení jsou motivovaná dětmi oblíbeným sokolíkem Pepíkem a zvířátky, která děti provázejí při jednotlivých činnostech. Projekt i letos nabízí mateřským školám velmi pestré obohacení pohybové náplně poutavou a zábavnou formou. Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do oblastí přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s náčiním, cvičení na nářadí, netradiční činnosti a rozvíjení poznání.

Všechny oblasti uceleně podporují nejen fyzickou zdatnost, radost z pohybu a psychickou odolnost dětí. Prostřednictvím pracovních sešitků mohou děti také zaznamenávat své pokroky a pohybové cíle.

Letos se rozběhl již osmý ročník tohoto celorepublikového celoročního projektu a my jsme rádi, že jsme se stali opět součástí.

Zapojení naší školy do projektu finančně podpořil Spolek rodičů a přátel školy, za což mu velmi děkujeme.

Mgr. Markéta Martinů


Ve školce se tancovalo pod širým nebem s draky nad hlavou 

Děti ze třídy Motýlků si přinesly nezapomenutelné vzpomínky z podzimního výletu do okolí své školy. Ve středu 11. a ve čtvrtek 12. října 2023 se společně se svými učitelkami vydaly pouštět draky. Díky tomu zažily dny plné dětské radosti, smíchu, ale i dobrodružství.

První den vycházky se nesl v duchu tradičního festivalu létajících draků. Děti si vytvořily a ozdobily své vlastní létající draky. „Počasí nám přálo, a tak jsme s dětmi a jejich nápaditými barevnými draky mohli vzlétnout na oblohu. Draci létali nad našimi hlavami a děti byly doslova nadšené. Byl to skutečně silný zážitek,“ prozrazuje učitelka ze třídy Motýlků Monika Štěrbová. Jak se draci vzorně vznášeli na obloze, můžete zhlédnout zde.

Na programu dvou speciálních podzimních dní u malých Motýlků byly také písničky s doprovodem ukulele. „Zcela nejoblíbenější písnička nesla název Máme draka. Tu děti zpívaly s upřímným nadšením a pod širým nebem tancovaly,“ vzpomíná dále na atmosféru Monika Štěrbová, která děti na ukulele doprovázela. Krátké video si můžete prohlédnout zde.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Rodiče a děti spojili síly a spolu se včelími medvídky uzavřeli zahradu před zimou

Na zahradě mateřské školy se ve čtvrtek 19. října 2023 v odpoledních hodinách odehrála jedinečná událost nazvaná Zavírání zahrady se včelími medvídky. Tato akce přilákala školkové děti, jejich sourozence, rodiče a blízké, kteří spojili své síly, aby připravili zahradu školky na zimní spánek.

Tradiční podzimní setkání bylo plné radosti, pracovitosti a rodinné atmosféry. Hned na začátku akce se rodiče s dětmi pustili do úklidu. „S hravým nadšením shrabali listí, keře dostaly novou fazónu a šikovní tatínkové nám zrenovovali vrbové loubí na dětském kameništi,“ popisuje průběh setkání zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů. „Bylo krásné sledovat, jak všichni společně pracují a starají se o prostředí, ve kterém naše děti tráví tolik času,“ s vděčností dále doplňuje zástupkyně ředitelky.

Po společně stráveném čase venku se všichni přesunuli do vnitřních prostor mateřské školy, kde se maminky a tatínkové s dětmi pustili do výroby originálních lampiónů. „Vznikala nám ve školce krásná díla doprovázená úsměvy na tvářích jejich autorů – dětí i dospělých. Tvoření lampiónků bylo skvělou příležitostí projevit svou kreativitu, originalitu a dovednosti,“ vysvětluje Markéta Martinů.

Dále si pro děti jejich učitelky připravily šest stanovišť, na která je doprovázeli včelí medvídci a broučci. Na každém zastavení děti plnily úkol. Někde se učily spolupráci, jinde zase trpělivosti. Děti například odvážely broučky do postýlek pod keř, zachraňovaly berušky z pavoučích sítí, skládaly obrázky z kaštanů nebo krmily hladové broučky.

Na závěr si děti a jejich blízcí venku zazpívali písničky, čímž vytvořili neopakovatelnou atmosféru plnou podzimních kouzel. Také si ale opekli špekáčky a ochutnali zákusky připravené maminkami i učitelkami. „Výborné bohaté občerstvení chutnalo všem a nálada byla úžasná, doprovázena krásnými dojmy, zážitky a rodinným poutem. Rodiče i děti odcházeli plni radosti a očekávání jarního otvírání naší zahrady,“ přibližuje tradiční setkání zástupkyně ředitelky a podotýká, že podobné akce jsou ukázkou toho, jak důležitá a smysluplná je spolupráce rodiny a školy při výchově a péči o děti, na kterých nám všem záleží.

„Neskutečně si ceníme účasti a atmosféry, kterou rodiče a jejich děti vytvořili, a těšíme se na další společné chvíle plné radosti a lásky,“ uzavírá Markéta Martinů.

Mgr, Ing. Martina Havlíková


Podzimní společné setkání symbolicky uspí zahradu naší školky

Milé děti, vážení rodiče, zveme Vás ve čtvrtek 19. října 2023 od 15 do 17 hodin na příjemně strávenou společnou chvíli na zahradě školky.

Co nás čeká? Symbolicky zavřeme zahradu před příchodem zimy, těšit se můžete také na zpěvné hlásky Vašich broučků – dětí, tvoření ve venkovních dílničkách a nebude chybět možnost opečení špekáčku na podzimním ohni.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Markéta Martinů


Včelí medvídci přiletěli za dětmi do Lichnova až z Brna

Pro děti z mateřské školy a také pro první, druhou a třetí třídu základní školy připravilo Divadlo Věž z Brna veselé představení plné písniček a příběhů z ročních období. Pohádka o včelích medvídcích se nesla prostorem školní tělocvičny, která tento den sloužila jako divadelní sál.

„Umělci měli program pro děti krásně připravený a samotná jeho realizace se velmi povedla,“ prozradila spokojená organizátorka akce a třídní učitelka druhého ročníku Mgr. Kateřina Martinková.

Večerníček o včelích medvídcích a velkém Pučmelounovi zná asi každý, ale vidět ho naživo, to byl teprve zážitek. „V tělocvičně se ozýval smích, radost i zpěv. Divadelníci měli scénu nasvícenou a využívali k ní originální loutky v nadstandardní velikosti,“ přibližuje dále průběh vystoupení Kateřina Martinková a dodává, že čmeláci, Pučmeloun i Beruška dokázali malé diváky vtáhnout do děje.

„S radostí jsme pozorovali, jak se děti spontánně přidávaly k hercům ve zpěvu, tleskání či pohupování do rytmu,“ doplňuje kantorka s tím, že také na tvářích přihlížejících učitelů se značil úsměv. Probudily se v nich totiž vzpomínky na nestárnoucí příběhy broučků plné něhy.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Děti zvířátkům: soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic probíhá také letos

Mezi tradiční podzimní akce lichnovské mateřské školy a školní družiny patří již několik let soutěž pro děti ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic. Cílem pravidelné akce je podpořit krmení lesních zvířat v zimním období.

„Do sběru se mohou zapojit děti ze školky i všichni žáci naší základní školy v Lichnově, samozřejmě i ti, kteří školní družinu nenavštěvují,“ upřesňuje vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Soutěž pro malé i velké přátele zvířat a přírody potrvá do úterý 31. října 2023. „Suché a zvážené dary přírody mohou děti a žáci odevzdávat v ranní družině nebo v mateřské škole vždy ráno po příchodu,“ doplňuje dále vedoucí vychovatelka a dodává, že soutěžit se bude ve dvou kategoriích: Mateřská škola a Základní škola.

Pět nejlepších sběračů z každé kategorie bude odměněno a vyhlášení výherců proběhne na začátku listopadu.

Asi více než kde jinde, platí u této soutěže, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Všechny lesní plody, které děti přinesou, totiž poputují k mysliveckému sdružení i k chovatelům drobné zvěře, a pomohou tak zvířátkům přečkat blížící se zimu.

Pro více informací o oblíbené podzimní akci se můžete obrátit přímo na organizátorku Lucii Vávrovou.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Nabídka zájmových aktivit v mateřské škole pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

nabízíme přehled nabídky zájmových aktivit a výuky sborového zpěvu. Nabídku naleznete zde:

Své dítě můžete do vybrané aktivity zapsat v připravených zápisových seznamech na nástěnce v šatně Motýlků, zápis potvrďte svým podpisem. Pěvecký sbor Lichnováček a s ním související nauka již fungují, v případě zájmu kontaktujete pana učitele MgA. Jiřího Najvara (kontakt uveden u anotace sboru).  

Mgr. Markéta Martinů


Pozvánka na informativní schůzky rodičů dětí mateřské školy

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 7. září 2023 v 16 hodin Vás zveme na důležité informativní schůzky. Hojná účast je vítaná, nejlépe bez přítomnosti dětí. V případě, že se Vám nepodaří si v době konání třídních schůzek zajistit hlídání svého dítěte, sdělte tuto skutečnost paním učitelkám ve třídě nejpozději do úterý 5. září 2023, abychom mohli zajistit dohlédnutí v mateřské škole.

Třídním schůzkám budou předcházet informace o činnosti Spolku rodičů a přátel školy.

Těšíme se na společné setkání.

 Za tým pedagogů Vám přeji pěkné dny. 

Mgr. Markéta Martinů


Informace o omezení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy omezen v úterý 29. srpna 2023. Provoz obou tříd mateřské školy bude do 13:30 hodin. Vyzvedávání dětí je možné od 13:00 do 13:20 hodin, ve 13:30 hodin se mateřská škola uzamyká.

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Olga Síbrtová


Pěvecký sbor Lichnováček hledá nové talenty 

Vážení rodiče,

pěvecký sbor Lichnováček, který v naší škole působí pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, přijímá nové zpěvačky a zpěváky, a to už od věku 5 let. Sbor povede MgA. Jiří Najvar.

Těšíme se na nové pěvecké posily!

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o termínu zahájení školního roku a vyučování v základní i mateřské škole

Vážení rodiče,

školní rok 2023/2024 začíná 1. září 2023. Tento den je i dnem nástupu dětí do mateřské školy. Další potřebné informace k organizaci v novém školním roce 2023/2024 Vám budou zaslány prostřednictvím školních e-mailů dětí nebo soukromých e-mailů rodičů u nově nastupujících dětí v týdnu od 21. srpna 2023.

Zahájení školního vyučování v základních školách stanovilo ministerstvo školství na pondělí 4. září 2023. O organizaci tohoto slavnostního dne i následujících dnů budete informováni prostřednictvím webových stránek, u rodičů stávajících žáků rovněž prostřednictvím DMSoftwaru v týdnu od 28. srpna 2023. 

Mgr. Olga Síbrtová


Těšíme se do školy: Společná akce budoucích prvňáčků, jejich rodičů a pedagogů povzbudila předškoláky před nástupem do první třídy 

„Školní lavice, tabule, abeceda, čísla, paní učitelka a známí i neznámí kamarádi. První školní pokyny, školácké úkoly, osmělování k odpovědím na všetečné otázky paní učitelky. Takové bylo první setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů na konci června ve škole,“ popisuje akci nazvanou Těšíme se do první třídy, která se uskutečnila v úterý 27. června 2023 na půdě základní školy, zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu a první stupeň základní školy Mgr. Markéta Martinů.

Během seznamovací hodiny děti počítaly, zpívaly, procvičily si prostorovou orientaci i znalost geometrických tvarů a ve dvojících stavěly stavby z krychliček. Při kreslení ukázaly, že ví, jak se drží správně pastelka, a vyzkoušely si vytvořit čápy – symbol lichnovské školy.

„Během setkání bylo vidět, že v září první třída ožije novými připravenými školáky. Za přípravu na vstup do školy patří veliké poděkování paním učitelkám ze školky, které se předškolákům během roku pravidelně věnovaly ve všech oblastech rozvíjení dítěte. Poděkování patří také rodičům za spolupráci se školkou po celou dobu docházky jejich dítěte,“ vzkazuje Markéta Martinů své poděkování s tím, že nyní přeje všem, dětem, rodičům i pedagogům, krásné léto.

Mgr. Hana Horáková


Pasování na školáky: Malí námořníci i piráti symbolicky přepluli ze školky do školy  

Ve čtvrtek 22. června 2023 byl pro budoucí školáky slavnostní den – ve školce je totiž čekalo pasování na školáky. Na tuto slavnostní chvíli se děti připravovaly již dopředu. Domlouvaly se na slavnostním oblečení, nacvičovaly krátký program a tvořily společně výzdobu školní zahrady. Vyráběly loď z velké krabice, kterou si vyzdobily, dále také lodní vlajku a truhlu s pokladem.

„Děti použily ke zdobení i motivy, které pro ně nachystali žáci ze čtvrté třídy. Byli to mořští živočichové nebo kormidla. Ještě malovaly pomocí barev námořníky, piráty a mořský svět. Společně jsme pak těmito dílky ozdobili celou zahradu,“ popisuje náročné přípravy učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová.

A den, na který se děti tak těšily, byl konečně tady! Děti mohly přivítat své rodiče a začít s připraveným programem, který čítal nejedno překvapení. „Po krátkém programu a přísaze předškoláků, byly děti pasovány na školáky. Dostaly slavnostní šerpu a vysvědčení a od paní ředitelky, lodní kapitánky, krásnou knihu s přáním, aby si ji za rok o tomto čase samy přečetly. Potom se s pomocí paní zástupkyně Markéty Martinů pomocí pádla přeplavily k majáku, kde už na ně čekala budoucí paní učitelka první třídy Lenka Matulová,“ popisuje pěkné chvilky předškoláků Ivana Hosová.

Jako dobrou mlsku mohly děti ochutnat krásný slavnostně nazdobený dort, který pro ně upekla maminka budoucího školáka Ondry Markéta Kladivová. K ochutnání byl ale nejenom dort, ale i další dobroty z kuchyní dalších rodičů.

Na závěr si děti vzaly své kartičky a plnily úkoly, které pro ně byly připravené na školní zahradě. Za splněné úkoly dostaly drobné dárky.

„Myslím si, že se slavnostní odpoledne velmi vydařilo a děti odcházely domů spokojené s úsměvem na tváři. Moc děkuji všem učitelkám naší mateřské školy, které se na organizaci pasování podílely, ale především jim děkuji za vynikající přípravu našich předškoláků na vstup do školy,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která dodává, že nesmí opomenout poděkovat ani rodičům za přípravu občerstvení a Spolku rodičů a přátel školy za finance, jimiž slavnostní pasování předškoláků na školáky podpořil.

Mgr. Hana Horáková


Na Sluníčka i Motýlky čekalo Pohádkohraní v Muzeu vystěhovalectví

V pondělí 5. června 2023 děti ze školky přijaly pozvání Mgr. Aleny Dobečkové na návštěvu do muzea, které se na chvíli proměnilo v pohádkový svět. Do něj nakoukly děti ze Sluníček a poté i z Motýlků, protože všechny byly moc zvědavé, co se za muzejními dveřmi skrývá.

„Paní Dobečková dětem přečetla pohádku O čarodějnici. Byla to trochu strašidelná pohádka, ale všechny děti pozorně poslouchaly. Asi největší pozornost dětí získaly vystavené hračky. Kuchyňky pro panenky, autíčka, fotbálek, medvídci a Igráčci, to všechno bylo v muzeu k vidění,“ popisuje učitelka ze třídy Motýlků Mgr. Renata Dreslerová.

Paní Dobečková dětem dovolila vyzkoušet si některé hračky a pohrát si s nimi. A to byla pro děti největší odměna! „Moc děkujeme paní Dobečkové za sladkou odměnu na závěr a také za pěkný program, který si děti z mateřinky připravila,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.

Mgr. Hana Horáková


Pomozte nám vyhrát grant, pojďte do toho s námi: Ve finále rozhodujete vy!

V letošním roce se opět naše škola zásluhou školní družiny přihlásila do projektu realizovaného HM Tesco s názvem Vy rozhodujete, my pomáháme. Z pera vedoucí vychovatelky školní družiny Lucie Vávrové, DiS., vznikl projekt Venkovní herna pro školní družinu ZŠ a MŠ Lichnov.

„Náš projekt zahrnuje návrhy na vylepšení zázemí pro školní družinu, herní prvky a místa pro odpočinek,“ popisuje záměr jeho autorka s tím, že projekt byl vybrán odbornou porotou jako jeden ze tří postupujících, a pokud se nám podaří získat hlasy nakupujících v obchodním řetězci Tesco, můžeme získat grant v hodnotě 45 tisíc korun.

„Žetony pro naši školu lze házet v pobočkách Tesco v Šenově u Nového Jičína, Kopřivnici a Studénce,“ upřesňuje vedoucí vychovatelka a dodává: „Proto bychom chtěli touto cestou oslovit širokou veřejnost, aby byla také nápomocna a pomohla nám vyhrát tuto pěknou částku, abychom mohli žákům lichnovské školy zakoupit venkovní tabuli na křídy, dřevěnou kuchyňku pro holky či kutilský stolek pro kluky, venkovní hru piškvorky, společenskou hru twister nebo skákacího panáka. Veškeré pomůcky, které jsme zahrnuli do projektu, byly konzultovány s těmi nejdůležitějšími – našimi dětmi!“

„Děkujeme za Vaše hlasy, kterými od 10. července do 6. srpna 2023 můžete ovlivnit náš postup a získání dotace. Našim dětem by určitě získané finanční prostředky a za ně nakoupené pomůcky a hry udělaly obrovskou radost,“ vzkazuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Více informací se můžete dozvědět zde.

Mgr. Hana Horáková


Pozvánka na charitativní běh PePa

Milé děti, vážení rodiče, 

v sobotu 24. června 2023 se v Lichnově uskuteční už sedmý ročník Lichnovského běhu PePa. Stejně jako v předchozích ročnících, také letos se mohou děti do běhu připojit. 

Letos mohou běžet děti od pěti do třinácti let včetně, ale také mladší – od jednoho do čtyř let v doprovodu rodičů. Start bude v 11 hodin. Trasa bude přizpůsobena věkovým kategoriím dětí a jejich registrace proběhne od 9:30 na místě.

Na plakátu je uvedeno, že Běháme srdcem. To proto, že smyslem není si pouze zasportovat. Výtěžek z této akce je totiž určený pro Elišku Němcovou z Lichnova, která tolik štěstí nemá a běhat nemůže. Také vy můžete na Elišku přispět nebo ji alespoň podpořit svou účastí. 

Těší se na Vás pořadatelé závodu. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Na Sluníčka i Motýlky čekalo Pohádkohraní v Muzeu vystěhovalectví

V pondělí 5. června 2023 děti ze školky přijaly pozvání Mgr. Aleny Dobečkové na návštěvu do muzea, které se na chvíli proměnilo v pohádkový svět. Do pohádkového světa nakoukly děti ze Sluníček a poté i z Motýlků, protože všechny byly moc zvědavé, co se za muzejními dveřmi skrývá.

„Paní Dobečková dětem přečetla pohádku O čarodějnici. Byla to trochu strašidelná pohádka, ale všechny děti pozorně poslouchaly. Asi největší pozornost dětí získaly vystavené hračky. Kuchyňky pro panenky, autíčka, fotbálek, medvídci a Igráčci, to všechno bylo v muzeu k vidění,“ popisuje učitelka ze třídy Motýlků Mgr. Renata Dreslerová.

Paní Dobečková dětem dovolila vyzkoušet si některé hračky a pohrát si s nimi. A to byla pro děti největší odměna! „Moc děkujeme paní Dobečkové za sladkou odměnu na konec a také za pěkný program, který si děti z mateřinky připravila,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.

Bc. Hana Horáková


Zábavné úkoly, dobroty a drobný dárek. Skřítek Korálek ví, jak děti potěšit

Den dětí je svátek, který opravdu patří jen a jen dětem a jinak tomu nebylo ani u nás ve školce. V pátek 2. června 2023 připravily paní učitelky pro děti z mateřské školy zábavné úkoly, těmi je doprovázel skřítek Korálek. Aby si navodily dobrou atmosféru, přivítaly se děti v úvodu písní Den dětí a potom se ujal povídání skřítek Korálek, který jim vysvětlil, co je dnes všechno čeká.

„Každý úkol měl svůj příběh, proč ho mají děti splnit. První stanoviště nazvané Korálkovy chutě bylo asi nejoblíbenější. Tady měly děti za úkol pomoci skřítkovi ve skrýši, kde je černočerná tma, zjistit, co má dnes k jídlu a co chutná nejlépe. Samozřejmě po okurce, jablíčku, sýru jim nejvíce chutnaly lentilky. Na dalším stanovišti s názvem Korálkovy košíky musely děti pomoci skřítkovi uklidit všechny hračky do košíků, v našem případě to byly tenisové míčky. A že byly všechny děti moc šikovné! Některé hračky se musely schovat vysoko, a tak na dalším stanovišti Korálkova věž měly děti postavit z velkých kostek společnými silami tu nejvyšší věž, aby skřítek dosáhl na všechny police. U tohoto úkolu se ukázaly vůdčí osobnosti a dokázaly zorganizovat systém stavby. Děti dostaly od skřítka velikou pochvalu,“ popisuje náročnost jednotlivých stanovišť učitelka ze třídy Sluníček Monika Štěrbová.

Její kolegyně Bc. Pavlína Boušková doplňuje: „Stanovišť bylo celkem devět a na každém děti zažily spoustu legrace a nového poznání, také potrénovaly sportovního ducha, ale i to, že se dokázaly na každou disciplínu s nadšením plně soustředit a spolupracovat u některých úkolů jako jeden tým. Počasí nám přálo, a tak si děti dopoledne pořádně užily. Proběhly se, zasoutěžily si, zkrátka všichni jsme strávili moc pěkné dopoledne.“

Jako třešnička na dortu za splnění všech Korálkových úkolů čekala na všechny děti ve školce velká oslava. Špunty dětského šampusu létaly vzduchem, ve vzduchu voněl popcorn a děti měly tváře od ucha k uchu. Jako drobnou upomínku na pěkný den si každé dítko zasloužilo propisku s motivem veselého ptáčka.

Bc. Hana Horáková


Děti ze školky oslavily Den rodiny spolu se svými nejbližšími

Kdo šel ve čtvrtek 18. května 2023 odpoledne kolem lichnovského kulturního domu, mohl zaslechnout veselé písničky, dětské hlásky, básně plné poděkování, radosti a lásky. A také velký potlesk, který patřil dětem z lichnovské školky. V tento den se v sále kulturního domu konala velkolepá oslava Dne rodiny.

Co oslavě předcházelo? Na tuto událost se všichni velmi těšili. Děti ze tříd Sluníček i Motýlků pod vedením svých učitelek připravovaly několik týdnů vystoupení, které bylo součástí oslav. Paní učitelky sestavily pestrý program plný písní, tanců a básní. Při nacvičování byla stále viditelná snaha a nadšení dětí. Kromě vystoupení se v obou třídách chystaly pro rodiče také dárečky. Každé dítě si vlastnoručně zasadilo květinu a s pomocí učitelek každý vyrobil do květináčku srdíčkovou ozdobu a přání. Děti si své vystoupení měly možnost jít několikrát vyzkoušet. Přechody mezi školkou a kulturním domem trochu ztěžovalo třídenní deštivé počasí, ale děti ukázaly, že nejsou z cukru a nějaké drobné nepohodlí zvládnou.

Samotnou oslavu Dne rodiny zahájila ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová přivítáním všech přítomných. Pak už patřil čas dětem a jejich programu. Vystoupení před rodiči se všem dětem náramně povedlo. Děti předvedly v plné parádě své schopnosti a talent. Svou bezprostředností se postaraly o nezapomenutelný zážitek. Na závěr vystoupení všechny děti kráčely do otevřených náručí svých rodičů s vlastnoručně zasazenou květinou se srdíčkem a přáním. Následovala volná zábava s možností občerstvit se připraveným pohoštěním. O to se postarali ve velké míře nejen rodiče, ale také vybraní žáci z VIII. třídy pod vedením učitelky pracovních činností Mgr. Moniky Čempel. Výběr byl pestrý. Všichni si mohli pochutnat například na různých moučnících, chlebíčcích, jednohubkách, slaných tyčinkách, autíčcích z miňonek a lentilek nebo na palačinkách. Všem za přípravu pohoštění děkujeme.

Velmi děkujeme obci Lichnov za umožnění konání oslavy Dne rodiny v kulturním domě s veškerým potřebným zázemím. Velké poděkování patří manželům Kellerovým. Paní Kateřině Kellerové, která navodila slavnostní atmosféru stoly se zářivě bílými ubrusy, a panu Stanislavu Kellerovi, který opět perfektně nachystal ozvučení a nasvícení celého vystoupení. Technické zajištění zdárného průběhu slavnostního odpoledne měl pak v rukou učitel informatiky Bc. Michal Karban. Celý program měl patřičný zvuk, světlo a lesk dobré nálady.

Chceme poděkovat také žákům ze IV. třídy, kteří pomohli vytvořit velkolepou srdíčkovou výzdobu. Děkujeme také rovněž Spolku rodičů a přátel školy, který přispěl finanční částkou k možnosti připravit pro rodiče květinový dárek.

Na závěr patří obrovské poděkování všem učitelkám mateřské školy, které se s velkou trpělivostí dětem ve školce věnují, děti povzbuzují a spolu s rodiči jsou nedílnou součástí jejich her a poznávání světa. Oslava Dne rodiny byla důkazem, jak důležité jsou dobré vztahy mezi lidmi, jak je důležité být spolu a užívat si krásné okamžiky společně.

Mgr. Markéta Martinů


Ve školce proběhlo otvírání zahrady se spoustou zajímavých aktivit a za vydatné pomoci rodičů

Jaro nám opět přineslo nepřeberné množství odstínů zelené s krásnými kontrasty bílých rozkvetlých korun ovocných stromů a dalších pestrých barev jarních květů. V této přírodní nádheře proběhlo i symbolické otevření zahrady, probuzení broučků ze zimního spánku, které se uskutečnilo ve čtvrtek 4. května 2023 v mateřské škole.

Děti nejdříve přivítaly pod vedením svých učitelek rodiče zpěvem jarních písniček, nechyběly ani tanečky. Rodiče nepřišli na otvírání zahrady s prázdnýma rukama. Donesli si zahradní nářadí a po vystoupení dětí se všichni proměnili ve velké a malé zahradníky a pustili se do zahradnických jarních prací.

Pročistily se záhony a keře od listí, plevele a jehličí. Ostříhaly se staré šlahouny ostružin a výhony malin. Instalovaly se lavičky a stoly. Na pískovišti se prokypřil písek, zkontrolovaly se hračky na písek a jejich venkovní úložiště. Nově se spletlo vrboví v zeleném domečku. Na zahradě to v té chvíli vypadalo jak ve velkém mraveništi, kde všichni ví, co mají dělat.

A výsledek? Nádhera. Viditelný kus práce! A po ní zasloužená odměna a zábava. Dětem se zablýskly oči nad sladkými dobrotami z kuchyní některých maminek, kterým patří velké poděkování. Všem přišla vhod možnost opečení si špekáčku na připraveném ohni, který pomohli zrealizovat rovněž rodiče. Během opékání si mohli všichni vyzkoušet připravené dovednostní jarní úkoly na stanovištích, které pro zábavu přichystaly paní učitelky. Děkujeme také školní jídelně, která zabezpečila teplým čajem pitný režim malých zahradníků.

Kdyby zahrada mohla poděkovat, bude to určitě velký květinový dík všem zúčastněným za vykonanou práci, za pohodovou atmosféru.

Mgr. Markéta Martinů


Sokolnické představení vzal do svých křídel zlobivý kondor George

Po prodlouženém volnu v úterý 2. května 2023 se žáci ze školy a děti ze školky zúčastnili sokolnického představení. Vystoupení se uskutečnilo na fotbalovém hřišti a bylo se opravdu na co těšit.

Sokolník a jeho pomocník za námi přijeli až z Karviné. Dětem, žákům a pedagogům se postupně představilo několik zástupců dravců: sova pálená, puštík, výr, kondor, orel i sokol. Sokolník navázal báječnou slovní spolupráci s publikem a vždy vtipně okomentoval každého svého opeřeného svěřence.

Dokonce vyzval i pár dobrovolníků, aby se s dravci poznali blíže. Nebojácná byla Andrea Dobrozemská (VII. B). Vyzkoušela si, jestli ji zlobivý kondor George poslechne na slovo. Také Stanislav Růžička (VI. A) a Jasmína Gilarová (VI. B) se zařadili mezi odvážné a změřili své běžecké schopnosti s letem orla. A protože byli rychlejší, obdrželi na památku orlí pero.

O pořádné rozptýlení během programu se postaral kondor George, kterého se nepodařilo vlákat na chutnou návnadu do připravené bedny a který se tak volně pohyboval po hřišti. Když se však přiblížil k neohroženému fyzikáři Mgr. Danielu Otýpkovi, ten nezaváhal a pohotově chytil neposlušného kondora za nohu. Za to byl náležitě oceněn halasným potleskem. Na takové číslo málokdo ze zúčastněných zapomene!

Bc. Hana Horáková


Děti, rodiče i veřejnost zveme na akci SRPŠ nazvanou Filmoví hrdinové

Milé děti, vážení rodiče a další příznivci naší školy,

Spolek rodičů a přátel školy při naší škole pořádá opět akci pro děti na hřišti v Bordovicích, a navazuje tak na úspěšné loňské setkání s názvem Čím budu, až vyrostu.

Letos na nás čeká setkání s filmovou tematikou a aktivity pro malé i větší děti, bohaté občerstvení pro všechny a věříme, že i krásné počasí pro společné setkání. Pokud by počasí nakonec nebylo příznivé, bude akce přesunuta do kulturního domu v Lichnově.

Na Vaši účast se těší výbor SRPŠ, jehož jménem Vás srdečně zvu.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 
dovolte mi, abychom Vás informovali o způsobu realizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se tedy povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 pěti let věku, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Zápis do mateřské školy proběhne na základě rozhodnutí ředitelky školy v dohodě se zřizovatelem ve čtvrtek  11. května 2023. Zápis proběhne v časech od 8:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin za přítomnosti zákonných zástupců a dětí v mateřské škole. Rovněž budete mít spolu se svým dítětem možnost projít si naši školu a prohlédnout si ji. V čase od 12:30 do 14:00 hodin proběhne zápis za osobní přítomností zákonných zástupců bez možnosti přítomnosti jejich dětí a prohlídky školy (v této době děti odpočívají, nemůžeme je tedy rušit). 

Při podání žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení. S sebou přinesete potřebné doklady (viz níže).

Přihlašování k zápisu 

V souladu s občanským zákoníkem stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce.

Zápis je z organizačních důvodů rozdělen do patnáctiminutových úseků. Kliknutím na tento odkaz zjistíte možné časy Vašeho příchodu k zápisu. Vyberte si kterýkoliv volný čas, který Vám vyhovuje, a zarezervujte si jej na e-mailu skola@zslichnov.cz. Do předmětu uveďte „Zápis MŠ – rezervace“ a do textu jméno a příjmení svého dítěte a požadovaný čas. Nejpozději druhý pracovní den obdržíte odpověď, zda Vám byl čas zarezervován, případně zda byl posunut (vždy směrem v čase dále), protože si Váš termín zarezervoval někdo dříve. 

Tento čas je časem Vašeho příchodu do školy. Prosíme, abyste se jej snažili dodržet, abychom předešli kumulaci žadatelů v jeden okamžik. V případě jakýchkoliv problémů s rezervací času kontaktujte prosím naši administrativní pracovnici Radku Pivkovou e-mailem radka.pivkova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 556 855 031 dle provozní doby sekretariátu

Formuláře k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

Formuláře si také můžete vyzvednout na sekretariátu školy. 

Ve své žádosti uvádíte u podpisu datum zápisu, tj. 11. května 2023. Formuláře můžete vyplnit rovněž přímo v mateřské škole. V obou případech musí být veškeré údaje zkontrolovány pracovníky školy. Údaje z rodného listu a občanského průkazu slouží k ověření údajů v přihlášce k zápisu.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

V případě, že zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolí individuální vzdělávání, je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznámí toto zákonný zástupce dítěte při zápisu k předškolnímu vzdělávání, nejpozději pak 3 měsíce před počátkem školního roku. Formulář k tomuto oznámení si můžete stáhnout na našich stránkách zde.

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů.  Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, na základě kritérií.

Účastníkům řízení bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na středu 24. května 2023 v úředních hodinách sekretariátu školy.

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, například když chybí příloha žádosti v podobě doložení vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Oznámení přijetí/nepřijetí uchazeče

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, u kterých bude uvedeno přijat/nepřijat. Seznam bude vyvěšen nejpozději v pátek 9. června 2023 na veřejně přístupném místě na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Úřední deska). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

Mgr. Olga Síbrtová


Akci pro děti a rodiče z mateřské školy s názvem Otvírání školní zahrady jsme přesunuli kvůli počasí

Na čtvrtek 20. dubna 2023 jsme plánovali akci Otvírání školní zahrady aneb Volání broučků. Z důvodu dlouhodobě deštivého počasí byl termín akce nakonec přesunut na čtvrtek 4. května 2023. Doufáme v krásné jarní dny plné sluníčka a moc se těšíme na setkání s Vámi.

Mgr. Markéta Martinů


Pozvánka pro děti a rodiče na otvírání zahrady naší školky

Milé děti, vážení rodiče,  

zveme Vás ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 15:30 do 17:30 na příjemně strávené odpoledne na zahradě školky. 

Těšíme se na netradiční setkání s Vámi.

Mgr. Markéta Martinů


Lyžovačka se Sluníčkem pro děti ze školky i ze školy byla opravdu sluníčková

Jen co se školáci vrátili po jarních prázdninách do lavic, čekalo na žáky z prvního stupně a děti z mateřské školy sněhové dobrodružství: lyžování se Sluníčkem! Každý den od pondělí 20. února do pátku 24. února 2023 se celkem dvacet osm dětí ze školy i mateřinky po obědě vypravilo společně s pedagogy smluveným autobusem na Bílou. Tam už na ně čekali instruktoři, kteří jim společně s pedagogy pomohli přezout se do lyžáků a nachystat vše potřebné na pobyt na sjezdovce.

První den proběhlo rozřazení do týmů podle zkušeností dětí s lyžováním. Vznikly tak tři skupiny – Rybičky, Holubi a Kravičky. „Děti měly k dispozici sjezdovku s lyžařským pásem pro úplné začátečníky, větší sjezdovku s pomou pro pokročilé a pro ty nejzdatnější velkou sjezdovku s kotvou. V průběhu lyžařského kurzu se děti na sjezdovkách různě posunovaly podle toho, jak se v lyžování zdokonalovaly,“ popisuje realizaci kurzu zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů, která celou akci zorganizovalo.

„Na závěr v pátek se na velké sjezdovce za přítomnosti mnoha rodičů našich žáků konaly závody, kterých se účastnily týmy Holubů a Kraviček, tedy týmy žáků základní školy. Děti z mateřské školy zase předvedly rodičům své dovednosti na sjezdovce s pomou. Úplně na konci proběhlo vyhlášení výsledků a ocenění vítězů,“ líčí závěrečné dětí ve Ski areálu Bílá Markéta Martinů.

Celý program doprovázeli maskoti Sluníčko a Brumík a na sjezdovce panovala opravdu skvělá atmosféra. „Lyžování bylo super, moc jsem si to užil,” pochvaluje si průběh kurzu vítěz závodů z týmu Holubů Marek Takács.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka na prohlídku školy a přednášku o školní zralosti a připravenosti

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na prohlídku základní školy spojenou s přednáškou o školní zralosti a připravenosti, kterou pro Vás připravila zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů, která ve škole zároveň působí jako vedoucí metodického sdružení pro první stupeň.  

Společně se setkáme ve čtvrtek 16. března 2023 v 15:30 hodin u hlavního vchodu do budovy základní školy.

Těšíme se na Vaši účast i dotazy, které se týkají vzdělávání dětí v naší škole i samotného nástupu k povinné školní docházce.

Mgr. Olga Síbrtová 


Nabídka účasti na exkurzi do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau u polské Osvětimi

Vážení,
naše škola letos opět pořádá exkurzi do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau pro žáky devátých tříd. Zbývá nám několik míst v autobuse, proto jsme se rozhodli oslovit veřejnost s nabídkou účasti na tomto zájezdu.

Zájezd se uskuteční v pondělí 17. dubna 2023. Předběžná cena zájezdu je stanovena na 800 Kč (zahrnuje autobusovou dopravu s odjezdem z Lichnova, cestovní pojištění, vstupné a průvodce). Pojede se v 6:30 ráno, prohlídka památníku proběhne od 9:30 do 13:00 hodin, návrat do Lichnova je v 16:00 hodin.
Přihlašovat se můžete u naší učitelky dějepisu Mgr. Ivany Michaličkové prostřednictvím e-mailu ivana.michalickova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 774 413 360.
Upozorňujeme, že zájezd není vhodný pro děti do 14 let.

Mgr. Olga Síbrtová


Velký školní karneval: rej masek, diskotéka, kavárnička i spousta zábavy a soutěží

V pátek 10. února proběhl v naší škole Velký školní karneval pod taktovkou školní družiny, Od čtvrté hodiny odpolední se ve škole začali scházet malí návštěvníci v maskách v doprovodu svých rodičů a blízkých. O průvodní slovo se během tříhodinové akce postarali učitelé Ing. Daniel Otýpka společně
s Mgr. Markétou Martinů.

A tak poslední školní den před začátkem jarních prázdnin si mohly děti ze školky i školy a jejich doprovod zaskotačit, předvést svou masku a společně se pobavit. „Pro všechny byl ve třídách připravený bohatý
doprovodný program určený pro menší i větší. Tombola, občerstvení v kavárně, v tělocvičně zase byla diskotéka. Všude rejdily masky a převleky a bylo moc dobře,“ popisuje karnevalové veselí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Ve čtvrté třídě úřadoval žákovský parlament s připravenými soutěžemi a zábavnými úkoly pod vedením učitelky Mgr. Gabriely Mynářové a asistentky pedagoga Michaely Bačové. Soutěžící si mohli vyzkoušet trefit se malým balónkem do kelímků, vyrobit si samolepku nebo poslepu rozpoznat vybrané věci. Koho honila mlsná, vydal se do kavárničky, o kterou se na hlavní chodbě starala učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel spolu s aktivními žáky z kroužku Cukrářské a kuchařské dobroty.

„Moc bych chtěla poděkovat všem maminkám, které upekly a připravily dobroty do kavárny. Ruku k dílu přiložili také zaměstnanci školy, a ačkoli to zpočátku tak nevypadalo, jídla bylo nakonec víc než dost. Výtěžek v celkové výši 14 797 Kč doputoval do kasičky Spolku rodičů a přátel školy a bude využit na nákup pěkných cen do soutěží, dopravu pro děti z mateřské školy a žáky základní školy na různé akce a další odměny. Díky patří také panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi za sladkosti věnované do tomboly, DJ Stoupovi, který vystoupil bez nároku na honorář, a všem pracovníkům školy za pomoc při organizaci karnevalu,“ závěrem děkuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že největší díky si zaslouží Lucie Vávrová, která je tradičně hlavní organizátorkou této společenské akce.

Bc. Hana Horáková


Přednáška Dítě na internetu napověděla rodičům, jaká rizika jejich dětem hrozí na sociálních sítích a v elektronické komunikaci

V pondělí 16. ledna 2023 se uskutečnila ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy v prostorách naší základní školy přednáška Dítě na internetu.
„Pozvání přijal Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci v Ostravě. Beseda byla určena pro rodiče a pedagogy a zaměřovala se na bezpečné chování na internetu. Hlavním tématem byla možná rizika nejen na internetu, ale především na sociálních sítích a v elektronické komunikaci,“ popisuje obsah přednášky zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole působí jako metodik prevence rizikového chování a přednášku zorganizovala.
Posluchačům byly vysvětleny klíčové pojmy spojené s internetem a sociálními sítěmi, jako jsou klonované profily, happy slapping, stalking, trolling, kyberšikana, netolismus. Lektor uváděl své zkušenosti získané při práci s dětmi a nabádal k opatrnosti a především informovanosti.
Na závěr doporučil přítomným rodičům využívat aplikaci Family Link a možnost se v závažných případech obrátit na poradnu www.e-bezpeci.cz, kde návštěvníci naleznou podporu v oblasti kyberšikany či dezinformací.
„Poděkování patří panu řediteli Tomáši Veličkovi. Bylo zřejmé, že návštěvníci přednášky odcházeli s nabytými informacemi spokojeni, byť možná trošku překvapeni uváděnými příklady, co vše se může ve virtuálním prostředí stát a k jakým důsledkům může vést nikoliv záměrně nezodpovědné chování, ale spíše neznalost. Nesmím opomenout zmínit také Spolek rodičů a přátel školy, který besedu finančně podpořil,“ děkuje za uspořádanou přednášku ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Návštěva tělocvičny v podání dětí ze školky vždy přináší spoustu pohybu i zábavy

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 si děti ze třídy Motýlků opět náramně užily dopoledne v tělocvičně základní školy. Převlékly se do cvičebního úboru, přičemž některé to pojaly jako závod, a pak šup, šup rozhýbat se do tělocvičny!


„Nejdříve jsme se přivítali a potom se děti rozehřály během, rozcvičkou a předváděním pohybů podle pokynů. Takže se tělocvična zaplnila čápy s dlouhýma čapíma nohama, ale běhaly tam i slepičky s krátkým slepičím krokem. Potom jsme děti rozdělily do dvou družstev, ve kterých běhaly slalom mezi překážkami s míčem, házely do branky, vedly míče střídavě pravou a levou nohou a na závěr si vyzkoušely oblíbené kopání do míče a do branky,“ popisuje pohybové aktivity učitelka ze třídy Motýlků Mgr. Renata Dreslerová.


Aby se děti na závěr pořádně vyřádily, vyzkoušely si koulovanou. Zmačkaly novinový papír do kuliček – a už to začalo! Koule lítaly vzduchem, vyhýbej se, seč můžeš!

Bc. Hana Horáková


Děti z naší i bordovické školky zasedly poprvé do školních lavic

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 měli prvňáčci tu čest přivítat ve své třídě předškoláky z lichnovské i bordovické mateřské školy. Předškoláci si vybrali mezi prvňáky své kamarády, kteří jim po celou dobu návštěvy byli nápomocní jako jejich parťáci. Všichni se úkolu zhostili velmi statečně a byli na sebe náležitě hrdí. Prvňáčci budoucím školákům ukázali, co vše se už zvládli naučit, a sami je učili číst, psát i počítat.


„Společně jsme vybrali písmenko „EŠ“ jako školák, a to je provázelo po celou dobu výuky. Písmenko jsme nejdříve syčeli jako hadi, poté jsme mu nasadili korunu a následně vzniklo naše zmiňované Š. Zajeli jsme si na výlet mašinkou, kdy si děti zazpívaly a zatancovaly. Ještě je prvňáčci naučili písmeno napsat a následně i vyhledat ve slovech, která jim nejprve přečetli. Předškoláčci byli ohromně šikovní a všechna „eš“ ve slovech objevili,“ pochvaluje si společnou práci se všemi dětmi třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


„Po chvilce češtinky jsme se pustili i do počítání. Zde jsme pro změnu jeli autobusem na výlety a počítali cestující. Někteří z předškoláků chtěli zajet k moři, jiní se spokojili se zoo,“ popisuje další aktivity Kateřina Martinková.
Při společné práci panovala mezi dětmi milá a přátelská atmosféra. Věříme, že se díky návštěvě spousta budoucích školáků začala těšit do školy ještě více. A my se na ně naopak budeme těšit u zápisu, protože byli opravdu velmi ššššikovní!

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na Velký školní karneval

Naše škola zve všechny děti z mateřské školy, žáky základní školy a rodinné příslušníky na Velký školní karneval, který můžeme v naší základní škole opět uspořádat po covidové odmlce.


Pro návštěvníky bude připravena tombola i bohatý program. Těšit se můžete na diskotéku s DJ Stoupou, kterému tímto děkuji za podporu školy, neboť na akci bude účinkovat bez nároku na honorář. Čekat na Vás bude opět kavárnička s občerstvením. Určitě nachystáme něco dobrého, ale budeme moc rádi, když se zapojíte a také připravíte něco na zub, na čem si pochutnáte a zároveň nákupem podpoříte naše děti prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy. Výtěžek z akce poputuje na podporu školních aktivit pro děti, různé odměny a ceny do soutěží. Touto cestou Vám moc děkuji za pomoc a přízeň.

V prostorách školy bude zajištěn dohled pedagogů, nicméně po dobu akce budou za děti a žáky zodpovídat jejich rodiče či jiný doprovod.

Těšíme se na originální masky, společné setkání i spoustu zábavy.  
Jménem celého týmu zaměstnanců školy Vás zve

Mgr. Olga Síbrtová


Se Sokolem do života: malí sokolíci ze Sluníček si zacvičili s kobylkou Emilkou i opičkou Haničkou

S dětmi ve třídě Sluníček v mateřské škole zahájili celoroční projekt Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti zapojovány.

Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností, jako jsou chůze, běh, skoky, házení či chytání, tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním. „Rozšířením nad rámec pohybových aktivit jsou činnosti rozumové a společenské vztahující se k jednotlivým měsícům roku. Cílem projektu je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit. Plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Motivací pro děti jsou zvířátka: kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veveruška Věruška a beruška Danuška. Zvířátka provází sokolík Pepík,“ popisuje projekt učitelka Sluníček Monika Štěrbová.

Děti se v prosinci seznámily s maskotem sokolíkem Pepíkem a s písní Sportujeme, představily si všechna zvířátka a postavičky, které budou průběžně provázet všemi cviky a různými světadíly.

„První cvičení s kobylkou Emilkou a opičkou Haničkou děti zvládly na jedničku a už si většina z nich zasloužila nálepky ve svých notýscích za úspěšné splnění. Ještě si také vypracovaly první úkoly ve svých pracovních sešitech, které jsou zaměřené na grafomotoriku, předmatematickou gramotnost a oblasti, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm,“ uzavírá povídání o projektu druhá „sluníčková“ učitelka Bc. Pavlína Boušková.

Na zapojení školy do projektu Se Sokolem do života finančně přispěl Spolek rodičů a přátel školy.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na přednášku Dítě na internetu

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás pozvala na besedu na velmi aktuální téma, kterým je Dítě na internetu, kterou pro Vás zajistila Mgr. Martina Bílková, tentokrát v roli metodika prevence rizikového chování. Záměrně jsme zvolili téma, které – alespoň se domníváme – může být pro Vás velmi zajímavé, a zároveň přednášejícího, který se problematikou zabývá a přinese spoustu zkušeností, které nabyl během své práce s dětmi.

Internet se stal každodenní součástí našich životů, včetně životů našich dětí. Co vše děti na internetu zajímá? Jaká jsou rizika sociálních sítí a nejčastější chyby v elektronické komunikaci? Co je to sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus? Jaká nebezpečí hrozí uživatelům internetu a jak se jim vyhnout? Jak využívat celosvětovou informační síť bezpečně a k vlastnímu prospěchu? Jaké jsou možnosti prevence, co je to Family Link a E-bezpečí?

Na tyto a další otázky odpoví Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava, během devadesátiminutové přednášky spojené s besedou, která se uskuteční v pondělí 16. ledna 2022 v prostorách naší školy a je určena rodičům našich dětí a žáků.

Beseda se uskuteční za finanční podpory Spolku rodičů a přátel školy.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím školních e-mailů Vašich dětí, kam jsme Vám zaslali odkaz dne 21. prosince 2022.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová


Vánoční besídka mateřské školy přinesla radost z vystoupení dětí i společného setkání

Naše mateřská škola připravila na úterý 13. prosince 2022 setkání rodičů, prarodičů a dalších příbuzných s dětmi a učitelkami u vánočního stromku. Po dlouhé době způsobené covidovou pauzou tak bylo možné užít si společné odpoledne a podvečer s vystoupením našich nejmenších, diskotékou a zázemím kavárny s vynikajícími dezerty a skvělou obsluhou dětí ze žákovského parlamentu.

„Tentokrát jsme se rozhodli Vánoční besídku uspořádat v prostorách naší školy, kde děti z družinky nazdobily vánoční stromeček v prostorách hlavní chodby. Moc se mi líbí propojení mateřské školy a základní školy a je fajn nacházet příležitosti k návštěvě základní školy pro děti ze školky,“ pochvaluje si koncepci akce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že nakonec se podařilo zapojit díky vystoupení pro mateřinku také školní družinu a díky kavárničce s cukrárnou rovněž školní jídelnu a žákovský parlament.

„Kdo bydlí v bezprostřední blízkosti školy, mohl v prvním prosincovém týdnu zahlédnout z tepla svého domova skupinu malých trpaslíčků, teple oblečených v pestrých bundách, čepičkách a s papučkami v ručkách zachumlaných v rukavicích, jak pochodovali dopoledne do školy a po nějaké době zase zpět do školky,“ popisuje přípravy na akci zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů. Děti z naší školky ze třídy Sluníček a Motýlků tak každé ráno docházely do základní školy, kam si chodily se svými učitelkami pilně zkoušet své vystoupení.

V úterý 13. prosince vše vypuklo. Škola se v odpoledních hodinách otevřela veřejnosti a brzy byl prostor hlavní chodby zcela zaplněn nedočkavými diváky. „Venku se pomalu stmívalo, na obloze se objevovaly první hvězdy, čerstvý sníh jiskřivě zářil a do zaplněných prostor hlavní chodby mezi sedící i stojící návštěvníky vkročilo plno malých andílků, čertíčků a sněhuláčků. Vánoční besídka mateřské školky mohla začít,“ líčí slavnostní předvánoční atmosféru Markéta Martinů.  

Po slavnostním přivítání všech ředitelkou školy se rozezněly pod vedením učitelek mateřské školy vánoční písně, básničky, vánoční pohádka O stromečku a zvířátkách a čertovské tanečky. „Děti z obou tříd školky vytvořily pod vedením svých učitelek opravdu bohatý program. Návštěvníci se spokojeně usmívali, sledovali snahu svých dítek, tleskali nebo se snažili tyto jedinečné okamžiky zachytit na mobil. A i když u některých dětí zapracovala na vystoupení tréma, která při zkoušení vůbec nebyla znát, všichni se snažili děti podpořit – vždyť pro mnohé to bylo první veřejné vystoupení v životě vůbec,“ uvádí Olga Síbrtová.

Po samotném vystoupení dětí z mateřské školy pro ně na oplátku připravila překvapení školní družina. Děti z oddělení Smajlíků nachystaly pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové divadelní představení O červené karkulce. Samotný závěr akce pak patřil společnému posezení v kavárničce s cukrárnou a diskotéce.

Chod kavárny zajišťovala učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel spolu s dětmi ze žákovského parlamentu. O čaj pro děti se postaraly naše kuchařky, ale gró celé nabídky zajistili sami rodiče. „Velké poděkování patří všem z řad rodičů a dalších, kdo se postarali o přípravu dobrot do cukrárny. Bylo neuvěřitelné, jak pestrý výběr jsme díky tomu mohli návštěvníkům nabídnout. Během malé chvíle se podařilo získat bez pár korun šest tisíc, které prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy poputují zpět k dětem z mateřské školy. Za to jsme vždy velice vděční, a proto všem šikovným pekařům a pekařkám děkujeme, stejně jako těm, kteří nákupem v kavárně na tento krásný výtěžek přispěli,“ uvádí ředitelka školy.

„Poděkování patří všem, kdo se na akci jakkoli v podíleli – především našim čtyřem paním učitelkám mateřské školy, které mají největší zásluhu na přípravě vystoupení. Ze základní školy to pak byli za školní družinu paní vychovatelka Ing. Alice Červenková a paní asistentka Jarmila Kociánová, za přípravu kavárny paní učitelka Mgr. Monika Čempel a paní asistentka Michaela Bačová. Poděkování patří také Smajlíkům a dětem ze žákovského parlamentu. Za technickou podporu při ozvučování dětí jak během zkoušek, tak při vystoupení patří díky učitelům Mgr. Ondřeji Švrčkovi a Bc. Michalu Karbanovi. Velkou pomoc jim ochotně poskytl žák páté třídy Jan Babinec, i jemu patří moje díky,“ děkuje Olga Síbrtová a dodává: „Nesmím ale zapomenout na člověka, který celou akci zorganizoval a koordinoval a kterým je má paní zástupkyně Mgr. Markéta Martinů. Bez její angažovanosti by akce, na níž byly propojeny všechny složky naší školy, nikdy nevznikla. Patří jí za to velké poděkování.“

Vánoční besídka byla příjemným společenským zpestřením adventního času. Společné setkávání dětí, rodičů a pedagogů k fungování školy neodmyslitelně patří a my věříme, že i rok 2023 přinese mnoho dalších příležitostí pro budování přátelských vzájemných vztahů mezi školou a rodinou.

Bc. Hana Horáková


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen v období měsíce ledna 2023, a to od pondělí 9. ledna 2023 do úterý 10. ledna 2023, tj. celkem 2 pracovní dny, ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Po dobu přerušení provozu bude dětem odhlášena strava.

Mateřská škola bude v provozu opět od středy 11. ledna 2023.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Svatá Lucie ve školce ohlásila předškolákům blížící se Vánoce

Těsně před polovinou prosince si děti v mateřské škole připomněly svátek svaté Lucie známým rčením: „Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.“ Toto rčení pochází z šestnáctého století, kdy zimní slunovrat skutečně připadal na 13. prosince.


Lucie je nositelkou světla. Svatá Lucie bývá taky spojována s vánočním úklidem. Například v jižních Čechách se Lucie jmenuje Perchta nebo Peruchta. V adventním období obchází stavení a jako Barbora i Mikuláš trestá nehodné a hodné obdarovává. To a jiné zajímavosti se dověděly děti z mateřské školky ze třídy Motýlků.


„Ve čtvrtek 15. prosince jsme si společně nazdobili stromeček a zazpívali si koledy na přání dětí. Bylo vidět, že se děti už hodně těšily na Ježíška. V pátek jsme také popřáli Dankovi k svátku. Děti si rovněž zkoušely postavit vánoční stromeček z PET vršků a dřívek. Moc se jim povedl,“ popisuje další aktivity ze třídy Motýlků jejich učitelka Mgr. Renata Dreslerová.

Bc. Hana Horáková


Jak se uzdravuje stromeček? Děti ve školce to vědí díky Divadélku Koloběžka!

V pondělí 12. prosince 2022 mateřskou školu navštívilo Divadélko Koloběžka se svojí pohádkou na vánoční téma. „Abychom si navodili krásnou vánoční náladu, přijeli k nám na koloběžkách s příběhem Vánoční pohádka. Děti se seznámily s chlapečkem Honzou a holčičkou Haničkou, se kterými společně hledali v lese vánoční stromeček, který museli následně uzdravit,“ popisuje vánoční příběh učitelka ze třídy Sluníček Monika Štěrbová.


Jak se ale takový stromeček uzdravuje? No, přece cvičením a zdravým jídlem! Takže si s ním děti zacvičily a poté jej ozdobily jablíčky a oříšky. Na závěr pohádky se všichni dali do zpívání a rozloučili se známými koledami a s krásně ozdobeným blikajícím vánočním stromečkem.
„Dětem se představení velmi líbilo a věříme, že se díky němu na Ježíška těšily ještě více,“ uzavírá povídání Monika Štěrbová.

Bc. Hana Horáková


Bystré hlavičky ze školky se zúčastnily Logické olympiády

V podzimních měsících proběhla celostátní soutěž Logická olympiáda, v níž nechyběla rovněž kategorie pro mateřské školy. Rodiče předškoláků mohli své děti do soutěže přihlásit a z prostředí domova se této soutěže zúčastnit. Do soutěže se v letošním ročníku zapojilo celkem 1675 malých řešitelů, z toho v našem kraji 191 dětí.


„Jsme velmi potěšeni, že se do soutěže zapojily i děti z naší školky, konkrétně Antonín Boháč, Radim Havel, Vojtěch Klímek, Sofie Lukešová a Michaela Pustějovská. Chtěli bychom zvlášť vyzdvihnout úspěch Michalky Pustějovské ze třídy Motýlků, která byla díky svému umístění na předních místech pozvána na další kolo. To se konalo v Základní škole a Mateřské škole 17. listopadu v Kopřivnici poslední listopadovou středu,“ s potěšením říká učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová.
Rodiče Míši nám sdělili, že emoce jejich dítka byly velké: „Míša se Logické olympiády v Kopřivnici zúčastnila statečně. Bylo přihlášených dvacet dětí, ale nakonec jich soutěžilo jen jedenáct. Bohužel Míša nedosáhla na své vysněné páté místo a medaili. Nervozita zapracovala. I když ukáply slzičky smutku, že se jí nepodařilo lepší umístění, jak si přála, přesto si krásně užila pocit být ve škole.“ Maminka potvrdila, že byla možná nervózní víc než Míša, jestli to zvládne. S výsledkem jsou nakonec všichni spokojení. Odměna za účast rozzářila tváře všech bystrých hlaviček.


„Všem zúčastněným dětem z naší školky gratulujeme a přejeme dál odvahu a štěstí v podobných soutěžích. Rodičům děkujeme, že tuto možnost svým dětem zprostředkovali. Každá taková zkušenost je výborná,“ uvádí zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.
Výsledky okresních kol pro kategorii mateřských škol najdete zde.

Bc. Hana Horáková


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen v období měsíce ledna 2023, a to od pondělí 2. ledna 2023 do pátku 6. ledna 2023, tj. celkem 5 pracovních dnů, ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Po dobu přerušení provozu bude dětem odhlášena strava.
Mateřská škola bude v provozu opět od pondělí 9. ledna 2023.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Poděkování a přání


Děti ze školky potěšily seniory z lichnovského Klubu důchodců

Ve středu 7. prosince 2022 navštívily naše děti ze školky Klub důchodců. Seniorům zazpívaly připravené vánoční písně, koledy a předvedly vánoční pohádku, a zpříjemnily jim tak adventní čas. Všichni si zazpívali společně s dětmi. Za krásné vystoupení byly děti odměněny potleskem a balíčkem dobrůtek.

Ivana Hosová


Čerti i andělé, divadlo i zpěv, spousta vánočních výrobků a společně strávený adventní podvečer. Děkujeme za adventní jarmark

Po dvou letech se konečně uskutečnil adventní jarmark, který pořádala naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. V pátek 2. prosince 2022 se otevřely dveře vánočně navoněné a nazdobené školy a vítáni byli všichni, kdo si chtěli společně užít počátek adventu. Maminky, tatínkové, ale i babičky a dědečkové, tety a strýcové, či bývalí žáci, ti všichni byli srdečně zváni, aby se pokochali pěknými výrobky, které připravily děti mateřské školy a žáci základní školy pod vedením svých pedagogů. A nejen to! Pokud se návštěvníkům některý výrobek zalíbil, mohli si jej zakoupit, a podpořit tak prostřednictvím SRPŠ naši školu.

Úvodního slova se ujala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která děkovala všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, a zároveň všechny přítomné vyzvala k tomu, aby si páteční odpoledne po dvouleté covidové pauze společně užili. Poté následoval pestrý program, který orámovala dvě vystoupení: na začátku repríza moderně zpracované pohádky O Červené karkulce v podání dětí ze školní družiny Smajlíků pod vedením vychovatelky školní družiny Ing. Alice Červenkové, v závěru pak premiérové vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara, který vyvrcholení koncertu zpestřil svou světelnou svetrovou show.

„Zazněla vánoční verze školní hymny a spousta koled a jiných vánočních písní,“ popisuje pěvecké vystoupení zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která měla organizaci předvánoční akce na starosti s tím, že překvapením celého večera bylo vystoupení Vítka Horečky. „Vítek svým vystoupením překvapil mnohé z nás. Jeho sólo písně Narodil se Kristus Pán ocenilo publikum bouřlivým potleskem a myslím si, že při ní nejedno oko nezůstalo suché,“ dodává s úsměvem Martina Bílková.

Čas mezi vystoupeními mohli hosté vyplnit například návštěvou andělské kavárny, kde je čekala příjemná obsluha „andělek“ ze SRPŠ. „Ze spolupráce se SRPŠ mám radost. Adventní jarmark je jedna z tradičních akcí, kde se spolkem spolupracujeme. Těší mě, že máme ve škole aktivní rodiče, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu pro dobrou věc, velmi si toho vážím,“ hodnotí spolupráci Olga Síbrtová.

„Kávičku či zákusek od SRPŠ doplnila výborná zelňačka nebo preclíky z dílny naší školní kuchyně. Většina dětských návštěvníků pak ocenila tradiční čertovský bufet: toasty či párky v rohlíků našich deváťáků sklízely úspěch už během čtvrtečního a pátečního vyučování, kdy ve škole běžely adventní dílny a přípravy na jarmark byly v plném proudu,“ líčí další část jarmarku Martina Bílková.

V prostorách školní jídelny úřadoval také žákovský parlament, který si pro ostatní žáky a děti připravil koutek s tvořením. Skládalo se origami a zdobily perníčky, které upekli žáci čtvrté třídy Veronika Ungerová, Jonáš Cochlar a Leoš Machek.

„Adventní jarmark považuji za moc zdařilou akci. Po dlouhé době se opět podařilo zaplnit školu návštěvníky. Děti se před samotným vypuknutím akce moc těšily, až vše ve škole rodičům a dalším hostům ukáží, případně až jim nabídnou ke koupi vlastnoručně vyrobený dárek či vánoční dekoraci. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ale také všem, kteří do školy zavítali. Věřím, že si návštěvníci užili pohodové předvánoční atmosféry a kousíček z ní pak přenesli do svých domovů – třeba v podobě pěkného výrobku, který si ve škole zakoupili. Výtěžek z akce ve výši bezmála 45 tisíc korun je připsán do pokladny SRPŠ a bude určen dětem ze školky a žákům ze školy,“ závěrem děkuje ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Svatý Ondřej, svatá Barbora i svatý Mikuláš. Všechny tři jsme si připomněli s dětmi ve školce

Ve středu 30. listopadu 2022 se slavilo svatého Ondřeje. „Našemu Onďovi jsme popřáli ve čtvrtek. Zazpívali jsme mu slavnostní píseň a všechny děti si pochutnaly na Bebe řezech. Pranostika říká, když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho leží,“ vzpomíná známou pranostiku učitelka ze třídy Motýlků Mgr. Renata Dreslerová.

V pátek si ve školce připomněli, že v neděli zapálí druhou adventní svíčku a slaví se svatá Barborka. V pondělí děti donesly větvičky třešní a višní, které si daly do vázy. Uvidíme, jestli jim rozkvetou. Podle pranostiky se říká, že jaké počasí bývá na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc. Anebo také: Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.

„A v pondělí 5. prosince 2022 přišla do naší školky návštěva. Kdo? No přeci svatý Mikuláš s anděly a čerty! Děti zazpívaly a zatancovaly a za to dostaly sladkou a zdravou odměnu. A všechny děti slíbily, že budou hodné a budou doma pomáhat,“ připomněla Renata Dreslerová.

A teď už se můžeme pomaličku těšit na Vánoce.

Bc. Hana Horáková


První lekce plavání má školka za sebou a děti už se těší na další

Na středu 30. listopadu 2022 se děti ze školky moc těšily. Čekala je první lekce plavání. A dobrodružství začalo už cestou autobusem! „Pan řidič nás čekal rovnou u školy, kde jsme nastoupili, a poté skvělým způsobem od školy vycouval!“ popisuje učitelka ze třídy Motýlků Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., ale hned dodává, že na příští lekci plávání pojedou děti od kostela.

„Po převlečení jsme přišli na bazén, kde nás čekaly lektorky. Pověděly dětem, co se smí a nesmí dělat na bazéně a jaká jsou pravidla. Rozcvička proběhla v malém bazénku, děti cvičily různá zvířátka, jako například krokodýla, kačenku nebo slona. Splývání s deskou jim šlo taky náramně,“ pochvaluje si Renata Dreslerová.

Po zahřátí v sauně paní učitelky pomohly dětem zapnout pásy a nasadit rukávky a děti si vyzkoušely i velký bazén. Dětem se plavání velmi líbilo a už se těší na další lekci. Dohromady vyjedou plavat desetkrát.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka: Rolničky, koledy, usměvavé tváře na vánoční besídce dětí ze školky

Vážení rodiče dětí z naší mateřské školy,
srdečně Vás zveme na vánoční besídku dětí mateřské školky, která se bude konat v úterý 13. prosince 2022 tentokrát v prostorách naší základní školy.

Můžete se těšit na milý program svých dětí a žáků školní družiny. Budete mít možnost zpříjemnit si chvíli čajem, kávou a dobrotou připravenou šikovnými maminkami dětí ze školky. Nebude chybět ani možnost si se svým dítětem zatančit.

Výtěžek z vánoční kavárničky bude prostřednictvím SRPŠ použit pro děti mateřské školy. Těšíme se na společné setkání.

Mgr. Markéta Martinů


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po pro projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen v období měsíce prosince 2022, a to od pátku 23. prosince 2022 do pátku 30. prosince 2022, tj. celkem 5 pracovních dnů. Přerušení provozu se týká obou tříd mateřské školy.

Mateřská škola bude opět v provozu od pondělí 2. ledna 2023.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o omezení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po pro projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy omezen v pátek 16. prosince 2022. Provoz obou tříd mateřské školy bude do 14:30 hodin. Vyzvedávání dětí je možné od 14:00 do 14:20 hodin, ve 14:30 hodin se mateřská škola uzamyká.

Děkujeme za pochopení.                   

Mgr. Olga Síbrtová


V naší školní jídelně vařil šéfkuchař. A strávníkům moc chutnalo!

Již po několikáté jsme v naší školní kuchyni přivítali milého a usměvavého kuchaře Zbyňka Diatku ze společnosti Podravka – Lagris a. s., který spolu s kolektivem kuchařek připravil pro všechny naše strávníky vynikající menu.

„Na dopolední svačinku jsme s panem kuchařem nachystali bagetku s pomazánkou ze zeleného hrášku ozdobenou zeleninkou a výhonky z hrášku. V poledne na strávníky zase čekala dýňová polévka s rýží, druhý chod byl na výběr ze dvou jídel. Pečené vepřové kotlety se švestkovou omáčkou a špaldovým knedlíkem nebo kutia, což je sladký pokrm s bulgurem a ovocem,“ popisuje pestrost středečního jídelníčku vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová a dodává: „Také naše paní kuchařky ocenily společnost příjemného pana kuchaře, se kterým je opravdu radost spolupracovat. Z jídelny byly slyšet i spokojené pomlaskávání dětí, tak doufáme, že u nás Zbyněk Diatka nebyl naposled.“

Na přání dětí přikládáme recepty. Najdete je zde.

Bc. Hana Horáková


Děti ve školce potěšil pan kuchař, ale i advent, který už je tu

Ve středu 23. listopadu 2022 pomáhal ve školní kuchyni vařit oběd také pan kuchař, který navštívil také děti ze školky, aby jim řekl, na jaké jídlo se dnes mohou těšit. Pan kuchař se dětem velmi líbil, protože měl na sobě kuchařský oblek i s čepicí a naléval jim polévku.

V pátek 25. listopadu 2022 si paní učitelky s dětmi ve třídě Motýlků povídaly o svaté Kateřině, pranostikách a blížící se první adventní neděli, která vychází na 27. listopadu. Podle pranostiky bychom mohli očekávat bílé Vánoce. Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. Tak uvidíme…

Bc. Hana Horáková


#jsem laskavec: Holky a kluci z prvního stupně a družinek potěšili seniory v Domově Hortenzie

První stupeň základní školy a všechna tři oddělení družinek se zapojili do šestého ročníku celorepublikového happeningu #jsemlaskavec.

„Žáci si vyzkoušeli udělat někomu radost, někoho potěšit a vykouzlit mu úsměv na rtech. Proto vyrobili ve výtvarné výchově a taky v kroužku Tvořílci přáníčka, která vybarvili a napsali do nich pěkné vzkazy. Paní vychovatelka Hanka napekla výborná perníková srdce, které jsme k přáníčkům přiložili. Když se přidal dobrý čajík, byl milý dárek na světě,“ popisuje iniciativu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která je hybatelkou opětovného zapojení naší školy do tohoto projektu.

Komu ale byla vyrobená přáníčka určena? „Přáníčka a drobné dárky jsme dovezli seniorům z Domova Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm, kde udělala obrovskou radost,“ prozrazuje cíl aktivity vychovatelka Bc. Hana Janečková, která spolu s kolegyní Lucií Vávrovou doručila výrobky dětí na místo určení.

Bc. Hana Horáková


Přijměte pozvání do školy na adventní jarmark s doprovodným programem

Milé děti, vážení rodiče a další přátelé školy,
srdečně Vás zveme do naší školy na tradiční adventní jarmark s nabídkou kulturního programu, který se opět po dvouleté covidové pauze uskuteční v pátek 2. prosince 2022.


Program bude zahájen divadelním představením naší školní družiny – pohádkou O Červené karkulce. Následně můžete strávit příjemný čas nakupováním drobných dárků či vánočních dekorací z našich vánočních dílen, posezením v andělské kavárně, kterou pro nás zajišťuje Spolek rodičů a přátel školy, či smlsnutím něčeho dobrého v čertovském bufetu našich deváťáků. Zábavu pro menší děti připravuje žákovský parlament. Celý program vyvrcholí vystoupením školního pěveckého sboru pod dirigentskou taktovkou učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara. Výtěžek z této akce půjde prostřednictvím pokladny SRPŠ zpět k dětem naší mateřské školy a žákům základní školy.
Jsme rádi, že Vás opět můžeme přivítat v prostorách školy a že můžeme společně vykročit do slavnostního předvánočního času.
Škola bude veřejnosti otevřena v 15:45 hodin. Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Připomínáme: Předvánoční dílničky budou už ve čtvrtek

Vážení rodiče dětí z naší mateřské školy, těšíme se na Vás a Vaše ratolesti už zítra v předvánočních dílnách, které nám připomínají, že advent a vánoční svátky pomalu klepou na dveře.

Mgr. Markéta Martinů


Janíčkovo putování s Motýlky

V úterý 15. listopadu 2022 jela třída Motýlků z naší mateřské školy do Muzea Novojičínska v pobočce ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pobočka spustila nový edukační program, který je určený pro předškoláky a nazývá se Janíčkova dobrodružství.

Návštěvu popisuje učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová: „Přivítala nás paní průvodkyně a ta dětem představila chlapce Janíčka, který bydlel v chaloupce v Trojanovicích. Rozdala dětem listy s úkoly a řekla, že spolu s Janíčkem je budou plnit. Mezi úkoly byly doplňovačky, sudoku nebo děti propojovaly dva trojúhelníky, které pak vytvořily hvězdu. Když měly splněno, kontrolovaly si své výsledky na interaktivní tabuli.“

Dětem se návštěva muzea moc líbila a rády přijedou na návštěvu znovu i s rodiči.

Bc. Hana Horáková


Děti ve školce vědí, že na svatého Martina zima svůj chod začíná

V pátek 11. listopadu 2022 slaví svátek Martin, proto všechny děti a paní učitelky popřály tomuto jmenovci vše dobré. Za malou chvíli navštívil školku svatý Martin.

„Děti už ví, kdo je to tento světec, protože si povídaly nejen o něm, ale i o pranostikách, které se k tomuto dni váží. Pro radost se o něm naučily i básničku, vytvořily koníka technikou tupování barev na papír, hledaly podkovy mezi ostatními obrázky a vybarvovaly portrét svatého Martina,“ popisuje aktivity v mateřské škole učitelka Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., s tím, že děti stihly zvládnout i překážkovou dráhu pro zdatné koníky a zazpívat si písničku. V závěru tematického dne si ozdobily kamínky.

„První sněhové nadílky se sice děti zatím nedočkaly, ale zato si užily krásný podzimní den na školní zahradě,“ shrnuje závěrem Renata Dreslerová.

Bc. Hana Horáková


Sladké a voňavé jablíčkohraní, uspávání broučků a veselé divadlo u Sluníček

Měsíc říjen se psal ve znamení barevného podzimního ovoce plné hrátek s ním spojených. „Děti se dozvěděly vše o pěstování ovoce, sklízení, pojmenovaly si části ovoce, ochutnávaly a zkoumaly všemi smysly, počítaly, pokoušely se řadit například jablíčka podle velikosti, přičemž si potrénovaly také předmatematickou gramotnost. Z jablíček a hrušek si vytvořily přírodní razítka, ze kterých vznikaly krásné barevné obrázky,“ popsala edukační činnost učitelka ze třídy Sluníček Bc. Marie Kvitová.

Její kolegyně Monika Štěrbová zase vypráví o tanečních kreacích: „Sluníčka se naučila za doprovodu Orffových nástrojů zpívat píseň Měla babka čtyři jabka, na kterou jsme si s dětmi zatancovali mazurku, a i přes malá škobrtnutí to všechny děti velmi bavilo!“

Jablíčkohraní si děti na závěr zpestřily tak, že si společně upekly jablíčkové záviny zvané štrúdly. A jako sladkou odměnu za skvěle odvedenou práci všech dětí společně ochutnaly voňavou jablíčkovou dobrotu.

Na závěr podzimního měsíce Sluníčka popřála broučkům krásné zimní spaní a rozloučila se s nimi písničkou Mravenčí ukolébavka. Děti pod vedením svých učitelek vyrobily z oříškových skořápek krásné pavoučky, berušky, včeličky a také se naučily básničku o červíkovi Pepíkovi.

A aby se děti dozvěděly o podzimu ještě více, školky dorazilo divadlo Koloběžka, které zahrálo nádhernou pohádku s názvem Co malí medvědi o podzimu nevědí. Dětem se moc líbila a všichni se moc těší na další návštěvu.

Bc. Hana Horáková


Divadlo ve školce: Co malí medvědi o podzimu nevědí

V pátek 21. října 2022 přijelo do naší mateřské školy divadlo Koloběžka, aby uvedlo svou pohádku s názvem Co malí medvědi o podzimu nevědí.

O čem pohádka byla a co nového se z ní děti dozvěděly, prozradila učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová: „Pohádka vyprávěla o medvídkovi, který se už tak těšil na Zimu a zimní spánek, že posunul hodiny s ročním obdobím. To se ale nelíbilo ostatním zvířátkům – zajdovi Ušajdovi, strejdovi Ježkovi a doktoru Datlovi, a tak hodiny společně opravili. Děti si společně se zvířátky zopakovaly roční období, co důležitého k nim patří a také že každé roční období má svůj čas.“

Dětem se představení moc líbilo a na konci divadelníky odměnily dlouhým potleskem.

Bc. Hana Horáková


Ve škole slavíme nejen Den učitelů. Myslíme i na naše paní uklízečky

Den poděkování v angličtině Thank Your Cleaner Day™ je zvláštní den, který se slaví 19. října každým rokem. Tento den je věnován všem úklidovým pracovníkům, a protože na naší škole jich pracuje hned několik, tak se škola zapojila do tohoto poděkování.

Paní uklízečky netušily, že se pro ně něco chystá a byly do družiny vylákány pod úplně jinou záminkou. „Tady už na ně čekaly děti, ze školní družiny, které si nacvičily taneček na písničku od Karol a Kvida s názvem Bakterie. Na nacvičování jsme měli docela krátkou dobu, ale žáci to zvládli na výbornou,“ popisuje vychovatelka Bc. Hana Janečková.

O další překvapení se postarala učitelka Mgr. Monika Čempel. „Společně s žáky jsme pro paní uklízečky nachystali malé pohoštění, které jim udělalo velkou radost. A obdarovali jsme je i květinami,“ sdílí své dojmy Monika Čempel.

Díky patří i firmě Mary Kay, která věnovala pro paní uklízečky drobné balíčky kosmetiky. Náš skvělý úklidový tým ve složení Věra Dobiášová, Iveta Hubeňáková, Monika Opělová a Eva Večeřáková si za to, jak se bezvadně stará o čistotu a pořádek ve škole, právoplatně užil den poděkování. Jsme rádi, že jsme mohli paní uklízečky s dětmi potěšit a udělat jim radost.

Bc. Hana Horáková


Ve školce děti s rodiči zavřely zahradu a uspaly broučky

Ve čtvrtek 20. října 2022 bylo v naší lichnovské školičce živo. Děti společně s rodiči a učitelkami za svitu podzimního sluníčka symbolicky zavírali zahradu naší mateřské školy. 

Toto zavírání nebylo ale jen tak – nejprve děti musely projít a úspěšně zvládnout úkoly ježka Bodlinky, které byly připravené na šesti stanovištích. Děti si vyzkoušely skákání v pytli, hod šiškou, navlékání korálků z šípků a jeřabin, skládání obrázků z kaštanů, přiřazování správných listů a podzimních plodů ke stromům a přenášení šišky na lžíci. Všechny úkoly se dětem, jejich sourozencům a některým rodičům podařilo zdárně splnit a nasbíraly potřebná razítka na kartičku. A odměna byla sladká – napečené dobroty maminek a babiček a teplý čaj od našich kuchařek. Kdo měl zájem, mohl si na ohništi opéct pro letošek asi posledního buřta. 

Na závěr si všichni společně šli uložit dětmi vyrobené broučky, pavoučky a berušky doprovázené naučenou básničkou. Položili je do vystlané postýlky z mechu a jehličí a k tomu jim všichni za doprovodu ukulele zazpívali Mravenčí ukolébavku. A všichni se už těšíme, až jaro zaklepe na dveře a my je budeme moci společně zase probouzet…

Bc. Marie Kvitová


Den plný vitamínu C – to byl čaj, šípkový!

V úterý 25. října 2022, den před podzimními prázdninami, strávily děti ze školky opravdu zajímavě. „Nejprve jsme si s dětmi povídali, jaký je rozdíl mezi keřem a stromem. Pak jsme se podívali na pohádku: Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj. No, a my jsme si ten čaj mohli uvařit také, protože si děti šípky donesly. Povídali jsme si, co všechno potřebujeme k vaření takového čaje a proč musíme být opatrní při práci s horkou vodou. Čaj jsme uvařili, abychom věděli, jak chutnal Křemílkovi a Vochomůrkovi,“ popisuje aktivity dne učitelka ze třídy Motýlků Mgr., Bc., Renata Dreslerová, DiS.

Když začal čaj pomalu chladnout, děti tvořily šípkový keř rozfoukáváním tuše na papíře. Cvičili si nádech a výdech a cílené foukání. A jednoduché to někdy nebylo! Někdy si tuš dělala, co chtěla. Na závěr si děti procvičovaly jemnou motoriku. Mačkaly červený krepový papír do kuliček a lepily na rozfoukanou tuš jako šípky. Děti ještě stačily popřát Terce k svátku. Ta donesla muffiny, které se rozdaly u stolečků, nachystaly se hrníčky a svačinkové pochutnání bylo na světě. Muffiny a šípkový čaj všem chutnal. Ale to už byl čas se jít proběhnout na školní zahradu, protože se děti nemohly dočkat pohádky o Šípkové Růžence, která je čekala po obědě.

Bc. Hana Horáková


Barevný říjnový týden u Motýlků: medvědi, závin a uspávání broučků na školní zahradě

V pondělí 17. října 2022 nás navštívili žáci základní školy s připravenou pohádkou Medvěd, která se dětem líbila. Děti ze školky se už teď těší na další zajímavou pohádku o medvědech Miškovi a Nedvědovi… Jaká asi zažijí dobrodružství příště? „Akce je součástí školního projektu Sedmáci čtou ve školce, který prohlubuje spolupráci naší základní a mateřské školy. Navázali jsme na dobu před covidem, kdy jsme se čtením žáků sedmých ročníku v naší mateřské škole začali,“ uvádí k pohádkovému čtení zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů. 

Následující den v úterý 18. října 2022 se děti dozvěděly, jak se peče jablkový závin. Strouhaly jablka, míchaly, válely a zdobily, zkrátka pomáhaly při celé přípravě. Závin se opravdu povedl a dětem moc chutnal. Takže se děti dozvěděly, že bez práce nejsou koláče – vlastně závin!

Ve čtvrtek 27. října 2022 děti společně uspaly broučky na školní zahradě. To je akce, kde děti plní úkoly, ale nejen to! Také se opékaly špekáčky. „Zavírání školní zahrady se mohli účastnit také rodiče dětí, takže byla spousta příležitostí pro neformální popovídání a nahlédnutí pod pokličku toho, jak v naší školce s dětmi jejich učitelky pracují,“ uvádí ke společné akci dětí, pedagogů a rodičů Markéta Martinů. 

V závěru týdne přišel zlatý hřeb – divadelní pohádka s názvem Co malí medvědi o podzimu nevědí. Děti divadélko bavilo, bylo vtipné od samého počátku. Nejlepší hláška padla hned na začátku představení, a to při scéně představování medvěda Pupíka, který na sebe prozradil, že se mamince teprve vyklubal z bříška. A na to se ozval malý Ondra: „Ty nejsi vajico!“ O zábavu bylo opravdu postaráno.

Bc. Hana Horáková


Exkurze v záchranné stanici v Bartošovicích byla protkána zábavnými momenty

V pátek 30. září 2022 se děti ze školky společně se svými učitelkami vypravily do Záchranné stanice a Domu přírody v Poodří v Bartošovicích. „Hned první dojem na nás udělala milá paní průvodkyně, která děti s úsměvem přivítala a začala s poutavým výkladem. Zjišťovala, jestli děti ví, co dělat při nálezu zraněného zvířete. Odpovědi byly různé, některé děti si jej chtěly vzít domů, jiné chtěly volat 155,“ popisuje vtipný moment učitelka ze třídy Sluníček Ivana Hosová.

Ale zábavných momentů a komentářů bylo přece jen více: „Jé, vajíčka! Vyklubaly se jim děti! Jé, ty jsou roztomilé!“

„K čemu slouží ve vajíčku žloutek?“ „No, aby se z něho umíchala kuřátka!“

„Proč všichni ptáci tak krásně zpívají?“ „Protože jsou rádi!“

Následoval program zaměřený na ptáky: Od vajíčka k mláděti. V čem jsou ptáci výjimeční, kde si staví hnízda, proč mají samičky jiné zbarvení než samečci, jak vypadá jejích peří – to vše se děti dověděly z interaktivní tabule.

Velký úspěch měla u dětí komentovaná prohlídka venkovních expozic živých zvířat. Děti nahlédly pod pokličku záchranné stanice a seznámili se s jejími pacienty. „Zajímavé bylo nakouknutí do ptačích budek pomocí zrcadel, které ovládala paní průvodkyně. A ke konci expozice děti viděly i vydru říční, která se před dětmi předváděla a paní průvodkyně ukázala její krmení kuřátky. Výlet se nám vydařil, do školky se děti vracely plné zážitků a některé děti říkaly, že se tam chtějí podívat i s rodiči,“ uzavírá povídání učitelka ze třídy Motýlků Monika Štěrbová.

Na závěr si s námi můžete zkusit malý kvíz: Jak poznáte neuvařené vajíčko od uvařeného? Opravdu si myslíte, že to víte? Děti ze školky odpověděly takto: „Vejce roztočte a po zastavení se neuvařené stále točí!“

Paní průvodkyně chtěla vajíčka uklidit a Ondrovi se to moc nelíbilo, a takto reagoval: „To vajíčko si sníte!“ A paní průvodkyně mu odpověděla: „No to si teda taky sním.“ 

Sami vidíte, že úsměvných situací bylo opravdu nespočet.

Bc. Hana Horáková

všechny články v Novinkách MŠ