Vedení školy

Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
📞 774 430 360
📞 556 855 031
✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz
Mgr. Martina Bílková
zástupkyně ředitelky pro druhý stupeň základní školy
zástupce statutárního orgánu
metodik prevence rizikového chování
vedoucí učitelka sdružené předmětové oblasti
přírodovědných předmětů druhého stupně
📞 774 429 360 ✉️ martina.bilkova@zslichnov.cz
Mgr. Markéta Martinů
zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy
a mateřskou školu
vedoucí učitelka metodického sdružení prvního stupně
📞 774 426 360
✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
Mgr. Monika Čempel
vedoucí ekonomického a provozního úseku
📞 774 421 360 ✉️ monika.cempel@zslichnov.cz
Lucie Vávrová, DiS.
vedoucí vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ lucie.vavrova@zslichnov.cz
Alena Kandráčová
vedoucí školní jídelny
📞 556 808 547 ✉️ jidelna@zslichnov.cz

Širší vedení školy

Mgr. Pavel David
speciální pedagog
metodické vedení asistentů pedagoga
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 855 031
(sborovna)
✉️ pavel.david@zslichnov.cz
Mgr. Ivana Michaličková
vedoucí učitelka sdružené předmětové oblasti
humanitních předmětů druhého stupně
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz
Mgr. Hana Poláková
vedoucí učitelka předmětové oblasti cizích jazyků
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ hana.polakova@zslichnov.cz
Mgr. Ondřej Švrček
koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ ondrej.svrcek@zslichnov.cz
Mgr. Monika Wilczková
výchovná a kariérní poradkyně
📞 774 427 360 ✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz