Se Sokolem do života

Naše školka se opět zapojila do cvičení se sokolíkem Pepíkem

I v letošním školním roce je naše mateřská škola zapojena do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. 

Cvičení jsou motivovaná dětmi oblíbeným sokolíkem Pepíkem a zvířátky, která děti provázejí při jednotlivých činnostech. Projekt i letos nabízí mateřským školám velmi pestré obohacení pohybové náplně poutavou a zábavnou formou. Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do oblastí přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s náčiním, cvičení na nářadí, netradiční činnosti a rozvíjení poznání.

Všechny oblasti uceleně podporují nejen fyzickou zdatnost, radost z pohybu a psychickou odolnost dětí. Prostřednictvím pracovních sešitků mohou děti také zaznamenávat své pokroky a pohybové cíle.

Letos se rozběhl již osmý ročník tohoto celorepublikového celoročního projektu a my jsme rádi, že jsme se stali opět součástí.

Zapojení naší školy do projektu finančně podpořil Spolek rodičů a přátel školy, za což mu velmi děkujeme.

Mgr. Markéta Martinů


Se Sokolem do života: malí sokolíci ze Sluníček si zacvičili s kobylkou Emilkou i opičkou Haničkou

S dětmi ve třídě Sluníček v mateřské škole zahájili celoroční projekt Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti zapojovány.

Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností, jako jsou chůze, běh, skoky, házení či chytání, tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním. „Rozšířením nad rámec pohybových aktivit jsou činnosti rozumové a společenské vztahující se k jednotlivým měsícům roku. Cílem projektu je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit. Plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Motivací pro děti jsou zvířátka: kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veveruška Věruška a beruška Danuška. Zvířátka provází sokolík Pepík,“ popisuje projekt učitelka Sluníček Monika Štěrbová.

Děti se v prosinci seznámily s maskotem sokolíkem Pepíkem a s písní Sportujeme, představily si všechna zvířátka a postavičky, které budou průběžně provázet všemi cviky a různými světadíly.

„První cvičení s kobylkou Emilkou a opičkou Haničkou děti zvládly na jedničku a už si většina z nich zasloužila nálepky ve svých notýscích za úspěšné splnění. Ještě si také vypracovaly první úkoly ve svých pracovních sešitech, které jsou zaměřené na grafomotoriku, předmatematickou gramotnost a oblasti, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm,“ uzavírá povídání o projektu druhá „sluníčková“ učitelka Bc. Pavlína Boušková.

Na zapojení školy do projektu Se Sokolem do života finančně přispěl Spolek rodičů a přátel školy.

Bc. Hana Horáková


Naše mateřská škola se od školního roku 2022/2023 zapojila za finančního přispění Spolku rodičů a přátel školy do projektu Se Sokolem do života.

Tělovýchovná organizace Sokol funguje už 160 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. Její projekt Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na děti předškolního věku.

Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást svého života, a to díky aktivitám, při nichž je provází postavičky zvířátek. V rámci projektu získala škola metodiku, která vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti.

Více o projektu se dozvíte zde.

Mgr. Olga Síbrtová