Denní režim

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

Třída – Sluníčka
6:15–7:50Příchod dětí do mateřské školy
8:00Uzamčení mateřské školy
6:15–8:15Spontánní herní aktivity, individuální práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických a pohybových dovedností dětí
8:15–8:45Hygiena, svačina
8:45–9:15Ranní kruh, pohybové aktivity, skupinové činnosti podle tematických plánů, práce ve skupinách
9:15–11:15Pobyt dětí venku (podle počasí a oblečení dětí je možné dobu prodloužit, popř. zkrátit)
11:15–11:45Hygiena, oběd (v jarní a letní měsíce v 11:30 hod.), čištění zubů a hygiena
11:45–12:00Vyzvedávání dětí odcházejících po obědě
12:00–14:00Odpolední odpočinek dětí podle jejich individuálních potřeb, poslech četby, vyprávění příběhů a pohádek, zpěv ukolébavek
U nespících dětí: relaxace, prohlížení knih a hry v malých skupinkách
14:00–14:30Hygiena, odpolední svačina
14:30–15:00Zájmové kroužky pro přihlášené děti
14:30–16:05Hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi do rozchodu dětí domů
16:05–16:15Odchod posledních dětí, konec provozu mateřské školy

Třída – Motýlci
6:15–7:50Příchod dětí do mateřské školy
8:00Uzamčení mateřské školy
6:15–8:30Spontánní herní aktivity, individuální práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických a pohybových dovedností dětí
8:30–9:00Hygiena, svačina
9:00–9:45Ranní kruh, pohybové aktivity, skupinové činnosti podle tematických plánů, individuální práce v centrech aktivit
9:45–11:45Pobyt dětí venku (podle počasí a oblečení dětí je možné dobu prodloužit, popř. zkrátit)
11:45–12:15Hygiena, oběd (v jarní a letní měsíce v 12:00 hod.), čištění zubů a hygiena
12:15–12:30Vyzvedávání dětí odcházejících po obědě
12:15–14:00Odpolední odpočinek dětí podle jejich individuálních potřeb, poslech četby, vyprávění příběhů a pohádek, zpěv ukolébavek
U nespících dětí: relaxace, prohlížení knih a hry v malých skupinkách
14:00–14:30Hygiena, odpolední svačina
14:30–15:00Zájmové kroužky pro přihlášené děti
14:30–16:05Hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi do rozchodu dětí domů
16:05–16:15Odchod posledních dětí, konec provozu mateřské školy