Obědy pro děti

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Projekt byl zahájen paní Ivanou Tykač, ředitelkou WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Pomoc je poskytována na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem a pomoc nemohla být zneužita. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku. Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky.

Naše škola je do projektu zařazena od školního roku 2020/2021.

Chráníme identitu dětí zařazených do projektu. Anonymita údajů je zaručena, zásadně se nezveřejňují jména dětí a rodin, zařazených do projektu. Škola dodržuje pravidla a diskrétnost při vyřízení příspěvků a zajištění obědů. V tomto je projekt velice křehký. Nevyčerpané zálohy se vyúčtovávají a případné přeplatky (nemoc, nepřítomnost ve škole) se vrací zpět na transparentní účet projektu.

Více informací naleznete zde.