Kontakt

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Lichnov 360
742 75 Lichnov

Mapa

E-mail
skola@zslichnov.cz

Datová schránka
ukxmez6

Sekretariát – Radka Pivková 
556 855 031

Ředitelka – Mgr. Olga Síbrtová
774 430 360
Zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy
a mateřskou školu – Mgr. Markéta Martinů

774 426 360
Zástupkyně ředitelky pro druhý stupeň základní školy – Mgr. Martina Bílková 
774 429 360
Vedoucí ekonomického a provozního úseku – Mgr. Monika Čempel
774 421 360
Vedoucí vychovatelka školní družiny – Lucie Vávrová, DiS.
774 425 360
Výchovná a kariérní poradkyně – Mgr. Monika Wilczková 
774 427 360
Vedoucí školní jídelny – Alena Kandráčová
556 808 547

Základní škola – sborovna 
739 315 087
556 808 548
Základní škola – kabinet humanitních předmětů
774 413 360
Základní škola – kabinet přírodovědných předmětů
774 420 360
Mateřská škola
556 855 032
Školní družina
739 315 087
Školní jídelna
556 808 547

Další e-maily
Mateřská škola
skolka@zslichnov.cz
Školní družina
druzina@zslichnov.cz
Školní jídelna
jidelna@zslichnov.cz
Pedagogové základní i mateřské školy
jmeno.prijmeni@zslichnov.cz
Ředitelka
olga.sibrtova@zslichnov.cz