SOS do školky

Women for Women – SOS do školky

Škola je od školního roku 2022/2023 zapojena do projektu SOS do školky. Jedná se o projekt obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Jeho cílem je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem stravování v mateřské škole. Díky projektu děti získají zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu potřebují. Zároveň bude zabezpečena jejich předškolní výchova, jež je významnou přípravou na školní docházku. Podaná ruka, nabízející pomoc zcela zvenčí, může přinést do života dětí impuls ke změně životního postoje a znovunabytí naděje v lepší existenci.

Více informací naleznete zde.