Základní škola

Budova základní školy v Lichnově byla postavena v roce 1961. Její základní devízou je také klidné prostředí uprostřed zeleně školních zahrad v blízkosti přírody. V nedávné době prošla citlivou celkovou vnější rekonstrukcí a díky ní má budova školy šmrnc, je moderní a zároveň elegantní. 

Budova základní školy – pohled při příjezdu z obce

Základní škola je plně organizovaná – má devět ročníků. Prvňáčci nastupují k povinné školní docházce hlavně z lichnovské mateřské školy a z mateřské školy v Bordovicích. Od šesté třídy do školy v Lichnově dojíždí také velká část žáků, kteří absolvovali pět tříd prvního stupně v základní škole v Mniší.

Základní škola vzdělává více než dvě stovky žáků nejen z Lichnova, ale také z okolních obcí a měst, kterými jsou – kromě Bordovic a Mniší – také Vlčovice, Veřovice, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice a Štramberk. 

Výhodou je nižší počet žáků ve třídách, dělení do skupin u některých předmětů (zejména u cizích jazyků), využívání tandemové výuky, což umožňuje individuální přístup k dětem. Škola se díky tomu může pochlubit přátelským prostředím, které podporují i četné kamarádské a rodinné vztahy dětí mimo školu. Podporu dobrého klimatu si dává za cíl i školní poradenské pracoviště, v němž jsou zapojeni výchovná a kariérová poradkyně, metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog i ředitelka školy.

Žáci jednotlivých ročníků se učí především ve svých kmenových třídách.  které jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem a didaktickou technikou. Škola v současnosti prochází postupnou rekonstrukcí, která byla zahájena v prostorách hlavní budovy. V současnosti jsou zmodernizovány všechny třídy v této hlavní budově a rekonstrukce je plánována dál v dalších částech školy. Rekonstrukční práce organizuje a financuje zřizovatel školy, kterým je Obec Lichnov.

Třídy jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem, který byl postupně obnoven, a didaktickou technikou. Všechny třídy disponují interaktivními tabulemi, po celé škole je k dispozici bezdrátové připojení k internetu.

Třídy prvního stupně prošly komplexní rekonstrukcí doslova od podlahy po strop

Třídy druhého stupně se rovněž dočkaly nového a moderního vzhledu

Škola se dále může pochlubit třemi odbornými učebnami, mezi které patří:

– školní informační centrum – nově zrekonstruovaná učebna informatiky spojená s knihovnou vybavená notebooky a zařízeními pro robotiku a 3D tisk;
– cvičná kuchyně – kterou rekonstrukce teprve v budoucnu čeká, přesto nelze říci, že by tento – trošku „retro“ – prostor měl vliv na zájem dětí o vaření v rámci výuky či zájmových aktivit;

– tělocvična – tělocvik stále patří k nejoblíbenějším předmětům ve škole, účastníme se různých sportovních soutěží a ve škole cvičíme s úsměvem.

Do naší školy úsměv patří. Od školního roku 2023/2024 škola vyučuje podle nového Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola s úsměvem se zavedením tzv. nové informatiky. Ta se u nás učí od čtvrtého ročníku a na druhém stupni výuku rozšiřujeme o předměty robotika a 3D tisk. Důraz klademe na dobré a pozitivní klima ve škole, z tohoto důvodu je do vzdělávání zaveden předmět etická výchova, kterou vyučují ve svých třídách třídní učitelé. Vyšší časovou dotací jsou podpořeny předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk, který vyučujeme už od první třídy. Specifikem naší školy je předmět základy elektronické komunikace, v němž se žáci naučí psát na počítačové klávesnici „všemi deseti“. Na druhém stupni se žáci mohou profilovat díky nabídce povinně volitelných předmětů. Podrobnější informace můžete najít v našem ŠVP.  

Další informace o dění v naší škole vkládáme průběžně na webové stránky školy. Právě zde můžete najít, jakým aktivitám se věnujeme, do kterých projektů jsme aktuálně zapojeni, jaké soutěže organizujeme či v jakých soutěžích sklízí naši žáci úspěchy.

Důraz klademe rovněž na spolupráci jednotlivých složek školy – základní školy s mateřskou školou, školní družinou i školní jídelnou – a společně pracujeme na naplnění naší vize:

„Jsme spolupracující škola, kde se změna děje díky otevřené komunikaci.“