Úřední hodiny

Sekretariát školy – provoz, úřední hodiny, podatelna:

pondělí7:00–11:45, 12:15–14:15
úřední hodiny, podatelna: 7:00–8:30
úterý7:00–11:45, 12:15–14:15
středa8:45–11:45, 12:15–17:00
úřední hodiny, podatelna: 15:30–17:00
čtvrtek7:00–11:45, 12:15–14:15
úřední hodiny, podatelna: 7:00–8:30
pátek7:00–12:00

Administrativní a spisový pracovník: Radka Pivková
Telefon: 556 855 031
E-mail: skola@zslichnov.cz

Pro veřejnost je provoz zajišťován v čase úředních hodin.

V době školních prázdnin může být upraven – informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách.

Vedení školy – úřední hodiny:

Se zástupci vedení školy si lze sjednat schůzku předem telefonicky (z důvodů výjezdů mimo školu či účasti na různých školeních). Kontaktovat nás můžete na mobilních telefonních číslech uvedených na webu školy ve všední dny v těchto časech:

pondělí, úterý, čtvrtek7:00–15:30
středa7:00–17:00
pátek7:00–14:00

V případě, že Vám telefon nezvedáme, je to pravděpodobně z důvodu jednání nebo proto, že učíme. Ozveme se Vám zpět.

Školní poradenské pracoviště – konzultační hodiny pro žáky a rodiče (zákonné zástupce):

čtvrtek – všichni pracovníci15:00–16:00
úterý – školní psycholog8:30–10:00

Školní poradenské pracoviště v naší škole zajišťuje mimo jiné poradenské služby žákům a zákonným zástupcům. Do gesce pracoviště spadá oblast výchovná (výchovné a kariérové poradenství), oblast školního psychologa, oblast speciální pedagogiky a oblast preventivní (primární prevence). Konzultaci je třeba si domluvit předem telefonicky nebo e-mailem.

Služby poradenského pracoviště ve škole zajišťují:

  • výchovná poradkyně Mgr. Monika Wilczková;
  • školní metodik prevence Mgr. Martina Bílková;
  • školní psycholog Mgr et. Mgr. Tereza Schneiderová;
  • speciální pedagog Mgr. Pavel David;
  • ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Více informací o službách školního poradenského pracoviště naleznete zde.

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků základní školy pro rodiče (zákonné zástupce):

Rozpis konzultačních hodin jednotlivých pedagogických pracovníků základní školy naleznete zde, mateřské školy zde.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka