SRPŠ

Pozvánka na zábavné odpoledne SRPŠ Kamarádi z večerníčků

Milé děti, vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás jménem Spolku rodičů a přátel školy pozvala na tradiční jarní akci pro děti, letos nazvanou Kamarádi z večerníčků. Zábavné odpoledne se uskuteční v sobotu 18. května 2024 na hřišti v Bordovicích a na děti čekají spousty aktivit. Akce je určena široké veřejnosti – vezměte kamarády, širší rodinu a přijďte se se svými dětmi pobavit a strávit pohodové odpoledne společně s námi. Jste srdečně zváni.

Jedná se již o třetí ročník akce, kterou spolek v tomto čase pořádá – navazuje na témata Filmoví hrdinové a Čím budu, až vyrostu. Více o předchozích akcích a činnosti SRPŠ se dozvíte na školních webových stránkách zde.

Výtěžek z akce je určen na podporu nadstandardních školních aktivit dětí.

Děkuji členům spolku za organizaci akce a těším se na setkání.

Mgr. Olga Síbrtová


Výkonný výbor SRPŠ pro školní rok 2023/2024

Jméno a příjmeníFunkce
Vendula Boháčová
Tereza Hamrozičlenka administrativní záležitosti
Bc. Eva Holubováfinanční hospodářka
Ing. Michaela Klímková
Kateřina Lukešová
Ivana Machková
Anna Marková
Petr Pustějovský
Ing. Stanislav Růžička
Alžběta Štěpánovápředsedkyně
Jaroslav Zeman

Děti, rodiče i veřejnost zveme na akci SRPŠ nazvanou Filmoví hrdinové

Milé děti, vážení rodiče a další příznivci naší školy,

Spolek rodičů a přátel školy při naší škole pořádá opět akci pro děti na hřišti v Bordovicích, a navazuje tak na úspěšné loňské setkání s názvem Čím budu, až vyrostu.

Letos na nás čeká setkání s filmovou tematikou a aktivity pro malé i větší děti, bohaté občerstvení pro všechny a věříme, že i krásné počasí pro společné setkání. Pokud by počasí nakonec nebylo příznivé, bude akce přesunuta do kulturního domu v Lichnově.

Na Vaši účast se těší výbor SRPŠ, jehož jménem Vás srdečně zvu.

Mgr. Olga Síbrtová


Výkonný výbor SRPŠ pro školní rok 2022/2023

Jméno a příjmeníFunkce
Jana Bambuchová
Tereza Hamrozičlenka pro administrativní záležitosti
Bc. Eva Holubováfinanční hospodářka
Ing. Michaela Klímková
Kateřina Lukešová
Ivana Machková
Anna Marková
Petr Pustějovský
Ing. Stanislav Růžička
Mgr. Petra Sztuchlíková
Alžběta Štěpánovápředsedkyně
Jaroslav Zeman

Poděkování Spolku rodičů a přátel školy za organizaci akce Čím budu, až vyrostu

Spolek rodičů a přátel školy při naší mateřské a základní škole ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lichnov uspořádal v sobotu 14. května na hřišti v Bordovicích akci pro děti nazvanou Čím budu, až vyrostu. Na děti čekala stanoviště, u kterých si mohly vyzkoušet různé profese: lékaře, hasiče, malíře, letušku, učitelku a další. Do připravených her se zapojilo 147 dětí, akci celkově navštívily zhruba tři stovky lidí. 

Mé poděkování patří všem jednotlivým členům SRPŠ, kteří se podíleli na organizaci, dále pak Obci Bordovice a místním fotbalistům za možnost uspořádat odpoledne pro děti na zdejším hřišti a využít bufet. Poděkování patří také všem účastníkům, kteří přispěli dobrovolným vstupným či nákupem občerstvení do kasičky SRPŠ. Celkový výtěžek se vyšplhal na 15 930 Kč, tato částka poputuje na podporu dětí a žáků naší školy. Mám velkou radost ze zdařilého počinu a děkuji za něj!

Mgr. Olga Síbrtová


SRPŠ a hasiči zvou děti, rodiče a další veřejnost na akci Čím budu, až vyrostu

Milé děti, vážení rodiče, 
při naší škole působí od roku 2018 Spolek rodičů a přátel školy, který finančně a organizačně podporuje aktivity naší školy. V minulosti se podílel na pomoci při organizaci mnoha akcí (Stoletá republika, Adventní jarmark, Škola Lichnov se halí do sametu aj.). Samostatně pro naše děti uspořádal spolek velmi úspěšnou akci Škola Lichnov má talent. 

Kvůli covidové pandemii, kdy se řada společenských akcí pro děti, rodiče a veřejnost nemohla uskutečnit, nebyla tato forma podpory možná a spolek se zaměřil především na finanční podporu školy (spolupodílí se na financování projektu Lichnov: Pošli to dál, přispívá na lyžařský výcvik, financuje odměny pro děti a žáky v různých akcích a soutěžích či podporuje výjezdy žáků na soutěže příspěvkem na dopravu). 

Jsem moc ráda, že v současnosti veškerá opatření proti šíření onemocnění covid-19 padla a spolek může opět navázat na svou činnost v oblasti organizace akcí pro děti. Proto mi dovolte, abych Vás jménem výkonného výboru SRPŠ pozvala na nejbližší z nich. Nazývá se Čím budu, až vyrostu a SRPŠ ji pořádá ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lichnov. 

Přijďte se spolu se svými dětmi v sobotu 14. května pobavit na hřiště v Bordovicích. Děti si tento den se svými kamarády jistě užijí, čeká na ně spousta zábavy. Výtěžek z této akce bude využit na podporu dětí v mateřské škole a žáků v základní škole. 

Moc děkuji SRPŠ a našim hasičům za přípravu akce a těším se po dlouhé době na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová


VÝKONNÝ VÝBOR SRPŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

TřídaJméno a příjmeníFunkce
MŠ třída SluníčkaMartina Kašpárková
MŠ třída MotýlciIvana Machková
I. třída ZŠMartina Kašpárková
II. A třída ZŠTereza Hamrozi
II. B třída ZŠAnna Marková
III. třída ZŠBc. Eva Holubováfinanční hospodářka
IV. třída ZŠPetr Pustějovský
V. třída ZŠIng. Stanislav Růžička
VI. A třída ZŠKateřina Lukešová
VI. B třída ZŠAlžběta Štěpánovápředsedkyně
VII. třída ZŠAndrea Tichavská
VIII. A třída ZŠMgr. Petra Sztuchlíkováčlen pro administrativní záležitosti
VIII. B třída ZŠJana Bambuchová
IX. třídaJaroslav Zeman
 Renáta Špačková 
Naděžda Zahradníková

Dokumenty