Historie školy

O výstavbě školy v Lichnově se uvažovalo již v roce 1909. Ale uběhla spousta let, než se přistoupilo ke skutečnému činu. Jmenujme alespoň některé, kteří se o otevření školy v Lichnově zasloužili: stavitel Parma z Frenštátu pod Radhoštěm, stavitel Starosta a Marholt, architekt Šlapeta z Ostravy. Nemůžeme opominout ani lichnovské občany, kteří pro stavbu školy přepustili své pozemky: paní Jurková, Jan Lareš, Ferdinand Droza a Jan Švrček.

Po dlouhých peripetiích se v lednu 1960 konečně začalo stavět a v září 1961 mohli do nové školy nastoupit první žáci. Celkem 282 žáků v deseti třídách vyučovalo dvanáct vyučujících: Drahomíra Holubová, Františka Švrčková, Miroslava Kostelníková, Dorota Chalupová, Libuše Dobečková, Eva Tichavská, Jana Žalmánková. Drahomíra Harabišová, Anastázie Poláková, Jan Švrček, Josef Klímek a Jindřich Švrček. Ve vedení školy působil jako ředitel Vladimír Tichavský, jeho zástupcem byl Zdeněk Kopelec. Již tehdy byla v provozu školní družina pod vedením Drahomíry Boháčové.

V dalších letech se učení a výchovy žáků ujaly paní učitelky Evženie Hutyrová, Mgr. Marie Pustějovská, Mgr. Monika Wilczková, Mgr. Milada Michnová, Mgr. Kamila Adamčíková, Mgr. Petr Ondryáš, Mgr. Hana Lagová, Mgr. Hana Jarošová, Bc. Pavel David, Mgr. Petra Stoklasová, Mgr. Vladimíra Kahánková, Mgr. Martina Bílková, Mgr. Lenka Davidová, Ing. Alice Červenková, Mgr. Karla Svobodová, Mgr. Zdenka Vaverková, Ludmila Ryšková, Mgr. Petr Kuník. Z dalších zaměstnanců školy zmiňme alespoň školníka Zdeňka Kociána a za školní jídelnu Jarmilu Hipíkovou.

Lichnovská škola zažívala krásné, ale také krušné chvíle. Zvláště v letech, kdy počet dětí klesl na minimum. Dnes však můžeme říct, že počet dětí výrazně stoupl a stále přicházejí noví a noví žáci nejenom z okolních vesnic, ale také z Frenštátu pod Radhoštěm a Kopřivnice.

Učitelský sbor tvoří celá řada učitelů, kteří mají rádi svou práci a chtějí, aby kvalita výuky v lichnovské škole držela vysokou úroveň. Vedení školy je v jejich pedagogické práci podporuje tím, že usiluje o zajištění kvalifikovaného pedagogického sboru a dobrou atmosféru v pracovním kolektivu, která se pak bezprostředně odráží do bezpečného a vstřícného prostředí pro žáky. Součástí strategie je i plnění plánů prevence, ať už různými programy, nebo nabídkou volnočasového vyžití žáků aktivitami nad rámec výuky

Důležitá je rovněž spolupráce základní školy se školou mateřskou, která se v roce 2003 stala – pod vedením paní Juříkové – součástí školy. V současnosti se děti v mateřské škole učí ve dvou třídách, do nichž jsou rozděleny podle věku, aby se maximálně vyhovělo jejich individuálním potřebám. Vzdělávání je inspirováno programem Začít spolu, děti se učí a hrají si v tematických koutcích. Část dne rovněž tráví na zahradě či na procházkách po Lichnově a okolí. 

O zajištění zdravé stravy pro žáky základní školy, děti mateřské školy, zaměstnance a od roku 2018 také pro cizí strávníky se stará tým školní jídelny. Doplňkovou činností je příprava dopoledních svačin. Budova jídelny se nachází mezi objekty základní a mateřské školy. Paní kuchařky se často podílejí na akcích pořádaných pro děti či veřejnost, a aktivně se tak připojují do dění ve škole. 

Kromě kuchařek pracuje ve škole další tým správních zaměstnanců, který se stará o zajištění technického fungování školy a o úklid, aby bylo ve škole vše bezpečné, čisté a voňavé. Základní škola a Mateřská škola Lichnov oslaví v roce 2021 šedesát let od svého vzniku. Co jí přát do dalších let? Aby si uchovala milé rodinné prostředí, aby se mohla dál rozvíjet a modernizovat tak, aby naplňovala potřeby současného vzdělávání, ale hlavně aby ji navštěvovala spousta hodných a šikovných žáků.