Třídní schůzky

Pozvánka na informativní schůzky rodičů dětí mateřské školy

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 7. září 2023 v 16 hodin Vás zveme na důležité informativní schůzky. Hojná účast je vítaná, nejlépe bez přítomnosti dětí. V případě, že se Vám nepodaří si v době konání třídních schůzek zajistit hlídání svého dítěte, sdělte tuto skutečnost paním učitelkám ve třídě nejpozději do úterý 5. září 2023, abychom mohli zajistit dohlédnutí v mateřské škole.

Třídním schůzkám budou předcházet informace o činnosti Spolku rodičů a přátel školy.

Těšíme se na společné setkání.

 Za tým pedagogů Vám přeji pěkné dny. 

Mgr. Markéta Martinů


Čtvrtek 8. září 2022

Informativní třídní schůzky se zákonnými zástupci dětí

16:15–17:15 hodin


Leden

Individuální konzultace se zákonnými zástupci – vývoj a prospívání dítěte

Termíny pro jednotlivé konzultace budou rodičům včas nabídnuty.


Úterý 28. března 2023

Informativní třídní schůzky se zákonnými zástupci dětí

16:15–17:15 hodin


17. srpna 2021

Třídní schůzky pro rodiče dětí, které nastupují poprvé do školky

16:30–17:30 hodin     

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích předškoláků, kde se dozvědí základní informace důležité pro nástup dítěte do mateřské školy: 

  • organizace předškolního vzdělávání, provoz mateřské školy 
  • co bude předškolák potřebovat 
  • školní stravování 
  • jak zvládnout adaptaci dítěte v mateřské škole
  • vývoj dítěte předškolního věku 

Rovněž si rodiče mohou připravit dotazy. 


Čtvrtek 9. září 2021

Informativní třídní schůzky na začátku školního roku 

16:30–17:30 hodin

Na těchto třídních schůzkách se rodiče dozvědí informace k organizačním záležitostem, plánovaným akcím mateřské školy a seznámí se s novým školním řádem:

  • organizace předškolního vzdělávání, provoz mateřské školy, školní stravování 
  • seznámení s novým školním řádem mateřské školy 
  • informace ke školnímu roku 2021/2022 – plán akcí, zájmové aktivity 
  • informace o SRPŠ – předsedkyně spolku Mgr. Eva Pustějovská 

Příležitost bude klást dotazy. 


Lednové individuální konzultace se zákonnými zástupci 

Termíny budou upřesněny. 

Konzultační schůzky k vývoji a prospěchu dítěte. 


Čtvrtek 17. března 2022

Informativní třídní schůzky

16:30–17:30 hodin