Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2023/2024

5. září 2023

Informativní třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ, doplňující volby do Školské rady

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme v úterý 5. září 2023 do školy na úvodní informativní třídní schůzky, které budou zahájeny plenární schůzí Spolku rodičů a přátel školy, na kterou jste všichni zváni. Schůze začíná v 16:30 na hlavní chodbě školy, následuje společné zahájení třídních schůzek, kde se dozvíte informace o nadcházejícím školním roce. Poté se rozejdete do tříd svých dětí za třídními učiteli, kde proběhnou mimo jiné doplňovací volby do školské rady – více informací najdete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Pondělí 27. listopadu – čtvrtek 30. listopadu 2023

Konzultační třídní schůzky k prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí.


Úterý 30. ledna 2024

Setkání se zákonnými zástupci žáků 9. ročníku k novému způsobu přihlašování na střední školy připravila od 16:00 hodin výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Monika Wilczková. 


Pondělí 5. února – čtvrtek 7. února 2024

Konzultační třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku.


Pondělí 29. dubna, úterý 30. dubna, čtvrtek 2. května 2024

Konzultační třídní schůzky k prospěchu a chování žáků v 3. čtvrtletí.


Červen 2024

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků.


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2022/2023

Středa 7. září 2022

Informativní třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ

16:30–17:00

  • zahájení třídních schůzek vedením školy, informace ke školnímu roku 2022/2023 
  • plenární schůze SRPŠ 

17:00–17:30

  • schůzky ve třídách s třídními učiteli – informace o školním řádu, vnitřních řádech školy a dalších předpisech 

Úterý 1. 11. 2022

Mimořádné třídní schůzky

Vážení rodiče žáků II. třídy, 
dovolte nám, abychom Vás informovali, že v úterý 1. listopadu 2022 se ve škole v 16:30 hodin konají mimořádné třídní schůzky určené zákonným zástupcům žáků II. třídy. Děkujeme předem za Vaši spolupráci a účast. 

Mgr. Olga Síbrtová


Úterý 8. listopadu 2022

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku. Pozváni budou také výchovní poradci okolních středních škol.


Středa 23. listopadu 2022

Konzultační třídní schůzky k prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí.


Středa 8. února 2023

Konzultační třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku.


Středa 26. dubna 2023

Konzultační třídní schůzky k prospěchu a chování žáků v 3. čtvrtletí.


Červen 2023

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků.


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2021/2022

Středa 8. září 2021

Informativní třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ, volby do školské rady 

15:30–16:00

  • zahájení třídních schůzek vedením školy, informace ke školnímu roku 2021/2022 
  • plenární schůze SRPŠ 

16:00–16:30

  • schůzky ve třídách s třídními učiteli – informace o školním řádu, vnitřních řádech školy a dalších předpisech 
  • volby do školské rady – bližší informace zde

Úterý 9. listopadu 2021 

Informace o konání třídních schůzek pro rodiče žáků 9. ročníku 

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku,
rádi bychom Vás informovali o konání mimořádných třídních schůzek k přijímacímu řízení na střední školy. Pořádá je pro Vás naše výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Monika Wilczková. Uskuteční se v úterý 9. listopadu 2021 od 16:30 online formou. Pozvánky obdržíte den předem na žákovské e-maily svých dětí. 

Hostem na třídních schůzkách bude Mgr. Jana Géryková, pracovnice informačního poradenského střediska Úřadu práce. Nabídneme možnost připojit se také zástupcům okolních středních škol. 

Žáci ve škole také už obdrželi tzv. Atlas školství, který obsahuje přehled středních škol v Moravskoslezském kraji a který pro Vás při výběru střední školy může být vodítkem či pomocníkem.

Vážení rodiče, těšíme se na Vaši účast na třídních schůzkách.

Mgr. Olga Síbrtová


Středa 24. listopadu 2021

Konzultační třídní schůzky k prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí 


Středa 2. února 2022 

Konzultační třídní schůzky k prospěchu a chování žáků v 1. pololetí 


Středa 13. dubna 2022

Konzultační třídní schůzky k prospěchu a chování žáků ve 3. čtvrtletí 


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2020/2021

Pondělí 7. září 2020

Informativní třídní schůzky

15:30–16:00 – zahájení třídních schůzek vedením školy, plenární schůze SRPŠ

  • rodiče budou přítomni v jednotlivých třídách, oficiální úvod (informace ke školnímu roku 2020/2021, informace o školním řádu, vnitřních řádech školy a dalších předpisech) a plenární schůze SRPŠ budou do tříd odvysílány online

16:00–17:00 – schůzky rodičů s třídními učiteli 

Mgr. Olga Síbrtová 


Pondělí 16. listopadu a středa 18. listopadu 2020

Konzultace k průběhu vzdělávání za 1. čtvrtletí 2020/2021

Ve středu 18. listopadu 2020 se měly konat třídní schůzky. Vzhledem k situaci budou třídní schůzky formou individuálních online konzultací: třídní učitel – vyučující – zákonný zástupce – žák, a to pouze v předmětech, kde je výrazné zhoršení prospěchu, špatný prospěch/neprospěch, potíže s distanční výukou, neplnění povinností v distančním vzdělávání apod. Na tyto třídní schůzky byli konkrétní rodiče pozváni prostřednictvím žákovského e-mailu svého dítěte a dále byli informováni o termínu a čase schůzky prostřednictvím programu DMSoftware. Konzultace se uskuteční během pondělí 16. listopadu a středy 18. listopadu 2020. V případě, že se konzultace, na kterou jste byli pozváni, nemůžete zúčastnit, kontaktujte třídního učitele, abychom se mohli dohodnout na náhradním termínu. V případě, že jste pozváni nebyli, a přesto máte zájem s vyučujícími projednat otázky vzdělávání svého dítěte ve škole, opět kontaktujte třídního učitele. 


Čtvrtek 19. listopadu 2020 – informativní třídní schůzky k přijímacímu řízení pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče 

Pro žáky devátého ročníku a jejich rodiče jsou naplánovány hromadné online třídní schůzky na čtvrtek 19. listopadu 2020 v 16:30 hodin. Tyto třídní schůzky se týkají přijímacího řízení na střední školy a budou realizovány za přítomnosti výchovné a kariérové poradkyně Mgr. Moniky Wilczkové. Účast přislíbila i Mgr. Jana Geryková z Úřadu práce. Pozvánky na tyto třídní schůzky budou zaslány rodičům prostřednictvím e-mailů žáků. 


Středa 3. února 2021

Konzultační třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku

Ve středu 3. února 2021 se uskuteční třídní schůzky či konzultace. Ty proběhnou online formou v odpoledních hodinách. O způsobu jejich organizace budete informováni třídními učiteli, kteří vyhodnotili, zda je zapotřebí svolat třídní schůzky všech rodičů či individuálně konzultovat pouze se zákonným zástupcem žáka, se zákonným zástupcem a žákem, se zákonným zástupcem, žákem a vyučujícím určitého předmětu.

O podobě tohoto setkání i čase jeho zahájení Vás informují třídní učitelé prostřednictvím programu DMSoftware. Pozvánka na online schůzku Vám bude zaslána den před jejich uskutečněním prostřednictvím e-mailu Vašeho dítěte. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na třídního učitele Vašeho dítěte. Stejně tak jej kontaktujte v případě, že jste byli na třídní schůzky pozváni a nemůžete se jich zúčastnit, abyste si případně dohodli náhradní termín. 

Pokud ve třídě Vašeho dítěte jsou naplánovány individuální konzultace a Vy jste nebyli třídním učitelem osloveni, ale přesto byste rádi se školou konzultaci uskutečnili, opět se obracejte na třídního učitele. Rádi Vám konzultaci umožníme. V týdnu od 1. února do 5. února 2021 se neuskuteční pravidelné online konzultace poskytované rodičům žáků prvního stupně, kteří jsou vzděláváni distančně.


Středa 21. dubna 2021

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3. čtvrtletí školního roku 


Červen 2021

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků, těšíme se na Vaši účast na třídních schůzkách. V případě jakýchkoliv nápadů, podnětů, nejasností či problémů kontaktujte třídní učitele a využijte možnosti konzultačních hodin, které Vám pravidelně jednou týdně nabízí. 

O konkrétním čase a programu třídních schůzek, případně o změně jejich organizace, budete včas informováni třídními učiteli a prostřednictvím internetových stránek školy.

Mgr. Olga Síbrtová 


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2019/2020

Pondělí 9. září 2019

Informativní třídní schůzky

15:30 – plenární schůze SRPŠ 
16:00 – společné zahájení třídních schůzek na chodbě školy (informace ke školnímu roku 2019/2020, informace o školním řádu, vnitřních řádech školy a dalších předpisech), poté třídní schůzky v jednotlivých třídách


Středa 20. listopadu 2019

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. čtvrtletí školního roku 

15:30 – třídní schůzky I.–IV. třídy, VI.–VIII. třídy v jednotlivých třídách
15:30 – představení nabídky středních škol pro rodiče žáků IX. třídy 
16:00 – třídní schůzky V. a IX. třídy v jednotlivých třídách 


Středa 5. února 2020

Konzultační třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku

  • začátek dle jednotlivých pozvánek 

Středa 15. dubna 2020

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3. čtvrtletí školního roku 

15:30 – třídní schůzky I.–IX. třídy v jednotlivých třídách


Červen 2020

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků, těšíme se na Vaši účast na třídních schůzkách. V případě jakýchkoliv nápadů, podnětů, nejasností či problémů kontaktujte třídní učitele a využijte možnosti konzultačních hodin, které Vám pravidelně jednou týdně nabízí. 

V případě změny organizace třídních schůzek budete včas informováni třídními učiteli a prostřednictvím internetových stránek školy.

Mgr. Olga Síbrtová