Budoucí prvňáček

Pozvánka na prohlídku školy a přednášku o školní zralosti a připravenosti

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na prohlídku základní školy spojenou s přednáškou o školní zralosti a připravenosti, kterou pro Vás připravila zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů ve spolupráci s učitelkou prvního stupně Mgr. Kateřinou Martinkovou.

Sraz zájemců bude v 15:30 hodin u hlavního vchodu do budovy základní školy. Prohlídka školy i přednáška jsou určeny pro rodiče budoucích žáků – děti mají možnost navštívit základní školu v rámci jiných programů, které speciálně pro ně pořádáme. Pokud ale nemáte hlídání, klidně je vezměte s sebou – zajistíme pro ně aktivity po dobu konání prohlídky a přednášky v naší školní družince.

Těšíme se na Vaši účast i dotazy, které se týkají vzdělávání dětí v naší škole i samotného nástupu k povinné školní docházce.

Mgr. Olga Síbrtová 


Předškoláci si přišli prohlédnout školu. Dopolednem je provázeli jejich kamarádi z první třídy

Vzácnou návštěvu přivítali prvňáci s učitelkami prvního stupně ve své třídě ve středu 31. ledna 2024. Do školy skoro jako malí žáčci se totiž přišli vůbec poprvé podívat předškoláci z mateřské školy z Lichnova i z Bordovic.

Pro prvňáky se tak poslední lednová středa stala velkým zážitkem. „Prvňáčci nejenže dostali své první školní vysvědčení, ale také se stali ve dvou hodinách malými učiteli pro své kamarády – budoucí prvňáčky z naší a bordovické školky,“ popisuje zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu a první stupeň základní školy Mgr. Markéta Martinů, která spolu s třídní učitelkou prvního ročníku Mgr. Lenkou Matulovou seznamovací a poznávací akci naplánovala a uskutečnila.

„Prvňáci se svou paní učitelkou připravili pro své mladší kamarády ze školky pestrý program plný zajímavých aktivit. Budoucí školáci měli možnost vidět nejen školní třídu, ale také tašku školáka, pouzdro a různé poutavé školní pomůcky,“ doplňuje dále Markéta Martinů s tím, že celou návštěvu provázela milá a kamarádská atmosféra. „Těšily se úplně všechny děti – ty napjaté a zvědavé – školkové, ale i nepostradatelní hostitelé – prvňáci,“ dodává zástupkyně ředitelky školy.

Její slova potvrzuje i třídní učitelka nejmladších školáků. „Všechny děti se těšily, ale zároveň se také trochu styděly. Postupně se však začaly osmělovat a přivykat si na nové prostředí, kamarády i paní učitelky,“ popisuje své postřehy Lenka Matulová.

Po slavnostním přivítání malých návštěvníků si současní prvňáci našli svého kamaráda ze školky a vzali ho s sebou do lavice. Napsali mu cedulku s jeho jménem a následně se všichni vzájemně představili. „Letošní prvňáčci začali své představování básněmi na písmeno, které mají ve svém jméně,“ prozrazuje ještě třídní prvňáků. Poté žáci s předškoláky pracovali v lavici, vyzkoušeli si například psát na mazací tabulku. Dalším úkolem bylo přiřazování písmen abecedy k písmenům na koberci. Děti společně zpívaly oblíbené písničky a věnovaly se také grafomotorickému cvičení. „Skládali jsme stavby z krychlí a počítali použité krychle, stavěli jsme také puzzle na pohádku O Budulínkovi a nechybělo ani závěrečné zhodnocení,“ vzpomíná ještě Lenka Matulová.

Děti zpátky do školky odcházely spokojeně s úsměvem, s novými zážitky, ale také s omalovánkou a záložkou, kterou jim vyrobili žáci první třídy.  „Do školy se všichni školkáčci těší a při návštěvě to bylo znát. Už na jaře je čeká zápis do školy a my jim přejeme úspěch, radost ze života a chuť učit se,“ shodly se obě učitelky.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pozvánka na společné setkání budoucích prvňáčků ve škole

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

naše škola pořádá první společné setkání našich budoucích žáků, které se uskuteční v úterý 27. června 2023 od 15:30 hodin v prostorách školy.

Děti budou mít příležitost poznat se navzájem, seznámit se nejenom mezi sebou, ale také se svou budoucí paní učitelkou, která je bude provázet první třídou. 

Věříme, že díky tomuto setkání se budou do školy ještě více těšit a ztratí veškeré případné obavy ze všeho nového, co je čeká.

Mgr. Markéta Martinů


Pozvánka na prohlídku školy a přednášku o školní zralosti a připravenosti

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na prohlídku základní školy spojenou s přednáškou o školní zralosti a připravenosti, kterou pro Vás připravila zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů, která ve škole zároveň působí jako vedoucí metodického sdružení pro první stupeň.  

Společně se setkáme ve čtvrtek 16. března 2023 v 15:30 hodin u hlavního vchodu do budovy základní školy.

Těšíme se na Vaši účast i dotazy, které se týkají vzdělávání dětí v naší škole i samotného nástupu k povinné školní docházce.

Mgr. Olga Síbrtová 


Škola zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na společné první setkání

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
naše škola pořádá první společné setkání našich budoucích žáků, které se uskuteční v úterý 21. června 2022 od 15 hodin v prostorách školy. Děti budou mít příležitost poznat se navzájem, seznámit se nejenom mezi sebou, ale také se svou budoucí paní učitelkou, která je bude provázet první třídou. 

Věříme, že díky tomuto setkání se budou do školy ještě více těšit a ztratí veškeré případné obavy ze všeho nového, co je čeká.

Mgr. Olga Síbrtová


Pozvánka pro rodiče i děti k zápisu k povinné školní docházce a informace o jeho průběhu

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 
zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 14 do 18 hodin ve škole za přítomnosti zákonných zástupců a dětí, které mají v příštím školním roce nastoupit do první třídy. 

Ve škole máme na toto odpoledne připravený program pro děti i rodiče. Přáli bychom si, aby byl zápis do školy velkou událostí v životě dítěte. Po mateřské škole je to další krok na cestě k dosažení vzdělání. Chceme, aby tento okamžik byl pro Vaše dítě i pro Vás příjemný, zajímavý a také slavnostní.

Upozorňujeme, že tento termín zápisu není určen pro děti-cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Pro tyto děti bude stanoven termín zápisu k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 v době od 1. června do 15. července 2022. 

Na zápis nachystali učitelé spolu s žáky z vyšších ročníků pro děti pohádkovou cestu, při které budou paní učitelky z prvního stupně nestresující a zábavnou formou zjišťovat úroveň školní zralosti a připravenosti. Putování pohádkami bude trvat zhruba dvacet minut. Rodič může být po celou dobu přítomen, avšak v této části zápisu nijak do průběhu nezasahuje.

Rovněž budete mít spolu se svými dětmi možnost projít si naši školu a prohlédnout si ji. Kromě prohlídky na Vás čeká i pohádkové občerstvení. Zároveň se zápisem do první třídy proběhne i zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky. Tu si také společně prohlédnete, dozvíte se veškeré potřebné informace o jejím provozu a v případě zájmu o to, aby Vaše dítě školní družinu navštěvovalo, vyplníte přihlášku. 

Věříme, že den zápisu do první třídy bude pro Vás i Vaše dítě krásným zážitkem. Veškeré informace k organizaci zápisu, objednávání konkrétního času, vyplňování žádosti o přijetí, případně žádosti o odklad povinné školní docházky, i k průběhu správního řízení naleznete níže.  

Těší se na Vás kolektiv učitelů a žáci školy.

Informace k organizaci zápisu 

K zápisu se mohou dostavit všechny děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odročena. Pro lepší organizaci jsme zvolili cestu předběžného přihlašování k zápisu, abychom eliminovali příchod velkého počtu rodičů v jeden okamžik. Chceme Vám umožnit, abyste spolu s dětmi strávili ve škole příjemné chvíle bez stresu a shonu, tudíž bude fajn, když se zaregistrujete na konkrétní čas, který Vám nejvíce vyhovuje. I tak si ale vyhraďte na zápis alespoň hodinu, abyste si v klidu a pohodě prohlédli školu a měli čas vstřebat veškeré informace. Stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce, přítomnost dítěte není nutná. 

Přihlašování k zápisu 

Zápis je z organizačních důvodů rozdělen do dvacetiminutových úseků. Kliknutím na tento odkaz zjistíte možné časy Vašeho příchodu k zápisu. Vyberte si kterýkoliv volný čas, který Vám vyhovuje, a zarezervujte si jej na e-mailu skola@zslichnov.cz. Do předmětu uveďte „Zápis ZŠ – rezervace“ a do textu jméno a příjmení svého dítěte a požadovaný čas. Nejpozději druhý pracovní den obdržíte odpověď, zda Vám byl čas zarezervován, případně zda byl posunut (vždy směrem v čase dále), protože si Váš termín zarezervoval někdo dříve. 

Tento čas je časem Vašeho příchodu do školy. Prosíme, abyste se jej snažili dodržet, abychom předešli kumulaci žadatelů v jeden okamžik. V případě jakýchkoliv problémů s rezervací času kontaktujte prosím naši administrativní pracovnici Lucii Strakošovou e-mailem lucie.strakosova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 556 855 031 v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 7:00 do 12:00 a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin. 

Organizace zápisu ve škole 

Při podání žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení. S sebou přinesete potřebné doklady (viz níže), vyplněnou žádost (vyplněné žádosti v případě odkladu), zápisní list v případě, že nežádáte o odklad, a všechny potřebné přílohy. Formuláře jsou ke stažení níže, případně si je můžete vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách. Ve všech žádostech uvádíte u podpisu datum zápisu, tj. 21. dubna 2022. Žádosti i zápisní list můžete vyplnit rovněž přímo ve škole. V obou případech musí být veškeré údaje zkontrolovány pracovníky školy. Mezitím na Vás a budoucího školáka čeká bohatý program. 

Doklady k zápisu k povinné školní docházce

Nezbytné doklady k zápisu k povinné školní docházce jsou:

  • žádost o přijetí;
  • zápisní list
  • rodný list dítěte; 
  • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); 
  • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není nutné, vyřizovala-li odklad naše škola).

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, vždy žádáte zároveň také o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Nezbytné doklady, které budete v takovém případě předkládat, jsou: 

  • žádost o přijetí;
  • rodný list dítěte; 
  • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

a navíc:

Zápisní list nevyplňujete. Nemáte-li dosud doporučení PPP a pediatra nebo psychologa, uvedete u zápisu, zda čekáte na termín vyšetření nebo vyhotovení posudku a dohodnete se na dalším postupu. V případě nedodání všech potřebných dokladů (doporučení z PPP a doporučení pediatra nebo psychologa) do 30 dnů, musí ředitelka školy správní řízení přerušit (viz dále Přijímací řízení). 

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě platných právních předpisů. 

Účastníkům řízení bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na pondělí 2. května 2022 od 14:30 do 16:00 hodin v ředitelně školy. Pokud byste svého práva chtěli využít, žádáme, abyste si telefonicky na čísle 774 430 360 dohodli s ředitelkou školy konkrétní čas.   

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, například když v žádosti o odklad chybí přílohy, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Oznámení přijetí/nepřijetí uchazeče

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračním číslem, které Vám přidělíme u zápisu. U čísla bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče (přijat/nepřijat). Seznam bude vyvěšen nejpozději v pátek 20. května 2022 na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Úřední deska).Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. 

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Mgr. Olga Síbrtová 


Přednášky v mateřských školkách v Lichnově a Bordovicích se nesly v přátelském duchu

Pod záštitou Základní školy a Mateřské školy v Lichnově se uskutečnily dvě přednášky na téma školní zralost a připravenost nazvané Budoucí prvňáček. První z přednášek proběhla v lichnovské mateřské škole v úterý 8. března 2022 a druhá ve čtvrtek 10. března 2022 zase ve školce v Bordovicích.  

Oběma přednáškami provázely zkušené pedagožky, které působí v lichnovské základní škole: metodička prvního stupně Mgr. Markéta Martinů a speciální pedagožka Mgr. Monika Hanzelková. „V Bordovicích i v Lichnově se přednášky vydařily. Vidíme, že toto téma je rodiči bráno vážně. Také jsme se těšily z toho, že z řad rodičů vyrazili do školek rovněž otcové dětí, nikoliv pouze jejich maminky,“ přiznává Monika Hanzelková.

Přednášky probíhaly hravou formou. Paní učitelka Martinů si na malou chvíli zahrála malého předškoláka, který se pilně připravuje na dráhu školáka, čímž pobavila samotné posluchače. „Přednášky vedeme i zábavnou formou, aby se uvolnila atmosféra a všichni si to pěkně užili,“ doplňuje paní učitelka Martinů. 

Návštěvníci, kteří dorazili do Bordovic, měli možnost si některé činnosti sami vyzkoušet. „Ve školce byla nachystaná pro děti centra pro hrubou a jemnou motoriku, centrum uvolňovacích cviků a další. Je dobré si vyzkoušet na vlastní kůži to, co vlastně po dětech chceme,“ doplňuje paní učitelka Hanzelková.

Obou přednášek se zúčastnili i zástupci vedení školy: ředitelka Mgr. Olga Síbrtová a její zástupkyně Mgr. Martina Bílková. Obě byly připraveny zodpovědět rodičům dotazy ohledně plánovaného zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků do lichnovské školy. 

Děkujeme ředitelce Mateřské školy Bordovice Bc. Martině Kaděrové a vedoucí učitelce lichnovské mateřské školy Mgr., Bc. Renatě Dreslerové, DiS., za organizaci přednášek a pozvání hostů.

Bc. Hana Horáková


Škola pořádá přednášku Budoucí prvňáček. Jste srdečně zváni!

Vážení rodiče, vážení zájemci, 
dovolte nám, abychom Vás pozvali na přednášku, kterou organizuje již tradičně v čase před zápisem k povinné školní docházce Základní škola a Mateřská škola Lichnov. Přednáška nese název Budoucí prvňáček a je určena především pro rodiče, kteří aktuálně řeší téma zralosti a připravenosti svých dětí na nástup do školy, ale i pro rodiče dětí mladších, aby si udělali představu, co se od jejich dítěte v době, kdy doroste do věku předškoláka, očekává. Můžete na ni najít odpovědi na otázky, které Vás k danému tématu zajímají. 

Přednáška se uskuteční ve dvou termínech: v úterý 8. března 2022 v lichnovské školce v 16:30 hodina ve čtvrtek 10. března v 15:30 hodin v Mateřské škole Bordovice

Letos budou přednáškami provázet dvě zkušené pedagožky z lichnovské základní školy, učitelka a zároveň metodička prvního stupně Mgr. Markéta Martinů a speciální pedagožka Mgr. Monika Hanzelková, která v současnosti jako učitelka vede žáky prvního ročníku. Prostor bude i na Vaše dotazy. 

Během účasti na přednášce Vás žádáme o dodržení protiepidemických opatření: přednášky se mohou zúčastnit pouze osoby, které nemají klinické příznaky onemocnění covid-19, a přítomné osoby použijí po celou dobu konání respirátor s výjimkou přednášejících, pokud mezi sebou dodržují vzdálenost větší než 1,5 metru. 

Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o termínu zápisu do základní školy na školní rok 2022/2023

Termín zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2022/2023 je stanoven na čtvrtek 21. dubna 2022. V případě distanční podoby zápisu (bez možné osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců) pak bude probíhat ve dnech 19. až 22. dubna 2022. 

O organizaci zápisu Vás budeme informovat. Věříme však, že se budeme moci setkat osobně a že se zápis stane opět slavnostním okamžikem prvního vstupu dítěte do základní školy.

Mgr. Olga Síbrtová


Přednáška o školní zralosti a připravenosti: pozvánku na virtuální setkání přijala čtyřicítka hostů

Ve čtvrtek 25. března 2021 se v podvečerních hodinách uskutečnila online přednáška pro rodiče a veřejnost nazvaná Budoucí prvňáček, které se zúčastnila zhruba čtyřicítka hostů – z řad rodičů předškoláků, ale i odborné veřejnosti zastoupené pedagogy mateřských škol v okolí, odkud k nám do základní školy proudí děti. Přednáška se uskutečnila online prostřednictvím aplikace Google Meet. 

První část přednášky byla věnovaná prezentaci školy. Protože v současnosti není možné uspořádat pro děti, rodiče a veřejnost den otevřených dveří, představila ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová se svými kolegy lichnovskou školu alespoň virtuálně. 

Následovala samotná přednáška o školní zralosti a připravenosti, kterou nachystala vedoucí učitelka metodického sdružení prvního stupně a zkušená učitelka prvního ročníku Mgr. Markéta Martinů a jako host se k ní připojila klinická logopedka Mgr. Petra Sztuchlíková. Rodiče a další účastníci měli během přednášky možnost klást otázky, zodpovězeny byly také dotazy, které přihlášení účastníci zaslali předem e-mailem. 

„Chtěla bych paní Petře Sztuchlíkové velmi poděkovat za to, že naše pozvání přijala a přednášku významně obohatila o své odborné znalosti a profesní zkušenosti. Jsem velmi vděčná za naši spolupráci a vážím si jí,“ uvedla ředitelka školy.  

„Dále bych ráda poděkovala všem pedagogům, kteří se na přípravě přednášky podíleli, především paní učitelce Markétě Martinů, a dále panu učiteli Ondřeji Švrčkovi za technickou podporu. Jsem ráda, že škola dokáže i v těchto časech fungovat alespoň částečně jako „otevřená“ instituce,“ dodala ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Připravujeme přednášku pro rodiče předškoláků

Naše škola ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Petrou Sztuchlíkovou připravuje online přednášku (nejen) pro rodiče dětí, které mají od příštího školního roku nastoupit k povinné školní docházce. Tématem školní zralosti a připravenosti Vás provede zkušená učitelka prvního ročníku a metodička pro první stupeň naší školy Mgr. Markéta Martinů. 

Protože v současné době nelze v základní škole uskutečňovat ani společná setkání rodičů a veřejnosti, ani návštěvy dětí z mateřské školy, nejprve Vám naši školu představíme. Díky připravené prezentaci budete mít malou příležitost k nám „nakouknout“ alespoň virtuálně. 

Rovněž Vám předáme informace týkající se zápisu k povinné školní docházce a především bude čas na Vaše dotazy. Ty můžete směřovat už nyní na e-mailovou adresu přednášející: marketa.martinu@zslichnov.cz.  

Přihlásit se můžete do úterý 23. března 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde. Na zadanou e-mailovou adresu Vám přijde nejprve potvrzení o přihlášení, den před uskutečněním přednášky obdržíte e-mail, kde bude odkaz na Google Meet, jehož prostřednictvím se přednáška uskuteční. 

V případě, že pozvánku neobdržíte nebo budete-li mít jakékoliv technické potíže, obraťte se na učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka na telefonním čísle 774 420 360. 

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová