Kroužky

Nabídka zájmových aktivit v mateřské škole pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

nabízíme přehled nabídky zájmových aktivit a výuky sborového zpěvu. Nabídku naleznete zde:

Své dítě můžete do vybrané aktivity zapsat v připravených zápisových seznamech na nástěnce v šatně Motýlků, zápis potvrďte svým podpisem. Pěvecký sbor Lichnováček a s ním související nauka již fungují, v případě zájmu kontaktujete pana učitele MgA. Jiřího Najvara (kontakt uveden u anotace sboru).  

Mgr. Markéta Martinů