Šablony OP JAK


Operační program Jan Amos Komenský – výzva Šablony pro MŠ a  ZŠ I

Na základě žádosti v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I obdržela škola dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Název projektu: Šablony I OP JAK – ZŠ Lichnov

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007385

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2023

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2025

Doba trvání projektu: 30 měsíců

Celková výše dotace: 2 073 480 Kč

Účelem dotace je:

 • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
 • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Vybrané aktivity projektu:

 • personální podpora (školní asistent – personální podpora MŠ, školní asistent – personální podpora ZŠ, školní psycholog – personální podpora ZŠ)
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání v MŠ (vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ)
 • podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ (inovativní vzdělávání dětí v MŠ)
 • spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností (odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ)
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání v ZŠ (vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ)
 • podpora inovativního vzdělávání dětí v ZŠ (inovativní vzdělávání dětí v ZŠ)
 • spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností (odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ)
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání v ŠD/ŠK (vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK)
 • podpora inovativního vzdělávání dětí v ŠD/ŠK (inovativní vzdělávání dětí v ŠD/ŠK)