Pedagogové ZŠ

Třídní učitelé
_I._ _II._ _III._ _IV._ _V._
_VI. A_ _VI. B_ _VII. A_ _VII. B_ _VIII.A_ _VIII.B_ _IX.

Učitelé bez třídnictví
Asistenti pedagoga
Vychovatelé školní družiny

Třídní učitelé

Mgr. Lenka Matulová
učitelka ZŠ
třídní učitelka I. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ lenka.matulova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 11:25–13:05
konzultační hodiny pro rodiče
Čt 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Kateřina Martinková
učitelka ZŠ
třídní učitelka II. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ katerina.martinkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky   St 12:20–13:05
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Lenka Bartoňová
učitelka ZŠ
třídní učitelka III. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ lenka.bartonova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 12:20–13:05
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Monika Wilczková
učitelka ZŠ
třídní učitelka IV. třídy
výchovná a kariérní poradkyně
📞 774 425 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 12:20–13:05
konzultační hodiny pro rodiče
Čt 15:00–16:00
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Pavel David
učitel ZŠ
třídní učitel V. třídy
speciální pedagog
metodické vedení asistentů pedagoga
📞 774 425 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ pavel.david@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Čt 15:00–16:00
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Bc. Michal Karban
učitel ZŠ
třídní učitel VI. A třídy
správce sítě
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ michal.karban@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Hana Poláková
učitel ZŠ
třídní učitel VI. B třídy
vedoucí učitelka předmětové oblasti cizích jazyků
📞 774 413 360
(kabinet cizích jazyků)
✉️ hana.polakova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Čt 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Ing. Daniel Otýpka
učitel ZŠ
třídní učitel VII. A třídy
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ daniel.otypka@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Ivana Michaličková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VII. B třídy
vedoucí učitelka sdružené předmětové oblasti
humanitních předmětů druhého stupně
📞 774 425 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Bohdana Hutyrová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. A třídy
koordinátorka EVVO
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ bohdana.hutyrova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Gabriela Mynářová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. B třídy
📞 774 413 360
(kabinet cizích jazyků)
✉️ gabriela.mynarova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Ondřej Švrček
učitel ZŠ
třídní učitel IX. třídy
koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ ondrej.svrcek@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Čt 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Martina Bílková
zástupkyně ředitelky školy
zástupce statutárního orgánu
metodik prevence rizikového chování
vedoucí učitelka sdružené předmětové oblasti
přírodovědných předmětů druhého stupně
📞 774 429 360 ✉️ martina.bilkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Anna Čechová
učitelka náboženství
✉️ anna.cechova@zslichnov.cz
Mgr. Monika Čempel
vedoucí ekonomického a provozního úseku
učitelka ZŠ
📞 774 421 360 ✉️ monika.cempel@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky po domluvě
konzultační hodiny pro rodiče http://www.zslichnov.cz/o-skole-2/uredni-hodiny/​
Mgr. Ing. Martina Havlíková
učitelka ZŠ
📞 774 413 360
(kabinet cizích jazyků)
✉️ martina.havlikova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Bc. Hana Janečková
učitelka ZŠ
vychovatelka školní družiny
📞 774 413 360
(sborovna)
✉️ hana.janeckova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky po domluvě
konzultační hodiny pro rodiče po telefonické nebo e-mailové domluvě
Mgr. Ludmila Kalčáková, Ph.D.
učitelka ZŠ
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ ludmila.kalcakova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Markéta Martinů
zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy
a mateřskou školu
vedoucí učitelka metodického sdružení prvního stupně
📞 774 426 360 ✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky
po domluvě
konzultační hodiny pro rodiče
Ing. Irena Němcová
učitelka ZŠ
📞 774 413 360
(kabinet cizích jazyků )
✉️ irena.nemcova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Út 14:30-15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
📞 774 430 360
📞 556 855 031
✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Čt 12:20–13:05
konzultační hodiny pro rodiče
Mgr. Petra Stoklasová
učitelka ZŠ
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ petra.stoklasova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče Po 14:30–15:30

Školní psycholog

Mgr. et Mgr. Tereza Schneiderová
školní psycholog
📞 774 427 360

✉️ tereza.schneiderova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky dle potřeby
konzultační hodiny pro rodiče
Út 8:30-10:00
Čt 15:00-16:00
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)

Asistenti pedagoga

Ing. Kateřina Boháčová
asistentka pedagoga (IV. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ katerina.bohacova@zslichnov.cz
Blanka Ištvánková
asistentka pedagoga (VII. A třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ blanka.istvankova@zslichnov.cz
Jarmila Kociánová
asistentka pedagoga (V. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jarmila.kocianova@zslichnov.cz
Michaela Vymětalová
asistentka pedagoga (VII. B třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ michaela.vymetalova@zslichnov.cz

Vychovatelé školní družiny

Lucie Vávrová, DiS.
vedoucí vychovatelka školní družiny
oddělení Smajlíků
📞 774 440 360 ✉️ lucie.vavrova@zslichnov.cz
Ing. Alice Červenková
vychovatelka školní družiny
oddělení Myšáků
školní asistent MŠ, ZŠ
📞 774 425 360 ✉️ alice.cervenkova@zslichnov.cz
Bc. Hana Janečková
vychovatelka školní družiny
oddělení Tygříků
učitelka ZŠ
📞 774 440 360 ✉️ hana.janeckova@zslichnov.cz