Šablony III

Projektový den: Řezbářství – práce se dřevem

V úterý 14. června 2022 se třetí třída v rámci projektu Šablony III zúčastnila tematicky laděného dne Řezbářství – práce se dřevem. Žáci se svou učitelkou Mgr. Pavlou Demeterovou navštívili Patrika Pavlačíka a na jeho krásné zahradě si zkusili spoustu zajímavých dovedností. 

„Nejdříve se žáci seznámili s místem, které bylo nabito pozitivní energií. Spousta tajných zákoutí, vysoké trávy a divokých květin či zajímavých dřevěných soch utvářela tu správnou atmosféru pro tento den. Také hřiště bylo pro žáky ze třetí třídy velkým magnetem. Až se ale usadili, pan Patrik začal povídat o své práci a o dřevě, jako o svém velkém koníčku a relaxaci,“ rozpráví třídní třeťáků Pavla Demeterová.

Žáky nejvíce zaujala stodola, která skýtala všechny potřebné nástroje a stroje pro práci se dřevem a taky rozpracované sochy ze dřeva. Patrik Pavlačík popisoval, jaké pomůcky používá, s jakým dřevem se nejlépe pracuje. Zajímavostí bylo načrtnutí si linií svislou a vodorovnou osou, která je důležitá pro vytvoření nejen obličejových linií.

Na všetečné dotazy žáků odpovídal velmi mile a trpělivě. A tak se třeťáci dověděli, kolik může stát dřevěná socha, kde mohou nalézt řezbářovu tvorbu nebo jestli ho tato práce baví. Co se týká nástrojů, tak se kluci nenechali zahanbit a Jaromír Veselka poznal brusku a různé brusné kotouče k ní patřící. Ale ani holky nebyly pozadu! Veronika Ungerová rozpoznala rozdíl mezi pilami podle velikosti lišty a také podle toho, jak byla daná pila těžká. Váhu pily se nebály vyzkoušet ani ostatní třeťáci.

Potom se kluci odebrali do zadní části zahrady, kde měli z hromady větví vybrat březovou, aby ji pak mohli nařezat na kolečka a dále zpracovat. Kolečka si pak každý ze spolužáků vybarvil a namaloval podle svého uvážení, navrtala se dírka nebo se přilepila špejle a výrobek byl na světě.

I přesto, že některé děti už předem avizovaly, že s tatínky v garážích pracují a že se dřevem i nožíky umí, tak tento projektový den byl pro všechny příjemným a zároveň i naučným dopolednem stráveným v kouzelné zahradě řezbáře, který třeťáky zaujal i svým osobitým přístupem. Moc mu za to děkujeme! 

Projektový den ve škole se uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Bc. Hana Horáková


Projektový den strávili malí zahradníci ve třídě, na zahradě i na statku

V úterý 10. května 2022 absolvovala IV. třída projektový den s příznačným názvem Malí zahradníci aneb Co si můžeme vypěstovat na školní zahradě. Jejich učitelky pracovních činností Mgr. Monika Čempel a Mgr. Lenka Matulová naplánovaly tento den společně s lichnovským zemědělcem panem Robertem Fojtíkem. 

„Začali jsme velmi chutně: ochutnávkou sušených jablíček ze školní zahrady. Poté jsme si vyjmenovali různé druhy zeleniny a ovoce. Připomněli jsme si, jaké pomůcky na zahradě používáme a s jakými se setkali samotní žáci,“ popisuje počátek programu učitelka Monika Čempel. A to ještě nebylo vše! 

Dále měli žáci poznat připravené sazeničky na výsadbu. Tématem bylo pěstování zeleniny a její zpracování. Obě učitelky byly mile překvapeny, jaký mají žáci přehled. „Poznali sazeničky cuket, Honza Babinec popsal, jak se množí jahody – a to pomocí šlahounů. A na závěr hodiny žáci vyplnili pracovní list na téma zelenina,“ uvádí Monika Čempel.

Pak už se šlo do akce! Obléknout pracovní oblečení a šup, šup pracovat na zahradu. „Žáci se seznámili s různými nástroji a pomůckami, aby věděli jak a co použít. A potom se pustili do díla. „Některé náčiní znali a uměli s ním dobře zacházet. Hrdě mi sdělovali: vždyť přece pracujeme doma na zahradě,“ směje se učitelka Lenka Matulová.

Kluci si vzali těžší práci, okopávali, děvčata sázela a sela. Společně zasadili mrkev, hrášek, papriky, cukety, řapíkatý celer, dýně hokaido, jahody a nezapomnělo se ani na bylinky. Děvčata zasadila oregano, majoránku a tymián a na závěr všichni naplnili konvičky s vodou a společně zalévali.

Další aktivitou po přestávce byla exkurze do místního zemědělského statku, kde žáci přímo v provozu viděli sázení plodin a využití velkých zemědělských strojů pro výsadbu. Pan Fojtík jim také ukázal osázená pole brambor, pohovořil o odrůdách, o termínech výsadby a sklizně.

Nakonec si žáci mohli nakrmit domácí zvířátka, která na nás mlsně koukala z ohrádky. Tento společně prožitý den jsme vyhodnotili jako přínosný, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a už teď se všichni čtvrťáci těší na úrodu, kterou společně ochutnají.

Projektový den ve škole se uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Bc. Hana Horáková


Projektový týden na prvním stupni s přírodní tematikou: ptáci, voda, les

Od pondělí 22. listopadu do pátku 26. listopadu 2021 se z projektových dnů postupně těšil celý první stupeň. Díky zkušeným lektorkám ze skautského centra Vanaivan se první a druhé třídy dověděly, jak se živočichové ukládají k zimnímu spánku, třeťáci a páťáci si pověděli, jak funguje koloběh vody, čtvrťáci zase prozkoumávali les.

Žáci z první a druhých tříd se teple oblečeni vypravili na školní dvůr, aby se dověděli, jak se ukládají živočichové k zimnímu spánku. Tam už je čekaly zkušené lektorky z Vanaivanu, které pro ně připravily naučný program. „Plnili jsme úkoly venku a také v tělocvičně,“ popisuje program dne Bc. Barbara Vaculínová, třídní učitelka II. A. „Žáci si zkoušeli smotat svou hmyzí kuklu a vyráběli úžasné hmyzí domečky,“ dodává. Druháci se ještě dověděli různé zajímavosti z říše ptáků. Svou radost nad novými poznatky vyjádřil Toník Popelka. „Překvapilo mě, že drozd umí napodobovat různé zvuky!“ Ale to nebylo zdaleka vše, co se žáci a paní učitelky dozvěděli. „Hráli jsme hru, při které jsme podle tvaru zobáku určovali, zda se pták živí hmyzem nebo semínky,“ doplňuje třídní učitelka II. B Mgr. Markéta Martinů. I třídní učitelce prvňáčků Mgr. Monice Hanzelkové se dopoledne líbilo a uznala, že uběhlo rychle a některým žáčkům se nechtělo jít domů. 

Co je to koloběh vody se dozvěděli třeťáci. Zkusili si, jaké to je být kapkou vody v moři odpařené do malé kapičky, která je hnána větrem, aby zase mohla spadnout dolů do údolí. „Děti byly asi nejvíce nadšené z toho, jak si mohli vyrobit přírodní vodní filtr,“ popisuje jejich třídní učitelka Mgr. Ester Kašlíková. „Taky jsme ochutnávali různé druhy vod, pracovali jsme ve skupinkách a dělali jsme filtr,“ doplňuje Veronika Ungerová, žákyně třetí třídy. Její spolužáci Jarek a Alex si zase zapamatovali, že se nemá vodou plýtvat. „Mně se líbilo, že jsme byli venku a dověděli jsme se nové věci o vodě,“ pochvaluje si jejich spolužačka Veronika Němcová.

Zážitkovou formu učení si prožili i čtvrťáci. „Ze začátku nás trochu potrápilo počasí, ale žáci byli moc šikovní. Měli jsme velké téma: les. Prohlubovali jsme přírodovědné a ekologické znalosti o tomto ekosystému,“ zasvěcuje nás do tématu třídní učitelka čtvrťáků Mgr. Monika Wilczková. A co na to samotní žáci? „Nejvíce se mi líbila venkovní část projektu. Hledání živočichů v okolí stromů, jejich určování a potom prezentace před spolužáky,“ tvrdí Lukáš Rafael Osterezy. Pavlíně Kutáčové se projekt zdál být skvělý, atraktivní, se spoustou zábavných aktivit. „Lesní patra mohou být i v naší tělocvičně!“ překvapilo Alžbětu Zemanovou. Ano, zkušené lektorky se nenechaly zastrašit nevlídným počasím a alternativně zaimprovizovaly v tělocvičně školy.

Páťáky čekalo stejné téma jak třetí třídu: voda. „Na začátku si žáci zopakovali, co je to vlastně koloběh vody, a pak se rozdělili do skupin, ve kterých pracovali až do konce,“ popisuje aktivity páťáků jejich třídní Mgr. Lenka Matulová. Co dalšího vytvářeli páťáci? Tvořili mrak a psali pozorovací protokol. Ve třídě vytvářeli pomocí sklenice jaru a vody dešťový mrak, a když se přesunuli opět na školní zahradu, tak vyráběli půdní filtr.

Projektový týden byl opravdu pestrý a bylo z čeho vybírat: voda, les a živočichové!

Projektový týden se ve škole uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Bc. Hana Horáková


Druháci a jejich projektový den: Lesní společenství a houby

V pondělí 15. listopadu 2021 zažili druháci projektový den, který se nesl v přírodním duchu, protože byl zaměřen na téma les, lesní společenství a houby. Třídní učitelky druhých tříd Mgr. Markéta Martinů a Bc. Barbara Vaculínová si pozvaly do školy paní Evu Kašpárkovou, odbornici na poznatky ze světa hub.

„Žáci měli možnost zhlédnout v prostorách školy výstavu, která se skládala z modelů hub, které paní Kašpárková vlastnoručně vytvořila. Při té příležitosti nám pověděla spoustu zajímavostí,“ popsala třídní učitelka II. A Barbara Vaculínová. 

A co se žáci druhých tříd dozvěděli? „Zaujalo mě, že podhoubí hub je hodně dlouhé,“ uvádí druhačka Megan Petrová. Taky Ondřej Klímek si odnesl zajímavý zážitek: „Líbilo se mi pracovat ve skupině. Papíry s otázkami lítaly jako létající koberce.“ Naopak jejich spolužáku Radku Chalupovi se zase líbilo modelování hub z plastelíny.

Následně žáky čekaly různé aktivity s třídními učitelkami, při kterých pracovali většinou ve skupinách. „Znalosti o lese si prohlubovali řešením různých matematických rébusů a hádanek s názvy lesních živočichů. A nakonec se pokusili si některé houby vymodelovat,“ popisuje třídní učitelka II. B Markéta Martinů.  

„Všem se dopoledne moc líbilo, žáci odcházeli domů nejen s novými znalostmi, ale především s dobrým pocitem z toho, jak se sami do poznávání přírody ponořili. Budou si určitě pamatovat, že se k přírodě musí chovat ohleduplně, neboť, jak pravila paní Kašpárková, „pravý houbař není žádný kazisvět“,“ doplnila Markéta Martinů.

„Děkuji paní Kašpárkové, že do naší školy přinesla něco, co má opravdu ráda. Pokud máme možnost pracovat s odborníky v různých oblastech, je vždy poznat jejich zapálení pro věc a lásku k danému oboru. To významně obohatí běžnou výuku a hezky se přenese na žáky,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.  

Projektový den ve škole se uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Bc. Hana Horáková


Projektový den o ovocnářství vyvrcholil výsadbou jabloně k šedesátinám naší školy

V úterý 2. listopadu 2021 čekal na žáky osmých tříd projektový den ve škole nazvaný Zachraňme ovocné stromy i naši krajinu. Jednalo se o zážitkové vyučování s externím lektorem, který žákům dané téma přiblížil. 

„Do školy jsme pozvali odborníka z Národního zemědělského muzea Bc. et Bc. Tonyho Skřipčáka, který nám pověděl mnoho užitečných informací o ovocných stromech a naší krajině,“ prozrazuje téma projektového dne učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel, která společně s Mgr. Ondřejem Švrčkem tento den organizovala. 

Žáci se dověděli odpovědi na mnoho otázek. „Přednášející nás seznámil s problémem mizení starých odrůd ovoce a důvody, proč bychom je měli udržet. Dověděli jsme se, že mezi odrůdy, které vymírají, patří i jadernička,“ řekl Tomáš Macíček z VIII. B. Nikolu Běčákovou z VIII. A zase překvapilo, jak často jsou ošetřovány ovocné stromy: „Za sezónu až třicetkrát!  Myslím si, že proto jablko z vlastní zahrádky nemůže nahradit kupované, které je tolikrát chemicky ošetřené.“ Na závěr přednášky byli žáci názorně seznámeni se sázením ovocných stromů a s pomůckami na výsadbu.

Žáky ale čekaly i další aktivity. Rozdělili se do pracovních skupin a vyplňovali pracovní listy. „Děkuji paní asistentce Monice Chumchalové, která nám pomohla s vyhodnocováním testů. Vítězové pak za odměnu dostali bedýnku čerstvých jablek a hrušek. Musím ale říct, že se zachovali kamarádsky a rozdělili se s ostatními spolužáky,“ popisuje Monika Čempel.

Projektový den však ještě nebyl u konce! Následovala exkurze do místní sušárny a moštárny. „Sušárnou ovoce nás provedla paní Svatava Klímková, úžasná pamětnice se spoustou příhod. Žákům vysvětlila systém sušárny, kolikrát je zapotřebí přikládat bukové dříví, kolikrát zatočit kolem, než se ovoce řádně usuší,“ vysvětluje Ondřej Švrček. V moštárně zase žákům názorně předvedl výrobu moštu z čerstvých jablíček pan Milan Žáček. „Mošt je vynikající,“ vyhodnotili Jan Suda a Tomáš Macíček z VIII. B. 

Je až neuvěřitelné, jak dlouho je již v provozu toto místní zařízení. V sušárně jsme objevili doklady o prodeji sušených jablíček před rokem 1989. Moštárnu místní i občané z přilehlých vesnic hojně využívají. Lukáš Bambuch to jen potvrdil: „Také zde moštujeme jablka ze zahrádky. Minule vyteklo šedesát litrů moštu a máme vše zamraženo.“

„Děkujeme vedení obce za umožnění této exkurze a vřelé díky patří i průvodcům obou zařízení za skvělou prohlídku s názornou ukázkou,“ vzkazuje Monika Čempel slova díků všem z Lichnova, kteří nám s realizací projektového dne pomohli. 

Třešničkou na dortu byla na závěr výsadba stromu na školním pozemku k šedesátému výročí otevření naší školy. Strom odrůdy Jadernička moravská, který žáci pojmenovali Hugo, zdobí dřevěná cedulka s podpisy všech zúčastněných a barevná kresba výročního loga od Aničky Machalové z VIII. A. 

K výsadbě stromu byla pozvána i ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Možná jednou, až budete starší a přijdete do školy, třeba už se svými dětmi, tak si tady u stromu zavzpomínáte, jak jste jej sázeli. Vzpomenete na dnešní den, na rok 2021 a na šedesáté výročí založení naší školy. Věřím, že Váš strom Hugo Vám toto vše připomene,“ uvedla ředitelka.  

Jaderničce moravské přejeme, ať se jí na školní zahradě daří, ať nás přivítá na jaře krásnými květy a – především – ať nám dělá radost!

Projektový den ve škole se uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

Bc. Hana Horáková


Exkurze napříč kontinenty: Šesťáci a osmáci se mrkli do Afriky a Austrálie

Další projektový den se uskutečnil v krásném prostředí Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava. Z netradičního výukového programu se těšili žáci šestých a osmých tříd. Ti se v úterý 19. října 2021 vydali autobusem za zajímavostmi o Africe a Austrálii. 

„Nejprve se žáci seznámili s jednotlivými živými zástupci živočišných druhů žijících na jednotlivých kontinentech. Zajímalo nás geografické rozšíření druhu, trofické zařazení a stupeň ohrožení. Výukový program probíhal v učebnách ostravské zoo Tanganika a Saola, kde je součástí expozice i mořské akvárium,“ popisuje průběh návštěvy učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová a dodává: „Ukázka jednoho z druhově nejbohatších ekosystému na světě je unikátní. Žáci zhlédli jeho barevnost a rozmanitost – korálové útesy, bizarní rybky, krevety, hvězdice a další, včetně živých korálů.“

„Vyučující měla připravené obrázky k doplnění výkladu nebo i vycpané exempláře, se kterými žáci měli možnost pracovat. Také si zakusili práci ve skupinkách. Společně doplňovali seznamy živočichů žijících v jednotlivých vegetačních pásmech Afriky. Program totiž koresponduje s učivem pátého ročníku, žáci navazovali na své již nabyté vědomosti,“ prozrazuje provázanost učiva chemikářka Ing. Jarmila Halamíčková. „Na závěr přednášející kladla důraz na seznámení s příčinami a důsledky ohrožení zvířat. A především pochopení významu zoologických zahrad jako míst usilujících o záchranu ohrožených druhů, konkrétně na příkladu pašeráků se slonovinou,“ uvádí učitelka. 

Také žáci z osmých ročníků začali prohlídkou pavilonů. Navštívili hrochy, opice, slony a poté je čekal připravený program pod názvem Výlet do Austrálie. „Žáci si poslechli povídání o endemitech v Austrálii, o Velkém bariérovém útesu a také, jací nebezpeční a jedovatí živočichové tam žijí. Animátor žákům ukázal i repliky skeletů vyhynulých živočichů, což bylo velice poutavé,“ popisuje náplň přednášky učitelka zeměpisu Ing. Helena Sarrahy. Přednášející průběžně pokládal žákům otázky, aby je zapojil do přednášky. Diskuse na australská témata měla úspěch a žáci a pedagogové se do ní s chutí zapojili. 

„Díky této přednášce si žáci také upevnili učivo ze zeměpisu o Austrálii a důležité informace z předchozích ročníků. Zároveň si také prohloubili poznatky z přírodopisu o australské fauně,“ dodává Helena Sarrahy. 

Projektový den mimo školu se uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

Bc. Hana Horáková


Velký svět techniky v Ostravě: šifrování, robotování a programování!

Zajímavé exkurze se dočkali se sedmáci a deváťáci, kteří ve čtvrtek 23. září 2021 navštívili Dolní oblast Vítkovic a tam Velký svět techniky v Ostravě. A čekal je bohatý program! Deváťáci byli zasvěceni do tématu Roboti v našem životě, který vedl lektor a náš IT specialista Bc. Jan Rek. 

Co se všechno dověděli, prozradil pan učitel Mgr. Ondřej Švrček, koordinátor ICT: „V úvodu žáci debatovali, kde se okolo nás v běžném životě můžeme setkat s roboty. Potom si mohli sestavit vlastního robota z Lega a pomocí různých jednoduchých programových příkazů si vyzkoušeli, jak takový robot funguje. Tohle žáky opravdu bavilo.“ Nakonec se ještě deváťáci měli možnost podívat se na novou expozici o Měsíci, jehož součástí byla replika skafandru Neila Armstronga.

Druhá polovina výpravy – sedmá třída – si nejprve prohlédla rozsáhlou expozici Světa techniky a následně se věnovala Ínávorfiš aneb tajemství utajených zpráv. V úvodu sympatická lektorka Mgr. Dita Molcarová žákům vysvětlila, jaký je rozdíl mezi kódem a šifrou a s jakými kódy se v životě běžně setkávají, aniž by si to uvědomovali. „Následně se seznámili s Cézarovou šifrou, kterou používal Cézar při válečných taženích ke komunikaci s vojskem. A pak se zábavnou formou žáci učili, jak prolomit šifry a jak zajistit bezpečnou formu přenosu informací,“ prozrazuje Mgr. Eva Pustějovská, třídní učitelka VII. třídy. Své nabyté znalosti si mohli následně ověřit v závěrečné části programu, kdy na ně po odhalení zašifrované zprávy čekal ukrytý poklad. 

Bc. Hana Horáková


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Na základě žádosti v rámci Výzvy Šablony III obdržela škola dotaci na realizaci aktivit zjednodušeného projektu.

Název projektu:
Šablony III 2020

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017969

Datum zahájení projektu: 
1. 9. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu:
31. 8. 2022

Doba trvání projektu: 
24 měsíců

Celková výše dotace:
759 638 Kč

Vybrané aktivity projektu:

 • Aktivity rozvíjející ICT 
  • Využití ICT ve vzdělávání MŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání ZŠ
 • Projektový den ve výuce
  • Projektový den ve výuce MŠ
  • Projektový den ve výuce ZŠ
 • Projektový den mimo školu
  • Projektový den mimo školu ZŠ
 • Personální podpora
  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Školní asistent – personální podpora ZŠ