Novinky ŠD

Vlaky v hlavní roli. Ze soutěže v Ostravě přivezl David třetí místo

Družinkové děti se zapojily do výtvarné soutěže s názvem Vlaky v hlavní roli. Mezi velkou konkurencí se na přední příčky do Ostravy „prokreslil“ žák čtvrté třídy naší školy David Řidkošil, který se umístil na krásném třetím místě.

Svou výhru si David převzal v Ostravě v neděli 7. dubna 2024 na desátém ročníku Výstavy železničních modelů pro nadšence modelařiny, kterou organizovalo Středisko volného času Ostrava-Zábřeh a kam se vydal v doprovodu svých rodičů.

Poděkování patří asistentce pedagoga Ing. Kateřině Boháčové, která se do organizace výtvarné soutěže nadšeně zapojila a Davida v jeho tvorbě podporovala.

„Vyhrál jsem výtvarné potřeby, fixy i zvýrazňovače. Z umístění jsem měl radost. Výlet do Ostravy se mi líbil,“ říká ke svému umístění samotný malý umělec.

Děti, které se v této soutěži neumístily na předních příčkách, nemusí být ale vůbec smutné. „Už teď chystáme ve školní družině další výtvarnou soutěž, a tak budou mít děti zase příležitost předvést své umění a získat nějaké pěkné drobné ceny,“ dodává ještě k soutěži vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Na Velikonočních dílničkách se děti učily macramé techniku a vyráběly dekorace z nanukových dřívek

Ve všech odděleních školní družiny se v úterý 26. března 2024 uskutečnily velikonoční dílničky. Své umění přišla dětem ukázat a předat maminka žákyně II. třídy a pedagožka volného času Mgr. Iva Sýkorová, která si pro děti připravila velikonoční macramé tvoření. Na dílničkách ale nechyběly ani jiné techniky, třeba tematické tvoření z nanukových dřívek.

Do školní družiny přijala v úterní odpoledne pozvání Iva Sýkorová, která děti učila macramé techniku. Děti velikonoční macramé tvoření nadchlo, oblíbenou technikou drhání vyráběly velikonoční zajíčky a čelenky. „Ivě Sýkorové moc děkujeme za milou návštěvu, její pozitivní energii a nadšení pro práci s dětmi. Těšíme se na další tvůrčí odpoledne,“ komentuje setkání vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Vychovatelky školní družiny Lucie Vávrová a Bc. Hana Janečková pro své malé svěřence navíc připravily vyrábění z nanukových dřívek. „K dispozici měly děti dřívka, velikonoční komponenty a tavné pistole,“ vyjmenovává Lucie Vávrová materiál, se kterým děti pracovaly. Pak už jen záleželo na fantazii a zručnosti malých umělců.

Martin Kostelník z II. třídy dílničky hodnotil jako velmi vydařené: „Velikonoční tvoření se mi moc líbilo. Vyrobil jsem hned několik velikonočních dekorací,“ prozradil Martin.

„Těší mě účast rodičů na vzdělávání dětí a jejich zapojení do činností školy. Mnozí umí velmi zajímavé věci, které mohou předat dětem, a tím nejenom zpestřit dny ve škole či družině, ale také děti lecčemu naučit či v nich vyvolat zájem o nové činnosti či aktivity. Patří jim za to poděkování,“ vzkazuje slova uznání a díků ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Oznámení o omezení provozu školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem bude omezen provoz školní družiny dne 11. 4. 2024. Provoz bude tento den pouze do 13:30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Děti z družiny se seznámily s africkou kulturou. Do školy ji přijelo představit trio Emongo z Demokratické republiky Kongo

Africká taneční skupina s názvem Emongo vystoupila v tělocvičně školy ve čtvrtek 21. března 2024 odpoledne. Tři exotičtí členové uměleckého i vzdělávacího seskupení pocházející z Demokratické republiky Kongo a jejich více než hodinové interaktivní vystoupení strhlo k tanci a zpěvu nejen děti ze školní družiny, ale také jejich vychovatelky a učitelky. Setkání s cizinci z Afriky bylo pro děti nejen zábavné, ale především poučné. Měly možnost si prostřednictvím autentického programu uvědomit, jak odlišný může být život na naší planetě, kde samy žijí bezstarostným životem.

V úvodu se malí i velcí posluchači dozvěděli zajímavosti o životě v Africe, například to, že úředním jazykem v Demokratické republice Kongo je francouzština, nikoli angličtina, jak si mnohé děti myslely, nebo to, že národním zvířetem je okapi. „Dověděli jsme se dále například, jaký je život na vesnici bez vody a elektřiny v porovnání se životem ve městě, nebo to, že ne všechny rodiny mají auta, jako je obvyklé u nás. Nejvíce se v Africe chodí pěšky či jezdí na kole,“ prozrazuje střípky z úvodního vyprávění vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Nejvíce ale děti zaujalo krátké vyprávění o afrických dětech a místních školách. „V tělocvičně zavládlo ticho, když srozumitelnou češtinou naši hosté popisovali, že paní učitelka v africké škole má na starost až 80 žáků, a proto musí být ve třídě naprosté ticho a pořádek. Kdo zlobí, dostane na zadek a doma pak ještě jednou, protože škola je v Africe velmi drahá a děti i jejich rodiče si váží toho, že v ní mohou být,“ vysvětluje Lucie Vávrová.

Afričané vnímají školu jako příležitost k lepšímu životu. Ve škole nemají ani školní jídelnu, ani družinu, po výuce žáci spěchají rovnou domů. Školu mají vzdálenou přibližně tři až pět kilometrů od domova a chodí pěšky. Denně tak mohou cestou do školy a zpět domů nachodit až deset kilometrů.   

Členové skupiny Emongo svému publiku zahráli také na bubny. Děti se nestyděly a hlasitě tleskaly do rytmu, naučily se i píseň, kterou samy doprovázely.

Děti, ale nakonec i paní vychovatelky a asistentky spolu se zástupkyní ředitelky školy Mgr. Markétou Martinů, také tančily v afrických kostýmech za velkého potlesku přihlížejících. Na závěr nechyběl ještě „africký vláček“ tělocvičnou, který završil vzácné zábavné a poučné setkání dětí s obyvateli afrického kontinentu.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pozvánka do letní školní družiny

Vážení rodiče, pro velký zájem v předchozích letech také letos – již pátým rokem – připravujeme pro děti letní družinu.  Ta poběží v rámci jednoho oddělení v srpnu ve dvou týdenních turnusech. Můžete se těšit na bohatý tematicky laděný program, který pro Vaše děti připravují naše paní vychovatelky spolu s asistentkami pedagoga. S případnými dotazy se obracejte na vedoucí vychovatelku školní družiny Lucii Vávrovou, DiS. Těšíme se na další letní dobrodružství!

Mgr. Olga Síbrtová

Týden se zvířátky 12. 8.–16. 8. 2024

Milé děti,

zveme Vás na týdenní program letní družiny, který je určen pro menší děti a je tematicky zaměřený zejména na pobyt v přírodě a seznámení se s různými druhy zvířat. Budeme se o nich učit a poznávat je – od malého hmyzu až po velké savce. Zjistíme, jaké mají zvyky, jakou potřebují potravu i jaké je prostředí, ve kterém žijí. Vytvoříme si vlastní zvířecí masky, modely a obrázky. Díky zábavným hrám se naučíte, jak žijí zvířata okolo nás, jak je poznat a jak vztahy v přírodě fungují. Čekají na Vás soutěže, hry, zábavné kvízy, soutěžní stezky nebo výlety do přírody.

Součástí programu je i celodenní výlet za zvířátky. Upozornění pro alergiky: Děti přijdou do styku se zvířaty, chlupy, peřím a dalšími přírodninami.

Malý turista 19. 8. – 23. 8. 2024

Milé děti,

srdečně Vás zveme na letní družinu s názvem Malý turista. Budeme společně chodit
na okolní kopce a hory, pozorovat přírodu, učit se orientovat v terénu. Navštívíme krásná místa, naučíme se i zajímavosti o historii našeho regionu. Každý den vyrazíme do přírody, pojedeme vlakem, autobusem, ale také půjdeme pěšky. Budeme luštit šifry, řešit hádanky a spolupracovat v týmu.

Letní družina je určena větším dětem, které nemají problém ujít s úsměvem alespoň pět kilometrů denně. Čeká nás týden plný pohybu, smíchu, potu a nudit se rozhodně nebudeme.

Přijďte s námi prožít nezapomenutelný týden plný dobrodružství a nových zážitků!

Za školní družinu se těší

Lucie Vávrová, DiS.


Malí zahradníci v družince překvapili svými znalostmi  

Školní družina se ve čtvrtek 14. března 2024 odpoledne proměnila v zahradnictví. Vychovatelky školní družiny ve spolupráci s učitelkou pracovních činností a přírodopisu Mgr. Ludmilou Kalčákovou, PhD., připravily pro děti projektové odpoledne s názvem Malý zahradník.

Ludmila Kalčáková pro děti připravila interaktivní povídání a děti se třeba dozvěděly, co potřebuje semínko k tomu, aby vyrostlo. „Třeťačka Adéla Bolomová předvedla výborné znalosti z oblasti biologie rostlin. Prvňák Ondra Dobiáš zase paní učitelku zahrnoval spoustou zajímavých otázek k danému tématu a prokázal rovněž velký rozhled. Vyprávěl nám třeba o tom, že rostliny se nachází na celém světě a některé z nich jsou i chráněné,“ líčí průběh zahradnického odpoledne vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Prvňáčci se naučili tematickou písničku Šel zahradník do zahrady, také motivační básničku s pohybem Bylo jedno semínko. Na závěr setkání si děti vyzkoušely zasadit řeřichu. Naučily se, že řeřicha není jen ozdoba okenního parapetu nebo že výborně chutná třeba na chlebu, ale navíc je i bohatým zdrojem vitamínů.

Akce byla součástí projektu Šablony I OP JAK – ZŠ Lichnov, na který škola získala dotaci 2 073 480 Kč z Operačního programu Jan Amos Komenský. Účelem je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Uvedenou aktivitou bylo podpořeno inovativní vzdělávání ve školní družině.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Chystáme Ponožkový den, blíží se totiž Světový den Downova syndromu – oblečte si stejně jako my každou ponožku jinou

Važme si zdraví a podporujme alespoň symbolicky ty, kteří takové štěstí nemají. Proto se s námi zapojte i letos, ve čtvrtek 21. března 2024, do výzvy: Na každou nožku jinou ponožku. Připomeneme si tak Světový den Downova syndromu.

„Tím, že si oblečete různé ponožky vyjádříte podporu odlišnosti a jinakosti Downova syndromu,“ vysvětluje smysl akce vedoucí vychovatelka školní družiny a organizátorka akce Lucie Vávrová, DiS.

Downův syndrom je v současné době nejčastější genetická odchylka, vzniká poškozením 21. chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, ale osoby s Downovým syndromem jej mají hned třikrát. Symbolem tohoto dne je nesourodý pár ponožek položený patami k sobě, který ukazuje příčinu tohoto celoživotního onemocnění – poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.

Podpořte spolu s námi dobrou věc zábavným způsobem. Stejně jako ponožky, i my jsme každý jedinečný a výjimečný a bez vzájemného respektu k „jinakosti“ se neobejdeme.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Děti společně s myslivcem poznávaly kůže, parohy i stopy lesní zvěře

Neobvyklou návštěvu hostily ve čtvrtek 7. března 2024 děti a vychovatelky ve školní družině Myšáků a Smajlíků. Přišel za nimi myslivec, pan Mojmír Boháč, který si připravil poutavé povídání i pestrou škálu ukázek z lesa. Nechyběly kůže, parohy, ale ani třeba vábničky.

Protože Mojmír Boháč je členem Mysliveckého sdružení Lichnov – Bordovice, jako první se jal dětem představit svůj úřad. „Pan Boháč dětem vysvětlil, kdo je myslivec a co má na starosti. Také nám ukázal kůže z jezevce, lišky, kuny i tchoře, které jsme si mohli pohladit,“ popisuje průběh setkání vychovatelka školní družiny Ing. Alice Červenková. Myslivec dětem ukázal také parohy jelena, daňka i roh muflona, předvedl i vábničky a děti zkoušely uhodnout, které zvíře by zvuk přivábil. Nakonec malé milovníky přírody čekala poznávačka stop lesní zvěře.

Děti při setkání získaly spoustu nových informací i odpovědi na všechny své všetečné otázky. „Odnesly si navíc také časopis Malá myslivost, který je velmi zaujal, a svými zvídavými dotazy dokonce přivedly pana Boháče na myšlenku založit v Lichnově kroužek mladých myslivců. Tak uvidíme,“ uvádí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

„Děkuji panu Boháčovi za přijetí pozvání do školní družiny i za přínosné a poutavé setkání s dětmi. Musím říct, že všechny děti byly z programu nadšené,“ dodává k návštěvě myslivce Lucie Vávrová, DiS.

Akce byla součástí projektu Šablony I OP JAK – ZŠ Lichnov, na který škola získala dotaci 2 073 480 Kč z Operačního programu Jan Amos Komenský. Účelem je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Uvedenou aktivitou bylo podpořeno inovativní vzdělávání ve školní družině.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pojďte všichni, pojďte k nám, máme tady karneval! Veselý školní karneval 2024 voněl jarem i pečenými dobrotami

Veselý školní karneval pro děti z mateřské školy a školní družiny a také pro všechny jejich blízké se konal v pátek 1. března 2024. Všichni návštěvníci si užili zábavné odpoledne v prostorách školy, diskotéku, soutěže i příjemné posezení v pohádkové cukrárně. Nechybělo ani vyhodnocení nejoriginálnějších masek. Akci pořádala školní družina ve spolupráci s mateřskou školou.

Budova školy byla první březnový den pestře vyzdobená balónky, barevnými řetězy a různými veselými karnevalovými dekoracemi.

Když završily veškeré přípravy, už se jen čekalo, až dorazí děti oblečené do svých nápaditých kostýmů. Princezny, spidermanové, piráti, čarodějky a čarodějové, ale třeba i pavouk, pošťák, pračlověk, a ještě spousta dalších masek si mimo jiné užili světelnou diskotéku, která byla připravená v tělocvičně školy, přehlídku kostýmů a také vyhodnocení nejlepší masky.

„Výhru v soutěži nejoriginálnější maska si odnesly děti s doma vyrobenou maskou – samuraj Hynek Haluška, MineCraft postava Ondra Zeman, Oliver Pustějovský jako kohout, Venda Pustějovská, která ztvárnila počasí, sovička Anežka Kašparová a originální Marfuška Anita Kvitová,“ popisuje výherní masky vedoucí vychovatelka školní družiny a jedna z hlavních organizátorek akce Lucie Vávrová, DiS.

O zábavu na karnevalu se mimo jiné postarali veselí klauni v podání manželů Michaely a Ondřeje Klímkových, kteří si připravili zábavný program i kostýmy klaunů, a tím zpestřili karnevalový rej.  Pro děti byla také připravena tombola, foto koutek, pestré aktivity ve školní družině, hry v tělocvičně a stanoviště s různými úkoly, za jejichž splnění dostaly medaili a sladkou odměnu.

Pro ty, kteří si potřebovali odpočinout od karnevalového veselí a dát si něco na zub, byla na hlavní chodbě přichystaná pohádková cukrárna se zákusky, dortíky či kávou. „Za přípravu cukrárny děkujeme rodičům, kteří napekli a připravili nejrůznější dobroty, jež jsme mohli v cukrárně nabídnout, děkujeme ale také Mgr. Monice Čempel, asistence pedagoga Míši Vymětalové a jejich šikovným svěřencům – Davidu Řidkošilovi, Františku Mičulkovi, Kubovi Buzkovi, Eriku Štěpánovi a sourozencům Nele a Dominiku Dreslerovi, kteří cukrárnu na karneval spolu se svými vyučujícími připravili a v průběhu karnevalu ochotně vypomáhali,“ s díky vyjmenovává Lucie Vávrová.

Celý karneval si děti užily a odcházely se spoustou nových veselých a neotřelých zážitků. „Jménem dětí, ale také jménem organizátorů chci poděkovat paním učitelkám z mateřské školy, které pomohly s přípravou, dále také paním asistentkám a vychovatelkám, které se na organizaci a realizaci Veselého školního karnevalu podílely. Za organizační pomoc děkuji zástupkyni ředitelky Markétě Martinů, za technický dohled panu učiteli Ondřeji Švrčkovi a nemůžu zapomenout ani na paní uklízečky, které pomáhaly s šatnou pro rodiče a děti i se závěrečným úklidem. Vážíme se si také podpory ze strany rodičů, kteří obohatili naši nabídku v karnevalové cukrárně, i manželům Klímkovým,“ pokračuje ještě vedoucí vychovatelka.

Stejně jako si poděkování zaslouží všichni dospěláci, kteří svým dílem na přípravě karnevalu přispěli, nelze opomenout ani žáky, bez kterých by se akce neobešla. „Honza Babinec jako DJ už neodmyslitelně patří k našim školním akcím, vždycky je ochotný pomoci a velmi si toho ceníme. Tentokrát mu ještě pomáhal Honza Pustějovský. U vchodu vítala návštěvníky Anežka Kašparová a Lukáš a Tonda Veselkovi, s aktivitami pro nejmenší pomáhaly Olívie Kopečná, Míša Trčková a Katka Tichavská, u výdeje tomboly zase asistoval Ondra Klímek. Také jim patří naše veliké poděkování,“ doplňuje dále Lucie Vávrová, která si váží i podpory Spolku rodičů a přátel školy. „Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na organizaci karnevalu a také panu starostovi za sponzorský dar na nákup odměn do soutěží a tomboly,“ děkovně uzavírá výčet Lucie Vávrová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Vlaky v hlavní roli: Družina vybrala umělecká díla dětí do výtvarné soutěže v Ostravě

Děti navštěvující školní družinu se zapojily do výtvarné soutěže s názvem Vlaky v hlavní roli. Za naši školu putovalo do Ostravy celkem šest tematických uměleckých dílek.

Během února děti kreslily a malovaly, rozděleny přitom byly do dvou věkových kategorií. „Druhá kategorie zahrnuje děti od sedmi do devíti let a ve třetí kategorii soutěží deseti až jedenáctiletí umělci,“ vysvětluje vedoucí školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Školní družina se zapojuje každoročně do výtvarných soutěží a žáci se umisťují na předních místech. „Například Marek Takács ze IV. třídy často pomáhá vyzdobit svými obrázky prostory naší družinky nebo předkresluje kamarádům omalovánky na přání,“ vyjmenovává umělecké dovednosti jednoho ze svých talentovaných svěřenců Lucie Vávrová.

Soutěž s názvem Vlaky v hlavní roli vyhlásilo Středisko volného času v Ostravě-Zábřehu.  

Všem našim mladým umělcům přejeme v soutěži hodně štěstí.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Děti ze školní družinky si vyzkoušely Dot Painting

Ve školní družině se začátkem února uskutečnily tvořivé projektové dny s umělkyní Bc. Janou Slovákovou z Kopřivnice. Výtvarnice děti seznámila s technikou Dot Painting – malování tečkou, lidově řečeno tečkování.

Při tvoření s odborníkem z praxe se děti střídaly v malých skupinkách po šesti, takže se jim dostalo individuálního přístupu. „Právě to, že se při tvoření ukázala individualita každého dítěte, oceňuji nejvíce,“ uvádí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která setkání s Janou Slovákovou ve školní družině zajistila, a dodává: „Výsledkem bylo, že každé vytvořené srdíčko bylo úplně jiné, osobité. A mile mě překvapilo, že tato technika zaujala nejen dívky, ale i chlapce. Třeťák Jirka Kutáč a druhák Marian Stražovec si přáli vytvořit ještě více srdíček, a zatímco nebyl zdaleka ještě konec tvořivého odpoledne, už se oba ptali, kdy bude další podobné tvoření.“

Technika Dot Painting pochází původně z Austrálie, kde jí používali její původní obyvatelé Aboriginci. Podle nich se život skládá z přítomných okamžiků, bodů – tedy teček. V poslední době si pro svou jednoduchost získala tato technika spoustu příznivců, protože k malování tečkou není důležité umět malovat a ani není třeba žádného zvláštního nadání, zvládne to téměř každý. U dětí rozvíjí malování tečkou kreativitu, jemnou motoriku, učí trpělivosti, soustředění, nabízí relaxaci, zastavení, odpočinek i uvolnění.

„Děti mě motivují k dalšímu setkávání, ať už společně s rodiči nebo i bez rodičů, protože děti tečkování moc baví. Kupodivu se zájmem pracují také kluci. Je báječné vidět, jak koncentrovaně a v klidu děti pracují,“ dodává ke tvořivému odpoledni umělkyně Jana Slováková, která používá malování tečkou pro zdobení mandal a vede workshopy pro děti i dospělé.

„Děti hodně zaujalo, jaké tečkovací nástroje se dají při tečkování využít – že mohou využít vše, co má kulaté zakončení, například špendlík i obyčejnou tužku,“ popisuje Lucie Vávrová a dodává, že tvořivé odpoledne se všem dětem velmi líbilo. „Moc děkuji Janě Slovákové, že přijala naše pozvání a že jsme toto společné inspirativní setkání mohli zrealizovat,“ vzkazuje vedoucí vychovatelka.

Akce byla součástí projektu Šablony I OP JAK – ZŠ Lichnov, na který škola získala dotaci 2 073 480 Kč z Operačního programu Jan Amos Komenský. Účelem je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Uvedenou aktivitou bylo podpořeno inovativní vzdělávání ve školní družině.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pozvánka pro děti a rodiče na Veselý školní karneval

Milé děti, vážení rodiče,

naše škola zve také letos všechny děti z mateřské školy a žáky především prvního stupně základní školy i jejich rodiče a blízké na Veselý školní karneval.

Veselý školní karneval s bohatým programem pořádá školní družina ve spolupráci s mateřskou školou v prostorách základní školy.

Kromě programu připravujeme i Pohádkovou cukrárnu s občerstvením, do které přispějí něčím dobrým na zub žáci naší základní školy, ale uvítáme také, pokud nám se zajištěním sortimentu pomůžete. Cukrárna vždy potěší rodiče i děti a bývá příjemným místem společného zastavení. Výtěžek z prodeje použijeme prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy na podporu aktivit pro děti.

Ve škole zajistíme dohled pedagogů, nicméně po dobu akce budou za děti a žáky zodpovídat jejich rodiče či jiný doprovod.

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že si v naší škole užijete spoustu zábavy.

Mgr. Olga Síbrtová


Družinkové děti si užívají sněhovou nadílku – bobují, sáňkují a sviští z kopce na lopatách

Zima udeřila ve své plné síle, a toho je přece třeba využít. Pro školní družinu jsou lednové zimní radovánky již tradiční velmi oblíbenou záležitostí.

Děti se svými vychovatelkami dováděly v mrazivém úterý 9. ledna 2024 na nedalekém kopci pod mysliveckou chatou.

„Sešli jsme se v hojném počtu třiceti dětí z oddělení Smajlíků a Tygříků. Bobovali jsme, sáňkovali, jezdili na lopatách – a některým to svištělo teda parádně,“ popisuje sněhové dovádění vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., a dodává, že děti se ještě mají rozhodně na co těšit.

„Snad nám sníh v Lichnově ještě chvíli vydrží, abychom si stihli postavit na školní zahradě třeba i pořádného sněhuláka,“ těší se Lucie Vávrová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Družinkoví Smajlíci vyrazili za poznáním Lašské brány Beskyd

Zatímco ulicemi chodil Mikuláš spolu s čerty a anděly, školní družina Smajlíků se v úterý 5. prosince 2023 vypravila na exkurzi do Kopřivnice s jednoduchým záměrem: poznat Lašskou bránu Beskyd.

Celkem třináct dětí se společně s vedoucí vychovatelkou školní družiny Lucií Vávrovou, DiS., a asistentkou pedagoga Michaelou Vymětalovou vydalo autobusem do Kopřivnice, kde jejich první kroky vedly do informačního centra. Tam se děti seznámily s chodem centra a měly možnost se dozvědět, co to vlastně Lašská brána Beskyd je. „Děti byly zvídavé, a kromě nových znalostí si z informačního centra odnesly také natištěná razítka, mapy i nějaký ten suvenýr,“ vzpomíná doprovázející asistentka pedagoga a zároveň dodává, že velké poděkování patří pracovníkům informačního centra, kteří se s ochotou a trpělivostí věnovali dotazům a požadavkům jejich svěřenců.

Po návštěvě informačního centra následovala krátká zastávka v obchůdku Elixír života, kde zrovna ten den probíhala akce s názvem Den dobrých skutků. „Zpátky ve školní družině měly děti možnost zamyslet se, jaké dobré skutky vykonaly a poté je sepsaly na papír. Ten potom odevzdaly v obchůdku a nazpátek dostaly drobný dáreček,“ vysvětluje dále Michaela Vymětalová.

Smajlíky s doprovodem ještě čekala návštěva Technického muzea Tatra, kde pookřáli nejen fanoušci starých tatrovek, ale i ti, které auta příliš nezajímají. „Atmosféra byla opravdu výborná, celé odpoledne jsme si užili a načerpali jsme spoustu nových informací a zážitků,“ přiznává asistentka pedagoga. Její slova ostatně potvrzuje i Marian Stražovec ze II. třídy, který návštěvu muzea trefně okomentoval: „Mně se chce brečet, paní učitelko, já tady chci žít!“

Mgr. Ing. Martina Havlíková  


Děti ze školní družiny dělají na Vánoce radost s projektem Krabice od bot

Školní družina se v prosinci již tradičně zapojuje do projektu Krabice od bot. Nejinak tomu bylo také letos. Jedná se o největší vánoční sbírku dárků v České republice pro děti, které jsou ohrožené chudobou. Cílem této charitativní sbírky je potěšit co nejvíce dětí v tíživé životní situaci. S obtížnou ekonomickou situací se letos zvýšila poptávka po dárcích. Sbírka Krabice od bot letos hledala vánoční dárky celkem pro pětapadesát tisíc dětí po celé České republice.

„Do sbírky se zapojujeme se školní družinou každoročně. Je to už taková naše předvánoční tradice. Vybrali jsme sběrné místo ve Štramberku, které máme nejblíže, poté jsme si zarezervovali dárky na webu pro čtyři děti ve věku prvňáčků až třeťáčků a dále už scházelo jen krabice naplnit. Děti ze školní družiny přinášely drobnosti, které by i jim samotným udělaly radost,“ popisuje přípravu smysluplné vánoční akce vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která v pondělí 4. prosince 2023 dopoledne naplněné zabalené krabice na sběrné místo ve Štramberku odvezla. V současné době jsou už tedy balíčky na cestě ke svým novým malým majitelům, pro které tyto dárky možná budou jedinými, které letos pod stromečkem najdou.

„Jsem moc hrdá na všechny děti, které se zapojily. Pro mnohé z obdarovaných dětí je balíček od štědrých dárců v Krabici od bot jedinou připomínkou Vánoc,“ uzavírá Lucie Vávrová.

Sbírku již třináctým rokem pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Více informací o sbírce najdete zde.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pohádkový svět se malým Myšákům otevřel tentokrát ve frenštátské knihovně

Děti z prvního oddělení školní družiny se svou vychovatelkou Ing. Alicí Červenkovou a asistentkou pedagoga Michaelou Vymětalovou se ve čtvrtek 23. listopadu 2023 odpoledne vydaly do Městské knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm na program Pohádky s dobrým koncem, který koresponduje s letošním celoročním tématem družinky Myšáků.

A co všechno se tam děti dozvěděly? „Třeba to, co se stane, když adoptujete slona a nepřečtete si, co je ve smlouvě na konci napsáno drobným písmem; z čeho se dá uplést nekousavý svetr nebo jak to dopadlo, když Kvak a Žbluňk dostali chuť na zmrzlinu,“ popisuje knihovnickou lekci Alice Červenková.  

Prvňáčci také dostali možnost, aby si sami v dětském oddělení vybrali knihu a prolistovali ji. „Všichni se vrhli mezi regály a hledali „tu svou“. Někteří si ji chtěli rovnou odnést domů a byli pak trochu zklamaní, že to tak jednoduše nefunguje,“ uvádí další zážitky s dětmi v knihovně doprovázející vychovatelka.

Vždyť návštěvníci knihovny musejí mít nejdříve čtenářský průkaz a až pak si knihu mohou půjčit. „Ale já ho mám,“ prohlásil najednou prvňák Ondra Dobiáš a vytáhl z peněženky zelenou kartičku. „Opravdu to byla ona. A pak jsme se všichni dívali, jak jde Ondra hrdě s knihou a průkazem k pultíku, kde mu paní knihovnice výpůjčku potvrdila,“ popisuje veselou událost Alice Červenková, která ještě vzpomíná, že Ondra neměl batůžek, a tak si nesl knihu až do Lichnova pod paží.

„Návštěva knihovny děti zaujala. Všimla jsem si, že alespoň u některých probudila zvědavost a zájem nějakou knihu si vypůjčit,“ je přesvědčená o smyslu podobných návštěv asistentka pedagoga Michaela Vymětalová.

Naše škola začala od letošního školního roku spolupracovat s Městskou knihovnou ve Frenštátě pod Radhoštěm cíleně a systematicky. Pedagogové ve spolupráci s knihovnicí Bc. Martinou Vroblovou vytvořili plán návštěv knihovny, takže se do jejích prostor na některou z lekcí dostanou postupně žáci všech tříd základní školy a také některá oddělení školní družiny.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pozvánka na Vánoční jarmark

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, příznivci a přátelé školy,

začíná advent – čas radostného očekávání, naděje, přátelství a lásky, ale také společného setkávání. Dovolte mi, abych Vás jménem dětí a zaměstnanců školy pozvala do naší školy na tradiční Vánoční jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince.

Možná jste zaznamenali, že letos pořádáme jarmark v termínu blíže samotným vánočním svátkům. V předchozích letech se jarmark konal hned zkraje prosince, a proto ve škole začínaly přípravy na tuto velkou akci už brzy v listopadu. Chystaly se vánoční výrobky a zpívaly koledy, ale nám přišlo, že se tím vánoční kouzlo trošku vytrácí a že kvůli této dlouhé přípravě může dětem kouzelný čas Vánoc zevšednět.

Proto jsme letos zvolili den konání až v polovině prosince, mezi druhou a třetí adventní nedělí, ve čtvrtek, abychom vyhověli termínem také členům Spolku rodičů a přátel školy, který nám s organizací významně pomáhá. Spolek se postará o zajištění Andělské kavárny, do které může kdokoliv z návštěvníků přispět něčím na zub – a budeme za to vděčni. Deváťáci se pro změnu postarají o tradiční Čertovský bufet a děti z mateřské i základní školy připraví pod vedením svých učitelů vánoční dekorace, ozdoby a další výrobky, které si můžete k ozvláštnění vánoční atmosféry u nás nakoupit. Výtěžek z celé akce poputuje prostřednictvím SRPŠ dětem v mateřské škole a žákům v základní škole. O jeho výši Vás budeme informovat.

Celou akci zahájíme koncertním vystoupením školního pěveckého sboru Lichnováček, které vzniklo ve spolupráci s První soukromou základní uměleckou školou MIS Music Kopřivnice pod taktovkou MgA. Jiřího Najvara. Nejmenší děti ze školní družinky Myšáků se pochlubí představením Veselé houbičky, které mělo svou premiéru na přehlídce Motýlek v oblacích věnované handicapovaným dětem.

Byli bychom rádi, kdyby se škola na toto odpoledne a podvečer proměnila v místo, kde se všichni zastavíme v předvánočním shonu, strávíme příjemnou chvíli společným setkáním a setkáním s přáteli, umožníme dětem ukázat školu svým blízkým, a naplníme tak adventní čas pohodou a klidem.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Mgr. Olga Síbrtová


Prvňáčci tancovali v oblacích na přehlídce pro handicapované děti  

Žáci první třídy vystoupili v sobotu 4. listopadu 2023 s představením Veselé houbičky na šestadvacátém ročníku přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí a mládeže s handicapem Motýlek v oblacích. Tradiční přehlídka se uskutečnila v Kulturním domě Kopřivnice. Svým vystoupením prvňáci navázali na pohádku O Červené karkulce z minulého roku. Tentokrát však Karkulka nešla lesem za babičkou, ale na houby. Hodně toho o nich ví, a s některými se dokonce kamarádí.

Samotnému vystoupení předcházel měsíc zkoušení. „Vymýšleli jsme scény a kostýmy, děti se učily texty písní a choreografii tanečků. Celá příprava se ale vyplatila a myslím, že si představení užili jak herci, tak i publikum,“ raduje se z vystoupení vychovatelka školní družiny Ing. Alice Červenková, která s dětmi představení nacvičila.

Celé vystoupení však bylo výsledkem spolupráce vícero zručných a ochotných dobrovolníků, kteří rovněž mají zásluhu na úspěšném završení veškerých příprav. „Mé poděkování patří nejen dětem za píli a trpělivost při nácviku, ale také jejich rodičům za obstarání kostýmů a v neposlední řadě také panu Liboru Novotnému za výrobu nádherné houby jako kulisy,“ dodává s vděčností Alice Červenková, která je ráda, že se lichnovské Veselé houbičky neztratily ani v lese, ani v oblacích, ale ani mezi dalšími vystoupeními, které byly na přehlídce k vidění.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Listopad ve školní družině se nesl již čtvrtým rokem ve znamení laskavosti

Děti ze školní družiny se také letos zapojily do celorepublikového happeningu #jsemlaskavec. Naše škola se k laskavcům přidala po čtvrté, avšak v České republice se jedná už o sedmý ročník této oblíbené události. Světový den laskavosti připadá na 13. listopadu.

Letos laskavé lichnovské děti se svými vychovatelkami potěšily osmdesát devět klientů Domova Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm. „Děti připravily vánoční osmisměrku, kterou doplnily dobrým čajem a drobnou sladkostí, vše potom pečlivě zabalily do vlastnoručně zdobených krabiček,“ popisuje zapojení do akce vedoucí vychovatelka školní družiny a organizátorka happeningu na naší škole Lucie Vávrová, DiS, která je vděčná za dlouholetou spolupráci s frenštátským zařízením pro seniory.

„Z happeningu #jsemlaskavec se stala krásná tradice a nedílná součást filozofie naší školní družiny. Děti se učí, jak konat dobré skutky a rozdávat druhým radost,“ vysvětluje dále smysl události Lucie Vávrová.

Zapojení se do lokálně-charitativních aktivit a pomoc seniorům je součástí i nového školního vzdělávacího programu naší školní družiny. „V předvánočním období se s družinkovými dětmi zapojíme i do dalších krásných projektů nejen pro seniory, ale také pro děti,“ těší se na závěr vedoucí vychovatelka.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Tým naší školní jídelny oslavil spolu s prvňáčky Mezinárodní den kuchařů

Věděli jste, že také všichni kuchaři a kuchařky mají svůj den? A ten je třeba náležitě oslavit. Společně s týmem naší školní kuchyně jsme si jej připomněli ve čtvrtek 23. října 2023. Na tento den si totiž žáci první třídy z družinkového oddělení Myšáků pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové připravili pro naše kuchařky krátký program.

„Paní kuchařky obdržely od žáčků jako poděkování za jejich péči o plná bříška dobrot a vitamínů diplomy a papírové i čerstvé květiny,“ prozrazuje o akci Alice Červenková. Kromě toho si vyposlechly nacvičenou písničku.

A co že mají děti od našich paní kuchařek nejraději? „Jednoznačně vedou buchtičky s krémem,“ shodli se prvňáčci a zároveň dodali, že jim vlastně chutná ve školní jídelně téměř vše. 

Na slavnostním setkání nechyběla ani ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která kuchařskému týmu poděkovala také za celý učitelský sbor.

„Moc nás slova paní ředitelky i přání malých žáčků potěšila. Ceníme si toho, že si na nás opět vzpomněli a děkujeme za milé setkání,“ komentovala událost vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová. 

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Říjen v družince byl pestrý jako babí léto

Říjen ve školní družině utekl jako voda. Oproti loňsku byl ovšem zase speciální – a to nejen svými příjemnými teplotami, ale i malými svěřenci, kteří spolu se svými vychovatelkami vždy tvoří jedinečnou družinkovou partu. 

Druhá polovina měsíce byla dokonce jedna z nejteplejších v historii. Babí léto se protáhlo a tomu také odpovídal program v jednotlivých odděleních. „Protože nás vysoké teploty mile překvapily ještě na konci měsíce, sluneční paprsky nás spolu s dětmi lákaly k procházkám do okolí školy, ke hrám na školní zahradě nebo na přilehlém workoutovém hřišti,“ přibližuje říjnové aktivity vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.

Děti z družinky se také zapojily do soutěže ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic. Ale sbíraly i další přírodní materiál ke tvoření – listy, větvičky, šípky, ořechy nebo šišky. 

Podzimní barvy rovněž inspirovaly děti ke tvoření. „Pomocí prstových barev jsme malovali stromy na podzim. Někdo použil jen prstíky, aby se moc neumazal, a někdo si nabarvil rovnou celou dlaň,“ popisuje rozdílné přístupy dětí k práci vychovatelka. 

Děti navíc čekalo i vyrábění jablíček a podzimních listů, kdy kouzlily s inkoustem a zmizíkem.  

Návštěvníci oddělení Smajlíků a Tygříků se dva říjnové dny účastnili podzimních dílniček, kdy si nakonec každý domů odnesl originální podzimní věnec nebo podzimní svícen. Práce s tavnou pistolí se ukázala být oblíbená po celý měsíc. Děti si spontánně tvořily i podle své vlastní inspirace stojánky nebo rámečky z nanukových dřívek. „S radostí jsme pozorovali jejich zaujatou práci i vznikající jedinečná díla,“ vzpomíná dále Lucie Vávrová. 

Malí šikulové si společnými silami vyzdobili prostory školní družinky halloweenskou tematikou.  Zároveň plnili nejrůznější halloweenské úkoly, luštily křížovky nebo osmisměrky. 

Aktivně se děti podílely také na přípravě programu pro ostatní kamarády. Vanesa Mičkalová, Michaela Trčková a Olivie Kopečná připravily soutěž, která spočívala v plnění různorodých sportovních úkolů na venkovních stanovištích. 

Anežka Kašparová nachystala pro děti pro změnu program spojený s tvořením, při němž měly ostatní děti možnost vyrobit si ze speciálních korálků různé obrázky nebo třeba klíčenku.

Školní družina se zapojila také do oslavy Mezinárodního dne kuchařů nebo poděkování kolegyním za jejich úklid v rámci Thank You Cleaner Day.  „Myšáci také trénovali divadelní představení Veselé houbičky, na jehož premiéru se už všichni moc těšíme,“ doplňuje ještě Lucie Vávrová.

Paní vychovatelky si pro družinové svěřence dále připravily venkovní vědomostní stezku. Myšáci, Tygříci i Smajlíci odpovídali na otázky týkající se podzimní přírody a zvířátek v lese. Za každou správnou odpověď získali jedno písmenko do tajenky.  

Jak je vidět, děti se v družině opravdu nenudí. A že jsou to šikulky dokazuje skutečnost, že za jeden měsíc toho stihli ještě mnohem více, než se vešlo do článku. Sami se ostatně můžete přesvědčit na fotografiích v připraveném padletu.

Mgr., Ing. Martina Havlíková

.  


Motýlek v oblacích již tuto sobotu. Pozvánka (nejen) na vystoupení našich žáků

Vážení, dovolujeme si Vás pozvat na XXVI. ročník mezinárodní přehlídky dramatické, taneční a hudební tvorby dětí s handicapem nazvané Motýlek v oblacích, kterou každoročně pořádá Základní škola a Mateřská škola Motýlek z Kopřivnice. Na této přehlídce vystoupí i letos žáci naší školy jako podpora dětí a mládeže s handicapem.

Přehlídka se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2023 od 14 do 19 hodin v kopřivnickém kulturním domě. Děti z prvního oddělení školní družiny Myšáků si pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové připravily pohádku „Veselé houbičky“. Lichnovské děti vystupují dle harmonogramu přibližně v 16 hodin.

Budeme rádi, když je přijdete podpořit.

Mgr. Olga Síbrtová


Velké díky od dětí pro paní uklízečky: písnička, přání, kytičky i občerstvení potěšily

Každou školu dělají tou správnou školou její učitelé, ale bezpochyby také další zaměstnanci, kteří nejsou tolik na očích, ale jejich práce je vidět na každém kroku a je nesmírně důležitá. Jsou to úklidoví pracovníci.

„Na důkaz toho, že si práce našich expertů na čistotu a pořádek vážíme, jsme jim spolu s dětmi 18. října poděkovali, a oslavili jsme tak společně mezinárodní den Thank you Cleaner Day,“ popisuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, kterou těší, že ve škole neslavíme pouze Den učitelů, ale už podruhé jsme si připomněli den věnovaný úklidovým pracovníkům.  

O čistotu a pořádek se v naší škole stará skvělý úklidový tým ve složení Věra Dobiášová, Iveta Hubeňáková, Lenka Kuběnová a Monika Opělová. „Za všechny zaměstnance a děti děkuji těmto dámám i panu školníkovi Robertu Fojtíkovi za to, jak tvrdě pracují a starají se o to, abychom se mohli s dětmi učit v bezpečném a čistém prostředí,“ vzkazuje slova díků ředitelka.

Program pro paní uklízečky si připravila družina Myšáků pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové. „Děti zazpívaly písničku o pořádku na melodii písně My jsme žáci třetí bé, jejíž text tematicky upravila Alice Červenková,“ přibližuje přípravy a průběh poděkování vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Družinové oddělení Tygříků s vychovatelkou Bc. Hanou Janečkovou zase vyrobilo přání s poděkováním. „Malí Tygříci nezapomněli ani na našeho pana školníka, kterého děti rovněž obdarovaly svým děkovným přáním,“ doplňuje Lucie Vávrová.

Na závěr žáci první třídy předali paním uklízečkám malé poděkování v podobě čerstvé květiny a dárečku pro radost. Poté si ještě naše pracovnice chvíli poseděly u šálku dobré kávy a pochutnaly si na drobném občerstvení, které pro ně se svými žáky připravila učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Září v družince se neslo v duchu adaptace i skvělé zábavy

První měsíc ve školní družině uplynul jako voda. A nutno dodat, že byl pro všechny především adaptační. „Září jsme trávili hlavně seznamováním se s novými kamarády i s okolím školy a užívali jsme si i krásné podzimní počasí při procházkách a hrách venku,“ přibližuje vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, Dis.

Nutné také bylo seznámení dětí s Vnitřním řádem školní družiny a se zásadami bezpečnosti při pobytu venku i uvnitř družiny. „Společně s dětmi jsme také vymýšleli pravidla, na kterých jsme se domluvili, že je budeme všichni dodržovat,“ popisuje dále první družinový měsíc vedoucí vychovatelka.

Děti z oddělení Myšáků čeká školní rok plný pohádek. Lichnovští Myšáci jsou totiž zapojeni do celoročního programu s názvem Z pohádky do pohádky. A jednu pohádku „Veselé houbičky“ nyní nacvičují na vystoupení – na přehlídku tance, zpěvu a dramatické tvorby Motýlek v oblacích 2023. Pohádku s dětmi nacvičuje vychovatelka školní družiny Ing. Alice Červenková. „Alice Červenková stojí za loňským úspěšným vystoupením našich dětí s názvem O Červené karkulce. Moc si její práce vážíme a těšíme na letošní ročník,“ nešetří chválou Lucie Vávrová.

Děti z oddělení Smajlíků a Myšáků zase celý školní rok procestují, byť jen ve své domovské družince. Dobrodružná hra, která nese název Cesta napříč světem a vesmírem, provede děti například evropskými zeměmi. „Děti plní nejrůznější úkoly a zjišťují zajímavosti o jednotlivých zemích,“ dodává vedoucí vychovatelka.

Družina je samozřejmě rovněž plná tvoření. Děti pletly, motaly a navlékaly. Oblíbenými se stala výroba náramků z gumiček a korálků, děti ale nadchla také třeba práce se dřevem a s tavnou pistolí. „Postupně nám v družině vznikaly zajímavé stavby. Objevily se u nás však i mince ze samotvrdnoucí hmoty nebo pestrobarevné rakety se jmény dětí,“ uzavírá Lucie Vávrová.

A co dalšího se událo v naší družině v měsíci září?

Mezinárodní den čokolády: Mlsalo se ve všech odděleních

Čokoláda patří mezi nejpopulárnější sladkosti na světě. A dokonce je natolik oblíbená, že má svůj jedinečný mezinárodní den. Ten připadá na 13. září. A naše školní družina se již tradičně zapojila do sladkých oslav čokoládového svátečního dne. Děti z oddělení Myšáků vyzkoušely kvalitní hořké druhy čokolády. Děti z oddělení Smajlíků a Tygříků si vyzkoušely ovocné čokoládové fondue. Kromě lahodné čokolády tedy mlsaly i různé druhy ovoce, které byly plné vitamínů.

Děti z družinky se vydaly do místního muzea

Děti z naší školní družiny v září navštívily Muzeum vystěhovalectví
a výstavu hub, kterou pro ně a jejich vychovatelky připravila Mgr. Alena Dobečková
ve spolupráci s Evou Kašpárkovou. Pro děti byly vedle plánovaného programu přichystány drobné sladké dárečky, ale i básničkový kvíz.

V družině slavili i Mezinárodní den seniorů

Začátek října s sebou přináší také Mezinárodní den seniorů. Připadá přímo na 1. října a zároveň se v tento den slaví i Mezinárodní den kávy.

Děti ze školní družiny již tradičně připravují dárečky pro seniory z Klubu důchodců v Lichnově, pro které byl připravený program v místním muzeu. Děti z oddělení Myšáků pro naše seniory vyrobily papírové květiny a starší Smajlíci a Tygříci zase „kávové“ přání.

Na fotografie se můžete podívat v připraveném padletu.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Děti zvířátkům: soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic probíhá také letos

Mezi tradiční podzimní akce lichnovské mateřské školy a školní družiny patří již několik let soutěž pro děti ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic. Cílem pravidelné akce je podpořit krmení lesních zvířat v zimním období.

„Do sběru se mohou zapojit děti ze školky i všichni žáci naší základní školy v Lichnově, samozřejmě i ti, kteří školní družinu nenavštěvují,“ upřesňuje vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Soutěž pro malé i velké přátele zvířat a přírody potrvá do úterý 31. října 2023. „Suché a zvážené dary přírody mohou děti a žáci odevzdávat v ranní družině nebo v mateřské škole vždy ráno po příchodu,“ doplňuje dále vedoucí vychovatelka a dodává, že soutěžit se bude ve dvou kategoriích: Mateřská škola a Základní škola.

Pět nejlepších sběračů z každé kategorie bude odměněno a vyhlášení výherců proběhne na začátku listopadu.

Asi více než kde jinde, platí u této soutěže, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Všechny lesní plody, které děti přinesou, totiž poputují k mysliveckému sdružení i k chovatelům drobné zvěře, a pomohou tak zvířátkům přečkat blížící se zimu.

Pro více informací o oblíbené podzimní akci se můžete obrátit přímo na organizátorku Lucii Vávrovou.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


V druhém týdnu děti cestovaly díky stroji času

Druhý turnus letní školní družiny byl o týden později zahájen sestrojením stroje času, se kterým se družina vydala do minulosti i do budoucnosti. „Na své cestě se malí cestovatelé podívali do pravěku, kreslili prehistorické malby, vyráběli si šperk ve tvaru zubu, plnili úkoly na stezce k myslivecké chatě, stavěli pravěké obydlí v nedalekém lese, připomněli si pohádku O človíčkovi. Následně se přesunuli i do středověku a vytvářeli například erby,“ popisuje aktivity družinky Lucie Vávrová.

Ani tento týden nechyběla návštěva místního muzea a jeden celodenní výlet za hranice obce. Tentokrát se děti vydaly do Malého světa techniky v DOV Ostrava. „Cestovatelé si užili exkurzi s průvodcem, prošli se po historii technického pokroku od průmyslové revoluce po současnost a odhalili tajemství technických vynálezů,“ upřesňuje program Lucie Vávrová.

„Moc se mi líbil simulátor řízení a vyřezávání tvarů z polystyrénu,“ komentuje návštěvu v Malém světě techniky Karel Prchal. „Skvělá byla obrovská ponorka, kterou jsme si mohli projít zevnitř a prohlédnout si její vybavení,“ dodává František Mičulka.

A protože počasí bylo v tomto týdnu přímo tropické, nechybělo osvěžení na procházce Lichnovem přímo v potoce nebo v podobě nanuků v místních obchůdcích. Na závěr týdne čekal děti výlet do budoucnosti, stavba robotů a slibovaný poklad.

Mgr. Olga Síbrtová


První týden se nesl ve znamení Jurského světa

Dva týdny plné dobrodružství a nezapomenutelných zážitků čekaly na děti na sklonku prázdnin v naší školní družině. V týdnu od 14. srpna se družinka proměnila na Jurský svět. Dvaadvacet malých dobrodruhů se vydalo na týdenní expedici za poznáním fantastického světa dinosaurů.

„V programu nechyběla zábava s dinosaury, hry, luštění tajemných hádanek a šifer, stezky s úkoly, stavění dinosaurů ze stavebnice, tvoření dinosaurů ze samotvrdnoucí hmoty nebo výroba lapbooků,“ přibližuje aktivity vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která program spolu s asistentkou pedagoga Jarmilou Kociánovou připravovala. 

V polovině týdne se děti vydaly na dobrodružnou cestu do největšího DinoParku, který se rozkládá nedaleko Ostravy na dvou náhorních plošinách a je nabitý nejrůznějšími modely a atrakcemi. Děti byly nadšené z ozvučených scén s robotickými modely dinosaurů, jízdy DinoExpresem a 3D kina. Skvělou tečkou na závěr byla vynikající pizza na víceúčelovém hřišti v Lichnově. „Poděkování patří manželům Kubalovým za ochotu otevřít hřiště pro děti mimo otevírací dobu a moc milou obsluhu, kterou výletníkům dopřáli po náročném dni,“ vzkazuje Lucie Vávrová.

Během týdne se malí dobrodruzi vydali také do místního Muzea vystěhovalectví, kde pro ně Mgr. Alena Dobečková připravila příběhy s dinosaury a s tím související úkoly. Závěr týdne pak patřil hledání pokladu, při němž musely děti prokázat týmovou spolupráci při řešení zapeklitých úkolů. Rozluštěné heslo je dovedlo až k pokladu ukrytému ve Smíšenému zboží Orlovna.   

Své dojmy nám sdělili i samotní účastníci dinoexpedice: Adéla Bolomová nejvíce ocenila tvoření, Šimon Matúš zase stavění dinoparků z přírodních materiálů v blízkém lesíku. Matyáš Hamrozi zhodnotil týden v družince velmi stručně: „Líbilo se mi úplně všechno.“ Za největší znalce dinosaurů byli zvoleni Viktor Machek a Adéla Bolomová.

Mgr. Olga Síbrtová


Děti v družince se proměnily v hledače pokladů. Jak na to, jim poradil jeden z tatínků

V pátek 16. června 2023 přijal pozvání do naší školní družiny pan Ondřej Fabián, tatínek žáka první třídy, který dětem představil svůj velký koníček – detectoring. Pro děti i jejich vychovatelky měl připraveno poutavé vyprávění.

„Dozvěděli jsme se mimo jiné to, že průzkum s detektorem kovů v přírodě je dle platných zákonů archeologickým výzkumem. Kdo se chce této aktivitě věnovat, musí tedy splňovat určité podmínky,“ popisuje nově nabyté informace vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., a pokračuje: „O těchto podmínkách si pan Fabián s dětmi povídal. Přitom se žáci setkali i s novými výrazy – například se dozvěděli, co je falzum.“

Ondřej Fabián ukázal dětem potřebné vybavení, které je pro tento koníček nezbytné. Jednalo se o dohledávací detektor, sluchátka, opasek, rýč nebo lopatku. Děti se dozvěděly, že osmdesát procent času spočívá v pročítání kronik, studování historie a bádání.

„Na ukázku přinesl pan Fabián dětem například rakousko-uherskou minci nebo devítimilimetrový náboj do pistole. Také dětem přinesl dárky v podobě nejrůznějších mincí, což mělo velký úspěch. Děti byly z hledání pokladů nadšené a některým se kvůli zajímavým příběhům ani nechtělo odejít domů ze školní družiny. Mnohé lákalo objevování historie pomocí detektoru kovů,“ popisuje netradiční aktivitu Lucie Vávrová.

A co slibovaný poklad? Za slovem poklad si může představit každý něco jiného. Pro žáky to byl například desetihalíř z roku 1993, který našly na školní zahradě.

„Tímto bych chtěla panu Fabiánovi poděkovat za jeho čas, přípravu na setkání s dětmi ve školní družince a úžasné nadšení pro koníček, které přenesl i na nás,“ uzavírá vedoucí vychovatelka.

Mgr. Hana Horáková


Pomozte nám vyhrát grant, pojďte do toho s námi: Ve finále rozhodujete vy!

V letošním roce se opět naše škola zásluhou školní družiny přihlásila do projektu realizovaného HM Tesco s názvem Vy rozhodujete, my pomáháme. Z pera vedoucí vychovatelky školní družiny Lucie Vávrové, DiS., vznikl projekt Venkovní herna pro školní družinu ZŠ a MŠ Lichnov.

„Náš projekt zahrnuje návrhy na vylepšení zázemí pro školní družinu, herní prvky a místa pro odpočinek,“ popisuje záměr jeho autorka s tím, že projekt byl vybrán odbornou porotou jako jeden ze tří postupujících, a pokud se nám podaří získat hlasy nakupujících v obchodním řetězci Tesco, můžeme získat grant v hodnotě 45 tisíc korun.

„Žetony pro naši školu lze házet v pobočkách Tesco v Šenově u Nového Jičína, Kopřivnici a Studénce,“ upřesňuje vedoucí vychovatelka a dodává: „Proto bychom chtěli touto cestou oslovit širokou veřejnost, aby byla také nápomocna a pomohla nám vyhrát tuto pěknou částku, abychom mohli žákům lichnovské školy zakoupit venkovní tabuli na křídy, dřevěnou kuchyňku pro holky či kutilský stolek pro kluky, venkovní hru piškvorky, společenskou hru twister nebo skákacího panáka. Veškeré pomůcky, které jsme zahrnuli do projektu, byly konzultovány s těmi nejdůležitějšími – našimi dětmi!“

„Děkujeme za Vaše hlasy, kterými od 10. července do 6. srpna 2023 můžete ovlivnit náš postup a získání dotace. Našim dětem by určitě získané finanční prostředky a za ně nakoupené pomůcky a hry udělaly obrovskou radost,“ vzkazuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Více informací se můžete dozvědět zde.

Mgr. Hana Horáková


Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zápis do školní družiny bude probíhat již tradičně v červnu, a to z důvodu, abychom zjistili počet zájemců, a mohli tak školní družinu dobře zorganizovat.

Své dítě můžete přihlásit v termínu od 19. června do 23. června 2023, a to hned několika způsoby:

  • vytištěnou a vyplněnou přihlášku poslat po svém dítěti, které dochází do školy;
  • osobně předat ve školní družině (každý den od 11:15 do 16:15 hod.);
  • osobně předat na sekretariátu školy v úředních hodinách.

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách školy zde.

Zápis se netýká budoucích prvňáčků, jejichž rodiče již přihlášky vyplnili během zápisu
k povinné školní docházce.

O přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě platných kritérií, která naleznete zde.

O přijetí žáka do školní družiny budou zákonní zástupci informováni do 30. června 2023 prostřednictvím e-mailu, o nepřijetí žáka do školní družiny budou informováni telefonicky.

Předpokládaný provoz školní družiny plánujeme stejně jako v letošním školním roce: ranní družina od 6:30 do 7:30, odpolední družina do 16:15 hodin.

Paní vychovatelky se těší na spoustu zajímavých aktivit prožitých s Vašimi dětmi v naší školní družince v příštím školním roce.

Lucie Vávrová, DiS.


Den dětí družina oslavila mlsáním i pohybem

Ve čtvrtek 1. června 2023 zorganizovala vychovatelka školní družiny z oddělení Tygříků Bc. Hana Janečková pro všechny děti ze školní družiny procházku na orelské hřiště. Díky vstřícnému jednání manželů Kubalových se podařilo domluvit mimořádnou otevírací dobu místního občerstvení, kde si děti mohly nakoupit nějakou sladkost.

„Největší oblibě se těšil sladký sprej, který děti vykoupily, a taky džusy, žvýkačky a nanuky. Moc bych paní Kubalové chtěla poděkovat, že byla tak vstřícná a mohli jsme si pochutnat na dobrotách,“ shrnuje dojmy ze Dne dětí Hana Janečková.

A protože počasí přálo i k jiným aktivitám, než je mlsání, tak se žáci stihli proběhnout po hřišti a po průlezkách, zakopat si a zahrát si fotbal.

Bc. Hana Horáková


Špekáčky dětem z družinky na Májové opékačce šmakovaly

V pátek 5. května 2023 si vychovatelky školní družiny, jejich asistentky a učitel Mgr. Ondřej Švrček objednali krásné slunečné počasí a připravili pro žáky Májovou opékačku.

„Žáci si měli donést špekáčky a pečivo, pro „zapomnětlíky“ jsme měli v tajné zásobě špekáčky i chleba, ale žáci nezapomněli! A tak jsme mohli opéct špekáček i panu učiteli Ondřeji Švrčkovi, který nám zajistil oheň a pečlivě se o něj staral,“ vypráví vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Každý má svůj styl opékání, někomu stačí opéct špekáček jen lehce, jiný zase opéká pořádně, všichni ale byli s výsledkem svého kulinářského snažení spokojeni a ptali se, kdy bude další opékání.

„Poděkování patří všem vychovatelkám i asistentkám za pomoc s organizací a také panu učiteli Ondřeji Švrčkovi, bez kterého by žádné opékání nebylo,“ vzkazuje slova díků Lucie Vávrová.

Bc. Hana Horáková


V družince splnili Kvídovu výzvu s chobotnicemi

V družince Myšáků proběhla úžasná výtvarná výzva. Společnost ALBI Česká republika a. s. pořádá takzvanou Kvídovu výzvu 2023 pro mateřské školy a první třídy a paní vychovatelky z družiny se rozhodly této příležitosti využít.

„Jeden z úkolů, kteří prvňáčci tvořili, byl zajímavý text o chobotnicích, který jsme si rozstříhali na malé papírky. Úkolem bylo vybrat si nějakou informaci a číst ji nahlas ostatním. Žáci se navzájem poslouchali a snažili se zapamatovat co nejvíce zajímavostí ze života chobotnic,“ popisuje jednu z aktivit vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která má oddělení Myšáků na starosti.

Po celý týden si v družině četli po obědě pohádky a příběhy z podmořské říše, a žáci si tak vytvořili vlastní představu o tom, jak by chobotnice mohly vypadat. Nakonec společně vytvořili nádhernou chobotnici Kvídu, kterou umístili na síť ve školní družince. Okolo chobotnice děti vystřihly bublinky a napsaly si, co je na chobotnicích nejvíce zaujalo.

„Tvořili jsme také chobotnice z papíru, z papírových tácků a bavlnek nebo ze samotvrdnoucí hmoty. Byla to opravdu zábava a dětem se týden s Kvídem moc líbil. Jsem ráda, že jsme se mohli zúčastnit této výtvarné výzvy, a těšíme se na další zajímavou příležitost,“ potvrzuje Lucie Vávrová.

Bc. Hana Horáková


Bezpečnější cesta do školy? Družina se zapojila do soutěže s Policií České republiky

Školní družina se zúčastnila v rámci vzdělávání v oblasti dopravní výchovy do dalšího ročníku soutěže, kterou vyhlásila Policie České republiky. Soutěž nese název Bezpečná cesta do školy a žáci se mohli zapojit prostřednictvím malby, kresby, modelu, foto příběhu, vyprávění nebo básně.

„Všichni žáci absolvují denně cestu do školy a ze školy domů. Ve školní družince jsme si připomněli zásady bezpečného chování v silničním provozu. Soutěž měla za cíl pomoci dětem rozšířit si znalosti o bezpečné cestě do školy. Výtvarné soutěže se zúčastnila všechna oddělení školní družiny. Nakonec bylo ze všech obrázků vybráno patnáct nejzajímavějších. Velice šikovné byly děti z oddělení Smajlíků a Tygříků,“ vysvětluje vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., a dodává: „Velké poděkování patří vychovatelkám Ing. Alici Červenkové s paní asistentkou Jarmilou Kociánovou a Bc. Haně Janečkové. Mimořádné poděkování patří paní asistentce Janě Bartošové, která se ujala realizace výtvarné soutěže ve třetím oddělení v době nepřítomnosti paní vychovatelky.“

Bc. Hana Horáková


Družina si připomněla velikonoční tradice i tradiční zdobení vajíček v lichnovském muzeu

V úterý 4. dubna 2023 přijala naše školní družina pozvání do místního Muzea vystěhovalectví. Na děti čekala velikonoční výstava a průvodkyně Mgr. Alena Dobečková se svým doprovodným programem, který sestával z povídání o Velikonocích a jarní pohádky.

„Díky poutavému vyprávění se žáci dověděli, co by nemělo chybět na velikonočním stole a jaké zvyky je dobré o Velikonocích dodržovat. Paní Jarmila Heimerlová zase žákům ukázala tradiční zdobení velikonočních vajíček pomocí voskové techniky a povyprávěla jim, jak jezdí ukazovat tuto techniku i na zahraniční trhy a jarmarky, protože třeba v Rakousku takové zdobení neznají, tam jsou zvyklí jen vajíčka polepit nálepkami,“ popisuje zajímavosti z návštěvy muzea vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

„Děkujeme paní Dobečkové za pozvání a paní Heimerlové za ukázku dnes už vzácné techniky zdobení vajíček. Návštěva lichnovského muzea byla zajímavým zpestřením družinkových aktivit v předvelikonočním čase,“ uvádí závěrem Lucie Vávrová.

Bc. Hana Horáková


Družinka se pustila do jarního tvoření nejen v duchu Velikonoc

Ve čtvrtek 30. března 2023 se ve všech odděleních školní družinky konaly velikonoční dílničky. Oddělení Tygříků pozvalo „malošky“ z oddělení Myšáků na tvoření k sobě do družinky. Žáci pracovali ve skupinách a větší žáci zase pomáhali těm menším při práci s tavnou pistolí.

„S nápadem na tvoření z nanukových dřívek přišla paní vychovatelka Hana Janečková, která tvoření koordinovala, a velké poděkování patří i paní asistentce Janě Bartošové, která obcházela skupiny dětí a pomáhala při tvoření a při práci s tavnou pistolí,“ popisuje dění vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Některé tvoření tak chytlo, že nezůstali pouze u jednoho výrobku, ale vyhotovili dokonce čtyři kousky! Některé výrobky pak dali na výstavu Velikonoční zajíc, která se konala v prostorách školy.

Ani druhé oddělení Smajlíků pod vedením paní vychovatelky Ing. Alice Červenkové nezůstalo pozadu. Také měli tvůrčí náladu a společně s paní asistentkou Jarmilou Kociánovou vyráběli dekorační závěs na stěnu z klacíků. Žáci jej ozdobili pěknou papírovou slepičkou a taky velikonočními vajíčky. „Dekorativní závěs se druhákům povedl. Někteří jej měli barevný, jiní zase barvami šetřili. Nakonec si ale všichni závěs hrdě odnesli domů,“ doplňuje Alice Červenková.

Bc. Hana Horáková


Na znamení oslavy lidské jedinečnosti jsme oblékli různé ponožky

21. března je Světový den Downova syndromu a naše škola si tento den rovněž připomněla. Asistentka pedagoga Jarmila Kociánová popisuje, jak si Downův syndrom vysvětlily děti ve druhé třídě s jejich třídní učitelkou Mgr. Lenkou Bartoňovou: „Přiměřeně věku se paní učitelka snažila dětem vysvětlit, kdo jsou lidé s Downovým syndromem. S tímto tématem jsme poté i pracovali v družině, kde si každý vyrobil svoji originální ponožku. Asi ze všeho nejvíce sklidilo úspěch společné focení.“

A jak podpořili tento den páťáci? „Letos jsme tento den neuchopili jako zábavu, ale páťáci mě opravdu překvapili. Jsou dobře informováni, co je Downův syndrom a jak se projevuje. V hodině čtení jsme dohledali další spoustu nových informací. Žáci například zjistili, že není náhoda, že se tento den slaví právě 21. března, protože podstatou této nemoci je, že lidé s Downovým syndromem mají na dvacátém prvním páru chromozomu v buňkách ještě jeden chromozom navíc,“ pochvaluje si práci své třídy Mgr. Monika Wilczková.

Jsme rádi, že se do dobrovolné akce organizované školní družinou zapojil, kdo mohl. A utvrdilo nás to v tom, že když si budeme lidskou jedinečnost připomínat každý rok, osvěta o této nemoci se bude nadále rozšiřovat do širokého okolí.

Bc. Hana Horáková


Jurský svět a Cestování časem? Letní družinka bude ve znamení dobrodružství 

Vážení rodiče,

pro velký zájem v předchozích letech letos opět připravujeme na letní prázdniny školní družinu. Tentokrát na děti čekají dvě týdenní celodružinové hry s tématy Jurský svět nebo Cestování časem.

V týdnu od pondělí 14. srpna 2023 se vydáme objevovat fantastický svět dinosaurů. Součástí letní družiny bude i výlet do DinoParku Ostrava. 

Pokud se děti zajímají o cestování časem, tak týdenní družinovka, kterou zahájíme v pondělí 21. srpna 2023, je pro ně přesně to pravé. Vydáme se proti proudu času. Součástí letní družiny bude i výlet do Velkého světa techniky.

Pro děti otevíráme jedno oddělení prázdninové družiny. Kromě programu pro ně bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Termín odevzdání přihlášek je do 31. března 2023. V případě vysokého zájmu budeme rozhodovat o přijetí na základě kritérií pro přijímání žáků do školní družiny.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí vychovatelku školní družiny Lucii Vávrovou, DiS. Těšíme se na společná dobrodružství!

Mgr. Olga Síbrtová 


Každá ponožka jiná? Pojďme vyjádřit podporu lidem s Downovým syndromem

Datum 21. března je symbolické proto, že na tento den připadá Světový den Downova syndromu. Tato vrozená anomálie vzniká poškozením 21. chromozomu. Tyto chromozomy máme dva, ale osoby s Downovým syndromem jej mají hned třikrát.

Je to složité? Ani ne. Je to jedinečné! A proto v tento den si na znak lidské jedinečnosti oblečme dvě rozdílné ponožky. Přidej se k této výzvě i ty, vždyť tě to nic nestojí.

„S dětmi si povídáme o tom, že jinakost patří do našeho světa a měli bychom ji všichni respektovat. Nazutí rozdílných ponožek nám to připomíná. Lidé s Downovým syndromem se narodili s vrozenou vadou a potřebují naši pomoc a podporu, nesmí zůstat vyloučeni ze společnosti.“ uvádí k ponožkovému dni vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková


Lego znamená: Dobře si hraj! Návštěva Muzea vystěhovalectví děti inspirovala k dalším nápadům se stavebnicí 

Ve středu 1. března a v pátek 3. března 2023 navštívila dvě nejmladší oddělení školní družiny, tedy Myšáci a Smajlíci, muzeum v Lichnově. Do Muzea vystěhovalectví je přilákala výstava výrobků z Lega, kterou připravila pracovnice muzea Mgr. Alena Dobečková.  

„Paní Dobečková nám ukázala, jaké stavby z Lega byly do muzea zapůjčeny. A byly to opravdu pěkné kousky. Od pohádkových staveb až po policejní stanice, auta, kytky a tanky,“ popisuje vychovatelka školní družiny Ing. Alice Červenková.

Největší atrakcí byla pro žáky stavba bradavického hradu a železnice s vláčkem, který byl na dálkové ovládání. Tu muzeu zapůjčil ze své sbírky Josef Mičulka z VIII. třídy, a protože školní družinu navštěvuje jeho bratr František, zažily děti z oddělení Smajlíků výklad s názornou ukázkou, jak železnice funguje. Ale i další žáci ze základní školy půjčili své stavebnicové výtvory na výstavu – bratři Klímkovi, sourozenci Veselkovi, Elen Švecová nebo sourozenci Zemanovi.

Mezi další zajímavé kousky, které sklidily úspěch, patřily lego kolotoč a lanovka a pak také policejní stanice, která oslovila Viktora Machka. „Moc se mi líbí ta cesta, na které stanice stojí. Chtěl bych, aby po ní mohli chodit mí dinosauři! To by bylo bezva.“

Filipa Takácze a Marka Fabiána zase oslovily stavby Star Wars: Darth Vader a Jedi. Chtěli by je mít doma a určitě si je budou přát na narozeniny!

„Lego má určitě hodně fanoušků, a tak je fajn, že se děti mohly inspirovat, co všechno je možné ze stavebnice poskládat. Moc děkujeme paní Aleně Dobečkové za možnost navštívit s dětmi muzeum, a zpestřit jim tak pobyt ve školní družince,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Velký školní karneval: rej masek, diskotéka, kavárnička i spousta zábavy a soutěží

V pátek 10. února proběhl v naší škole Velký školní karneval pod taktovkou školní družiny, Od čtvrté hodiny odpolední se ve škole začali scházet malí návštěvníci v maskách v doprovodu svých rodičů a blízkých. O průvodní slovo se během tříhodinové akce postarali učitelé Ing. Daniel Otýpka společně
s Mgr. Markétou Martinů.

A tak poslední školní den před začátkem jarních prázdnin si mohly děti ze školky i školy a jejich doprovod zaskotačit, předvést svou masku a společně se pobavit. „Pro všechny byl ve třídách připravený bohatý
doprovodný program určený pro menší i větší. Tombola, občerstvení v kavárně, v tělocvičně zase byla diskotéka. Všude rejdily masky a převleky a bylo moc dobře,“ popisuje karnevalové veselí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Ve čtvrté třídě úřadoval žákovský parlament s připravenými soutěžemi a zábavnými úkoly pod vedením učitelky Mgr. Gabriely Mynářové a asistentky pedagoga Michaely Bačové. Soutěžící si mohli vyzkoušet trefit se malým balónkem do kelímků, vyrobit si samolepku nebo poslepu rozpoznat vybrané věci. Koho honila mlsná, vydal se do kavárničky, o kterou se na hlavní chodbě starala učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel spolu s aktivními žáky z kroužku Cukrářské a kuchařské dobroty.

„Moc bych chtěla poděkovat všem maminkám, které upekly a připravily dobroty do kavárny. Ruku k dílu přiložili také zaměstnanci školy, a ačkoli to zpočátku tak nevypadalo, jídla bylo nakonec víc než dost. Výtěžek v celkové výši 14 797 Kč doputoval do kasičky Spolku rodičů a přátel školy a bude využit na nákup pěkných cen do soutěží, dopravu pro děti z mateřské školy a žáky základní školy na různé akce a další odměny. Díky patří také panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi za sladkosti věnované do tomboly, DJ Stoupovi, který vystoupil bez nároku na honorář, a všem pracovníkům školy za pomoc při organizaci karnevalu,“ závěrem děkuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že největší díky si zaslouží Lucie Vávrová, která je tradičně hlavní organizátorkou této společenské akce.

Bc. Hana Horáková


Muzikohrátky ve školní družině

Ve středu 1. února 2023 v odpoledních hodinách přijala pozvání do naší školní družinky lektorka hudby a pedagožka volného času Mgr. Ivana Šrubařová, která působí mimo jiné v Rodinném centru Provázek Mořkov nebo v Mateřském centru Klokan Kopřivnice. Připravila si program k tématu školní družiny Myšáků: Rok se zvířátky – Grónsko.

„Prvňáčci si vyzkoušeli hudební iglú, kde se naučili základní hudební pojmy, noty a notovou osnovu. Kreativní formou lepili vločkové noty do notové osnovy. Pracovali také s rytmikou a dynamikou pomocí Orffových nástrojů tak, že vyplašili medvěda,“ popisuje zimní hudební náladu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Lektorka Ivana Šrubařová zahrála na závěr na kytaru a potom na indiánskou flétnu, jejíž líbivé tóny doprovodily ozdravný rituál, při kterém si žáci odpočinuli na žíněnkách.

„Děkujeme paní Ivaně Šrubařové za příjemnou návštěvu a za její umění vtáhnout všechny žáky do tanečního a hudebního rytmu. Myslím si, že toto netradiční odpoledne si děti v družince moc užily,“ uvádí závěrem Lucie Vávrová.

Bc. Hana Horáková


Na bobech to sviští, kluci, holky jsou na hřišti

V pátek 27. ledna 2023 se všechna oddělení školních družin vydala na kopec nedaleko školy.
„Vstříc zimnímu dobrodružství a veselým zážitkům se vypravila velká výprava na zasněžený svah pod mysliveckou chatou. Naše paní vychovatelky a asistentky ani nestihly uspořádat přehlídku nejrůznějších druhů lopat, bobů a sáněk, jak moc se žáci na zimní radovánky těšili. Co vyšli nahoru, tak hned svištěli dolů,“ popisuje dovádění vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.


Závěr radovánek ale tak veselý nebyl, protože se nikomu nechtělo vracet zpět do školy a ze všech stran bylo slyšet udivené: „Coo? Uuuuž? Nám se nechce! Já chci ještě jet! Tak ještě naposledy, prosííím.“
Tak snad nám bude počasí přát, abychom si mohli zimních sněhových radovánek ještě užít.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na Velký školní karneval

Naše škola zve všechny děti z mateřské školy, žáky základní školy a rodinné příslušníky na Velký školní karneval, který můžeme v naší základní škole opět uspořádat po covidové odmlce.


Pro návštěvníky bude připravena tombola i bohatý program. Těšit se můžete na diskotéku s DJ Stoupou, kterému tímto děkuji za podporu školy, neboť na akci bude účinkovat bez nároku na honorář. Čekat na Vás bude opět kavárnička s občerstvením. Určitě nachystáme něco dobrého, ale budeme moc rádi, když se zapojíte a také připravíte něco na zub, na čem si pochutnáte a zároveň nákupem podpoříte naše děti prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy. Výtěžek z akce poputuje na podporu školních aktivit pro děti, různé odměny a ceny do soutěží. Touto cestou Vám moc děkuji za pomoc a přízeň.

V prostorách školy bude zajištěn dohled pedagogů, nicméně po dobu akce budou za děti a žáky zodpovídat jejich rodiče či jiný doprovod.

Těšíme se na originální masky, společné setkání i spoustu zábavy.  
Jménem celého týmu zaměstnanců školy Vás zve

Mgr. Olga Síbrtová


Družinka rozdávala radost a úsměvy do schránky

Děti ze školní družinky Myšáků navázaly na zavedenou tradici a v předvánočním čase se snažily opět rozdávat radost. „Již třetím rokem rozeslaly děti ze školní družiny vlastnoručně vyrobené pohlednice v rámci projektu Úsměv do schránky,“ popisuje aktivitu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

„Letos udělaly radost dvaadvaceti seniorům z Charitního domu svaté Alžběty v Ostravě, což je zařízení pro přechodný pobyt seniorů. Poděkovat bych chtěla asistentkám Hance Horákové a Blance Ištvánkové za pomoc s nadepisováním adres a žákyni čtvrté třídy Verunce Ungerové za pomoc s opisováním vánočního přání pro seniory. Prvňáčci zvládli svůj podpis perfektně na jedničku díky své třídní učitelce Kateřině Martinkové,“ vzkazuje slova díků jednotlivým aktérům akce Lucie Vávrová.

Bc. Hana Horáková


Poděkování a přání


Čerti i andělé, divadlo i zpěv, spousta vánočních výrobků a společně strávený adventní podvečer. Děkujeme za adventní jarmark

Po dvou letech se konečně uskutečnil adventní jarmark, který pořádala naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. V pátek 2. prosince 2022 se otevřely dveře vánočně navoněné a nazdobené školy a vítáni byli všichni, kdo si chtěli společně užít počátek adventu. Maminky, tatínkové, ale i babičky a dědečkové, tety a strýcové, či bývalí žáci, ti všichni byli srdečně zváni, aby se pokochali pěknými výrobky, které připravily děti mateřské školy a žáci základní školy pod vedením svých pedagogů. A nejen to! Pokud se návštěvníkům některý výrobek zalíbil, mohli si jej zakoupit, a podpořit tak prostřednictvím SRPŠ naši školu.

Úvodního slova se ujala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která děkovala všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, a zároveň všechny přítomné vyzvala k tomu, aby si páteční odpoledne po dvouleté covidové pauze společně užili. Poté následoval pestrý program, který orámovala dvě vystoupení: na začátku repríza moderně zpracované pohádky O Červené karkulce v podání dětí ze školní družiny Smajlíků pod vedením vychovatelky školní družiny Ing. Alice Červenkové, v závěru pak premiérové vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara, který vyvrcholení koncertu zpestřil svou světelnou svetrovou show.

„Zazněla vánoční verze školní hymny a spousta koled a jiných vánočních písní,“ popisuje pěvecké vystoupení zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která měla organizaci předvánoční akce na starosti s tím, že překvapením celého večera bylo vystoupení Vítka Horečky. „Vítek svým vystoupením překvapil mnohé z nás. Jeho sólo písně Narodil se Kristus Pán ocenilo publikum bouřlivým potleskem a myslím si, že při ní nejedno oko nezůstalo suché,“ dodává s úsměvem Martina Bílková.

Čas mezi vystoupeními mohli hosté vyplnit například návštěvou andělské kavárny, kde je čekala příjemná obsluha „andělek“ ze SRPŠ. „Ze spolupráce se SRPŠ mám radost. Adventní jarmark je jedna z tradičních akcí, kde se spolkem spolupracujeme. Těší mě, že máme ve škole aktivní rodiče, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu pro dobrou věc, velmi si toho vážím,“ hodnotí spolupráci Olga Síbrtová.

„Kávičku či zákusek od SRPŠ doplnila výborná zelňačka nebo preclíky z dílny naší školní kuchyně. Většina dětských návštěvníků pak ocenila tradiční čertovský bufet: toasty či párky v rohlíků našich deváťáků sklízely úspěch už během čtvrtečního a pátečního vyučování, kdy ve škole běžely adventní dílny a přípravy na jarmark byly v plném proudu,“ líčí další část jarmarku Martina Bílková.

V prostorách školní jídelny úřadoval také žákovský parlament, který si pro ostatní žáky a děti připravil koutek s tvořením. Skládalo se origami a zdobily perníčky, které upekli žáci čtvrté třídy Veronika Ungerová, Jonáš Cochlar a Leoš Machek.

„Adventní jarmark považuji za moc zdařilou akci. Po dlouhé době se opět podařilo zaplnit školu návštěvníky. Děti se před samotným vypuknutím akce moc těšily, až vše ve škole rodičům a dalším hostům ukáží, případně až jim nabídnou ke koupi vlastnoručně vyrobený dárek či vánoční dekoraci. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ale také všem, kteří do školy zavítali. Věřím, že si návštěvníci užili pohodové předvánoční atmosféry a kousíček z ní pak přenesli do svých domovů – třeba v podobě pěkného výrobku, který si ve škole zakoupili. Výtěžek z akce ve výši bezmála 45 tisíc korun je připsán do pokladny SRPŠ a bude určen dětem ze školky a žákům ze školy,“ závěrem děkuje ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Krabice od bot, která potěší. Znáte ji i Vy?

Školní družina Myšáků se rozhodla pomoci chudým dětem prožít radost z vánoční nadílky. Děti se zapojily do největší vánoční sbírky dárků v České republice pro děti ohrožené chudobou.

Jak sbírka funguje? „Vybrali jsme sběrné místo, které máme nejblíže, dále jsme si vybrali dvě děti ve věku prvňáčků, tedy sedm až osm let, chlapce a dívku. Dárky jsme si zarezervovali na webu. Každý z dětí přinesl drobnost do připravené krabice, která by i jim samotným udělala radost. Krabice nám pomohla dárkově zabalit paní asistentka Katka Boháčová. Moc jí děkuji za pomoc,“ popisuje náročnou přípravu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., s tím, že dárky poté odvezla na sběrné místo ve Štramberku v sobotu 3. prosince dopoledne.

Teď už poputují vybraným dětem z chudých rodin. „Jsem hrdá na všechny prvňáčky, že se zapojili. Někteří navíc namalovali dětem do krabice obrázek či přání. A někteří dárek vlastnoručně vyrobili,“ uzavírá paní vychovatelka. Další informace o sbírce naleznete zde.

Bc. Hana Horáková


Holky a kluci ze školní družinky si vyzkoušeli drhání

V úterý 29. listopadu 2022 přijala do školní družiny Myšáků pozvání Mgr. Iva Sýkorová, aby děti seznámila s metodou macrame. Macrame neboli drhání je technika splétání šňůr a provázků. Děti si mohly vyzkoušet tvorbu stromečku nebo vločky na zavěšení třeba na stromeček. 

„Líbilo se mi to, ale bylo to pro mě docela těžké,“ popisuje pocity z macrame prvňáček Štěpán. „Chtěla bych poděkovat paní Sýkorové za návštěvu ve školní družině, také za to, že nám věnovala svůj čas, a za ochotu se aktivně zapojit do dění ve školní družině,“ závěrem doplňuje vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková


Informace o omezení provozu školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po pro projednání se zřizovatelem bude provoz školní družiny omezen v pátek 16. prosince 2022. Provoz všech oddělení bude do 14:30 hodin. Vyzvedávání dětí, případně jejich samostatný odchod, jsou možné kdykoliv v průběhu provozu školní družiny (i v době řízené činnosti) do 14:30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Přijměte pozvání do školy na adventní jarmark s doprovodným programem

Milé děti, vážení rodiče a další přátelé školy,
srdečně Vás zveme do naší školy na tradiční adventní jarmark s nabídkou kulturního programu, který se opět po dvouleté covidové pauze uskuteční v pátek 2. prosince 2022.


Program bude zahájen divadelním představením naší školní družiny – pohádkou O Červené karkulce. Následně můžete strávit příjemný čas nakupováním drobných dárků či vánočních dekorací z našich vánočních dílen, posezením v andělské kavárně, kterou pro nás zajišťuje Spolek rodičů a přátel školy, či smlsnutím něčeho dobrého v čertovském bufetu našich deváťáků. Zábavu pro menší děti připravuje žákovský parlament. Celý program vyvrcholí vystoupením školního pěveckého sboru pod dirigentskou taktovkou učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara. Výtěžek z této akce půjde prostřednictvím pokladny SRPŠ zpět k dětem naší mateřské školy a žákům základní školy.
Jsme rádi, že Vás opět můžeme přivítat v prostorách školy a že můžeme společně vykročit do slavnostního předvánočního času.
Škola bude veřejnosti otevřena v 15:45 hodin. Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Ve znamení dobrých skutků: Naši zaměstnanci se zapojili do Národní potravinové sbírky

V sobotu 12. listopadu 2022 proběhlo podzimní kolo Národní potravinové sbírky. Tento den je dnem solidarity, kdy každý z nás může přispět tím nejjednodušším způsobem – nákupem a darováním trvanlivých potravin a drogerie. Je to jedna z největších celorepublikových charitativních akcí, jejímž partnerem je i Charita Česká republika. 

V HM Tesco Kopřivnice se pravidelně koná sbírka pro Charitu Frenštát pod Radhoštěm, kde pracuje i naše kolegyně Anna Čechová, která v lichnovské škole vyučuje náboženství. A tak se i další pedagogičtí pracovníci rozhodli pomoci – zakoupením potravin a dobrovolnictvím v den konání sbírky v HM Tesco Kopřivnice.

„Do dobrovolnictví se zapojila celá školní družina a dále asistentky pedagoga Ing. Kateřina Boháčová, Bc. Radka Fluksová a Michaela Bačová. Dobrovolnictví spočívalo v informování zákazníků o konání sbírky, rozdávání letáčků a příjem potravin od dárců,“ popisuje charitativní činnost pedagogů v HM Tesco vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Celkově se v HM Tesco Kopřivnice vybralo 588,5 kilogramů trvanlivých potravin a 98 kilogramů drogerie. „Moc bych chtěla poděkovat všem kolegům za nákup potravin, vychovatelkám a asistentkám za dobrovolnictví v den sbírky, zaměstnancům HM Tesco Kopřivnice za péči o nás dobrovolníky a rovněž všem zákazníkům, kteří darovali potraviny a drogerii do připravených košů za pokladnami. Bylo velmi příjemné potkat i rodiče našich žáků a kolegy, kteří zakoupili potřebné potraviny a zapojili se s námi do sbírky,“ vzkazuje slova díků všem, kteří se do charitativní akce zapojili, Lucie Vávrová.

„Naše školní družina se často zapojuje do různých charitativních projektů. Společně s dětmi podporujeme Domov seniorů Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale i seniory v Lichnově, Léčebnu dlouhodobě nemocných v Kopřivnici, zapojujeme se do akce Světový den laskavosti, podpořili jsme svým vystoupením děti s handicapem na přehlídce Motýlek s úsměvem. Mám radost, že se naše paní vychovatelky a paní asistentky zapojily svou dobrovolnickou pomocí do Národní potravinové sbírky. Je vidět, že potřeba pomoci vychází přímo z jejich srdce, kterou i svým příkladem mohou vtisknout do srdcí dětem,“ hodnotí účast kolegyň na charitativní akci ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Červená karkulka v podání našich druháků na divadelní přehlídce Motýlek s úsměvem sklidila obrovský aplaus

„Děti, co kdybychom nacvičili pohádku O Červené karkulce?“ překvapila jednoho říjnového dne vychovatelka družiny Smajlíků Ing. Alice Červenková své svěřence. Děti byly nadšené a už se viděly na prknech, co znamenají svět. To ještě netušily, že je čeká dlouhá cesta.

„Nejprve jsme se museli seznámit s dějem, pak nás čekalo rozdělení rolí a začali jsme každý den nacvičovat. Nejdříve čtené zkoušky, pak nácvik písně, zkoušky „bez papíru“, s rekvizitami, s pohybem v prostoru, v kostýmech. Zkrátka, bylo toho dost, ale žáci se snažili a byli aktivní,“ popisuje pilné nacvičování pohádkového představení jejich vychovatelka.

A přišel den D – sobota 5. listopadu 2022. Dopoledne všechny čekala prostorová zkouška na jevišti Kulturního domu v Kopřivnici a s ní další překážky: mnohem větší a neznámý prostor, světla a hlavně mikrofon. To byla výzva! Ještě při odpoledním srazu byly děti přece jen trochu zamlklé. Takže rychle do šatny – převléknout se do kostýmů, předat poslední instrukce a už si stoupnout vedle pódia a čekat na svůj výstup. Teď už nebylo cesty zpět!

„Karkulko, babička nám onemocněla,“ zní první slova pohádky. Tréma padá a malí herci odvážně předstupují před publikum. Karkulka putuje lesem, potkává různá zvířátka, až dorazí k babičce, kde už na ni čeká zlý vlk. Celou situaci naštěstí zachraňuje myslivec a po závěrečné písni jsou všichni účinkující odměněni velkým potleskem!

„Myslím, že Červená karkulka z Lichnova se neztratila nejen v lese, ale ani na pódiu Kulturního domu Kopřivnice na akci Motýlek s úsměvem. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zapojit do přehlídky handicapovaných dětí, kterou tradičně pořádá Základní škola a Mateřská Motýlek Kopřivnice, a svou účastí tyto děti podpořit,“ hodnotí naše zapojení do akce Alice Červenková.

„Velké poděkování patří všem malým hercům za překonání překážek, včetně trémy, naší asistentce Jarmile Kociánové za pomoc při nacvičování, vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové, DiS., za organizační pomoc, zástupkyni ředitelky Mgr. Markétě Martinů a asistentce Bc. Haně Horákové za výrobu kulis. Rovněž je potřeba poděkovat obci Lichnov za převoz kulis z Lichnova do Kopřivnice a zpět a rodičům aktérů vystoupení, že své ratolesti na vystoupení dovezli, podpořili je a také pomohli s kostýmy. Hlavní dík směřuje k naší vychovatelce Ing. Alici Červenkové, které měla účast naší školy na přehlídce na starosti. Myslím si, že se to moc povedlo,“ děkuje všem, kteří se na vystoupení podíleli, zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková.

Bc. Hana Horáková


Ve škole slavíme nejen Den učitelů. Myslíme i na naše paní uklízečky

Den poděkování v angličtině Thank Your Cleaner Day™ je zvláštní den, který se slaví 19. října každým rokem. Tento den je věnován všem úklidovým pracovníkům, a protože na naší škole jich pracuje hned několik, tak se škola zapojila do tohoto poděkování.

Paní uklízečky netušily, že se pro ně něco chystá a byly do družiny vylákány pod úplně jinou záminkou. „Tady už na ně čekaly děti, ze školní družiny, které si nacvičily taneček na písničku od Karol a Kvida s názvem Bakterie. Na nacvičování jsme měli docela krátkou dobu, ale žáci to zvládli na výbornou,“ popisuje vychovatelka Bc. Hana Janečková.

O další překvapení se postarala učitelka Mgr. Monika Čempel. „Společně s žáky jsme pro paní uklízečky nachystali malé pohoštění, které jim udělalo velkou radost. A obdarovali jsme je i květinami,“ sdílí své dojmy Monika Čempel.

Díky patří i firmě Mary Kay, která věnovala pro paní uklízečky drobné balíčky kosmetiky. Náš skvělý úklidový tým ve složení Věra Dobiášová, Iveta Hubeňáková, Monika Opělová a Eva Večeřáková si za to, jak se bezvadně stará o čistotu a pořádek ve škole, právoplatně užil den poděkování. Jsme rádi, že jsme mohli paní uklízečky s dětmi potěšit a udělat jim radost.

Bc. Hana Horáková


Motýlek s úsměvem: Pozvánka na událost, kde zahrají divadlo také naši žáci

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás pozvat na přehlídku dramatické, taneční a hudební tvorby dětí s handicapem nazvané Motýlek s úsměvem, kterou pořádá Základní škola a Mateřská škola Motýlek z Kopřivnice. Na této přehlídce vystoupí také žáci naší školy jako podpora dětí s handicapem. 

Přehlídka se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022 od 14 do 19 hodin v kopřivnickém kulturním domě. Děti z druhého oddělení školní družiny Smajlíků si pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové připravily moderní zpracování pohádky O Červené karkulce. Divadelní představení je obohaceno o zpívané pasáže. Lichnovské děti vystupují v 16:40 hodin.

Budeme rádi, když je přijdete podpořit.

Mgr. Olga Síbrtová


Pískohrátky se zvířátky

V úterý 20. září 2022 přijala do školní družinky Myšáků pozvání vedoucí Mateřského centra Klokan Kopřivnice „Zuzajda“ Mgr. Zuzana Novotná. Pro děti si připravila pískování se zvířátky. 

„Pískování rozvíjí dětskou fantazii, zručnost a jemnou motoriku. Tvoření obrázků spočívá v odstraňování jednotlivých vyseknutých polí a vysypávání těchto polí různě barevným dekorativním pískem,“ prozradila o technice pískování Zuzana Novotná. 

Na závěr si lektorka pro děti připravila několik pohádkových soutěží. Dětem se odpoledne se Zuzajdou líbilo a už se těší na další akce školní družiny.

Bc. Hana Horáková


Děti, rodiče, prarodiče! Inspirujte se podzimem ke společnému tvoření

Milí rodiče, prarodiče, milí žáci a děti, 
nechte se společně s námi unášet na podzimním barevném listí a trochu těch podzimních barev vneste i do školy. Zapojte se s námi do podzimního tvoření a pomozte nám vyzdobit interiér školy. 

„Podzim je ideální období na inspiraci k tvoření. Využijte přírodní materiály: kaštany, žaludy, dýně, různé listy hrající všemi barvami nebo větvičky. Vytvořte spolu s dětmi výrobky, které poté doneste do školy, kde budou vystaveny. Za zapojení se do tvoření můžeme získat zajímavou stavebnici,“ nabádá k podzimnímu tvoření vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Svá krásná díla můžete přinášet do školní družiny Myšáků od pondělí 17. října do pondělí 31. října 2022 u vedoucí vychovatelky Lucie Vávrové, DiS. V tento čas budou také uskutečněny podzimní dílničky ve všech odděleních školní družiny. Fotografie všech výtvorů budou prezentovány na webu www.mapfrenstatsko.cz. Děkujeme a těšíme se na všechna podzimní díla.

Bc. Hana Horáková


Smajlíci udělali radost seniorům v Muzeu vystěhovalectví

Žáci z druhého oddělení školní družinky se ve čtvrtek 29. září 2022 na pozvání paní Mgr. Aleny Dobečkové vydali do Muzea vystěhovalectví v Lichnově. Na návštěvu se pěkně nachystali. „Návštěvu jsme pojali trochu slavnostně. 1. října je totiž Mezinárodní den seniorů, a proto jsme s sebou vzali krabici drobných dárků. Žáci ze školní družiny pro seniory, kteří navštíví muzeum, vyrobili drobná barevná mýdla a papírové dekorace v podobě veselých ježků,“ popsala záměr družinky Ing. Alice Červenková, vychovatelka z oddělení Smajlíků.

Na Smajlíky už v muzeu čekala paní Dobečková, která pro ně měla připravený program o vodním světě. „Děti si nejprve prohlédly různé mušle, škeble, hvězdice nebo lastury. Součástí výstavy byly i perly nebo různorodé dekorace s tematikou oceánu. Následně se mohly pochlubit, co vše o mořích a oceánech vědí. A nebylo toho málo! Dokonce společně dokázaly popsat cestu papírové lodičky z Lichnova do Baltského moře, potažmo Atlantského oceánu,“ doplňuje Alice Červenková.

Když se návštěva chýlila ke konci, žáci si zahráli hru, aby zjistili, kdo z nich by byl nejlepším námořním kapitánem. Tím se stal František Mičulka. A jako dárek si děti odnesly doplňovačku, kterou si pak ve škole společně vyplnily. Paní Aleně Dobečkové děkujeme za moc pěkný program.

Bc. Hana Horáková


Sbírejte podzimní plody pro zvířata na zimu a soutěžte s námi!

Protože je podzim v plném proudu, školní družina společně s mateřskou školou již tradičně zahájily soutěž pro děti ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic. „Lesní plody poputují k mysliveckému sdružení či k drobným chovatelům zvěře a pomohou zvířátkům přečkat zimu. Zapojit se mohou všechny děti ze školky a všichni žáci základní školy v Lichnově, nejen družinkové děti. “ upřesňuje podmínky sběru vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Sbírat se můžete do pondělí 31. října 2022, a to suché, zvážené plody. Ty můžete odevzdávat ve školní družině Myšáků a v mateřské škole vždy ráno po příchodu do školy. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: mateřská škola a základní škola. Tři nejlepší sběrači z každé kategorie budou odměněni.

Bc. Hana Horáková


Družinka oslavila Mezinárodní den čokolády

Víte o tom, že 13. září se slaví Mezinárodní den čokolády? Čokoláda patří mezi nejvyhledávanější světové pochoutky. Milují ji děti i dospělí. A to paní vychovatelky ze školní družiny moc dobře vědí. 

„Žáci z družinky oslavili tento den povídáním o historii, speciálními úkoly a v neposlední řadě i samotnou ochutnávkou! My v Myšácích jsme si pošmákli na různých druzích čokolád a pralinek. V Tygřících zase vyzkoušeli čokoládové fondue a ve Smajlících žáci zkoušeli kvalitu různých druhů hořké čokolády,“ popisuje sladké pokušení vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.

Žákům se ochutnávka líbila a už se mohou těšit na další speciální odpoledne ve školní družince.

Bc. Hana Horáková


Prázdninové dobrodružství s letní družinkou: Tentokrát ve stylu Harryho Pottera!

Program letošní letní družiny byl inspirován příběhem čarodějnického učně Harryho Pottera, který je mezi dětmi velmi oblíbený, a proto se prázdninové zážitky nesly v kouzelnickém duchu. Žáci se na začátku rozdělili do čtyř kolejí a tímto se odstartovaly dny plné zážitků, her, čar a kouzel a také luštění šifer. 

„Jako správní kouzelníci jsme se na učení pečlivě připravili. Začali jsme výrobou kouzelnických hůlek, protože bez nich nemůže žádný správný kouzelník fungovat. Samozřejmě to musí být podpořeno znalostí těch správných kouzel, s nimiž jsme se také seznámili,“ přibližuje kouzelnické dění vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS. 
Jelikož kouzla nejsou jen dobrá, ale i ta zlá, čarodějovi učni nezapomněli na tvorbu ochranného amuletu, který je spolehlivě ochrání, a stejně tak se naučili i ochranné kouzlo.

V letní družině – stejně jako Harry Potter – ochutnali výbornou lahůdku a Bertíkovy lentilky stokrát jinak, seznámili se s kouzelnickou módou a podstoupili i několik soubojů mezi jednotlivými kolejemi. A protože bylo krásné letní počasí, doplnili program procházkami a chladivým osvěžením v podobě nanuků a zmrzlin. Mňam!

Skvělým zpestřením programu byla návštěva váženého kouzelníka Honzy Reka. Ten děti seznámil s uměním levitace i přesto, že nepoužil známé levitační kouzlo Wingardium Leviosa! A zase byli naši malí kouzelníci o něco chytřejší a s kouzelníkem Rekem se loučili s tím, že ovládají umění levitující tužky.

„Poděkování patří také Muzeu vystěhovalectví ve spolupráci s Klubem důchodců v Lichnově, ti si pro děti připravili krásný program taktéž v duchu příběhu Harryho Pottera. Děti si zkusily vymyslet recept na vlastní lektvar, vyluštit tajuplnou šifru, a nakonec všichni ochutnali kouzelný lektvar, který pro ně byl přichystaný. Všichni si to krásně užili a dozvěděli se i spoustu novinek – například že rok 2022 je rokem netopýrů,“ s díky dodává Lucie Vávrová.

V závěru kouzelnické družinky, když byly překonány všechny nástrahy vedoucí k získání pokladu a otevření tajemné komnaty, poctil třídu svou návštěvou i bradavický ředitel profesor Albus Percival Wulfric Brian Brumbál. Ten předal malým čarodějům tajné poselství z Bradavic, jehož znění nesmíme však prozradit! Ale vězte, že nebylo obyčejné…

Bc. Hana Horáková


Informace k provozu školní družiny v pondělí 5. září 2022

Vážení rodiče, 
doplňujeme informaci k provozu školní družiny v pondělí 5. září 2022. Na základě Vašich dotazů – a vzhledem k tomu, že školní vyučování začíná se zpožděním z důvodu ředitelského volna – jsme se rozhodli, že bude v pondělí 5. září 2022 zajištěna družinka pro žáky druhého až pátého ročníku, kteří jsou k zájmovému vzdělávání ve školní družině zapsáni. 

Vzhledem k tomu, že teprve v pondělí probíhá konečná část zápisu do školní družiny, kde se vyplňují finální dokumenty nezbytné k odchodům žáků ze školní družiny, je nezbytné si v tento den vyzvednout dítě osobně z důvodu doplnění chybějících údajů zmíněných výše a stvrzení podpisem zákonného zástupce. Časy, kdy tento zápis probíhá, jsou následující: 10:30 až 11:30 hodin, 15:00 až 16:00 hodin (zápis probíhá v prvním oddělení ŠD Myšáků).  

Zájem o umístění dítěte ve školní družině v pondělí 5. září 2022 a zájem o oběd ve školní jídelně prosím potvrďte vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové e-mailem nebo prostřednictvím DMSw do pátku 2. září 2022 do 14:00 hodin.   

Od úterý 6. září 2022 běží školní družina ve standardním režimu – ráno 6:30 až 7:30 hodin, odpoledne do 16:15 hodin. 

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte vedoucí vychovatelku školní družiny. Děkujeme.

Mgr. Markéta Martinů a Lucie Vávrová, DiS.


Neotálejte s přihláškou do školní družiny! Zápis pro příští školní rok se blíží

Vážení rodiče, 
abychom mohli dobře zorganizovat školní družinu pro školní rok 2022/2023, je třeba zjistit počet zájemců. Proto prosím nezapomeňte své dítko přihlásit do školní družiny. 

Přihlásit jej můžete v termínu od 20. června do 24. června 2022, a to hned několika způsoby: 

  • elektronicky (naskenovanou vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat na e-mail lucie.vavrova@zslichnov.cz);
  • vytištěnou a vyplněnou přihlášku poslat po svém dítěti, které dochází do školy; 
  • osobně předat ve školní družině v pondělí 20. června 2022 od 16:00 do 17:00 hodin. 

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách školy zde

Zápis se netýká budoucích prvňáčků, jejichž rodiče již přihlášky vyplnili během zápisu k povinné školní docházce. 

O přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě platných kritérií, která naleznete zde

Na budoucí družiňáčky se již těší paní vychovatelky a paní asistentky pedagoga.

Lucie Vávrová, DiS.


Pekařský workshop ve školní družince Myšáků

V pondělí 16. května 2022 přijala pozvání do školní družiny Myšáků lektorka kváskového pečení Blanka Kašpárková, DiS., která si pro žáky připravila zajímavý bezmála dvouhodinový program.  

„Žáci hýřili energií a rádi si hráli s těstem. Dnes byl na programu kváskový chléb – jeho vznik od klásku obilí, ukázala jsem krmení kvásku a poté rohlíky a pletýnky, kdo co chtěl tvarovat. Děkuji za pozvání do družiny paní vychovatelce Lucii Vávrové, děti byly milé a moc šikovné,“ prozradila nám lektorka pekařského workshopu Blanka Kašpárková. 

Také žákům se pečení rohlíků a dalších dobrot líbilo. „Program se mi moc líbil. Už se těším na další návštěvu,“ radovala se žákyně Vendulka Pustějovská. 

A vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS., která akci zorganizovala, doplňuje: „Ráda bych poděkovala Blance Kašpárkové za návštěvu a za program, který byl opravdu pestrý. Líbilo se mi, že probrala s žáky vznik chleba od klásku obilí po upečený chléb. Žáci tvořili i rohlíky, takže hodně pracovali s těstem, a mohli si tak vyzkoušet, jak těsto lepí a v jaké je konzistenci.“ To bylo opravdu dobré pečení!

Bc. Hana Horáková


Děti přinesly radost seniorům z frenštátského Domova Hortenzie

K Mezinárodnímu dni rodiny připravila školní družina společně s mateřskou školou dárečky pro seniory z Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Děti ze školky vyrobily seniorům srdíčkové zápichy. 

„Žáci ve školní družině společně se svými vychovatelkami a asistentkami připravili minidárečky obsahující perníčky, čtyřlístek pro štěstí a ovocný čaj. Perníčky napekla naše nová posila týmu, vychovatelka Bc. Hana Janečková, která působí v družince Tygříků. Díky patří i mateřské škole a také všem dalším, kteří se na tomto dni podíleli. Těšíme se na další spolupráci,“ pochvaluje si spolupráci vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. 

Drobnůstky pro radost byly osobně předány do Domova Hortenzie.

Bc. Hana Horáková


Muzikohrátky v družince Myšáků: hudbu ve spojení s tancem či barvami si děti užily

Do družiny Myšáků přijala pozvání Mgr. Ivana Šrubařová, učitelka hry na zobcovou flétnu, pedagožka volného času RC Provázek a MC Klokan Kopřivnice. Pro děti měla připravený bohatý hudební program, který zahrnoval například dechová cvičení, rozcvičení, rytmická cvičení na rozvoj hudebního, ale i matematického myšlení. 

Děti vyjadřovaly hudbu tancem a pomocí barev pak vnímání jednotlivých tónů písně Jede, jede poštovský panáček. Paní učitelka zahrála na flétnu i na kytaru. A děti zase mohly paní lektorku doprovodit pomocí Orffových hudebních nástrojů.

„Děkuji moc za pozvání, připravila jsem jednorázový program, který přiblížil dětem všemožné vnímání hudby, vložil jim do hlaviček nové poznatky i nové pohledy na hudbu a ukázal jim, jak moc si můžeme hudbu užívat,“ přiblížila nám obsah programu lektorka. 

„Nejvíce se mi líbilo malování not pomocí barev,“ sdělila talentovaná hudebnice Kateřina Tichavská. „Mně se moc líbilo, že jsem mohla doprovodit píseň na triangl,“ podělila se o své dojmy Adélka Bolomová. Další žačka Apolenka Martinková byla nejvíce nadšená z vyjádření hudby pomocí tance. 

„Děkujeme paní Šrubařové za pestrý hudební program a budeme se těšit na další milé setkání,“ vzkazuje slova díků vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková


Odpolední družina: čarodějnický rej a kouzelné špekáčky!

V pátek 29. dubna 2022 navázal program školní družiny na dopolední čarodějnické učení ve třídách. Čarodějnické odpoledne bylo opravdu kouzelné, protože bylo nabito kouzelnými aktivitami. 

„Spolu s našimi vychovatelkami a asistentkami jsme pro žáky měly připravený program. Jednalo se o nejrůznější soutěže, diskotéku, tombolu a nechyběly ani diplomy a drobné dárečky pro děti. Asi nejvíce se ale děti těšily na opékání špekáčků na školní zahradě,“ popisuje vrchol akce vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS. 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě akce, a paní Lence Žáčkové, která s organizací rovněž pomáhala. Vřelé díky patří panu učiteli Mgr. Ondřeji Švrčkovi, bez kterého by nevzplál oheň. Jak si samotní žáci akci užili, se můžete podívat ve fotoprezentaci.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách ŠD