Lichnov: Pošli to dál

Stmelovací pobyt ve skautském centru Vanaivan měl u žáků úspěch

Poslední z řady stmelovacích pobytů, kterých se letos účastnili žáci prvního, šestého a osmého ročníku ročníku se uskutečnil ve čtvrtek a pátek 16. a 17. května 2024 v kopřivnickém skautském centru Vanaivan. Na děti i učitele opět čekala tradiční dvojice instruktorek Dana a Radka, které při různých aktivitách doplnili instruktoři Honza, Oli a Garf. Téměř sedmdesát žáků z pěti tříd se sešlo, aby uzavřelo roční projekt Lichnov: Pošli to dál. Tématem stmelovacího pobytu byl pohádkový příběh čar a kouzel Harryho Pottera.

Šesťáci se společně se svými třídními učiteli Mgr. Hanou Polákovou a Bc. Michalem Karbanem vydali do Kopřivnice pěšky, zatímco na ostatní čekal autobus. Hned po příjezdu se prvňáčci vydali hledat své osmáky, kteří na ně během následujících dvou dní dohlíželi. Jakmile přišli na místo i šesťáci, mohl začít společný program. Pro žáky byla připravena celá řada aktivit v týmech. „Osmáci byli skvělí, zejména děvčata se svých rolí „patronek“ ujala výborně. Prvňačky jim doslova visely kolem krku od rána do večera,“ s obdivem popisuje Mgr. Gabriela Mynářová, třídní učitelka VIII. B.

A protože bez jídla a pití není žádná pořádná party, při odpoledním programu dostaly skupinky za úkol připravit pokrm z nalezených surovin. „Jedni připravovali vafle, další pekli tyčinky z listového těsta nebo chystali jednohubky. S osmáky jsme pak společně narazili bečku malinovky,“ s úsměvem vykládá Michal Karban. Když se blížil večer, všichni s napětím vyčkávali, až dorazí početná delegace ze Školy čar a kouzel v Bradavicích. Žáci si společně s instruktorem Olim krátili čas tančením známé Macareny. A pak to konečně přišlo. Do Vanaivanu dorazili Brumbál, Hermiona, čarodějky, učitelka Prýtová, Bellatrix Lestrangová i strašlivý Lord Voldemort, kterého prvňáčci přejmenovali na Valdemara. „Večer si každý našel nějakou zábavu, nejprve se tancovalo, osmáci se šesťáky hráli volejbal, jiní zase celý večer strávili u karaoke, hráli Uno nebo si jen povídali,“ shrnuje průběh večera Hana Poláková.

Na druhý den byla pro žáky připravena bojovka, při které celé týmy plnily úkoly, aby získaly kousky mapy. Po delším bloudění po areálu nakonec všichni našli svůj poklad a úspěch završili sladkou tečkou v podobě velkého nanuku. Po obědě se pak žáci ujali úklidu svých komnat a celý pobyt společně zakončili zhlédnutím zážitků zachycených na fotografiích a videích.

A co se žákům nejvíce líbilo? Vašek Tichavský: „Když jsme hráli volejbal.“ Nikol Goláňová: „Líbilo se mi všechno.“ Děvčata z VIII. B: „Celkově to bylo super.“ Toník, Radim a Lucka z první třídy: „Jak jsme stavěli a potom pouštěli lodičky.“ Anežka a Grétka: „Jak jsme hledali osmáky a oni nás.“ Míša: „Jak jsme spali.“ Gabka: „Jak jsme hráli hry a jak nás nesli osmáci.“

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Projekt finančně podporuje i Spolek rodičů a přátel školy a dále obec Lichnov, které patří poděkování za dovoz stravy ze školní jídelny.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Pošli to dál: Výtvarné kejkle se nesly v duchu boje dobra a zla

Inspirací pro letošní Výtvarné kejklování, které se uskutečnilo během měsíce dubna, byl boj dobra a zla v klasických pohádkách. Žáci první, šesté a osmé třídy se s přirozeností sobě vlastní pustili do čarovného kejklování, kde zlo bylo temné a nebezpečné a dobro v sobě neslo světlo naděje a zvítězilo. Výtvarným kejklováním malé umělce provázela výtvarnice a učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová.

Letošní výtvarné kejklování realizované v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál bylo inspirované klasickými pohádkovými příběhy, kde rozlišení obou elementů – dobra a zla – je pro děti jasné. „A tak jsme se ponořili do světa Karkulky, Růženky, Sněhurky, princů, černokněžníků, ježibab, draků, kouzelných koňů a tak dále. Ukázali jsme si, jak je v pohádkách dobro i zlo znázorněno a jak si s tímto námětem poradili různí umělci od Artuše Scheinera, Jiřího Trnky, Josefa Lady, Zdeňka Milera a Zdeňka Smetany po Pavla Čecha a další moderní autory,“ přibližuje pohádkové výtvarné kejklování Petra Stoklasová.

U menších dětí mělo dobro a zlo konkrétnější podobu – princové, princezny, draci, u větších žáků byl viditelný posun již do abstraktnější polohy, kdy chápou tyto dva proti sobě stojící elementy již v širších souvislostech a jejich složitosti. Jedno však měli žáci společné, a to přání, aby zlo bylo poraženo. „Projevilo se to ve výtvarných dílech tím, že ačkoliv některé práce byly hodně temné, v každé se objevuje alespoň paprsek naděje,“ prozrazuje k vzniklým dílům výtvarnice.

„Na závěr našeho kejklování jsme věděli, že zlo je nutné, když už ne úplně odstranit z našich životů, tak alespoň eliminovat na minimum a že v tomto boji nejsme sami. Tak jako v pohádkách se objeví hrdinovi pomocníci, tak i v životě jsou lidé, kteří nám zlo pomáhají překonat. Stačí se jen pozorně kolem sebe podívat. Tak snad se nám to bude dařit,“ uzavírá výstižně Petra Stoklasová.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 63 tisíc korun.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Ve škole táhneme za jeden provaz – to si potvrdili šesťáci společně s prvňáčky  

Žáci šestých tříd spolu s prvňáky strávili čtvrtek 1. února 2024 na akci Táhneme společně za jeden provaz, která je součástí celoročního projektu Lichnov: Pošli to dál.

Šesťáci si pro prvňáčky připravili jedenáct stanovišť s nejrůznějšími úkoly. „Úkoly byly různé – od sportovních, přes paměťové, jazykové až po ty zaměřené na šikovnost, jako je slalom s ping-pongovým míčkem na lžičce nebo střílení na terč,“ poodkrývá zábavné dopoledne prvního dne druhého pololetí třídní učitelka VI. B Mgr. Hana Poláková.  

Po splnění každé disciplíny získali prvňáčci písmeno na svou kartu a ze všech písmenek pak měli za úkol zjistit tajenku. Šesťáci byli rozděleni do dvou skupin, někteří čekali na stanovištích a jiní byli průvodci prvňáčků, chodili s nimi po škole a pomáhali jim s úkoly.

Celý den byl spojen s tématem provazu jako symbolem pomoci a přátelství. Proto i tajenka, kterou měli vyluštit, zněla: Najdi provaz. Pod nalezeným provazem pak objevili mapu, která žáčky nasměrovala ke třídě prvňáčků. Tam, tentokrát už bez nápovědy, museli najít schovaný poklad. To se podařilo, a všichni se tak mohli radovat z náramků přátelství, které pro své mladší kamarády jejich průvodci vlastnoručně vyrobili.

„Myslím si, že se dopoledne plné her vydařilo i přes velkou nemocnost napříč třídami. Chtěla bych poděkovat šesťákům za jejich nápady při tvoření stanovišť a také průvodcům za jejich trpělivost a ochotu pomáhat mladším. Taktéž děkuji prvňáčkům za jejich nadšení zapojit se do her,“ dodává Hana Poláková, která rovněž oceňuje pomoc svých kolegů s přípravou této akce. „Děkuji kolegům Lence Matulové a Michalu Karbanovi i naší školní psycholožce Tereze Schneiderové za jejich ochotu a pomoc při realizaci této stmelovací přátelské akce,“ děkovně uzavírá třídní učitelka VI. B.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 63 tisíc korun. 

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Jak to vidí moudrý klobouk? Šesťáci se stmelovali opět ve Vanaivanu

Na stmelovací pobyt těsně před vánočními prázdninami vyrazily obě šesté třídy do skautského centra Vanaivan. Žáci tam strávili dva dny – úterý a středu 19. a 20. prosince 2023. A nestmelovali se zdaleka sami! První den svůj pobyt sdíleli s osmáky a druhý den s prvňáky. Šesté ročníky doprovázela třídní učitelka VI. B Mgr. Hana Poláková spolu s asistentkou pedagoga Bc. Radkou Fluksovou.

Oba dny přitom měly několik podobností. „Nejprve byli žáci rozděleni do takzvaných kolejí, tedy týmů, ve kterých spolu trávili nejen celý den, ale cílem je, aby v tomto složení spolupracovali i celý školní rok. Toto náhodné rozdělení proběhlo nejprve mezi VI. a VIII. třídou pomocí barevných balonků a druhý den si šesťáci náhodně vybrali své prvňáčky, aniž by je dopředu znali,“ popisuje první okamžiky nevšedního dobrodružství Mgr. Hana Poláková.

Oba dny byly zacíleny především na hlubší seznámení mezi jednotlivými členy kolejí. „Všichni se snažili poznat své nové kamarády a zapamatovat si nejen jejich jméno, ale třeba také oblíbenou činnost,“ pokračuje dále učitelka.

Ve Vanaivanu se ale kromě rozmanitých aktivit samozřejmě také vyrábělo. V úterý to byly kouzelnické hůlky a ve středu odznaky s písmenem své koleje.

Po oba dny vládly dřezu a utěrkám mužské ruce. „Zvláště bych chtěla pochválit Daniela Tichavského, Františka Špačka a Sebastiana Daniže, kteří se práce v kuchyni opravdu nebáli,“ spokojeně kvituje Hana Poláková a ještě dodává, že většina šesťáků spolupracovala nejen při herních aktivitách, ale právě také v situacích, pokud bylo zapotřebí s něčím pomoci. „Chválím také Honzu Babince a Danka Kvitu, kteří ve středu nosili těžké obědové nádoby,“ doplňuje učitelka.  

Oběma dny se také prolínala vzájemná pomoc mezi ročníky. V úterý ukázali osmáci šesťákům, jak to na Vanaivanu funguje. „Předvedli jim, jak se chystají stoly, talíře, jak se přebírá oběd od pana starosty, ale hlavně, jak si den bez učení ve škole skvěle užít. Ve středu už byla zodpovědnost za chod Vanaivanu na šesťácích; počínaje stolováním a konče hledáním ztracených pláštěnek, rukavic i občasným pofoukáním odřeného kolínka malého prvňáčka. Myslím, že to šesťáci zvládli skvěle a za ten den se toho naučili mnoho nejen o mladších dětech, ale také sami o sobě,“ uzavírá třídní učitelka šesťáků.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 63 tisíc korun. Realizaci projektu rovněž finančně podporuje Spolek rodičů a přátel školy a dále zřizovatel, kterému patří poděkování za dovoz stravy ze školní jídelny.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Co přinesl stmelovací pobyt třídě VIII. B? Dobrodružství, spolupráci, nové kamarády, skvělé zážitky i dobrou partu

Na stmelovací pobyt Jak to vidí moudrý klobouk se v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál vydala v pondělí a úterý 18. a 19. prosince 2023 třída VIII.B.

„Pondělní pobyt sice začal mírnou komplikací, neboť instruktorky skautského centra Vanaivan Radka s Danou na nás čekaly na zastávce u železniční stanice, zatímco my jsme vystoupili u středních škol,“ vzpomíná s úsměvem na začátek dobrodružství třídní učitelka osmáků Mgr. Gabriela Mynářová, která žáky do Kopřivnice autobusem doprovázela.

Jakmile třída dorazila do Vanaivanu, kde se stmelovací pobyt odehrával, byli žáci rozděleni do čtyř skupin, které daly za vznik novým kolejím, v nichž žáci budou fungovat až do konce trvání projektu, tedy do poloviny května, kdy se opět u kopřivnických skautů setkají všechny zapojené ročníky. Pro osmáky byly připraveny aktivity ve dvojicích, v týmech, ale i pro celou třídu.  „Žáci po celou dobu fungovali jako fajn kolektiv. Doufám, že si to všichni užili, protože já jsem první den domů odjížděla velmi spokojená,“ sděluje své pocity vyučující. 

V úterý přibyli osmákům do týmů šesťáci. „Někteří žáci VIII. B se pořádně zapotili, protože zjistili, že ukočírovat někdy neposlušné spolužáky není hračka,“ doplňuje ještě Gabriela Mynářová. A že společný dvoudenní adaptační kurz na Vanaivanu ani tentokrát nebyl všední, potvrzují slova některých osmáků o tom, co si z předvánoční stmelovací akce odnesli:

„Už vím, že nemám nikdy házet Eminy boty do dřezu při mytí nádobí,“ poučila se šprýmařka Gabka. „Odnesla jsem si nové kámoše,“ dodává zase Sabina. „Obohatila jsem se o spoustu nových kamarádů a zážitků a taky už vím, že se nebudu nervovat s mým týmem. Zároveň doufám, že mi do něj přibydou hodní prvňáčci,“ uzavírá za žáky osmého ročníku Ema.

„A my jsme rádi, že například společné mytí nádobí a další stmelovací aktivity nakonec daly za vznik skvělé partě,“ uzavírá s úsměvem Gabriela Mynářová s tím, že i běžné aktivity pomáhaly stmelovat kolektiv.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 63 tisíc korun. Realizaci projektu rovněž finančně podporuje Spolek rodičů a přátel školy a dále zřizovatel, kterému patří poděkování za dovoz stravy ze školní jídelny.

Mgr. Ing. Martina Havlíková

Jak se buduje dobrá parta očima našich osmaček

Na Vanaivanu jsme byli dva dny, první den jsme jeli sami. Během pobytu jsme plnili různé úkoly. Jako první nás čekala výroba nosítka, na které si vždy nasedli ti nejlehčí z týmů. Úkolem bylo přenést nosítka se spolužákem poslepu na stanové místo, navigoval nás ten, který se nesl.

Následovalo luštění šifry, která nás směrovala pro naší třídní paní učitelku. Ta však byla začarovaná příšerami. Nesměli jsme se jí dotknout ani na ni mluvit, ale úkolem bylo dostat ji ke dveřím. Až se nám to podařilo, řekli jsme společně zaklínadlo, abychom se dostali dovnitř. Náhle jsme našli recept na přípravu elixíru, aby paní učitelka Mynářová mohla zase mluvit. Vaření nám šlo parádně.

Po obědě jsme se naučili taneček, který jsme další den učili šesťáky, ti to následně učili zase prvňáky. Dokonce jsme malovali kouzelným štětcem znaky našich kolejí – týmů.

Na závěr dne jsme společně vytvářeli časovou osu našich školních životů od první do osmé třídy. Doplnili jsme ji také o naše přání do budoucna. Jako odměnu jsme si zdobili muffiny. Jirkovi to šlo skvěle. Měl šlehačku na obličeji i na mikině.

Druhý den na Vanaivan přijeli šesťáci. Rozdělili jsme si je do kolejí pomocí barevných míčků. Naše týmy by se opravdu mohly nazývat „Dream teams“.

Složení některých skupin ale bylo zajímavé, až Emě povolily nervy. Její tým ji dal opravdu zabrat. „Místo kolejí to byl blázinec, ale stejně jsme se nakonec všichni v týmu sblížili,“ souhlasně doplňuje Ema.

Naše třída VIII. B také vymyslela program pro spolužáky, hra se jmenovala Policisté a zloději. Všem se aktivita moc líbila, a nakonec jsme si společně prohlédli fotky z našich zážitků na předvánočním Vanaivanu.

Žákyně VIII. B Ema Holubová, Sabina Slezáková, Gabriela Vítková


Šesťáci se na nový školní rok adaptovali, jak se patří – při pobytu v oblíbeném Vanaivanu

Hned třetí den po nástupu do školy odjela třída VI. B na třídenní adaptační pobyt do skautského centra Vanaivan. Ještě před odjezdem na ně ale čekala jedna výzva – domluvit se, co budou všichni společně následující tři dny jíst. Úkol zvládli, a tak se mohlo vyrazit.

Již během cesty na šesťáky čekaly první úkoly. „Ne vždy se všem chtělo zapojit – lehnout si na zem a z vlastních těl vytvořit požadovaná slova, to chtělo hodně přemlouvání. Naštěstí nám počasí přálo, a tak se hned všechny úkoly plnily snáze,“ popisuje úvodní aktivity na adaptačním pobytu třídní učitelka VI. B Mgr. Hana Poláková, která strávila s dětmi celé tři dny spolu se školní psycholožkou Mgr. Terezou Schneiderovou.

Za splněné úkoly šesťáky čekala odměna; někdy to bylo něco sladkého, jindy osvěžující nanuk, ale největší odměnou byla asi návštěva nedaleké pizzerie. Tam si všichni pořádně nacpali bříška.

Skvělou teambuildingovou aktivitou byla také příprava palačinek, kdy se holky ukázaly být výbornými kuchařkami. „Musím však pochválit i kluky za to, jak ochotně po celou dobu pomáhali s umýváním nádobí. Snad jim to tak dobře jde i doma,“ hrdě pochválila své žáky jejich třídní.  

Šestáci si z adaptačního pobytu odnášejí vzpomínky na spoustu aktivit a zábavných her, jako byla třeba výroba vozítka pro plyšáky nebo noční bojovka.

„Myslím si, že za celou třídu můžu říct, že jsme si pobyt užili a jsme rádi, že jsme dostali příležitost se pořádně poznat a užít si spoustu zábavy ještě před tím, než znovu zasedneme do školních lavic,“ uzavřela třídní učitelka.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 63 tisíc korun. 

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Výtvarné kejkle projektují nesmírná vesmírná dílka duchovních rozměrů

A je to zase tady! Výtvarné kejklování v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál. Hry s barvou proběhly ve třídách na začátku května. Hlavní myšlenka projektu zůstává stejná – pomáhat si a komunikovat spolu. Oproti tématu minulého roku, kdy žáci barevně „dialogovali“, se tentokrát kejklování neslo na vlně stavění mostů, a to ne ledajakých!

„Po úvodní prezentaci a diskusi, k čemu a komu slouží mosty, jsme dospěli k základní myšlence, kterou jsme chtěli kejklováním vyjádřit, a to že mosty spojují různé lidi i celé národy a je třeba je stále mezi sebou budovat a starat se o ně. A tak naše barevné čarování vykouzlilo mosty všeho druhu – mezi rodinou, kamarády, mezi zeměmi, planetami, mezi různými formami života. Naše mosty pomáhaly překonat smutek, rozepře, nedorozumění, ale i nesmírné vesmírné vzdálenosti,“ popisuje aktivity učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová.

„Barevně jsme se snažili na potřebu budování mostů mezi lidmi upozornit, tak výtvory žáků
hrají často výraznými a kontrastními barvami. Protože i v našich životech často věci kontrastní a na první pohled neslučitelné mohou spolu dobře vycházet. Jen musíme chtít.
A od chtění je už jen krůček k tomu, aby se pro nás budování duchovních mostů mezi lidmi stalo samozřejmostí,“ přibližuje citlivost projektu výtvarnice.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 100 tisíc korun. 

Bc. Hana Horáková


Dva dny plné kouzel a přátelství. Takový byl dvoudenní stmelovací kurz ve Vanaivanu

S blížícím se koncem školního roku vrcholí také aktivity projektu Lichnov: Pošli to dál, který má za cíl omezit rizikové chování žáků a zlepšit vztahy mezi nimi ve třídě i napříč ve škole. Jedna z nich, dvoudenní stmelovací kurz s názvem Turnaj tří kouzelníků, se uskutečnila v pondělí 22. a úterý 23. května 2023 ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici a byla – zvlášť pro ty nejmenší – velkým dobrodružstvím plným překvapení.  

„Již ráno se začalo čarovat a žáci první, šestých a osmé třídy, rozděleni do svých kolejí, museli vysvobodit ze zajetí strašidlo, které našli a měli mu vrátit řeč tím, že objevili kouzelné dračí vejce. To poté museli přepravit rovnou na Vanaivan. Cestou jim strašidlo svými kouzly lehce komplikovalo život,“ popisuje zahájení stmelování zástupkyně ředitelky a metodik prevence Mgr. Martina Bílková, která je garantem projektu. „Strašidlo bylo lehce záludné. Kouzelným práškem kupříkladu zbavovalo děti řeči, zavazovalo jim ruce, nohy, svazovalo je k sobě. Nutilo je, aby se navzájem nosili či aby cestou děti mluvily jen s použitím slov začínajících na dané hlásky,“ doplňuje Martina Bílková. Cestu plnou nástrah si každá kolej volila dle svého uvážení, a proto se každý tým dostal do cíle v jinou dobu.

Po příchodu je přivítaly duše skautského centra Dana Žambochová alias Borůvka a Radka Hývnarová. Velmi vhod přišel oběd ze školní jídelny, o jehož dovážku se postaral starosta obce Ing. Aleš Mičulka. „Obec Lichnov je naším partnerem při organizaci projektových aktivit ve Vanaivanu. Díky této pomoci snižujeme náklady pro děti za stravování během akce, proto patří panu starostovi velké poděkování,“ uvádí Martina Bílková.

Po odpoledním klidu se žáci ve svých kolejích pustili do plnění dalších úkolů. Jedním z nich byla i příprava pokrmů. „Tentokrát měli žáci za úkol připravit si své vlastní jídlo. I to už je totiž známkou spolupráce mezi žáky a jejich schopnosti se vzájemně domluvit. Kluci a holky se snažili upéct tyčinky, připravit ovocný salát, další nachystali jednohubky s pomazánkami a v neposlední řadě pekli vafle, po kterých se jen zaprášilo,“ vyjmenovává dobroty z kuchyně Martina Bílková, ale upozorňuje, že jídlo nechystali žáci pouze pro sebe, nýbrž také pro vzácnou návštěvu, která měla přijet z velké dálky.

K závěru odpoledne se žáci ustrojili a plni očekávání vyhlíželi, kdo za nimi dorazí. A protože kurz měl název Turnaj tří kouzelníků, přijela celá kouzelnická posádka z Bradavic, v čele s ředitelem Brumbálem, Draco Malfoyem, „Toho, jehož jméno se nesmí vyslovit“, Lenky Láskorádové, uječené Uršuly a dalších významných kouzelníků, kteří si později s žáky užili spousty legrace a tanečků na diskotéce.

Druhý den ráno po snídani čekaly na děti další úkoly, aby nakonec objevily poklad, ve kterém si každý přišel na své. Prvňáčci dostali hopíky a bublifuky, šešťáci propisky a osmáci brýle. Na závěr si všechny koleje představily své pokřiky, které děti poctivě vymýšlely a trénovaly, a tím se uzavřelo dvoudenní dobrodružství.

Málokomu se v úterý chtělo domů, každý si odnášel ze společně stráveného času něco jiného. Někdo si našel kamarády, někdo se poznal se staršími či mladšími spolužáky, jiný zažil legraci, další překonal své obavy. Starší pocítili, co je to mít zodpovědnost za své mladší spolužáky.

„Závěrečné poděkování patří oběma skautským vedoucím, které se podílí na tvorbě programu pro děti a poskytují jim příjemné zázemí skautského centra. Poděkování patří také našemu Spolku rodičů a přátel školy, který projekt finančně podporuje. V jeho režii byla autobusová doprava zpět do Lichnova,“ vzkazuje slova díků Martina Bílková.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 100 tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Projekt Lichnov: Pošli to dál pokračuje. Šesťáci s prvňáčky společně potvrdili, že v lichnovské škole táhneme za jeden provaz

Středa 1. února 2023 byla pro první třídu a šesté třídy dnem plným překvapení, příjemných chvil a společných zážitků, které navazovaly na prosincový stmelovací pobyt ve Vanaivanu. Ve škole totiž znovu ožil projekt Lichnov: Pošli to dál, tentokrát projektovým dnem Společně táhneme za jeden provaz.
„Šesťáci si jako patroni prvňáčků vymysleli pro své mladší kamarády pestrou směsici úkolů a soutěží, které byly rozmístěny různě po škole. A tak prvňáčci museli překonat přesouvání kostek pomocí provázků a gumičky, zvládnout zavazování tkaniček, lovit obrázky v týmech, hledat rozdíly na obrázku, poslepu kreslit nebo si zapamatovat různé předměty,“ popisuje úkoly v prostorách školy třídní učitel VI. A Ing. Daniel Otýpka.


Ale to nebylo zdaleka vše. „Rozhodli jsme se využít i útočiště školní zahrady a rozmístit úkoly také tam. Žáci zde nachystali skákání přes švihadlo, napodobování chůze zvířat, překážkovou dráhu, lovení rybiček z vody, trefování do terče šiškou, kdy museli prokázat dobré komunikační dovednosti, neboť jeden měl zakryté oči a druhý jej navigoval,“ líčí venkovní část programu třídní učitelka VI. B Mgr. Ivana Michaličková s tím, že prvňáčci nebyli na úkoly sami, neboť byli rozděleni do skupinek společně se svými velkými kamarády z šestky. Na závěr společného dne si všichni dohromady namalovali ve skupinkách svého patrona.


Přestože byla venku docela zima a foukal vítr, žáci si užili spoustu legrace, navzájem se zase o něco více poznali a možná vznikla i nová kamarádství.
„Velké poděkování patří třídním učitelům šestých ročníků Ivaně Michaličkové a Danielu Otýpkovi a také asistentce pedagoga Michaele Bačové, kteří našim šesťákům pomohli s koordinací úkolů a jejich přípravou. I díky jejich spolupráci se společná akce vydařila,“ chválí organizaci zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole působí jako metodik prevence rizikového chování a má program projektu Lichnov: Pošli to dál na starosti.


„Starší žáky baví připravovat úkoly pro ty mladší, díky tomu se učí spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, ale také zodpovědnosti za svěřené úkoly. Při plnění úkolů si následně uvědomují, že ne všechny děti si ihned ví rady, proto jsou připraveni jim pomáhat, navést je. Komunikují přitom nejen s prvňáčky, ale i mezi sebou, aby se vše zdárně podařilo,“ dodává Martina Bílková.
Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Stmelujeme se: osmáci s šesťáky a šesťáci s prvňáky. Patronství ve Vanaivanu přineslo spoustu zážitků a zábavy

V úterý 20. prosince 2022 společně vyrazili žáci tříd VI. A, VI. B a VIII. na další akci do skautského centra Vanaivan v Kopřivnici. Celý den byl zaplněn aktivitami spojenými s postavou Harryho Pottera – zahráli si Famfrpál, vyrobili si kouzelnickou hůlku – a hlavně celou dobu pracovali rozdělení do čtyř kolejí.
„Neodradilo nás ani obrovské množství sněhu – právě naopak: neustále jsme se koulovali, stavěli sněhové sochy, váleli se… Není divu, že žáci byli celí promoklí, hlavně ti, kteří se příliš dobře neoblékli. Naštěstí se všichni mohli zahřát v zázemí Vanaivanu teplým čajem,“ sdílí předvánoční zážitky z prvního dne třídní učitelka VI. B Mgr. Ivana Michaličková.


„Pěkná podívaná byla na žáky, když starší žáci předávali poselství dobrých vztahů a pomoci svým mladším následníkům ze šesté třídy,“ popisuje dobrou náladu třídní učitel VI. A Ing. Daniel Otýpka.
Následující den ve středu 21. prosince 2022 pokračovali šesťáci ve stmelovací akci, ale místo osmáků je tentokrát doprovodili prvňáčci. „Trošku nás sice ubylo, zřejmě vzhledem k počasí předchozího dne, ale i v nižším počtu jsme si akci opět užili. I prvňáčci se rozdělili do kolejí a my jsme se o ně starali – pomohli jsme jim s oblékáním, nazouváním bot, s umytím nádobí po obědě,“ popisuje vzájemnou spolupráci Ivana Michaličková. Venku si žáci společně zahráli několik her, aby se lépe poznali a vyrobili erb koleje. Nakonec si někteří žáci postavili i sněhuláka!


Po celé dva dny byla atmosféra velice pohodová, kamarádská, ale zároveň zdravě soutěživá.
„Šesťáci převzali z prvního dne jim vloženou důvěru a míru odpovědnosti za spolužáky z prvního stupně a trpělivě jim pomáhali nejen ve splnění zadaných úkolů, ale hlavně jim byli nápomocni i v běžných životních situacích,“ popisuje Daniel Otýpka.
Oba dva dny si žáci ze šestých tříd nesmírně užili nejen kvůli sněhovým radovánkám a koulovačkám, ale především kvůli času strávenému se svými spolužáky napříč různými ročníky a snad možná i díky nově vzniklým kamarádstvím!

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Moudrý klobouk, kouzelnické hůlky, kolejní erby a spousta zážitků. Takový byl stmelovací pobyt prvňáčků a šesťáků

Ve středu 21. prosince 2022, ve sněhovém předvánočním čase, vyrazili prvňáci spolu se svými staršími spolužáky z šestých tříd do skautského centra Vanaivan na stmelovací pobyt s názvem Jak to vidí moudrý klobouk. Projekt Lichnov: Pošli to dál byl zaměřený na spolupráci, vzájemné poznávání i sebepoznávání.
„Vlčí smečka prvňáčků se těšila na bohatý program, které si pro nás připravily vedoucí centra Dana Žambochová a Radka Hyvnarová. Díky sněhové nadílce si všichni užili nejen hry uvnitř centra, ale i zimní radovánky se vším všudy. O sněhuláky v nadživotní velikosti opravdu nebyla nouze,“ vtipně glosuje třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


Šesťáci, kteří už byli rozřazeni do kolejí, dostali do svých týmů prvňáčky, které po celou dobu vedli a opečovávali – a to nejen při hrách nebo během učení pokřiku své koleje, ale také při obědě, který všem žákům opět dovezl pan starosta Ing. Aleš Mičulka ze školní jídelny.


„Pod rukama žáků vznikaly kouzelnické hůlky a společně vytvořené erby jednotlivých kolejí. Mladší děti vzhlížely k těm starším a byla mezi nimi vidět skvělá spolupráce,“ popisuje Kateřina Martinková s tím, že děti sice zmrzlé, ale plné zážitků docestovaly nazpátek domů a již se mohou těšit na další kouzelné zážitky s čarovným kloboukem.


Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Osmáci ve Vanaivanu zachránili profesorku McGonagallovou a plnili úkoly sami i se šesťáky

V pondělí 19. prosince 2022 vyrazili žáci osmé třídy na stmelovací pobyt. Čekal je jeden den, který strávili samostatně, další den se k nim připojili žáci šestých tříd.


Vše započalo v Kopřivnici u kostela sv. Bartoloměje v parku, kde byli osmáci rozděleni podle barev do čtyř skupin, tedy kolejí. „Na Vanaivanu je čekala připravená místnost v jejich barvách a se jménem koleje. Než byli ale vpuštěni do školy čar a kouzel, museli osvobodit paní profesorku McGonagallovou. Nejdříve ji museli doprovodit zpátky do školy a přečíst zaklínadlo a pak každá kolej musela připravit máslový ležák, který McGonagallová vypila a vrátil se jí tak hlas,“ prozrazuje tajemnou zápletku třídní učitel osmé třídy Mgr. Ondřej Švrček. Následně si žáci pro svou kolej vytvořili pokřik a museli se ho naučit, aby jej mohli předat následující den dalším členům koleje.


V úterý 20. prosince pokračoval stmelovací pobyt osmáků, ale přidaly se k němu i obě šesté třídy. Ty byly ve skautském centru Vanaivan rozřazeny podle balónků do již připravených kolejí k žákům z osmičky.
„V rámci svých kolejí starší žáci naučili mladší žáky pokřik jejich koleje. Dále přišel na řadu turnaj ve Famfrpálu. Aby se ale mohl uskutečnit, musela každá kolej rozluštit šifru a najít svůj Camrál. Turnaje se zúčastnily všechny koleje. Po turnaji si každý žák bradavické školy vyrobil kouzelnickou hůlku. Žáci se ten den rozloučili kolektivními hrami, jež byly založené na týmové spolupráci,“ uzavírá povídání Ondřej Švrček.


Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Lichnovská vlčí smečka ovládla Vanaivan

Expecto patronum, tak zněl název adaptačního kurzu prvňáčků, který se uskutečnil v pátek 7. října 2022 ve skautském areálu Vanaivan v Kopřivnici.

„Byl to náš první společný výjezd a nálada byla věru veselá. V autobuse, který nás dopravoval na místo, se zpívala školní hymna. Počasí nám přálo a děti zažily nespočet zábavných aktivit a dobrodružství, při kterých měli prvňáčci za úkol nasbírat všechny vlčí stopy, aby mohli získat hledaný poklad,“ prozrazuje detaily společných chvilek s prvňáčky jejich třídní učitelka Mgr. Kateřina Martinková.

Nejrůznější překážky, nástrahy, ale i zkoušku spolupráce si pro žáky připravily Dana Žambochová alias Borůvka a Radka Hývnarová. Program byl bohatý na pohybové aktivity, do kterých se s úsměvem zapojily i paní učitelky, ale i na tvoření, kdy si žáci odnesli na památku záložku vlka, který je symbolem celého areálu Vanaivan.

„Chtěla bych poděkovat Spolku rodičů a přátel školy, díky kterému jsme se mohli na smluvené místo dopravit autobusem, který byl hrazen z jimi spravovaných prostředků. A díky patří také pan starostovi, který prvňáčkům dovezl výborný oběd ze školní jídelny. Po všech těchto zážitcích měli hladová bříška a někteří si chodili s chutí přidávat,“ dodává s úsměvem Kateřina Martinková. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Upevňování vztahů, dobrodružství a soutěže. Takový byl adapťák VI. A

Týden po zahájení školního roku vyrazila na adaptační kurz do Vanaivanu v Kopřivnici třída VI. A. Ve středu 14. září 2022 odstartovali kluci a holky pěšky přes Červený kámen se svým novým třídním učitelem Ing. Danielem Otýpkou a asistentkou pedagoga Blankou Ištvánkovou. 

„Jakmile jsme došli, spustil se silný déšť, který nás neopustil po celou dobu pobytu. Na náladě nám to neubralo, naopak – třída se velice rychle zapojila do soutěží, které byly vevnitř, ale také venku,“ popisuje dobrou náladu během kurzu jejich třídní učitel. 

První večer ve skautském centru proběhla pro žáky asi nejzábavnější hra z celého kurzu, a to večerní bojová hra, při které museli žáci ve vší tichosti navštívit čtyři stanoviště a plnit úkoly. Za odměnu dostali svíticí náramek. 

„Druhý den jsme se v dešti vydali hledat pět klíčů po okolí Kopřivnice, abychom mohli otevřít starou truhlu, kterou jsme objevili ráno u snídaně. A tak jsme navštívili místa jako hřbitov, sochu Masaryka na náměstí, Husovu lípu nebo rozcestí čarodějnic a sjezdovku,“ popisuje náročný program pan učitel. 

A jak hledání skončilo? Všechny klíče byly úspěšně nalezeny a truhla otevřena! V truhle se nacházel zašifrovaný vzkaz od loňských osmáků, kterou detektivové večer vyluštili. Večer se už nesl v pohodovějším duchu. Opékaly se špekáčky za deště, k tomu hrála kytara a pocucávaly se bonbony od zástupkyně ředitelky Mgr. Martiny Bílkové, která každý den – coby metodik prevence – žáky poctila svou návštěvou. Nuže, kurz dopadl skvěle a spolužáci si upevnili mezi sebou vztahy.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u děti a mládeže. Celková výše dotace pro školní rok 2022/2023 je 100 tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Třída VI. B: Hned první den školy vyrazili za dobrodružstvím do Vanaivanu

Šesťáci se ani ve škole nestihli moc rozkoukat a hned po slavnostním zahájení nového školního roku se v pondělí 5. září 2022 vydali na adaptační kurz do Vanaivanu v Kopřivnici, který trval až do středy 7. září. Pod dohledem nové třídní učitelky Mgr. Ivany Michaličkové a nového učitele Bc. Michala Karbana vyrazili – sice pěšky, ale bez těžkých zavazadel, která naštěstí dovezla paní ředitelka.

V průběhu tří dnů toho spoustu zažili, zahráli si různé hry, a tak měli možnost se trošku lépe poznat. A co výletníkům přišlo úplně nejlepší? „Tak třeba nás bavilo, když jsme natáčeli krátké filmy o tom, jak se správně zachovat. Docela nás vyděsila noční hra, ale za odvahu jsme získali svítící náramek. Také jsme v okolí pátrali po klíčích, abychom mohli odemknout truhlu se zakódovaným vzkazem z loňského roku,“ přibližuje detaily dění za branami Vanaivanu třídní učitelka VI. B Mgr. Ivana Michaličková. 

Díky tomu navštívili Raškovu vyhlídku, Rozcestí čarodějnic, hrad Šostýn i Husovu lípu. Snad jen něco málo zůstalo v nelibosti, a to ranní vstávání. Ale když si mohli žáci po obědě odpočinout, stejně radši hráli fotbal!

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u děti a mládeže. Celková výše dotace pro školní rok 2022/2023 je 100 tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Výtvarné kejkle završily celoroční projekt Lichnov: Pošli to dál

A je to zase tady! Výtvarné kejklování v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál. Naše hry s barvou proběhly na konci května. V duchu myšlenky projektu cítit se spolu bezpečně jsme vycházeli z prožitého covidového období, kdy se mnozí z nás cítili opuštěně a ztraceně. Hlavním tématem našeho kejklování proto byl dialog. Dialog mezi námi a rodinou, dialog mezi námi a kamarády, dialog, který vedeme sami v sobě. Hlavně bez roušek! Konečně jsme se na sebe mohli usmívat a radovat se z „odhalených tváří“.  

A že nám to šlo! Nejdříve jsme se bavili o tom, jak jsme se v covidovém období cítili i jak se cítíme teď. V souvislosti s našimi pocity jsme se bavili o barvách, jak na nás působí i jak působíme my na ostatní, když máme určitou barvu na svém oblečení. Dostali jsme se i k tomu, jak nám barvy mohou pomoci, když jsme třeba smutní.

Po tomto barevném teoretickém úvodu jsme se zamysleli nad tím, jak barevně můžeme vnímat sami sebe i své parťáky při rozhovoru, a snažili se to výtvarně zpracovat. Protože k dialogu jsou zapotřebí nejméně dva, objevily se na našem výkrese dva profily, někteří měli parťáků na výkrese víc. Zobrazili jsme také svět kolem nás a samozřejmostí bylo i použití barev.

Některé výtvory působily trochu smutně a tady nastoupila myšlenka procházející celým projektem, a to navzájem si pomáhat a vytvořit pocit bezpečí pro všechny. Žáci nad svými výtvory „dialogovali“ a na konci hodiny se většina z nás usmívala. Snad nám to alespoň nějakou dobu vydrží. A když ne, je tady pořád naše kejklování. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 80 tisíc korun.

Mgr. Petra Stoklasová


logo Moravskoslezského kraje

Závěrečné projektové dny: Turnaj tří kouzelníků

Ve čtvrtek 19. května 2022 zahájila Minerva McGonagallová alias Mgr. Petra Stoklasová Turnaj tří kouzelníků, a spustila tak největší akci našich malých i velkých kouzelníků. Zástupkyně ředitelky a metodik prevence naší školy Mgr. Martina Bílková přiznává, jaká úskalí kolem uskutečnění projektu byla: „Škola získala účelovou neinvestiční dotaci osmdesát tisíc korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tuto dotaci jsme získali již třikrát, ale teprve v letošním roce se nám podařilo projekt zrealizovat celý, bez nejrůznějších organizačních změn. Zakončení proběhlo v prostorách skautského centra Vanaivan v Kopřivnici, a to nás všechny opravdu těší.“

Vyslovilo se kouzlo: Expecto patronum! A ochránce kouzelníků byl tady a žáci prvních, šestých a osmých ročníků mohli začít soutěžit, tančit, hodovat a především spolupracovat! Velké dobrodružství si zažili prvňáčci. Mnozí z nich totiž strávili svou první noc mimo své domovy, bez rodičů. I pro samotnou paní učitelku Mgr. Moniku Hanzelkovou to byla velká výzva. „Zpočátku jsme měli obavy, jak to žáci zvládnou, ale všichni mile překvapili a chvílí, kdy provázel žáky stesk, bylo poskrovnu.“

Žáci VI. A a VI. B byli dalšími účastníky akce. V momentě, kdy se podařilo třídním učitelům a instruktorům Vanaivanu zkrotit jejich temperamenty, stali se z nich báječní pomocníci a zejména dívky velmi krásně provázely prvňáčky celou akcí. Chlapci však na sobě musí ještě zapracovat! Někteří totiž o sobě zjistili, že pomoc bližnímu svému není jejich životní náplní. Toto zjištění má pro třídní učitelé, ale taky pro jejich spolužáky cenu zlata.

Nejstaršími účastníky závěrečných projektových dní byli žáci VIII. A a VIII. B. Ti se ke spolupráci s mladšími stavěli od začátku projektu s velkou nedůvěrou, ale mnozí překvapili. Také tady se samozřejmě najdou tací, na které kouzlo Expecto Patronum nefunguje. Ale i tak se někteří vypjali k mimořádným výkonům a kromě vedení mladších spolužáků vytvořili také závěrečné zašifrované poselství, a zajistili tak pokračování projektu v dalším školním roce.

Vanaivan navštívila také početná delegace z Bradavic. Kromě Minervy McGonagallové dorazili také Albus Brumbál, Draco Malfoy, Severus Snape, Rubeus Hagrid. Za ministerstvo čar a kouzel dorazila i růžová Dolores Umbridgeová. Celou delegaci doplnili také mozkomor a nejstrašnější kouzelník všech dob a pán zla Lord Voldemort. Ten měl však (naštěstí) lepší den, a tak se ho žáci nemuseli bát. Ba naopak! Na mnohé Voldemort působil jako magnet a některé žákyně jej vyzvaly dokonce k tanci!

„Děkuji všem kolegům, kteří se velmi ochotně připojili k akci, a pomohli tak pro žáky vytvořit jedinečnou atmosféru, která se nesla oběma dny. Byl to pro všechny z nás neopakovatelný zážitek,“ uzavírá pochvalnými slovy letošní kouzelnickou akci Mgr. Martina Bílková.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Lichnov: Pošli to dál! Aneb pokud chceš být patronem, nesmíš nikdy z kola ven

Na přelomu měsíců března a dubna se osmáci, šesťáci a prvňáčci mohli těšit hned z několika stmelovacích kurzů pod příznačným názvem Lichnov: Pošli to dál! Ty pro naši školu uskutečnily v kopřivnickém Skautském centru Vanaivan zkušené instruktorky Radka a Borůvka. A my vám přinášíme zaručené zprávy o tom, jak naši žáci obstáli v mnohdy ne úplně snadných situacích. 

VIII. A a VIII. B 

„Podstatou stmelovacích kurzů je vzájemně si pomáhat a komunikovat s ostatními,“ otevírá téma učitelka VIII. B Mgr. Petra Stoklasová a dodává, že i žáci sami byli na pochybách, zda budou dobře fungovat jako kolektiv. Avšak po počátečních rozpacích se osmáci vzbudili a vrhli se do plnění úkolů, na kterých se snažili pracovat společně a doplňovat se. Podobně na tom byli i žáci z VIII. A. Překvapilo je, že dovedli spolupracovat jak se svými spolužáky, tak i s druhou osmičkou, se kterou se díky společným aktivitám sblížili. 

„Kromě utužování vztahů získaly pozornost i úkoly, které měli žáci plnit. Nejvíce zabodovalo hledání klíčů podle indicií. Když byly nalezeny, mohli se soutěžící dostat do budovy Vanaivanu. Osmáci se svých patronských rolí zhostili opravdu dobře,“ chválí žáky třídní učitelka VIII. A Mgr. Hana Poláková. 

„Ráda bych ještě poděkovala Daně a Radce, že to s námi nevzdaly a ukázaly nám, že jako kolektiv fungujeme – a ještě jsme se dokázali u plnění úkolů bavit. O to lépe jsme pak byli připraveni na druhou část kurzu, kdy jsme spolupracovali s šesťáky a druhou osmičkou,“ uzavírá povídání o společně strávených dnech Mgr. Petra Stoklasová. 

I. třída a VI. třída

Prvňáčci se na kurz ve Vanaivanu moc těšili, protože tam nejeli poprvé. Nové však pro ně bylo to, s kým tam jeli – a to se šesťáky, ­svými patrony! Šesťáci se o prvňáčky moc pěkně starali a prvňáčci se zase nebáli s většími žáky spolupracovat. Překvapením bylo i počasí – krásně totiž sněžilo a zbyl čas i na koulovačku.

„Aktivity měly u prvňáčků úspěch, ale ještě větším zážitkem bylo, že je mohli plnit s těmi staršími. Vznikla tam dokonce nová přátelství, které ani aprílové počasí nezkazilo,“ uvedla třídní učitelka prvňáčků Mgr. Monika Hanzelková.  Na závěr obě třídy našly schovaný poklad, a tím se celý den plný her a zábavy uzavřel, neboť byla splněna další mise stmelovacího kurzu. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši 80 tisíc korun. 

„Poděkování patří také Spolku rodičů a přátel školy, který finančně podporuje výjezdy žáků do Vanaivanu příspěvkem na dopravu, a také našemu zřizovateli, který se stará o závoz obědů z naší školy do skautského centra. Díky této sehrané spolupráci lze realizovat stmelovací aktivity, které mají vliv na bezpečné prostředí a celkově dobrou atmosféru nejen mezi žáky tříd, ale i napříč ročníky,“ uvádí závěrem ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Předvánoční stmelování tříd aneb táhneme společně za jeden provaz

Den předtím, než jsme se všichni rozutekli do svých domovů na vánoční prázdniny, si šesťáci pod vedením třídní učitelky VI. B Mgr. Gabriely Mynářové připravili program pro žáky I. třídy. Po roční odmlce se tak mohla v úterý 21. prosince 2021 uskutečnit akce Společně za jeden provaz, jež je realizována v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál. Díky tomuto projektu se mohou třídy naší školy poznávat a navzájem se podporovat. 

Kvůli blížícím se svátkům a nepříznivé pandemické situaci se třídní učitelky rozhodly, že bude lepší zorganizovat program venku. Na prvňáčky čekalo dvacet úkolů a otázek, které v doprovodu žáků šestých tříd plnili. „Chtěli jsme, aby se žáci opravdu poznali a abychom naplnili vizi projektu. Proto jsme žáky rozdělili do čtveřic, které byly tvořeny dvěma žáky první třídy a dvěma žáky tříd šestých,“ vysvětluje Gabriela Mynářová. 

Otázky se týkaly nejen vánočních zvyků, ale také třídních pravidel a správného chování. Pokud žáci nalezli všechny kartičky, vyšla jim tajenka s heslem: „Táhněte za jeden provaz,“ jejíž význam si s pomocí šesťáků vysvětlili. 

 A protože se blížily Vánoce, třídy společně ozdobily stromečky pro zvířátka, aby si i ona v tomto čase pochutnala na něčem, co nemají denně. Na závěr všichni prvňáčci, včetně jejich třídní učitelky Mgr. Moniky Hanzelkové a asistentky pedagoga Jarmily Kociánové, obdrželi diplom za účast v preventivním programu. 

Sečteno podtrženo, pro obě třídy byl tento den zpestřením. Nejen, že se žáci navzájem poznali, ale utužili také vztahy ve svém kolektivu, nakrmili lesní zvěř, a navíc strávili dvě hodiny na čerstvém vzduchu. 

Třídní učitelka I. třídy Monika Hanzelková závěrem dodává: „Domnívám se, že akce splnila svůj účel. Všichni žáci se do programu hezky zapojili a úkoly plnili s plným nasazením. Věřím, že si obě třídy společně strávený čas užily.  Za celou svou třídu šesťákům a paní učitelce moc děkuji.“

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši 80 tisíc korun. 

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Jak prověřil adaptační kurz naše prvňáčky? Skvěle! Stále táhnou za jeden provaz!

První říjnový týden zakončili žáci první třídy se svou třídní učitelkou Mgr. Monikou Hanzelkovou, zástupkyní ředitelky Mgr. Martinou Bílkovou a vedoucí vychovatelkou školní družiny Lucií Vávrovou, DiS., společným adaptačním kurzem v rámci školního projektu Lichnov: Pošli to dál.

Ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici na děti čekaly dvě paní průvodkyně – Radka Hývnarová a Dana Žambochová, které si pro děti připravily dobrodružný program plný her, zajímavých úkolů, výtvarného tvoření, úsměvů a dobré nálady.

„Ve venkovních prostorech se děti zapojily do sportovních i seznamovacích her, vyzkoušely si svůj postřeh, pohotovost, rychlost, zručnost. Děti hledaly černé stopy vlků v areálu skautského centra a zelené stopy děti nakonec přivedly až k vlčímu pokladu,“ popisuje dobrodružnou výpravu třídní učitelka prvňáčků a zároveň dodává: „Je moc krásné a příjemné vidět na tvářích dětí úsměvy a radost z toho, že můžeme něco dělat společně a při tom se dobře pobavit a být šťastni, že jsme spolu jako jedna třída. Vždyť naše heslo třídy je: „Táhneme za jeden provaz“. Také my, dospělí, jsme se dobře pobavili s dětmi při plnění úkolů a rovněž v našich tvářích byly vidět radost a úsměvy.“

Adaptační program dětem zanechal spoustu zážitků a dojmů z prvního společného třídního výletu. „Díky adaptačnímu kurzu měly děti možnost vzájemně se hlouběji poznat a stmelit třídní kolektiv. Procesy vzájemného sbližování a poznávání obvykle trvají dlouhé měsíce, díky adaptačnímu kurzu jsou začátky sbližování snazší,“ vysvětluje význam adaptačních kurzů zástupkyně školy, která je na lichnovské základní škole i ve funkci metodika prevence.  Už teď se těšíme na další kurz, který proběhne v lednu.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Na smluvené místo se žáci dopravili autobusem, který byl hrazen z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což mu patří poděkování.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Třída VI. A ve Vanaivanu: startujeme další školní rok s poselstvím, které má sílu

Ve středu 8. září vyrazili žáci z VI. A vstříc velkému dobrodružství – strávit společně se svými spolužáky tři dny. Cílovou destinací bylo Skautské centrum Vanaivan v Kopřivnici. 

Takové zadaptování není jednoduché, to už vědí z loňského roku, kdy stmelovali třídní kolektiv na školní zahradě. Jak seznamování probíhalo, popsala třídní učitelka VI. A Mgr. Bohdana Hutyrová: „Moravskoslezský kraj nám poskytl finanční podporu, kterou zaštiťuje projekt Lichnov: Pošli to dál. Díky ní jsme mohli strávit příjemné a užitečné chvíle v kopřivnickém skautském centru.  Šesťáci se důkladně poznali při řadě soutěží a her. Společně dobývali hrad, stavěli různé stavby nebo synchronizovali svoji motoriku.“ 

Všechny úkoly směřovaly k získání klíče, který otevíral tajemnou truhlici. Tam bylo zašifrováno poselství od loňských absolventů naší školy. 

Pro všechny žáky byly společně strávené tři dny moc fajn a těší se na nastartovanou společnou cestu za dalším dobrodružstvím.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Tři dny ve Vanaivanu: bez vzájemné komunikace, spolupráce, tolerance to nepůjde!

Zatímco zbytek školy usedl v pondělí 6. září 2021 poprvé do školních lavic, žáci nově vytvořené třídy VI. B se pod vedením zástupkyně ředitelky Mgr. Martiny Bílkové, tentokrát ovšem v roli metodika prevence, a třídní učitelky Mgr. Gabriely Mynářové vydali na adaptační kurz do Skautského centra Vanaivan v Kopřivnici. Díky dotaci Moravskoslezského kraje a projektu Lichnov: Pošli to dál, z něhož byly hrazeny veškeré programové výdaje, tak mohli šesťáci pokračovat v myšlence, jejímž cílem je propojovat jednotlivé třídy a zakládat si na vzájemné spolupráci, toleranci a respektu. 

Projekt, který spojuje kouzlo Expecto patronum, je v tomto školním roce – stejně jako v letech předchozích – určen prvnímu, šestému a osmému ročníku a pokud pandemická situace dovolí, i tyto třídy se nakonec společně setkají ve Vanaivanu, kde budou budovat základy patronátu.

Na šesťáky tentokrát čekaly tři dny plné skvělých aktivit připravených instruktorkami Radkou a Danou. Při většině aktivit museli žáci prokázat schopnost domluvit se, respektovat názor druhého a společně dojít k cíli.

„Nejvíce se mi líbilo, jak všichni spolupracovali, oceňuji, jak do všeho šli s nadšením. Jsem velmi ráda, že mezi sebe přijali i nově příchozí žáky ze základní školy v Mniší. Věřím, že v tomto duchu budou pokračovat i nadále,“ říká třídní učitelka. Díky krásnému počasí měli žáci při jedné z her rovněž možnost prozkoumat okolí skautského centra a navštívit Raškovu vyhlídku či Bezručovu rozhlednu.

Velká míra spolupráce se projevila i při dešifrování zprávy zanechané ve Vanaivanu loňskými deváťáky. Někteří z žáků si v luštění našli zalíbení, a všichni tak společně došli k rozluštění rad, díky kterým snadněji proplují druhým stupněm.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Projekt Lichnov: Pošli to dál se uzavírá zašifrovaným poselstvím deváťáků mladším žákům

Turnaj tří kouzelníků aneb Lichnov: Pošli to dál, krásné počasí, příjemná atmosféra a velká parta, která je již devět let pospolu – takto vypadaly dva projektové dny deváté třídy naší školy. Žáci vyrazili ve čtvrtek 10. června 2021 od školy směrem do Kopřivnice, kde je s otevřenou náručí opět přivítalo Skautské centrum Vanaivan. Tady společně strávili dva dny plné společných zážitků, při nichž jim doprovod dělaly třídní učitelka Mgr. Bohdana Hutyrová a zástupkyně ředitelky – tentokrát v roli metodika prevence – Mgr. Martina Bílková, která je rovněž jejich bývalou třídní.  

[ngg src=“galleries“ ids=“16″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

„Kouzelníci prověřovali své schopnosti při plnění úkolů: zdolávali horolezeckou stěnu, cestovali pomoci magického přenášedla, hráli magický softball, stříleli prakem a luštili poselství mágů zašifrované do magických šifer,“ líčí kouzelný pobyt třídní učitelka devítky. Opět se zde prověřovala vzájemná spolupráce – tu si ověřili při lezení a týmových hrách. „Užili si naplno společné chvíle jako kolektiv základní školy, protože na konci června se jejich společné cesty rozejdou a budou jen vzpomínat,“ doplňuje třídní.  

Veškeré své poznatky a vědomosti zašifrovali do poselství, které je určeno jejich následovníkům.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Příval energie a vlna emocí – tak vypadal den s pátou třídou

Díky možnostem projektu Lichnov: Pošli to dál se mohla pátá třída zúčastnit preventivního programu Komunikace a vzájemné vztahy ve třídě. V pondělí 7. června 2021 se všichni páťáci sešli, aby v areálu lichnovské školy společně zažili doposud nevídané. A emocemi se opravdu nešetřilo. Slunce nad hlavou, dobrá nálada a úsměv na tvářích, takové bylo pondělí plné aktivit. 

„Pod vedením zkušených lektorek ze skautského centra Vanaivan, které přijely za námi do Lichnova, si děti vyzkoušely své komunikační vlastnosti a schopnosti vycházet se svými spolužáky,“ sděluje gró společně stráveného dne Mgr. Monika Hanzelková, třídní učitelka páté třídy. 

V okolí školy plnily děti úkoly, sportovaly, spolupracovaly, debatovaly a komunikovaly mezi sebou. „Bylo příjemné i poučné vidět žáky při jiných činnostech a situacích, které výuka nenabízí. Sama jsem překvapena, jak se v některých situací děti chovaly. Někdo ve vyučování neřekne skoro jediné slovo a tady se projevil jako praktický a komunikativní typ,“ upřesňuje učitelka. 

Páťáci však zažili i krušné chvilky, když se při činnosti, ve které byla důležitá vzájemná spolupráce, museli vypořádat také s negativními projevy svých spolužáků. A právě zde se potvrdilo, že sice ne vše je sluncem zalité, ale i slabý paprsek může udělat hodně světla. 

„Chtěla bych poděkovat paní učitelce Martině Bílkové za to, že tento den pomohla zorganizovat, a díky patří také lektorkám, které zvládly a pomohly vyřešit mnohdy vyhrocené situace, které děti s živostí a energií sobě vlastní způsobily,“ uzavírá Monika Hanzelková.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Čekání prolomeno! Osmáci se dočkali slibovaného

Ve čtvrtek 3. června 2021 se konečně i osmáci dočkali svého adaptačního kurzu, na který čekali od začátku školního roku. Akce proběhla ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici jako součást projektu Lichnov: Pošli to dál. Sice se kurzu nemohli zúčastnit všichni žáci, ale ti ostatní si to užili i za ty chybějící. 

Co má tento projekt za cíl u osmáků prozradila jejich třídní učitelka Mgr. Ivana Michaličková: „Všechny aktivity směřovaly k tomu, aby si žáci uvědomili, jak důležitá je týmová práce, že vždy se v týmu najde někdo, kdo umí něco lépe než ostatní, že podle svých schopností si musí rozdělit úkoly, domluvit se a hlavně vědět, že se na ty ostatní můžu spolehnout, i když to třeba nejsou mí nejlepší kamarádi.“ 

A které aktivity se osmákům nejvíce líbily? Jízda na lanovce, trasa se zavázanýma očima, střílení z praku i závěrečná výroba kouzelnické hůlky. Vše doplňovala výborná organizace, krásné počasí i skvělý oběd ze školní jídelny. I sami osmáci se jednohlasně shodli: „Bylo to super, fajn, líbilo se nám všechno!“

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Šesťáci váleli ve Vanaivanu!

Na adaptační kurz do areálu Vanaivan v Kopřivnici vyrazila v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál ve středu 2. června 2021 šestá třída. „Po dlouhé distanční výuce jsme se všichni těšili, až se ve Vanaivanu vyřádíme,“ popisuje nadšení před samotným výjezdem třídní učitel šesťáků Mgr. Ondřej Švrček. Celý den venku a se svými spolužáky? No, nezní to báječně? 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210602_083533-700x315.jpg.

„Program ve skautském centru byl vymyšlen v duchu Harryho Pottera. Děti prověřovaly jak své mozkové závity nad různými kvízy a indiciemi, tak svou fyzickou zdatnost,“ přibližuje dění ve Vanaivanu učitel. Hledala se písmena v trávě, napínala se lana, aby se vystřelilo na terč, vymýšlela se taktika pro pohyb vteřinové ručičky nebo se sjížděla lanovka mezi stromy. Takové a další aktivity zažily děti ze šesté třídy. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210602_112505-700x315.jpg.

„Celý program pro třídu přichystaly instruktorky Dana a Radka, kterým tímto velmi děkujeme,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která adaptační pobyty coby metodik prevence pro školu zajišťuje. „Na rozloučenou si žáci vyrobili kouzelnickou hůlku školy v Bradavicích. Tu si mají ponechat do osmé třídy, kdy zase vyrazí na pokračování adaptačního kurzu v rámci podpory preventivních aktivit a vztahů mezi žáky,“ uvádí k provázanosti programů v různých třídách zástupkyně ředitelky.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210602_130226-700x315.jpg.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Další první třída si na adapťáku vyčarovala kouzelné zážitky

Expecto patronum – Vyčaruj si patrona! Mocné kouzlo žije. Důkazem je pokračování projektu Lichnov: Pošli to dál zaměřeného na oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20210601_112855-700x525.jpg.

V úterý 1. června 2021 vyrazila na jednodenní kurz do skautského centra Vanaivan v Kopřivnici třída I. B. „Těšili jsme se na bohatý program plný her zaměřených na spolupráci, vzájemné poznávání i sebepoznávání,“ nadšeně popisuje program třídní učitelka prvňáčků Mgr. Markéta Martinů. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20210601_132706-700x525.jpg.

Po celou dobu se ze všech koutů Vanaivanu ozýval smích a radost z plnění zajímavých úkolů. „Zkoušku zručnosti, paměti, odvahy a zvládání vlastních emocí si děti vyzkoušely v nelehkých podmínkách, kdy měly překonat Vlčí stezku. Součástí bylo i nalezení důležité části znaku – tedy siluetu vlčí hlavy. A to se nakonec společnými silami podařilo. Mám velkou radost,“ dodává učitelka. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20210601_152159-700x525.jpg.

K celkové pohodě přispělo krásné počasí, nabalené svačinky a také výborný oběd dovezený z naší školní jídelny – vývar a buchtičky s krémem. „Děkujeme našim milým kuchařkám, že dětem takovou dobrotou připomněly jejich svátek – Den dětí,“ zasílá vzkaz kolegyním ze školní jídelny zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která adaptační pobyty v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál v roli metodika prevence organizuje. „A poděkování patří rovněž našemu zřizovateli, že se během adaptačních kurzů stará o zavážku obědů do Vanaivanu. Je to pro nás velmi cenná pomoc,“ doplňuje zástupkyně ředitelky.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Expecto patronum úspěšně odstartováno. A bylo to boží!

Po návratu do škol z distanční výuky jsme úspěšně navázali na rozjetý projekt Lichnov: Pošli to dál. Tentokrát si den plný zábavy a her užili naši prvňáčci, kteří v pondělí 31. května 2021 navštívili skautské centrum Vanaivan v Kopřivnici, aby si přivolali kouzelným zaklínadlem Expecto patronum svého ochránce. Na smluvené místo se žáci dopravili autobusem, který byl hrazen z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což mu patří poděkování. 

„Děti z I. A se moc těšily, až vyrazíme do Vanaivanu. Nevěděly, co je tam čeká, ale tušily, že tam bude zábava. Počasí nám přálo, tak se všechny hry odehrály venku. Děti hledaly stopy vlků, které byly ukryty v okolí skautského centra, vyzkoušely si jít za vlčím voláním se zavázanýma očima a taky se jim moc líbila hra, kdy běhaly s tkaničkami za pasem a vzájemně si je braly,“ popisuje pěkný den strávený ve skautském centru Bc. Barbara Vaculínová, třídní učitelka I. A. Důraz těchto soutěží je kladen na posílení týmovosti a spolupráce mezi dětmi, aby se naučily toleranci a porozumění. 

Domů děti odjížděly plné dojmů, s radostnými pocity, s úsměvy na tváři a otázkami: Kdy pojedeme do Vanaivanu příště?

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Výtvarné kejkle: škola se rozzářila barvami a spojenectvím

V dnešní mrzuté době, kdy přes respirátory nevidíme své úsměvy a kdy se mnozí z nás potýkají s odloučeností od svých přátel a kamarádů, kdy se mnozí z nás necítí bezpečně, jsme se pokusili rozzářit svět barvami a dát si vědět, že držíme spolu.

[ngg src=“galleries“ ids=“13″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

„V rámci projektu Lichnov: Pošli to dál, ve kterém nám jde o vytvoření bezpečného prostředí ve škole, jsme se pokusili vyjádřit výtvarnou cestou své já, spojit se s ostatními a vytvořit kruh bezpečí pro celou školu. A tak se ve výtvarné části projektu činili prvňáčci, šesťáci i naše osmička,“ popisuje záměr výtvarných kejklí učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová.

Výtvarný projekt se uskutečnil ve dnech 24. až 28. května 2021. Žáci si povídali o významu barev, o jejich působení i o jejich míchání. Diskutovali o tom, jakou barvu upřednostňují a proč, jakou barvu by přiřadili spolužákovi, jak se vidíme v dnešním světě. Smyslem výtvarného kejklení bylo utvořit z našich osobností ochranný kruh, ve kterém se budou nejen žáci cítit navzájem bezpečně.

Po teoretické části se děti vrhly na výtvarné činnosti „Na velký papír jsme pomocí šablony postavy a barev vyjádřili své pocity i to, jak se sami vnímáme. Bylo zajímavé sledovat, jak se děti postupně propracovávaly ke konečné podobě svého výtvoru. Vznikaly spontánní diskuse nad pracemi, děti rozebíraly své obrázky, sdělovaly si navzájem pocity, pomáhaly si. Nakonec jsme všechny obrázky – postavy spojili a utvořili kruh bezpečí,“ doplňuje výtvarnice Petra Stoklasová.

„I když se každý viděl trochu jinak, konečné spojení těchto prací v kruhu udělalo dětem radost. Žáci si uvědomili, že ač je každý jiný, společně tvoříme pevný celek, a tak, jak si podávají ruce postavy na našich obrázcích, si podáváme pomocnou ruku i ve skutečnosti,“ uzavírá učitelka. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 80 tisíc korun. 

Bc. Hana Horáková


Tři dny jinak aneb adaptační stmelování kolektivu šesté třídy

Nový kolektiv, ve kterém v šesté třídě přivítali šest nových žáků z okolních škol, vyrazil vstříc dobrodružným zážitkům do kopřivnického skautského centra Vanaivan. Zde už na žáky čekaly zkušené instruktorky volného času – jedna se skautskou přezdívkou Borůvka a druhá Radka. Tyto dvě neuvěřitelné dámy připravily pro děti spoustu her, ve kterých zapojily jak mozkové závity, tak svaly. Program byl skutečně pestrý a jedna hra střídala druhou.

„Hned jak jsme přijeli, otestovali jsme si vědomosti o našich spolužácích: co o nich víme, jaké mají koníčky, co jim dala koronavirová pauza a jaké mají plány do konce roku. Pak jsme se vrhli na rozsáhlé sportoviště v přírodním areálu skautského centra. Všechny aktivity se odehrávaly venku, neboť – až na jeden malý deštík – jsme měli celé tři dny hezké počasí,“ popsala průběh pobytu ve skautském centru zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole zároveň působí jako metodik prevence rizikového chování.

„Hry prověřovaly, jakého máme týmového ducha, jak se umíme navzájem podpořit, naslouchat si, poradit. Byla to skutečně fuška se domluvit. Museli jsme pochopit, že překřikováním to nepůjde,“ popsal malé peripetie nový třídní učitel šesté třídy Mgr. Ondřej Švrček. Program pokračoval až do večerních hodin, kdy žáci měli každý večer noční hru, která je donutila vystoupit z komfortní zóny, být odvážný a orientovat se ve tmě. Na večerku se pak už po celém dni stráveném venku těšili.

Stmelování kolektivu probíhalo i se zúčastněnými pedagogy, a to konkrétně se zástupkyní ředitelky, která byla hlavním velitelem adaptačního kurzu a dohlížela na pravidla fair play, dále s třídním učitelem šesťáků, který třídu provede druhým stupněm a je sportovcem tělem a duší, s také s novou asistentkou pedagoga v této třídě Ing. Jarmilou Halamíčkovu.

A že se všem adaptační kurz líbil? No jasně. Jasným znamením bylo, že všichni šli do každé hry s plným nasazením, odhodláním, vydat ze sebe to nejlepší a chutí se něco nového naučit. Pro naše instruktory zase odměnou byly spokojené a usměvavé tváře všech zúčastněných.

Účast na adaptačním kurzu byla součástí celoročního projektu Lichnov: Pošli to dál, na který škola získala neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80 tisíc korun určenou na podporu preventivních aktivit a vztahů mezi žáky. Aktivitu rovněž podpořil Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, který dětem uhradil dopravu do Kopřivnice i zpět.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál. Úspěšný projekt pokračuje i v letošním školním roce

Loňský školní rok byl pro rozjeté projekty, které ve škole probíhaly, poněkud náročný. Jak se škola s touto výjimečnou situací vypořádala, popsala zástupkyně ředitelky a zároveň metodik prevence rizikového chování Mgr. Martina Bílková: „V loňském školním roce jsme projekt Lichnov: Pošli to dál bohužel nedotáhli do konce z důvodu zavření škol a část získaných finančních prostředků jsme museli Moravskoslezskému kraji vrátit. Takže když jsme se v červnu dozvěděli, že schvalování dotací je odloženo na září, už jsme ani nedoufali, že peníze úspěšným školám dorazí.“ 

Přesto byl však v září projekt naší školy pro školní rok 2020/2021 schválen v plné výši, a škola tak získala z rozpočtu Moravskoslezského kraje neinvestiční účelovou dotaci ve výši 80 tisíc korun určenou na podporu preventivních aktivit a vztahů mezi žáky v první, šesté a osmé třídě.  „Program zahajujeme sérií adaptačních kurzů, které jsme nasmlouvali ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici. Účastníci rozvíjí své komunikační dovednosti, upevňují vzájemné přátelské vztahy a vazby, zapojují se do společných aktivit a takzvaného „patronství“ mladším žákům,“ nastínila koncept projektu Mgr. Martina Bílková. „Průvodcem dětí během celého programu bude mocný kouzelník Harry Potter, který jim pomůže se svým kouzlem EXPECTO PATRONUM, tedy Vyčaruj si patrona,“ dodala zástupkyně ředitelky.

Projekt je koncipován stejně jako v loňském roce. Osmáci se stanou patrony šesťáků a žáci šesté třídy naopak patrony prvňáčků. Děti jsou vedeny k hodnocení aktivit a k sebehodnocení, k pomoci druhým a vzájemnému respektu. „V průběhu školního roku na ně čeká spousta akcí, které vyvrcholí společným výjezdem všech tří tříd a vytvořením závěrečného a zašifrovaného poselství, které se zase pošle dalším žákům, kteří se zapojí následující školní rok,“ popisuje Mgr. Martina Bílková, co na zapojené děti bude dále čekat. 

Cílem projektu Lichnov: Pošli to dál je vytvořit síť vzájemně si pomáhajících žáků, kteří se budou podílet na tom, aby ve škole bylo bezpečné a zdravé prostředí pro výuku s maximální eliminací nežádoucích jevů, jako je například šikana. 

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Alohomora – a brány Bradavic se otevřely osmé, šesté a první třídě

Skautské centrum Vanaivan otevřelo opět své brány lichnovským žákům. Tentokrát se v průběhu dvou dní potkali žáci osmé, šesté a první třídy a program byl opravdu pestrý. „V úterý 28. ledna 2020 nás šesťáky přivítali ve Vanaivanu zkušení osmáci, kteří si připravili uvítací rituál. Ten museli žáci šesté třídy splnit, protože by nebyli vpuštěni do své koleje,“ odhalila počátek kouzelnických her třídní učitelka šesťáků Mgr. Hana Poláková. 

Další aktivity se střídaly s ohledem na počasí, které účastníkům docela přálo. „Po výborném obědě, který nám připravily naše paní kuchařky z lichnovské školy, nás osmáci naučili, jak si vyrobit čarodějnickou hůlku,“ dodala třídní šesťáků. Pomocí hůlky, těsně před odjezdem, žáci celé Bradavice začarovali. A tak kouzelnická škola čekala na následující den, kdy se pospolu tentokrát společně sešli účastníci z první a šesté třídy. 

Druhý den se tak trochu role prohodily a malé kolegy z první třídy zase vítali žáci ze šesté třídy. „Každá kolej si připravila uvítací rituál. Někdo musel hledat lísteček se svým jménem nebo hledat kamaráda, jiný zase maloval anebo řešil hádanky,“ popsala druhý den Hana Poláková. Žáci z první a šesté třídy si poté společně vyrobili zlatonku a před odjezdem opět vyzkoušeli, jak se čaruje kouzelnickými hůlkami. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál je především o kolektivní spolupráci, poznání a vzájemné pomoci žáků mezi sebou. Za dva dny se žáci osmé, šesté a první třídy mohli přesvědčit, že lze spolupracovat s kamarádem i navzdory rozdílnému věku. Všem se tyto dva dny moc líbily a už se těší na další setkání všech tří čarodějnických tříd, které se uskuteční v květnu.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Ohňospár, Blechošlap, Čechovír, nebo Havrobuš? Moudrý klobouk rozhodl!

Projekt Lichnov: Pošli to dál v naší základní škole se pěkně rozjíždí. V pátek 10. ledna 2020 si zástupci projektu Expecto Patronum připravili pro žáky prvního, šestého a osmého ročníku program. 

„Nachystali jsme pro všechny žáky, kteří se účastní projektu Pošli to dál, rozřazovací ceremoniál podle slavné scény z prvního dílu Harryho Pottera. Měli jsme i mluvící Moudrý klobouk, který postupně všechny zúčastněné rozřadil do čtyř kolejí,“ přiblížila uskutečněnou akci Mgr. Eva Pustějovská, která zdatně ztvárnila profesora Brumbála. 

Příprava byla opravdu pečlivá a Moudrý klobouk byl na své svěřence přísný, ale spravedlivý. Přiřazení do čtyř kolejí s charakteristickými názvy – Ohňospár, Blechošlap, Čechovír, Havrobuš –bylo důmyslně promyšleno jednotlivými vyučujícími tak, aby skupiny byly rovnoměrně promíchané. V těchto skupinách budou žáci spolupracovat i v nadcházejících dnech, kde je čeká společný program a plnění zajímavých úkolů. 

„Žáci se mají na co těšit, program budeme spoluvytvářet se Skautským centrem Vanavian. Tam už proběhl předchozí program pro dané třídy,“ upřesnila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky. Jestli se žáci budou učit vařit lektvary nebo čarovat, to se necháme překvapit.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Šesťáci a prvňáci společně táhnou za jeden provaz

Jeden z posledních školních dní v prosinci, těsně před Vánocemi a zimními prázdninami, byl pro prvňáky a šesťáky rozhodně jiný než pro další žáky. Navzájem se totiž poznávali, učili se pomáhat si, ale taky přemýšlet a radost se ze společné práce. V rámci školního projektu Lichnov: Pošli to dál se setkání zmíněných dvou tříd odvíjelo opravdu v duchu kouzla Expecto Patronum, tedy vyčaruj si svého patrona. 

Jak vzájemná spolupráce probíhala, popsala třídní učitelka šestého ročníku Mgr. Hana Poláková: „Šesťáci si pro prvňáčky přichystali deset stanovišť s různými úkoly a činnostmi. Prvňáci si mohli postupně vybírat, kam půjdou dřív a kam později.  Získávali za splnění úkolu obrázek na svou kartu, a tím měli všichni přehled, co už zvládli.“

S přípravou šesťáků a jejich vzájemné spolupráce byla spokojená i třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Markéta Martinů. „Prvňáčci byli šikovní. Počítali, četli, uplatnili své znalosti z prvouky. Nechyběl ani zpěv, pohyb, angličtina a vyrábění. Byli jednoduše nadšeni a sami pověděli, že by taková škola mohla být pořád. I šesťáci se zapojili a překvapili svým kamarádským přístupem, jak bezvadně s mladšími kamarády komunikovali, trpělivě vše vysvětlovali a dokázali v činnostech prvňáky povzbudit a pochválit.“ Akce sloužila i k utužení vztahů v šesté třídě. „Šestá třída jako skupina nyní prochází náročnějším obdobím, kdy častěji chybí vzájemná soudržnost a tolerance. V daném dni však ukázali, že umí zatáhnout za jeden provaz,“ chválí spolupráci také jejich třídní učitelka.  

Všichni si přejeme, aby díky podobným setkáním do budoucna zafungovalo jedno čínské přísloví, které zní: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li jej lovit, dáš mu potravu na celý život.“

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

První třída zažila dobrodružný adaptační kurz

Na začátku října strávili žáci první třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Markétou Martinů, asistentkami Martinou Červenkovou a Hankou Horákovou a paní zástupkyní Mgr. Martinou Bílkovou společný den plný poznání a dobrodružství. V rámci školního projektu „Lichnov: Pošli to dál“, který propojuje činnosti první, šesté a osmé třídy, se zajeli podívat do kopřivnického skautského centra Vanaivan. 

Tam už na ně čekaly dvě průvodkyně a měly pro žáčky i pro paní učitelky připraveny hry, úkoly a relaxační činnosti. „V tomto centru jsem poprvé a moc se mi tu líbí. Děti si od počátku na průvodkyně zvykly a zadání úkolů plnily na jedničku,“ prozradila třídní Mgr. Markéta Martinů. Proč je takový adaptační kurz pro prvňáčky důležitý, nám pověděla zástupkyně ředitelky základní školy Mgr. Martina Bílková: „Program, který mají v tomto centru, je přizpůsobený pro žáky, kteří se ještě mezi sebou neznají. Díky tomu, si žáci mohou mezi sebou vyzkoušet spolupráci, prožít si důvěru v druhého, pomáhat si a respektovat se navzájem.“ Týmové hry a činnosti opravdu ukázaly, kdo je například vůdčí typ a kdo se rád drží v pozadí. „I pro nás učitele a asistenty je důležité, abychom dobře znali svoji třídu a aby třída dobře znala nás. Proto jsme se do úkolů zapojili opravdu všichni. Panovala dobrá nálada a celková pohoda, střídal se hlasitý smích se soustředěním, vzájemným povzbuzováním,“ doplnila Mgr. Markéta Martinů.

Počasí všem přálo, proto se veškeré aktivity (svačinky a oběd) odehrály převážně venku.  Dětem se pobyt na čerstvém vzduchu moc líbil a perfektně se vyřádily i na workoutovém hřišti, které je součástí centra. Všichni se z adaptačního pobytu vrátili spokojení, se spoustou nabytých zážitků a dojmů a také příjemně unavení. Už se zase mohou těšit na další setkání ve Vanaivanu.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Šestý ročník má za sebou tři dny plné poznání a adrenalinu

Ve dnech 11. až 13. září 2019 se žáci šestého ročníku zúčastnili adaptačního kurzu v Kopřivnici. Tam se nachází Skautské centrum Vanaivan. Hojný počet účastníků a jejich výrazy prozrazovaly nadšení a velké odhodlání. Hned po příjezdu do centra se žáci zapojili do akce. „Začali plnit hry s velkým zapálením. Zadání mělo kolikrát vzdělávací charakter a účastníci tak poznali zajímavosti Kopřivnice, ale následovaly i úkoly s hlubším posláním, díky kterým začali více poznávat sami sebe i své spolužáky,“ prozradila Mgr. Hana Poláková, třídní učitelka šestého ročníku. Gró adaptačního kurzu tkví především v utužení třídního kolektivu, což se potvrdilo i u této třídy. „Žáci byli do her zapálení, plnění úkolů je velmi bavilo. Až na pár výjimek, spolu spolupracovali. S kolegyněmi jsme byly příjemně překvapené,“ prozradila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky školy. 

Příjemným překvapením bylo, když se do některých činností dobrovolně zapojili i pedagogové. Na závěr kurzu si mohli všichni vyzkoušet atrakce v lanovém centru. A takové lákadlo nezůstalo bez povšimnutí. „Odhodlala jsem se skočit tzv. big swing. Je to dynamický skok z výšky. Zespodu to nevypadalo moc vysoko, ale jak jsem vylezla nahoru, měla jsem najednou pocit, že jsem ještě výš, než je udávaných deset metrů. Ale skočila jsem a byla jsem statečnější než někteří kluci ve třídě,“ řekla asistentka pedagoga Zuzana Kubečková, Dis. I další žáci překonali sami sebe a vytvořili si tak zážitek, na který jen tak nezapomenou. Přece jen, kdo běžně skáče z deseti a půl metru zavěšený na laně?

Všichni účastníci včetně třídní učitelky, zástupkyně ředitelky i asistentky pedagoga mají plno zážitků a už teď se těší, až se spolu v rámci projektu „Lichnov: Pošli to dál“ do centra Vanaivan v zimě a v létě zase vrátí.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Šesťáci vyrazili na adaptační kurz v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál

Pro žáky šesté třídy připravila naše škola třídenní adaptační kurz, který je součástí celoročního projektu školy Lichnov: Pošli to dál. Kurz probíhá od středy 11. září do pátku 13. září 2019 v centru Vanaivan – svět nejen pro skauty v Kopřivnici.

„Kurz je zaměřený na vzájemné poznávání žáků, protože do šesté třídy přistupují do naší školy noví žáci ze základní školy v Mniší,“ uvádí zástupkyně ředitelky školy Mgr. Martina Bílková, která program pro děti zajistila. „Účastníci budou rozvíjet také své komunikační dovednosti a zapojí se do aktivit směřujících k „patronování“ mladších žáků,“ upřesňuje zástupkyně ředitelky s tím, že šesťáci by se měli stát „patrony“ našich prvňáčků. 

„Do projektu je zapojena i osmá třída, mezi osmáky budeme hledat patrony pro šesťáky. Ve škole tak vznikne síť vzájemně si pomáhajících dětí, které se budou spolupodílet na tom, aby ve škole bylo bezpečné a zdravé prostředí pro výuku s maximální eliminací nežádoucích jevů, jejichž extrémním příkladem je například šikana,“ popisuje projekt Martina Bílková. 

„Jsem moc ráda, že s námi vyjelo všech sedmadvacet žáků třídy, díky tomu má adaptační kurz smysl. Věřím, že se bude žákům na kurzu líbit a že si přivezou spoustu společných zážitků,“ dodává Martina Bílková, která žáky na kurz spolu s třídní učitelkou Mgr. Hanou Polákovou a asistentkou pedagoga Zuzanou Kubečkovou, DiS., na třídenní pobyt doprovází. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 80 tisíc korun. Více informací o projektu si můžete přečíst zde.

Mgr. Olga Síbrtová 


Lichnov: Pošli to dál

Informace o projektu Lichnov: Pošli to dál

Naše škola získala na školní rok 2019/2020 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 80 tisíc korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u děti a mládeže, určenou na projekt s názvem Lichnov: Pošli to dál. 

Hlavní myšlenkou projektu je „patronství“ starších dětí mladším spolužákům, které povede k zajištění bezpečnějšího prostředí ve škole, na němž se budou děti samy aktivně podílet, a eliminaci nežádoucích jevů chování, jejichž krajním případem je šikana. Průvodcem dětí na této cestě bude Harry Potter, mocný kouzelník, který přivádí prvňáčky na základní školu a děti z prvního stupně na druhý, to vše pomocí mocného kouzla EXPECTO PATRONUM (Vyčaruj si patrona)

Projekt je časově rozložen na období školního roku a zapojeni jsou žáci osmé třídy, kteří jsou patrony šesťáků, a žáci šesté třídy, kteří jsou patrony prvňáčků. Během deseti měsíců bude čas na vzájemné poznávání žáků, rozvoj spolupráce v rámci třídního kolektivu i směrem k mladším žákům, rozvoj komunikačních schopností, upevňování vzájemných přátelských vztahů a vazeb, ale také hodnocení aktivit a sebehodnocení. Kromě pomoci druhým povedou aktivity k vzájemnému respektu a toleranci. Žáci osmé třídy pak absolvují mnoho aktivit, které jim mají co nejvíce rozšířit obzory. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál bude realizován třemi základními formami: výjezdními akcemi do areálu Vanaivan – svět nejen pro skauty v Kopřivnici třídnickými hodinami a dále besedami, při jejichž realizaci bude škola spolupracovat s organizací Renarkon Ostrava. Doplněn bude společným výtvarným projektem Kratochvilné výtvarné kejkle. Poselství programu nakonec žáci pošlou dál svým mladším spolužákům. 

Autorkou celkové koncepce programu je Mgr. Martina Bílková, školní metodik prevence. Na vzniku programu se dále podílela Mgr. Monika Čempel, která připravila rozpočet programu, a učitelka Mgr. Eva Pustějovská, která do programu vnesla mnoho nápadů. 

Mgr. Olga Síbrtová