ZUŠ MIS Music

Pozvánka na Vánoční koncert

Milé děti, vážení rodiče a přátelé hudby,

dovolte mi, abych Vás pozvala na Vánoční koncert, který pořádá První soukromá základní umělecká škola MIS Music Kopřivnice, jejíž jsme pobočkou.

Na koncertě vystoupí žáci hudebních oborů místní pobočky – hry na zobcovou a příčnou flétnu paní učitelky BcA. Barbory Fojtíkové a hry na klavír pana učitele MgA. Jiřího Najvara. Těšit se můžete na vystoupení obou oddělení školního pěveckého sboru Lichnováček a pěveckého sboru Gaudium pod vedením pana učitele Mgr. Jiřího Najvara a dále pěveckého sboru Cvrčci pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Melnarové.

Koncert se uskuteční v prostorách naší základní školy.

Spolu s vystupujícím žáky a jejich učiteli se těšíme na Vaši účast.

Mgr. Olga Síbrtová


Pěvecký sbor Lichnováček hledá nové talenty 

Vážení rodiče,

pěvecký sbor Lichnováček, který v naší škole působí pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, přijímá nové zpěvačky a zpěváky, a to už od věku 5 let. Sbor povede MgA. Jiří Najvar.

Těšíme se na nové pěvecké posily!

Mgr. Olga Síbrtová


Pozvánka na koncert našich flétnistů 

Milé děti, vážení rodiče a přátelé hudby, 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na koncert flétnistů naší školy, kteří se učí pod vedením paní učitelky Pavly Blablové. 

Výuka probíhá pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music v Kopřivnici, jejíž je naše škola pobočkou. Těšíme se, že děti přijdou podpořit nejenom rodiče, ale i další příbuzní, paní učitelky, spolužáci a kamarádi i další příznivci hudby. 

Těšíme se na hezký kulturní zážitek. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Informace o nové organizaci pěveckého sboru a možnostech dalšího přihlašování

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o změně v organizaci našeho školního pěveckého sboru. MgA. Jiří Najvar už nebude od druhého pololetí učit hudební výchovu v naší základní škole. Nadále s ním však budeme spolupracovat coby s učitelem První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice.

Z tohoto důvodu jsme museli nějakým způsobem vyřešit fungování našeho školního pěveckého sboru. Ten bude dále existovat, musíme jej ale převést pod hlavičku ZUŠ MIS Music. Co tato změna přinese?

Sbor se rozdělí na dvě oddělení:

  • pro děti od 6 let (které dosáhly 6 let k 1. září nebo které dosáhly 6 let k 1. únoru – nástup od druhého pololetí) – pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ – středa 14:00–14:45;
  • pro žáky 3. až 9. ročníku ZŠ – středa 14:50–15:35.

Nově se budou moci přihlásit i děti z MŠ a také žáci ZŠ. Sbor vedený pod hlavičkou ZUŠ nese navíc i možnost získat vysvědčení o absolvování ZUŠ, což se žákům může později hodit například při přijímacím řízení na střední školy.

Také rodiče stávajících zpěváků musí své děti do nově organizovaného sboru přihlásit, a to zde.
(elektronická přihláška/přihláška ke studiu/Obor: hudební/Studijní zaměření: Pěvecký sbor/Pobočka: Lichnov)

Účast ve sboru se stane vzděláváním dítěte (nikoliv jako doposud zájmovou činností), a s tím souvisí i platba školného 300 Kč za pololetí – info o školném zde

V případě dotazů se prosím obracejte přímo na MgA. Jiřího Najvara, a to buď prostřednictvím e-mailu jiri.najvar@gmail.com, nebo na telefonním čísle 721 213 734.

S přáním hezkých dnů

Mgr. Olga Síbrtová


Pozvánka na koncert našich žáků

Vážení rodiče a další příznivci hudby,
dovolte mi, abych Vás jménem paní učitelky Bc. Barbory Fojtíkové a pana učitele MgA. Jiřího Najvara, kteří v naší škole vyučují hru na hudební nástroje pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, jejíž jsme pobočkou, pozvala na třídní koncert žáků naší školy.

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Škola se stala pobočkou První ZUŠ MIS music! Zveme žáky k přijímacím talentovým zkouškám do hudebního oboru pro příští rok

Naše škola se stala pobočkou První soukromé základní umělecké školy MIS music o. p. s. v Kopřivnici. Od školního roku 2020/2021 bude pod hlavičkou této školy probíhat v prostorách lichnovské školy výuka hry na flétnu a klavír.  

Informujeme tedy tímto rodiče žáků, že přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově naší základní školy v pátek 19. června 2020. Uchazeči o studium mohou vyplnit přihlášku online na webu školy www.mismusic.eu. 

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo navázat spolupráci s kopřivnickou základní uměleckou školou a rozšířit nabídku vzdělávání pro lichnovské děti. Vím, že je někdy pro děti i rodiče poměrně složité dojíždění za dalšími aktivitami – ať už jsou to různé kroužky, nebo právě další vzdělávání v uměleckých školách,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Děkuji tedy MgA. Jiřímu Najvarovi, který s myšlenkou učit klavír v lichnovské škole přišel, dále panu řediteli umělecké školy MgA. Petru Rajnohovi, Ph.D., že tento nápad přijal, zajistil veškeré potřebné žádosti a rozšířil o nabídku výuky hry na flétnu, a v neposlední řadě děkuji všem rodičům, kteří nás v naší snaze podpořili na podzim svými podpisy na petici. Poděkování za podporu patří také představitelům obce. Už teď se moc těším, až se naše škola rozezní hudbou i v odpoledních hodinách,“ dodává ředitelka. 

Bc. Hana Horáková