Doučování


Informace o doučování v květnu 2023 a květnové termíny doučování

Vážení rodiče, 

v měsíci květnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis doučování na měsíc květen najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování v dubnu 2023 a dubnové termíny doučování

Vážení rodiče, 

v měsíci dubnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis doučování na měsíc duben najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování v březnu 2023 a březnové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci březnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc březen najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli. Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

  Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování v únoru 2023 a únorové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci únoru pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc únor najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.
Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

  Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování v lednu 2023 a lednové termíny doučování

Vážení rodiče,
 v měsíci lednu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc leden najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování v prosinci 2022 a prosincové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci prosinci pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc prosinec najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování od listopadu 2023 a listopadové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci listopadu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc listopad najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

  Mgr. Olga Síbrtová


Informace o zahájení doučování ve školním roce 2022/2023 a říjnové termíny doučování 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
naše škola zahajuje od 10. října 2022 opět doučování v rámci Národního plánu doučování, a navazuje tak na doučování, které probíhalo ve škole ve školním roce 2021/2022. 

Doučování povedou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci naší školy podle stanoveného rozvrhu doučování a bude určeno žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, prospěchově se zhoršili nebo z důvodu absence zameškali učivo a potřebují je zvládnout. Cílem je zabránit školnímu neúspěchu žáků, zlepšit jejich vzdělávací výsledky a prospěch, získat přehled v tématech a schopnost navázat na další očekávané znalosti. 

Tyto žáky vytipovali učitelé jednotlivých předmětů a jejich rodiče škola osloví. Pokud se tedy doučování týká Vašeho dítěte, dostanete během pondělí od třídního učitele zprávu přes DMSoftware o zařazení Vašeho dítěte do doučování. Zároveň obdrží Vaše dítěte od svého třídního učitele Dohodu o poskytování doučování – tedy dohodu mezi školou, zákonným zástupcem a žákem, která specifikuje podmínky, za kterých bude škola doučování žákovi poskytovat. V případě nedodržování této dohody ze strany žáka nebo zákonného zástupce může škola žáka z doučování vyloučit.  

Doučování primárně zajišťujeme v předmětech český jazyk – matematika – anglický jazyk, ale lze jej rozšířit i o další předměty. Žáci mohou být v doučování zařazení trvale (po dobu celého pololetí), ale také dočasně (například aby „dohnali“ zameškané učivo).  

Kromě toho jsme do doučování zařadili přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky a pedagogické intervence. 

Pro doučování je stanoven rozvrh, ve kterém je doučování realizováno. Každý měsíc budou zveřejněna konkrétní data, kdy se doučování uskuteční. I tak je možné, že v průběhu měsíce dojde ke změnám (například z důvodu nepřítomnosti doučujících pedagogů). O změnách Vás bude předem informovat doučující pedagog nebo třídní učitel Vašeho dítěte. 

Rozvrh říjnového doučování naleznete zde.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování od června 2022 a květnové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci červnu je doučování ukončeno, jak jsem Vás informovala před měsícem. Pokračovat budou pouze hodiny pedagogické intervence u vybraných žáků, a to do 17. června 2022. 

Rozpis doučování – pedagogické intervence na měsíc červen najdete zde.

V případě změn Vás budou informovat konkrétní vyučující nebo třídní učitelé žáků. 

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

EU

  Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování od května 2022 a květnové termíny doučování

Vážení rodiče, 
měsíc květen je posledním v tomto školním roce, ve kterém probíhá v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Od května už ale nebude probíhat doučování pro žáky IX. třídy, kteří měli v rámci této aktivity v minulosti nasazen dvojnásobný počet hodin než ostatní třídy kvůli intenzivnější přípravě na přijímací zkoušky. 

Rozpis doučování na měsíc květen najdete zde.

V průběhu měsíce může dojít ke změnám v organizaci doučování dané tímto rozpisem – například na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti (může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin). Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování od dubna 2022 a dubnové termíny doučování

Vážení rodiče, 
rovněž v dubnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu následujících měsíců měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis doučování na měsíc duben najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

  Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování od března 2022 a březnové termíny doučování

Vážení rodiče, 
rovněž v březnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu následujících měsíců měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis doučování na měsíc březen najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

  Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování od února 2022 a únorové termíny doučování

Vážení rodiče, 
rovněž v únoru pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu následujících měsíců měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc únor najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

  Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování od ledna 2022 a lednové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v lednu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Pokračovat bude v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování budou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu následujících měsíců měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc leden najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.  

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování a jeho rozvrh

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
naše škola zahajuje od 4. října 2021 doučování v rámci Národního plánu doučování. Informace o tomto programu jste jistě zaznamenali v médiích. O co jde?

Národní plán doučování: Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. prosince 2021. 

Kdo doučování ve škole povede? Organizační a personální zajištění doučování je v kompetenci ředitele školy. S ohledem na skutečnost, že povaha doučování není školským zákonem definována, není definována ani minimální odborná kvalifikace. Ředitel školy může na doučování přijmout osoby nesplňující předpoklad odborné kvalifikace, v naší škole se ale při současném rozsahu doučování podaří zajistit doučování kvalifikovanými učiteli školy. 

Za ochotu ujmout se tohoto úkolu jim patří mé poděkování. Domnívám se, že takto zajistíme vysoký standard doučování – učitel v daném předmětu nejlépe ví, co by mělo být náplní doučování, kde má konkrétní žák největší potíže. A v případech, kdy jsme nebyli schopni zajistit doučování učitelem daného předmětu, se jedná vždy o pracovníka školy, takže se mezi sebou kolegové určitě zvládnou dohodnout, co je třeba v doučování dělat. 

Co budeme doučovat? Ve škole jsme vyhodnotili, že nejdůležitější bude doučování ve stěžejních předmětech, kterými jsou na prvním stupni český jazyk a matematika, na druhém stupni český jazyk, matematika a anglický jazyk. Jsou to předměty s vysokou mírou návaznosti učiva, kde vynechání určitého tematického celku či okruhu může zásadně ovlivnit schopnost žáků navázat na očekávané znalosti. Je však rovněž možné, že okruh předmětů poskytovaných v rámci doučování se v průběhu podzimu změní či upraví. Vycházet budeme vždy z potřeb žáků a našeho průběžného vyhodnocování jejich výsledků. 

Kromě toho jsme do doučování zařadili přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Domníváme se, že žáci tohoto ročníku byli pandemií významně postiženi, co se týká doby uzavření školy, proto bychom jim rádi nabídli pomocnou ruku při složení přijímacích zkoušek na střední školy. 

Do doučování jsme rovněž zahrnuli i poskytování podpůrného opatření 1. stupně – pedagogické intervence. 

Komu je doučování určeno? Na základě stanovených kritérií lze identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem, zejména v důsledku pandemie. Doporučená kritéria naleznete zde. Tato kritéria jsme vzali do úvahy rovněž ve škole a na jejich základě jsme se identifikovali žáky, pro něž by doučování bylo přínosné. Spolupracovali na tom vyučující jednotlivých předmětů (učitelé, kteří učili ve třídě v loňském roce, učitelé, kteří učí ve třídě v letošním roce, třídní učitelé, pracovníci ŠPP). 

I v tomto případě je možné, že se okruh doučovaných žáků změní v případě, že pedagogové vyhodnotí, že by mohlo některému z dalších žáků doučování prospět (například při zhoršení prospěchu, zjištění „mezer“ ve znalostech či po nemoci). Zároveň žádáme Vás, zákonné zástupce, abyste rovněž Vy aktivně oslovili školu (vyučující jednotlivých předmětů či třídní učitele) v případě, že zaznamenáte výukové potíže u svého dítěte. K případné konzultaci můžete využít konzultační hodiny vyučujících. 

Hlavním cílem poskytování doučování je:

  • zabránit školnímu neúspěchu žáka;
  • zlepšit vzdělávací výsledky žáka;
  • zlepšit prospěch a získat základní přehled v tématech a schopnost navázat na další očekáváné znalosti. 

Jak budete o doučování informováni? Pokud bylo Vašemu dítěte nabídnuto doučování, obdrželo od svého třídního učitele Dohodu o poskytování doučování. Jedná se o dohodu mezi školou, zákonným zástupcem a žákem, která specifikuje podmínky, za kterých bude škola doučování žákovi poskytovat. V případě nedodržování této dohody ze strany žáka nebo zákonného zástupce může škola žáka z doučování vyloučit.  

Kdy a kde se bude doučování realizovat? Pro doučování byl zpracován rozvrh platný do prosince 2021. V případě jeho změn budete předem informováni prostřednictvím programu DMSoftware. Tento rozvrh naleznete zde.

Komplexní informace o Národním plánu doučování naleznete zde. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Mgr. Olga Síbrtová

s použitím informací z webu doucovani.edu.cz