Odhlašování stravy

Strávník si může stravu odhlásit den předem do 13:30 hodin prostřednictvím webových stránek www.strava.cz.