Kroužky

Poslední kroužek Cukrářských a kuchařských dobrot v tomto školním roce se nesl v duchu flambování i loučení

Závěrečné setkání nad společnou vášní pečení a vaření se uskutečnilo v pondělí 27. května 2024 v kroužku Cukrářské a kuchařské dobroty, který vede Mgr. Monika Čempel. Kulináři z deváté třídy se pustili do odvážného dezertu s názvem Aljaška, jehož konečná úprava spočívá ve flambování.

„Poslední pečení jsme si užili a společně se rozloučili s žáky deváté třídy, kteří kroužek pravidelně navštěvovali a příští školní rok se už k nám nebudou moci přidat, protože základní školu opustí,“ vysvětluje Monika Čempel. Právě deváťáci Nela Palatková, Jakub Buzek a Josef Mičulka společně vytvořili náročný dezert zvaný Aljaška, který se dohotovuje flambováním sněhového povrchu.

„Kroužek se mi líbil, mám na co vzpomínat,“ komentuje svou docházku deváťačka Nela Palatková. Osmák Roman Chalupa to vidí podobně: „Taková parta už tu nebude.“

„Moc děkuji za krásné zážitky všem, kteří kroužek navštěvovali. Mám radost, že žáky pečení a vaření baví. Každé společné setkání jsem si užila,“ uzavírá Monika Čempel.

Mgr. Ing. Martina Havlíková


Informace pro rodiče o otevření kroužků ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče,

v úterý 26. září 2023 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek otevíráme od pondělí 2. října 2023 tyto kroužky:

 • Keramika – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech.

Vzhledem k tomu byla cena kroužku snížena na 300 Kč za rok.

Lichý týden – žáci první a druhé třídy, úterý 13:30–14:30

Sudý týden – žáci třetí až sedmé třídy, úterý 13:30–14:30

 • Pohybové hry
 • Volejbalový kroužek – začátečník
 • Šachy pro mladší
 • Míčové hry
 • Malý kuchtík
 • Cukrářské a kuchařské dobroty

Zájem Vašich dětí o nadstandartní aktivity školy velmi těší.

Mgr. Martina Bílková


Nabídka zájmových aktivit v základní škole pro školní rok 2023/2024

Milé děti, vážení rodiče, 

naše škola připravila pro žáky školy nabídku odpoledních zájmových aktivit. Mezi aktivitami si určitě vybere každý.

Nabídku kroužků naleznete zde:

Kroužky povedou většinou pedagogové naší školy. Přihlášku do kroužků najdete ke stažení zde, jinak je k vyzvednutí u vedoucích kroužků nebo třídních učitelů. Termín odevzdání přihlášek je do úterý 26. září 2023, přihlášky odevzdávejte vedoucím kroužků, v případě jejich nepřítomnosti pak na sekretariátu školy.

Zájmové aktivity pořádané naší školou budou organizovány od pondělí 2. října 2023. V případě, že se nenaplní minimální kapacita, nebude kroužek otevřen. V případě naplnění kapacity rozhoduje o přijetí do kroužku pořadí při podání přihlášky.

Od předloňska spolupracujeme také se Sportovní basketbalovou školou Frenštát pod Radhoštěm – basketbal již běží pravidelně v pátek. Kromě toho mají žáci možnost přihlásit se do výuky hry na hudební nástroje (klavír, flétna, trubka) a pěveckého sboru; tyto aktivity jsou organizovány pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, jejíž jsme pobočkou.

Těšíme se, že děti díky zájmovým aktivitám budou rozvíjet svůj talent, stráví smysluplně společný čas a zároveň si užijí spousty zábavy! 

Mgr. Olga Síbrtová 


Halloweenské nadšení ovládlo kroužek vaření

V kroužku Cukrářské a kuchařské dobroty žáci tvořili, pekli a vařili na téma Halloween. V pondělí 31. října 2022 se ze cvičné kuchyňky linula vůně čarodějnických prstů, krvavých muffinů z červené řepy a malých bramboráčků s pavučinou.

„Holky a kluci mi nechali v ředitelně jako překvapení malou ochutnávku. Zvláště upečený prst s nalakovaným nehtem vypadal – zvláštně,“ uvádí s úsměvem ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že nabídla i panu fotografovi, který se ten den věnoval našim prvňáčkům. „Nakonec jsme se nenechali odradit a ochutnali jsme všechny cukrovinky. Byly chuťově moc dobré, svým pojetím originální a halloweensky strašidelné. Našim kuchařům a cukrářům za ně patří poděkování a věřím, že překvapili svými výtvory také doma,“ dodává ředitelka. 

„Jsem ráda, že oblíbenost kuchařského kroužku roste. Zapálenost a nadšení pro vaření a pečení je prostě „in“,“ hodnotí současný trend učitelka vaření a vedoucí cukrářského a kuchařského kroužku Mgr. Monika Čempel, která se schází se zájemci o gastronomii každý druhý týden v pondělí odpoledne.

Bc. Hana Horáková


Letos otevřeme pro žáky 11 kroužků

Vážení rodiče, 
ve čtvrtek 29. září 2022 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek otevíráme od pondělí 3. října 2022 tyto kroužky:

 • Cukrářské a kuchařské dobroty
 • Dramatický kroužek
 • Just Dance
 • Keramika
 • Malý kuchtík
 • Pohybové a míčové hry
 • Šachy I. – IV. třída
 • Šachy V. – IX. třída
 • Školní pěvecký sbor
 • Tvořílci
 • Volejbalový kroužek

Mgr. Martina Bílková


Nabídka kroužků a zájmových aktivit v základní škole pro školní rok 2022/2023

Milé děti, vážení rodiče, 
naše škola připravila pro žáky školy pestrou směsici odpoledních kroužků. Mezi patnácti aktivitami si určitě vybere každý. Kroužky povedou většinou pedagogové naší školy, od loňska spolupracujeme také se Sportovní basketbalovou školou Frenštát pod Radhoštěm.  

Přihlášku do kroužků najdete ke stažení zde, jinak je k vyzvednutí u vedoucích kroužků nebo třídních učitelů. Termín odevzdání přihlášek je do pondělí 26. září 2022, přihlášky odevzdávejte vedoucím kroužků, v případě jejich nepřítomnosti pak na sekretariátu školy. Zájmové aktivity pořádané naší školou budou organizovány od pondělí 3. října 2022. V případě, že se nenaplní minimální kapacita, nebude kroužek otevřen. V případě naplnění kapacity rozhoduje o přijetí do kroužku pořadí při podání přihlášky. 

Kromě zájmových aktivit nabízíme také ve spolupráci s První soukromou ZUŠ MIS Music Kopřivnice výuku hry na klavír a flétnu pod hlavičkou této umělecké školy, jejíž jsme pobočkou. 

Věříme, že tato nabídka je pro naše žáky i jejich rodiče uspokojivá a že jí hojně využijete. Těšíme se!

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k otevření kroužků ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, 
v pátek 17. září 2021 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek Vám přinášíme informaci o jejich otevření v tomto školním roce, případně o jejich možném otevření po přihlášení dalších zájemců:

Kroužky, kde je v současnosti naplněna maximální kapacita a nebudou už přijímány další přihlášky, jsou tyto:

 • Malí stavitelé – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci druhého ročníku/sudý týden – žáci prvních a třetích ročníků) 
 • Malý kuchtík
 • Keramika – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci prvního ročníku/sudý týden – žáci druhých, čtvrtých a pátých ročníků)
 • Volejbalový kroužek

Kroužky, které se otevřou, ale ještě lze přijímat přihlášky do naplnění maximální kapacity, jsou tyto:

 • Just Dance
 • Koumák 
 • Přípravný sbor
 • Svět zvířat 

Kroužky, které se otevřou jen v případě doplnění do minimální kapacity, jsou tyto:

 • Anglická konverzace
 • Brepta
 • Cukrářské dobroty – kroužek nově nabízíme rovněž žákům šestých a sedmých ročníků 
 • Deskovky
 • Háčkování pro začátečníky
 • Přírodovědný kroužek

Doplňujeme informace o kroužcích, které se uskutečňují pod vedením externích poskytovatelů:

 • Šachový kroužek – počet přihlášených zájemců byl nahlášen MAP ORP Frenštát p. R. II., zájemců je dostatek a kroužek by měl být otevřen; další informace Vám sdělíme
 • Basketbalový kroužek – činnost kroužku byla zahájena, lze ještě dodatečně podat přihlášku do naplnění maximální kapacity

Poslední možný termín odevzdání dodatečných přihlášek je do čtvrtku 23. září 2021 do 13:00 hodin u třídních učitelů či vedoucích kroužků. Činnost kroužků bude zahájena od středy 29. září 2021 (z důvodu zkrácení provozu školy z organizačních důvodů to nebude v pondělí 27. září 2021). 

Zájem Vašich dětí o nadstandardní aktivity školy nás těší a věříme, že většině přihlášených vyhovíme.  

Mgr. Olga Síbrtová


Nabídka kroužků a zájmových aktivit v základní škole pro školní rok 2021/2022

Milé děti, vážení rodiče, 
naše škola připravila pro děti pestrou směsici odpoledních kroužků. Mezi sedmnácti aktivitami si určitě vybere každý. Kroužky povedou většinou pedagogové naší školy, spolupracujeme ale také s MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. (šachový kroužek) a zahájili jsme spolupráci se Sportovní basketbalovou školou Frenštát pod Radhoštěm (basketbalový kroužek pro žáky od prvního do čtvrtého ročníku). 

Přihlášku do kroužků najdete ke stažení zde, jinak je k vyzvednutí u vedoucích kroužků nebo třídních učitelů. Termín odevzdání přihlášek je do pátku 17. září 2021, zájmové aktivity pořádané naší školou budou organizovány od pondělí 27. září 2021. 

Kromě zájmových aktivit nabízíme také ve spolupráci s První soukromou ZUŠ MIS Music Kopřivnice výuku hry na klavír a flétnu pod hlavičkou této umělecké školy, jejíž jsme pobočkou. Výuka klavíru pod vedením MgA. Jiřího Najvara probíhá vždy ve středu a ve čtvrtek, výuka hry na flétnu s učitelkou BcA. Barborou Fojtíkovou ve středu. 

Věříme, že tato nabídka je pro naše žáky i jejich rodiče uspokojivá a že jí hojně využijete. Těšíme se!

Mgr. Olga Síbrtová