SYPO

Projekt SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do projektu SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který připravuje Národní pedagogický institut v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to konkrétně do aktivity Začínající učitel. V rámci tohoto projektu bylo proškoleno 10 pedagogů mateřské i základní školy v modulech Začínající učitel, Uvádějící učitel a Vedení školy a jeho role v adaptačním období, každý v rozsahu 36 hodin.  

Hlavním přínosem účasti v projektu bylo získání informací v oblastech pomoci začínajícímu učiteli, což je jedním z velmi důležitých cílů naší školy – zejména vzhledem k tomu, že se škola v posledních letech rozrůstá a noví učitelé přibývají. Vycházeli jsme z předpokladu, že samotné zahájení praxe pro ně nemusí být snadné. Často se totiž stává, že během praxe učitelé velmi záhy zjistí, že odborné znalosti nejsou úplně vše. V adaptačním období je proto velmi důležitá jejich podpora – a to nejen při samotném přenesení znalostí do praxe, ale také při jejich seznámení se školou, jejím životem, administrativou, komunikací školy směrem k rodičům a podobně, kde sehrává klíčovou úlohu uvádějící učitel a samozřejmě vedení školy. 

Velmi důležitým výstupem ze série seminářů byl adaptační plán, který se vytvořil jako manuál pro celou triádu – tedy začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy a který bude všem zúčastněným sloužit jako průvodce v adaptačním období. 

Další informace o projektu naleznete zde.