Zaměstnanci ŠJ

vedoucí ŠJ
Alena Kandráčová, tel.: 556 808 547, jidelna@zslichnov.cz

hlavní kuchařka
Jana Jalůvková

kuchařka
Ludmila Tichavská

kuchařka
Iva Grossmannová