Duben ve třídě Sluníček ve znamení vítání jara, Velikonoc, Dne Země, pečení chleba, exkurzí a soutěží

V měsíci dubnu děti ve třídě Sluníček vítaly jaro: donesly jarní kytičky, učily se je poznávat a také si spolu se svými učitelkami povídaly, co takové kytičky potřebují a kde je můžeme najít. A když děti tvořily přáníčka s kuřátky a hezké jarní košíčky pro velikonoční tvoření, zpívaly si písničky Ťuk, ťuk, Kdo to je a Jaro letí. S rodiči v jarních dílnách tvořily děti velikonoční věnečky a velká velikonoční vajíčka s kuřátky a další pěkné výrobky. Společně s Motýlky navštívily v Muzeu vystěhovalectví Velikonoční výstavu, která sklidila u dětí velký úspěch.

„Oslavili jsme významný svátek Den Země. Vysvětlili jsme si, proč je důležité třídit odpad, a naučili jsme se k tomu píseň Naše Země. Vydali jsme se na Jarní stezku, kde měly děti plnit zajímavé úkoly. Na konci je čekal sladký poklad,“ prozrazuje detaily jarního putování paní učitelka Iva Hosová.

Ke konci měsíce navštívila školku paní Blanka Kašpárková, která dětem ukázala, jak se peče chleba a rohlíky. Děti si dokonce mohly vyzkoušet uválet rohlík, který si odnesly domů, aby se pochlubily, jak jsou šikovné.

„Protože jsme si povídali o domácích zvířatech a mláďatech, tak jsme ve čtvrtek 28. dubna 2022 jeli navštívit Kozí farmu Zerlina v Hážovicich u Rožnova pod Radhoštěm,“ zmiňuje pěkný výlet učitelka Bc. Marie Kvitová a dále prozrazuje, co tam na děti čekalo: „Děti si vyslechly povídání, ochutnaly mléko, sýr a tvaroh a prohlédly si farmu, kde viděly dojení, které si taky mohly vyzkoušet. Moc se jim to líbilo a odnesly si plno zážitků.“ 

Sluníčka si v dubnu také zasoutěžila a zapojila se do soutěže Barevné Velikonoce, kterou pořádal MAP ORP Frenštát. Za odměnu dostaly děti magnetickou stavebnici. Za účast v soutěži Les nás baví zase dostali další dárky a pomůcky. Všem výhercům patří gratulace!

Bc. Hana Horáková