Muzikohrátky v družince Myšáků: hudbu ve spojení s tancem či barvami si děti užily

Do družiny Myšáků přijala pozvání Mgr. Ivana Šrubařová, učitelka hry na zobcovou flétnu, pedagožka volného času RC Provázek a MC Klokan Kopřivnice. Pro děti měla připravený bohatý hudební program, který zahrnoval například dechová cvičení, rozcvičení, rytmická cvičení na rozvoj hudebního, ale i matematického myšlení. 

Děti vyjadřovaly hudbu tancem a pomocí barev pak vnímání jednotlivých tónů písně Jede, jede poštovský panáček. Paní učitelka zahrála na flétnu i na kytaru. A děti zase mohly paní lektorku doprovodit pomocí Orffových hudebních nástrojů.

„Děkuji moc za pozvání, připravila jsem jednorázový program, který přiblížil dětem všemožné vnímání hudby, vložil jim do hlaviček nové poznatky i nové pohledy na hudbu a ukázal jim, jak moc si můžeme hudbu užívat,“ přiblížila nám obsah programu lektorka. 

„Nejvíce se mi líbilo malování not pomocí barev,“ sdělila talentovaná hudebnice Kateřina Tichavská. „Mně se moc líbilo, že jsem mohla doprovodit píseň na triangl,“ podělila se o své dojmy Adélka Bolomová. Další žačka Apolenka Martinková byla nejvíce nadšená z vyjádření hudby pomocí tance. 

„Děkujeme paní Šrubařové za pestrý hudební program a budeme se těšit na další milé setkání,“ vzkazuje slova díků vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková