Zaměstnanci školy

_B_ _Č_ _D_ _F_ _G_ _H_ _I_ _J_ _K_ _M_
_N_ _O_ _P_ _R_ _S_ _Š_ _T_ _V_ _W_

Mgr. Lenka Bartoňová
učitelka ZŠ
třídní učitelka III. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ lenka.bartonova@zslichnov.cz
Mgr. Martina Bílková
zástupkyně ředitelky pro druhý stupeň základní školy
zástupce statutárního orgánu
metodik prevence rizikového chování
vedoucí učitelka sdružené předmětové oblasti
přírodovědných předmětů druhého stupně
📞 774 429 360 ✉️ martina.bilkova@zslichnov.cz
Ing. Kateřina Boháčová
asistentka pedagoga (IV. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ katerina.bohacova@zslichnov.cz
Kateřina Bučková
asistentka pedagoga
třída Motýlků
✉️ katerina.buckova@zslichnov.cz
Anna Čechová
učitelka náboženství
✉️ anna.cechova@zslichnov.cz
Mgr. Monika Čempel
vedoucí ekonomického a provozního úseku
učitelka ZŠ
📞 774 421 360 ✉️ monika.cempel@zslichnov.cz
Ing. Alice Červenková
vychovatelka školní družiny
oddělení Smajlíků
školní asistent Mš,Zš
📞 774 440 360 ✉️ alice.cervenkova@zslichnov.cz
Mgr. Pavel David
učitel ZŠ
třídní učitel V. třídy
speciální pedagog
metodické vedení asistentů pedagoga
📞 774 425 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ pavel.david@zslichnov.cz
Věra Dobiášová
uklízečka
Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.
učitelka MŠ
dlouhodobá nepřítomnost
Robert Fojtík
školník
Iva Grossmannová
kuchařka
Mgr. Ing. Havlíková Martina
učitelka ZŠ
📞 774 413 360
(kabinet cizích jazyků)
✉️ martina.havlikova@zslichnov.cz
Ivana Hosová
učitelka MŠ
třída Sluníček
✉️ ivana.hosova@zslichnov.cz
Iveta Hubeňáková
uklízečka
Mgr. Bohdana Hutyrová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. A třídy
koordinátorka EVVO
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ bohdana.hutyrova@zslichnov.cz
Blanka Ištvánková
asistentka pedagoga (VII. A třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ blanka.istvankova@zslichnov.cz
Jana Jalůvková
hlavní kuchařka
Bc. Hana Janečková
učitelka ZŠ
vychovatelka školní družiny
oddělení Tygříků
📞 774 440 360 ✉️ hana.janeckova@zslichnov.cz
Mgr. Ludmila Kalčáková, Ph.D.
učitelka ZŠ
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ ludmila.kalcakova@zslichnov.cz
Alena Kandráčová
vedoucí ŠJ
📞 556 808 547 ✉️ jidelna@zslichnov.cz
Bc. Michal Karban
učitel ZŠ  
třídní učitel VI. A třídy  
správce sítě  
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ michal.karban@zslichnov.cz
Nikol Klacková
učitelka MŠ
třída Motýlků
✉️ nikol.klackova@zslichnov.cz
Jarmila Kociánová
asistentka pedagoga (V. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jarmila.kocianova@zslichnov.cz
Lenka Kuběnová
uklízečka
Mgr. Kateřina Martinková
učitelka ZŠ
třídní učitelka II. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ katerina.martinkova@zslichnov.cz
Mgr. Markéta Martinů
zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy
a mateřskou školu
vedoucí učitelka metodického sdružení prvního stupně
📞 774 426 360
✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
Mgr. Lenka Matulová
učitelka ZŠ
třídní učitelka I. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ lenka.matulova@zslichnov.cz
Mgr. Ivana Michaličková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VII. B třídy
vedoucí učitelka sdružené předmětové oblasti
humanitních předmětů druhého stupně
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz
Mgr. Gabriela Mynářová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. B třídy
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ gabriela.mynarova@zslichnov.cz
Ing. Irena Němcová
učitelka ZŠ
📞 774 413 360
(kabinet cizích jazyků)
✉️ irena.nemcova@zslichnov.cz
Monika Opělová
uklízečka
Ing. Daniel Otýpka
učitel ZŠ
třídní učitel VII. A třídy
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ daniel.otypka@zslichnov.cz
Radka Pivková
administrativní a spisový pracovník
📞 556 855 031
✉️ radka.pivkova@zslichnov.cz
Mgr. Hana Poláková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VI. B třídy
vedoucí učitelka předmětové oblasti cizích jazyků
📞 774 413 360
(kabinet cizích jazyků)
✉️ hana.polakova@zslichnov.cz
Mgr. Eva Pustějovská
učitelka ZŠ
dlouhodobá nepřítomnost
Mgr. et Mgr. Tereza Schneiderová
školní psycholog
📞 774 427 360
(kabinet cizích jazyků)
✉️ tereza.schneiderova@zslichnov.cz
Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
📞 774 430 360
📞 556 855 031
(Radka Pivková – sekretariát školy)
✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz
Mgr. Petra Stoklasová
učitelka ZŠ
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ petra.stoklasova@zslichnov.cz
Monika Štěrbová
učitelka MŠ
třída Motýlků
✉️ monika.sterbova@zslichnov.cz
Mgr. Ondřej Švrček
učitel ZŠ
třídní učitel IX. třídy
koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ ondrej.svrcek@zslichnov.cz
Ludmila Tichavská
kuchařka
Lucie Vávrová, DiS.
vedoucí vychovatelka školní družiny
oddělení Myšáků
📞 774 440 360 ✉️ lucie.vavrova@zslichnov.cz
Michaela Vymětalová
asistentka pedagoga (VII. B třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ michaela.vymetalova@zslichnov.cz
Lucie Weissmannová, DiS.
učitelka MŠ
třída Sluníček
✉️ lucie.weissmannova@zslichnov.cz
Mgr. Monika Wilczková
učitelka ZŠ
třídní učitelka IV. třídy
výchovná a kariérní poradkyně
📞 774 425 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz
Bc. Daniela Wiszová
učitelka MŠ
dlouhodobá nepřitomnost