Informace o zahájení doučování ve školním roce 2022/2023 a říjnové termíny doučování

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
naše škola zahajuje od 10. října 2022 opět doučování v rámci Národního plánu doučování, a navazuje tak na doučování, které probíhalo ve škole ve školním roce 2021/2022. 

Doučování povedou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci naší školy podle stanoveného rozvrhu doučování a bude určeno žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, prospěchově se zhoršili nebo z důvodu absence zameškali učivo a potřebují je zvládnout. Cílem je zabránit školnímu neúspěchu žáků, zlepšit jejich vzdělávací výsledky a prospěch, získat přehled v tématech a schopnost navázat na další očekávané znalosti. 

Tyto žáky vytipovali učitelé jednotlivých předmětů a jejich rodiče škola osloví. Pokud se tedy doučování týká Vašeho dítěte, dostanete během pondělí od třídního učitele zprávu přes DMSoftware o zařazení Vašeho dítěte do doučování. Zároveň obdrží Vaše dítěte od svého třídního učitele Dohodu o poskytování doučování – tedy dohodu mezi školou, zákonným zástupcem a žákem, která specifikuje podmínky, za kterých bude škola doučování žákovi poskytovat. V případě nedodržování této dohody ze strany žáka nebo zákonného zástupce může škola žáka z doučování vyloučit.  

Doučování primárně zajišťujeme v předmětech český jazyk – matematika – anglický jazyk, ale lze jej rozšířit i o další předměty. Žáci mohou být v doučování zařazení trvale (po dobu celého pololetí), ale také dočasně (například aby „dohnali“ zameškané učivo).  

Kromě toho jsme do doučování zařadili přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky a pedagogické intervence. 

Pro doučování je stanoven rozvrh, ve kterém je doučování realizováno. Každý měsíc budou zveřejněna konkrétní data, kdy se doučování uskuteční. I tak je možné, že v průběhu měsíce dojde ke změnám (například z důvodu nepřítomnosti doučujících pedagogů). O změnách Vás bude předem informovat doučující pedagog nebo třídní učitel Vašeho dítěte. 

Rozvrh říjnového doučování naleznete zde.

Mgr. Olga Síbrtová