Charakteristika MŠ

Mateřská škola je jednopatrová budova, která je se základní školou propojena spojovací chodbou. Mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 56 dětí. Od 1. ledna 2003 přešla do právní subjektivity pod základní školu.

Třídy mateřské školy jsou děleny podle věku, aby vyhovovaly co nejlépe individuálním potřebám dětí. Vzdělávání v mateřské škole se řídí Školním vzdělávacím programem s názvem Ruku v ruce objevujeme svět, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je inspirován programem Začít spolu. V mateřské škole jsou zřízeny tematické koutky podle Gardnerových typů inteligencí. Ty využívají děti pro spontánní hru, ale i k vzdělávání v dopoledních hodinách.

Součástí mateřské školy je zahrada, která je vybavena houpačkami, prolézačkou, skluzavkou, malým domečkem pro hry dětí a dvěma pískovišti. Koloběžky, odrážedla a hračky pro hry venku jsou uschovány v zahradním domku. Zahrada slouží k poznávacím činnostem i k rekreaci dětí. Vzhledem k tomu, že se škola nachází téměř na okraji obce, poskytují blízké louky a les dostatečný prostor pro pohybové aktivity i pro přírodovědná pozorování.

Cíl mateřské školy


Mateřská školy by měla být prostorem pro spokojené a šťastné děti a jejich rodiče. Jako učitelé jsme zde proto, abychom dětem dali prostor vzdělávat se a vyvíjet podle jejich schopností a dovedností. Mateřská škola by měla být otevřená všem, kteří se na výchově a vzdělávání chtějí spolu s učiteli podílet. Je důležité, abychom při své práci čerpali z nových metod a postupů a dali dětem ten nejlepší základ do života.

Vzdělávací cíle

  • samostatné, sebevědomé a pohodové dítě, které umí říct své názory, myšlenky a pocity, ale i vyslechnout a respektovat druhé;
  • dítě, které umí pracovat samostatně a ve skupině;
  • dítě, které je připraveno nejen na školu, ale i na život.