O škole

Budova školy v Lichnově byla postavena v roce 1961. Současná Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, vznikla sloučením původně samostatné základní školy a mateřské školy v roce 2003. 

Budova školy má pět částí (oddělení): hlavní budova, školička, tělocvična, školní jídelna a mateřská škola. Kolem celého školního areálu je školní zahrada, kterou využívají děti z mateřské školy, žáci během výuky nebo ve školní družině. 

Základní škola

Škola nese motivační název Škola v přírodě. Poskytuje vzdělání žákům nejenom z Lichnova, ale také z okolních obcí a měst (Bordovice, Veřovice, Vlčovice, Mniší, Tichá, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice a Štramberk).

Škola má devět ročníků. Celkový počet žáků k 30. září 2019 je 196, z toho na prvním stupni 108 žáků a na druhém stupni 88 žáků.

V základní škole je celkem sedmnáct učeben, z toho osm odborných (školní knihovna, učebna informační a komunikační techniky s interaktivní tabulí, fyzikální a chemická pracovna s interaktivní tabulí, učebna výtvarné výchovy s interaktivní tabulí, tělocvična, cvičná kuchyň) a dále devět kmenových učeben s interaktivní tabulí pro jednotlivé třídy. 

Školní družina

Kvůli velké poptávce rodičů po umístění dětí ve školní družině bylo ve školním roce 2018/2019 zřízeno třetí oddělení školní družiny. V současnosti je kapacita školní družiny 75 žáků.

Dvě oddělení školní družiny využívají ke své činnosti samostatné místnosti v odděleném pavilonu školy, z nichž jedna prošla ve spolupráci se zřizovatelem kompletní rekonstrukcí a v nové podobě byla pro děti otevřena ve školním roce 2019/2020. Třetí oddělení školní družiny využívá učebnu první třídy a k ní přilehlou místnost školní družiny. 

Mateřská škola

Mateřská škola je se základní školou a školní jídelnou propojena spojovací chodbou. Je dvoutřídní s kapacitou 56 dětí. 

Děti z mateřské školy jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu Ruku v ruce objevujeme svět. Ve školce jsou zřízeny tematické koutky, které děti využívají pro spontánní hru i pro dopolední vzdělávání. Děti hojně využívají i školní zahradu vybavenou houpačkami, prolézačkou, skluzavkou, malým domečkem a dvěma pískovišti. Vzhledem k tomu, že se škola nachází téměř na okraji obce, poskytují blízké louky a les dostatečný prostor pro další pohybové aktivity i přírodovědná pozorování. 

Školní jídelna

Budova školní jídelny se nachází mezi objekty základní školy a mateřské školy. Denně vaří obědy pro asi 220 žáků, necelou třicítku zaměstnanců školy a od října 2018 také pro cizí strávníky. Doplňkovou činností je rovněž příprava dopoledních svačin pro žáky základní školy.