Charakteristika ŠD

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Lichnov funguje denně od
11.15 do 16.00 hod. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou oddělení. Činnost
jednotlivých oddělení probíhá samostatně s výjimkou větších akcí, které jsou
pro obě oddělení společné. Dětem je k dispozici i ranní družina od 6.30 do 7.20
hod.

Aktivity a soutěže

Podle jednotlivých ročních období se střídají aktivity ve třídě, v tělocvičně a na
školní zahradě, přičemž je kladen důraz na všestranný rozvoj dětí, zejména
etickou výchovu. Děti si tak nejen odpočinou od školních povinností při hrách
se stavebnicemi, kartami, kostkami nebo při stolních hrách, ale učí se i
vzájemné spolupráci a pomoci. Dále se účastní různých výtvarných a jiných
soutěží, ve kterých se často umisťují na předních místech. Součástí pobytu ve
školní družině je i nenásilné opakování, prohlubování a rozšiřování znalostí
získaných ve škole formou různých her, soutěží, kvízů apod.

Akce družiny

Z pravidelných větších akcí je třeba zmínit např. Adventní tvoření, Karneval,
Besídku ke dni matek nebo oslavu Dne dětí.