Školní družina

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Lichnov funguje ve dnech školního vyučování. Děti přihlášené do družiny mohou využívat ranní družinu, a to před výukou od 6:30 do 7:30 hodin. Odpolední družina je otevřena od 11:15 do 16:15 hodin. Děti jsou v družině rozděleny do tří oddělení, jejichž činnost probíhá samostatně s výjimkou větších akcí, které jsou společné pro všechna tři oddělení.

Aktivity a soutěže

Podle jednotlivých ročních období se střídají aktivity ve třídě, v tělocvičně a na školní zahradě, přičemž klademe důraz na všestranný rozvoj dětí. Školní družina využívá i nedaleké víceúčelové orelské hřiště, fotbalové hřiště, workoutové hřiště a zahradu Mateřské školy s herními prvky.

Děti si odpočinou od školních povinností při hrách se stavebnicemi, kartami, kostkami nebo při stolních hrách, ale učí se i vzájemné spolupráci a pomoci. Dále se účastní různých výtvarných a jiných soutěží, ve kterých se často umisťují na předních místech. Součástí pobytu ve školní družině je i nenásilné opakování, prohlubování a rozšiřování znalostí získaných ve škole formou různých her, soutěží, kvízů apod.

Akce družiny

Z pravidelných větších akcí je třeba zmínit např. Čertovské odpoledne, Adventní tvoření, Velký školní karneval, Májové opékání nebo oslavu Dne dětí. Školní družina se rovněž aktivně připojuje k akcím pro veřejnost pořádaným školou, jako tomu bylo v minulosti například při oslavách vzniku Československa nebo připomenutí sametové revoluce. 

V rámci činností ve školní družině probíhají odpolední projekty – Malý zahradník nebo Moje zoo.  Po dohodě se zřizovatelem jsme schopni připravit i pestré tematicky zaměřené programy pro děti v období letních prázdnin. 

Školní družina se věnuje i charitativním činnostem. Zapojuje se do oslavy Mezinárodního dne seniorů, do projektu Jsem laskavec, Úsměv do schránky. Každoročně pořádá soutěž ve sběru kaštanů a žaludů pro myslivecké sdružení a chovatele drobné zvěře

Rozdělení dětí do oddělení 

Přihlášené děti jsou do oddělení rozděleny podle věku a každé ze tří oddělení školní družiny má své samostatné prostory.

První oddělení, tedy malí Myšáci, chodí do družinky nedaleko jídelny, je to prosvětlená místnost s okny obrácenými do zeleně školní zahrady.

Oddělení starších dětí, které si říkají Smajlíci a ranní družina tráví čas v nově zrekonstruovaném prostoru poblíž hlavního vstupu. Třetí oddělení navštěvují nejstarší děti – Tygříci. Jako své zázemí využívají prostor jedné ze tříd Školičky, kde mají kromě školní třídy k dispozici také svůj vlastní koutek oddělený od samotné třídy posuvnými dveřmi.

Rekonstrukce oddělení pro nejmenší děti 

Útočiště ranní oddělení Tygříků a ranní družiny bylo vytvořeno z bývalých školních dílen, kam byla následně umístěna učebna výtvarné výchovy. Tento prostor však neodpovídal současným požadavkům kladeným na učebnu výtvarné výchovy, proto zde za finanční a organizační podpory zřizovatele proběhla celková rekonstrukce, čítající výměnu oken, novou elektroinstalaci a osvětlení, přesunutí umyvadla na bezpečné místo, zhotovení nové podlahy, výmalbu. Vybavení družiny bylo zajištěno dle návrhu Ing. architektky Hany Šrajerové s tím, že v družině mají děti nový nábytek, často zhotovený na míru, nebo také starší kousky, které byly „upcyklovány“ z původní družiny. Dětem tak zůstala k dispozici nově natřená černá tabule, na kterou rády píší křídami, či zrenovované stoly a židličky. Nová školní družina byla pro děti slavnostně otevřena ve školním roce 2019/2020.

Oddělení Myšáků před rekonstrukcí a po ní