Školní jídelna

Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace. Budova školní jídelny se nachází mezi objekty základní školy a mateřské školy. Denně vaří obědy pro asi 235 žáků, čtyřicet zaměstnanců školy a také pro cizí strávníky. Doplňkovou činností je příprava dopoledních svačin pro žáky základní školy.  

Výdej stravy a platba za stravné

Výdej stravy probíhá od 10:55 do 11:10 hodin pro cizí strávníky a strávníky, kteří si vyzvedávají oběd první den nepřítomnosti do jednorázových obalů za poplatek. Od 11:20 do 13:30 hodin pro strávníky školy. Stravné si je možné zakoupit vždy poslední dva pracovní dny v měsíci od 6:30 do 14:30 a od 6:30 do 10:00 hodin, a to buď v hotovosti, nebo prostřednictvím inkasní platby.

Jak probíhá přihlašování a odhlašování?

Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem do 13:30 hodin prostřednictvím webových stránek www.strava.cz  a ve výjimečných případech na telefonním čísle 556 808 547. V době nemoci nemají strávníci nárok na dotovanou stravu. Pokud se zapomenou odhlásit, bude jim účtována za plnou cenu (viz kalkulační list).

Co je to spotřební koš?

Spotřební koš je soustava deseti skupin základních potravin, jejichž doporučená denní dávka ke spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku živin pro jednotlivá odebraná jídla a určenou skupinu strávníků. Určuje ho vyhláška 107/2008 Sb. o školním stravování. 

Při hlídání spotřebního koše je nutné mít na mysli, že se strávníci nestravují ve školní jídelně celý den. Žák základní školy, který odebírá oběd, pokryje 35 % doporučené denní dávky potravin. Jedním jídlem ve školní jídelně nemohou být zabezpečeny všechny potřebné živiny v optimálním množství. Rozhodující vliv na stav výživy dětí má domácí stravování.

Spotřební koš obsahuje tyto potravinové komodity:

  1. Maso
  2. Ryby
  3. Mléko
  4. Mléčné výrobky
  5. Tuky
  6. Cukr
  7. Zelenina
  8. Ovoce
  9. Brambory
  10. Luštěniny

Strávníci se ve školní jídelně řídí Vnitřním řádem školním jídelny.
Všem strávníkům přejeme v naší školní jídelně příjemné stolování a dobrou chuť!

Za tým pracovníků školní jídelny
Alena Kandráčová, vedoucí ŠJ