Testovací stránka

_A_ _B_ _Č_ _D_ _H_ _I_ _J_ _K_ _M_ _P_ _R_ _S_ _Š_ _T_ _U_ _V_ _W_

Ing. Aneta Andrlová
vychovatelka školní družiny
? 774 425 360 ✉️ aneta.andrlova@zslichnov.cz
Mgr. Martina Bílková
zástupkyně ředitelky školy
metodik prevence rizikového chování
metodické vedení učitelů 2. stupně
? 774 429 360 ✉️ martina.bilkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 14:30 – 15:00
konzultační hodiny pro rodiče
St 7:00 – 8:30
Po 14:30 – 15:00
Jana Blechová
kuchařka
Mgr. Monika Čempel
vedoucí ekonomického a provozního úseku
učitelka ZŠ
? 774 421 360 ✉️ monika.cempel@zslichnov.cz
Ing. Petr Černošek
učitel ZŠ
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ petr.cernosek@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 13:15 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Út 15:30 – 16:30
Ing. Alice Červenková
vychovatelka školní družiny
? 774 425 360 ✉️ alice.cervenkova@zslichnov.cz
Martina Červenková
asistentka pedagoga (I. třída)
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ martina.cervenkova@zslichnov.cz
Věra Dobiášová
uklízečka
Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.
vedoucí učitelka MŠ
? 774 426 360
? 739 595 459
(omlouvání dětí)
? 556 855 032
(omlouvání dětí)
✉️ skolka@zslichnov.cz
Mgr. Monika Hanzelková
učitelka ZŠ
třídní učitelka IV. třídy
speciální pedagog
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ monika.hanzelkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky
konzultační hodiny pro rodiče
Hana Horáková
asistentka pedagoga (I. třída)
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ hana.horakova@zslichnov.cz
Ivana Hosová
učitelka MŠ
? 739 595 459
(omlouvání dětí)
? 556 855 032
(omlouvání dětí)
Iveta Hubeňáková
uklízečka
Mgr. Bohdana Hutyrová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. třídy
koordinátorka EVVO
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ bohdana.hutyrova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Po 13:30 – 14:15
konzultační hodiny pro rodiče
St 14:00 – 15:00
Blanka Ištvánková
asistentka pedagoga (VII. třída)
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ blanka.istvankova@zslichnov.cz
Jana Jalůvková
hlavní kuchařka
Alena Kandráčová
vedoucí ŠJ
? 556 808 547 ✉️ jidelna@zslichnov.cz
Miluše Kiktová
chůva
Jarmila Kociánová
asistentka pedagoga (III. třída)
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ jarmila.kocianova@zslichnov.cz
Zuzana Kubečková
asistentka pedagoga (VI. třída)
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ zuzana.kubeckova@zslichnov.cz
Mgr. Markéta Martinů
učitelka ZŠ
metodické vedení učitelů 1. stupně
třídní učitelka I. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky
konzultační hodiny pro rodiče
Mgr. Lenka Matulová
učitelka ZŠ
třídní učitelka III. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ lenka.matulova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky
konzultační hodiny pro rodiče
Mgr. Ivana Michaličková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VII. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 13:30 – 14:30
konzultační hodiny pro rodiče
Út 14:30 – 15:30
Mgr. Hana Poláková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VI. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ hana.polakova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 13:30 – 14:30
konzultační hodiny pro rodiče
Čt 13:30 – 14:30
Mgr. Eva Pustějovská
učitelka ZŠ
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ eva.pustejovska@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Po 13:30 – 14:30
konzultační hodiny pro rodiče
Út 14:30 – 15:30
Bc. Jan Rek
správce ICT
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ jan.rek@zslichnov.cz
Hana Růžová
učitelka MŠ
? 739 595 459
(omlouvání dětí)
? 556 855 032
(omlouvání dětí)
Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
? 774 430 360 ✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Po 13:30 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
St 7:00 – 8:30
Čt 15:00 – 16:00
Mgr. Barbara Sochová
učitelka ZŠ
třídní učitelka II. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ barbara.sochova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky
konzultační hodiny pro rodiče
Bc. Daniela Spěváčková
učitelka MŠ
speciální pedagog
? 739 595 459
(omlouvání dětí)
? 556 855 032
(omlouvání dětí)
Mgr. Petra Stoklasová
učitelka ZŠ
třídní učitelka IX. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ petra.stoklasova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Čt 13:00 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Čt 13:30 – 14:30
Mgr. Ondřej Švrček
učitel ZŠ
vychovatel školní družiny
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ ondrej.svrcek@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Čt 7:00 – 7:40
konzultační hodiny pro rodiče
Út 14:30 – 15:30
Ludmila Tichavská
kuchařka
Helena Ulrychová
uklízečka
Milan Unger
školník
Eva Večeřáková
uklízečka
Mgr. Monika Wilczková
učitelka ZŠ
výchovná poradkyně
třídní učitelka V. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Po 13:30 – 14:30
konzultační hodiny pro rodiče
Út 14:30 – 15:30

_I._ _II._ _III._ _IV._ _V._ _VI._ _VII._ _VIII._ _IX._

Mgr. Markéta Martinů
učitelka ZŠ
metodické vedení učitelů 1. stupně
třídní učitelka I. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky
konzultační hodiny pro rodiče
Mgr. Barbara Sochová
učitelka ZŠ
třídní učitelka II. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ barbara.sochova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky
konzultační hodiny pro rodiče
Mgr. Lenka Matulová
učitelka ZŠ
třídní učitelka III. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ lenka.matulova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky
konzultační hodiny pro rodiče
Mgr. Monika Hanzelková
učitelka ZŠ
třídní učitelka IV. třídy
speciální pedagog
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ monika.hanzelkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky
konzultační hodiny pro rodiče
Mgr. Monika Wilczková
učitelka ZŠ
výchovná poradkyně
třídní učitelka V. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Po 13:30 – 14:30
konzultační hodiny pro rodiče
Út 14:30 – 15:30
Mgr. Hana Poláková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VI. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ hana.polakova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 13:30 – 14:30
konzultační hodiny pro rodiče
Čt 13:30 – 14:30
Mgr. Ivana Michaličková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VII. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 13:30 – 14:30
konzultační hodiny pro rodiče
Út 14:30 – 15:30
Mgr. Bohdana Hutyrová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. třídy
koordinátorka EVVO
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ bohdana.hutyrova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Po 13:30 – 14:15
konzultační hodiny pro rodiče
St 14:00 – 15:00
Mgr. Petra Stoklasová
učitelka ZŠ
třídní učitelka IX. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ petra.stoklasova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Čt 13:00 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Čt 13:30 – 14:30

_A_ _B_ _Č_ _D_ _H_ _I_ _J_ _K_ _M_ _P_ _R_ _S_ _Š_ _T_ _U_ _V_ _W_

Ing. Aneta Andrlová
vychovatelka školní družiny
? 774 425 360 ✉️ aneta.andrlova@zslichnov.cz
Mgr. Martina Bílková
zástupkyně ředitelky školy
metodik prevence rizikového chování
metodické vedení učitelů 2. stupně
? 774 429 360 ✉️ martina.bilkova@zslichnov.cz
Jana Blechová
kuchařka
Mgr. Monika Čempel
vedoucí ekonomického a provozního úseku
učitelka ZŠ
? 774 421 360 ✉️ monika.cempel@zslichnov.cz
Ing. Petr Černošek
učitel ZŠ
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ petr.cernosek@zslichnov.cz
Ing. Alice Červenková
vychovatelka školní družiny
? 774 425 360 ✉️ alice.cervenkova@zslichnov.cz
Martina Červenková
asistentka pedagoga (I. třída)
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ martina.cervenkova@zslichnov.cz
Věra Dobiášová
uklízečka
Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.
vedoucí učitelka MŠ
? 774 426 360
? 739 595 459
(omlouvání dětí)
? 556 855 032
(omlouvání dětí)
✉️ skolka@zslichnov.cz
Mgr. Monika Hanzelková
učitelka ZŠ
třídní učitelka IV. třídy
speciální pedagog
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ monika.hanzelkova@zslichnov.cz
Hana Horáková
asistentka pedagoga (I. třída)
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ hana.horakova@zslichnov.cz
Ivana Hosová
učitelka MŠ
? 739 595 459
(omlouvání dětí)
? 556 855 032
(omlouvání dětí)
Iveta Hubeňáková
uklízečka
Mgr. Bohdana Hutyrová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. třídy
koordinátorka EVVO
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ bohdana.hutyrova@zslichnov.cz
Blanka Ištvánková
asistentka pedagoga (VII. třída)
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ blanka.istvankova@zslichnov.cz
Jana Jalůvková
hlavní kuchařka
Alena Kandráčová
vedoucí ŠJ
? 556 808 547 ✉️ jidelna@zslichnov.cz
Miluše Kiktová
chůva
Jarmila Kociánová
asistentka pedagoga (III. třída)
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ jarmila.kocianova@zslichnov.cz
Zuzana Kubečková
asistentka pedagoga (VI. třída)
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ zuzana.kubeckova@zslichnov.cz
Mgr. Markéta Martinů
učitelka ZŠ
metodické vedení učitelů 1. stupně
třídní učitelka I. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
Mgr. Lenka Matulová
učitelka ZŠ
třídní učitelka III. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ lenka.matulova@zslichnov.cz
Mgr. Ivana Michaličková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VII. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz
Mgr. Hana Poláková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VI. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ hana.polakova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 13:30 – 14:30
konzultační hodiny pro rodiče
Čt 13:30 – 14:30
Mgr. Eva Pustějovská
učitelka ZŠ
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ eva.pustejovska@zslichnov.cz
Bc. Jan Rek
správce ICT
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ jan.rek@zslichnov.cz
Hana Růžová
učitelka MŠ
? 739 595 459
(omlouvání dětí)
? 556 855 032
(omlouvání dětí)
Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
? 774 430 360 ✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz
Mgr. Barbara Sochová
učitelka ZŠ
třídní učitelka II. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ barbara.sochova@zslichnov.cz
Bc. Daniela Spěváčková
učitelka MŠ
speciální pedagog
? 739 595 459
(omlouvání dětí)
? 556 855 032
(omlouvání dětí)
Mgr. Petra Stoklasová
učitelka ZŠ
třídní učitelka IX. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ petra.stoklasova@zslichnov.cz
Mgr. Ondřej Švrček
učitel ZŠ
vychovatel školní družiny
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ ondrej.svrcek@zslichnov.cz
Ludmila Tichavská
kuchařka
Helena Ulrychová
uklízečka
Milan Unger
školník
Eva Večeřáková
uklízečka
Mgr. Monika Wilczková
učitelka ZŠ
výchovná poradkyně
třídní učitelka V. třídy
? 739 315 087
(sborovna)
? 556 855 031
(sborovna)
✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz