Základní škola

Budova základní školy v Lichnově byla postavena v roce 1961. V nedávné době prošla citlivou celkovou vnější rekonstrukcí (v roce 2013 to byla výměna oken a celkové zateplení v rámci Energetických úspor objektu, v roce 2018 následovala oprava střechy). Díky tomu má škola šmrnc, je moderní a zároveň elegantní. 

Její základní devízou je také klidné prostředí uprostřed zeleně školních zahrad, v blízkosti přírody. Z tohoto důvodu nese školní vzdělávací program lichnovské školy motivační název „Škola v přírodě“.

Základní škola je plně organizovaná – má devět ročníků. Prvňáčci nastupují k povinné školní docházce hlavně z lichnovské mateřské školy a z Bordovic. Od šesté třídy do školy v Lichnově dojíždí také většina žáků, kteří absolvovali pět tříd prvního stupně v základní škole v Mniší. Základní škola tedy vzdělává zhruba dvě stovky žáků nejen z Lichnova, ale také z okolních obcí a měst, kterými jsou – kromě Bordovic a Mniší – také Vlčovice, Veřovice, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice a Štramberk. 

Žáci jednotlivých ročníků se učí ve svých kmenových třídách, které jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem a didaktickou technikou. Všechny třídy disponují interaktivními tabulemi, po celé škole je k dispozici bezdrátové připojení na internet.

Škola se dále může pochlubit osmi odbornými učebnami, mezi které patří například:

speciální učebna pro výuku přírodovědných předmětů
učebna informačních a komunikačních technologií vybavená počítači Apple
cvičná kuchyňka
školní knihovna
tělocvična

Školní vzdělávací program – už podle motivačního názvu „Škola v přírodě“ – klade důraz na výuku přírodovědných předmětů, přesto se nezanedbávají ani předměty humanitního zaměření. Anglický jazyk se ve škole vyučuje už od první třídy, další předměty, se kterými se žáci setkají už na prvním stupni jsou český jazyk, matematika, informační technologie, prvouka, vlastivěda, přírodověda, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a člověk a svět práce. 

Na druhém stupni se vyučují předměty český jazyk a literatura, anglický jazykněmecký jazyk,matematika, informační technologie, dějepis, výchova k občanství, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, výchova ke zdraví, tělesná výchova a člověk a svět práce (pěstitelské práce a chovatelství, příprava pokrmů a svět práce). Jako nepovinný předmět pro žáky od druhé do deváté třídy se vyučuje náboženství.

Škola se průběžně zapojuje do různých projektů (Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, Moderní škola – Škola 21. století, ROP Modernizace přírodovědných učeben, Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně, Vy rozhodujete, my pomáháme aj.). 

Žáci školy se aktivně účastní soutěží nejen ve škole, ale i v okolních školách a v regionu, ať už se jedná o různá kola olympiád a vědomostních soutěží, tak i v případě sportu, ekologie či estetických výchov. Ve volném čase si mohou žáci vybrat z široké nabídky aktivit; škola umožňuje žákům zájmové vzdělávání ve školní družině, účast v kroužcích či možnost doplnit si znalosti v konzultačních hodinách učitelů.