Kroužky

Milí žáci, vážení rodiče,
pro školní rok 2020/2021 připravili naši učitelé pro žáky základní školy pestrou nabídku zájmových útvarů a kroužků. Vzhledem k vývoji epidemie Vám však musím s politováním oznámit, že v prvním pololetí tyto aktivity nezahájíme, protože by docházelo k setkávání dětí z různých tříd a zvyšování rizika šíření nákazy, případně karantény. V našem zájmu je setrvat co nejdéle u prezenční formy studia ve všech třídách. 

Zájmové útvary a kroužky jsme vnímali jako příležitost rozvíjet talent a nadání dětí v různých oblastech. V letošním roce se budeme spíše soustředit na žáky, kteří potřebují naši pomoc – ať už v důsledku loňského uzavření škol a distanční výuky, nebo když zameškají školu z důvodu nemoci či karantény. Aby dohnali co nejdříve probranou látku nebo si ji důkladněji procvičili, jsou jim nabízeny hodiny doučování a konzultací, které vedou všichni vyučující naší školy. V případě zájmu o doučování kontaktujte prosím konkrétní pedagogy. 

Mgr. Olga Síbrtová