Lichnov: Pošli to dál

logo Moravskoslezského kraje

Projekt Lichnov: Pošli to dál bude pokračovat i ve školním roce 2022/2023

Už počtvrté se podařilo naší základní škole získat neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Třikrát získala škola dotaci v maximální výši 80 tisíc korun. Pro příští školní rok bylo možné zažádat až o 100 tisíc korun. Tuto maximální částku také škola v dotačním programu získala. Poděkování patří především autorce projektu Mgr. Martině Bílkové, která má – coby metodik prevence – na starosti programovou část celoročního projektu, a Mgr. Monice Čempel, která připravuje rozpočet. 

„Dotaci na projekt jsme získali již třikrát, ale teprve v letošním roce se nám podařilo projekt zrealizovat celý, bez nejrůznějších organizačních změn kvůli protiepidemickým opatřením,“ uvádí dále Martina Bílková. A tak si letos poprvé užily všechny třídy společně závěrečné projektové dny nazvané Turnaj tří kouzelníků, kterými projekt vrcholí.

Projektové aktivity budou zahájeny hned v září v podobě adaptačních pobytů jednotlivých tříd. V průběhu školního roku na děti čekají další stmelovací výjezdy, které vyvrcholí závěrečnými projektovými dny. U adaptačních a výjezdních pobytů spolupracujeme se skautským centrem Vanaivan v Kopřivnici. Naše poděkování patří zejména instruktorkám Daně a Radce, které nám připravují program „na míru“. A že při aktivitách dětem vyhládne, tak i to není problém. Naše paní kuchařky připraví dětem obědy do várnic a díky spolupráci se zřizovatelem jsou jim dopraveny až do Vanaivanu. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál je jednou z aktivit, na které se v příštím roce moc těšíme. Doufáme, že projekt proběhne bez omezení a že získanou dotaci využijeme k tomu, co je jednou z priorit naší školy – budovat dobré vztahy mezi dětmi a bezpečné prostředí pro všechny.

Mgr. Olga Síbrtová


logo Moravskoslezského kraje

Výtvarné kejkle završily celoroční projekt Lichnov: Pošli to dál

A je to zase tady! Výtvarné kejklování v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál. Naše hry s barvou proběhly na konci května. V duchu myšlenky projektu cítit se spolu bezpečně jsme vycházeli z prožitého covidového období, kdy se mnozí z nás cítili opuštěně a ztraceně. Hlavním tématem našeho kejklování proto byl dialog. Dialog mezi námi a rodinou, dialog mezi námi a kamarády, dialog, který vedeme sami v sobě. Hlavně bez roušek! Konečně jsme se na sebe mohli usmívat a radovat se z „odhalených tváří“.  

A že nám to šlo! Nejdříve jsme se bavili o tom, jak jsme se v covidovém období cítili i jak se cítíme teď. V souvislosti s našimi pocity jsme se bavili o barvách, jak na nás působí i jak působíme my na ostatní, když máme určitou barvu na svém oblečení. Dostali jsme se i k tomu, jak nám barvy mohou pomoci, když jsme třeba smutní.

Po tomto barevném teoretickém úvodu jsme se zamysleli nad tím, jak barevně můžeme vnímat sami sebe i své parťáky při rozhovoru, a snažili se to výtvarně zpracovat. Protože k dialogu jsou zapotřebí nejméně dva, objevily se na našem výkrese dva profily, někteří měli parťáků na výkrese víc. Zobrazili jsme také svět kolem nás a samozřejmostí bylo i použití barev.

Některé výtvory působily trochu smutně a tady nastoupila myšlenka procházející celým projektem, a to navzájem si pomáhat a vytvořit pocit bezpečí pro všechny. Žáci nad svými výtvory „dialogovali“ a na konci hodiny se většina z nás usmívala. Snad nám to alespoň nějakou dobu vydrží. A když ne, je tady pořád naše kejklování. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 80 tisíc korun.

Mgr. Petra Stoklasová


logo Moravskoslezského kraje

Závěrečné projektové dny: Turnaj tří kouzelníků

Ve čtvrtek 19. května 2022 zahájila Minerva McGonagallová alias Mgr. Petra Stoklasová Turnaj tří kouzelníků, a spustila tak největší akci našich malých i velkých kouzelníků. Zástupkyně ředitelky a metodik prevence naší školy Mgr. Martina Bílková přiznává, jaká úskalí kolem uskutečnění projektu byla: „Škola získala účelovou neinvestiční dotaci osmdesát tisíc korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tuto dotaci jsme získali již třikrát, ale teprve v letošním roce se nám podařilo projekt zrealizovat celý, bez nejrůznějších organizačních změn. Zakončení proběhlo v prostorách skautského centra Vanaivan v Kopřivnici, a to nás všechny opravdu těší.“

Vyslovilo se kouzlo: Expecto patronum! A ochránce kouzelníků byl tady a žáci prvních, šestých a osmých ročníků mohli začít soutěžit, tančit, hodovat a především spolupracovat! Velké dobrodružství si zažili prvňáčci. Mnozí z nich totiž strávili svou první noc mimo své domovy, bez rodičů. I pro samotnou paní učitelku Mgr. Moniku Hanzelkovou to byla velká výzva. „Zpočátku jsme měli obavy, jak to žáci zvládnou, ale všichni mile překvapili a chvílí, kdy provázel žáky stesk, bylo poskrovnu.“

Žáci VI. A a VI. B byli dalšími účastníky akce. V momentě, kdy se podařilo třídním učitelům a instruktorům Vanaivanu zkrotit jejich temperamenty, stali se z nich báječní pomocníci a zejména dívky velmi krásně provázely prvňáčky celou akcí. Chlapci však na sobě musí ještě zapracovat! Někteří totiž o sobě zjistili, že pomoc bližnímu svému není jejich životní náplní. Toto zjištění má pro třídní učitelé, ale taky pro jejich spolužáky cenu zlata.

Nejstaršími účastníky závěrečných projektových dní byli žáci VIII. A a VIII. B. Ti se ke spolupráci s mladšími stavěli od začátku projektu s velkou nedůvěrou, ale mnozí překvapili. Také tady se samozřejmě najdou tací, na které kouzlo Expecto Patronum nefunguje. Ale i tak se někteří vypjali k mimořádným výkonům a kromě vedení mladších spolužáků vytvořili také závěrečné zašifrované poselství, a zajistili tak pokračování projektu v dalším školním roce.

Vanaivan navštívila také početná delegace z Bradavic. Kromě Minervy McGonagallové dorazili také Albus Brumbál, Draco Malfoy, Severus Snape, Rubeus Hagrid. Za ministerstvo čar a kouzel dorazila i růžová Dolores Umbridgeová. Celou delegaci doplnili také mozkomor a nejstrašnější kouzelník všech dob a pán zla Lord Voldemort. Ten měl však (naštěstí) lepší den, a tak se ho žáci nemuseli bát. Ba naopak! Na mnohé Voldemort působil jako magnet a některé žákyně jej vyzvaly dokonce k tanci!

„Děkuji všem kolegům, kteří se velmi ochotně připojili k akci, a pomohli tak pro žáky vytvořit jedinečnou atmosféru, která se nesla oběma dny. Byl to pro všechny z nás neopakovatelný zážitek,“ uzavírá pochvalnými slovy letošní kouzelnickou akci Mgr. Martina Bílková.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Lichnov: Pošli to dál! Aneb pokud chceš být patronem, nesmíš nikdy z kola ven

Na přelomu měsíců března a dubna se osmáci, šesťáci a prvňáčci mohli těšit hned z několika stmelovacích kurzů pod příznačným názvem Lichnov: Pošli to dál! Ty pro naši školu uskutečnily v kopřivnickém Skautském centru Vanaivan zkušené instruktorky Radka a Borůvka. A my vám přinášíme zaručené zprávy o tom, jak naši žáci obstáli v mnohdy ne úplně snadných situacích. 

VIII. A a VIII. B 

„Podstatou stmelovacích kurzů je vzájemně si pomáhat a komunikovat s ostatními,“ otevírá téma učitelka VIII. B Mgr. Petra Stoklasová a dodává, že i žáci sami byli na pochybách, zda budou dobře fungovat jako kolektiv. Avšak po počátečních rozpacích se osmáci vzbudili a vrhli se do plnění úkolů, na kterých se snažili pracovat společně a doplňovat se. Podobně na tom byli i žáci z VIII. A. Překvapilo je, že dovedli spolupracovat jak se svými spolužáky, tak i s druhou osmičkou, se kterou se díky společným aktivitám sblížili. 

„Kromě utužování vztahů získaly pozornost i úkoly, které měli žáci plnit. Nejvíce zabodovalo hledání klíčů podle indicií. Když byly nalezeny, mohli se soutěžící dostat do budovy Vanaivanu. Osmáci se svých patronských rolí zhostili opravdu dobře,“ chválí žáky třídní učitelka VIII. A Mgr. Hana Poláková. 

„Ráda bych ještě poděkovala Daně a Radce, že to s námi nevzdaly a ukázaly nám, že jako kolektiv fungujeme – a ještě jsme se dokázali u plnění úkolů bavit. O to lépe jsme pak byli připraveni na druhou část kurzu, kdy jsme spolupracovali s šesťáky a druhou osmičkou,“ uzavírá povídání o společně strávených dnech Mgr. Petra Stoklasová. 

I. třída a VI. třída

Prvňáčci se na kurz ve Vanaivanu moc těšili, protože tam nejeli poprvé. Nové však pro ně bylo to, s kým tam jeli – a to se šesťáky, ­svými patrony! Šesťáci se o prvňáčky moc pěkně starali a prvňáčci se zase nebáli s většími žáky spolupracovat. Překvapením bylo i počasí – krásně totiž sněžilo a zbyl čas i na koulovačku.

„Aktivity měly u prvňáčků úspěch, ale ještě větším zážitkem bylo, že je mohli plnit s těmi staršími. Vznikla tam dokonce nová přátelství, které ani aprílové počasí nezkazilo,“ uvedla třídní učitelka prvňáčků Mgr. Monika Hanzelková.  Na závěr obě třídy našly schovaný poklad, a tím se celý den plný her a zábavy uzavřel, neboť byla splněna další mise stmelovacího kurzu. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši 80 tisíc korun. 

„Poděkování patří také Spolku rodičů a přátel školy, který finančně podporuje výjezdy žáků do Vanaivanu příspěvkem na dopravu, a také našemu zřizovateli, který se stará o závoz obědů z naší školy do skautského centra. Díky této sehrané spolupráci lze realizovat stmelovací aktivity, které mají vliv na bezpečné prostředí a celkově dobrou atmosféru nejen mezi žáky tříd, ale i napříč ročníky,“ uvádí závěrem ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Projekt Lichnov: Pošli to dál se uzavírá zašifrovaným poselstvím deváťáků mladším žákům

Turnaj tří kouzelníků aneb Lichnov: Pošli to dál, krásné počasí, příjemná atmosféra a velká parta, která je již devět let pospolu – takto vypadaly dva projektové dny deváté třídy naší školy. Žáci vyrazili ve čtvrtek 10. června 2021 od školy směrem do Kopřivnice, kde je s otevřenou náručí opět přivítalo Skautské centrum Vanaivan. Tady společně strávili dva dny plné společných zážitků, při nichž jim doprovod dělaly třídní učitelka Mgr. Bohdana Hutyrová a zástupkyně ředitelky – tentokrát v roli metodika prevence – Mgr. Martina Bílková, která je rovněž jejich bývalou třídní.  

[ngg src=“galleries“ ids=“16″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

„Kouzelníci prověřovali své schopnosti při plnění úkolů: zdolávali horolezeckou stěnu, cestovali pomoci magického přenášedla, hráli magický softball, stříleli prakem a luštili poselství mágů zašifrované do magických šifer,“ líčí kouzelný pobyt třídní učitelka devítky. Opět se zde prověřovala vzájemná spolupráce – tu si ověřili při lezení a týmových hrách. „Užili si naplno společné chvíle jako kolektiv základní školy, protože na konci června se jejich společné cesty rozejdou a budou jen vzpomínat,“ doplňuje třídní.  

Veškeré své poznatky a vědomosti zašifrovali do poselství, které je určeno jejich následovníkům.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Příval energie a vlna emocí – tak vypadal den s pátou třídou

Díky možnostem projektu Lichnov: Pošli to dál se mohla pátá třída zúčastnit preventivního programu Komunikace a vzájemné vztahy ve třídě. V pondělí 7. června 2021 se všichni páťáci sešli, aby v areálu lichnovské školy společně zažili doposud nevídané. A emocemi se opravdu nešetřilo. Slunce nad hlavou, dobrá nálada a úsměv na tvářích, takové bylo pondělí plné aktivit. 

„Pod vedením zkušených lektorek ze skautského centra Vanaivan, které přijely za námi do Lichnova, si děti vyzkoušely své komunikační vlastnosti a schopnosti vycházet se svými spolužáky,“ sděluje gró společně stráveného dne Mgr. Monika Hanzelková, třídní učitelka páté třídy. 

V okolí školy plnily děti úkoly, sportovaly, spolupracovaly, debatovaly a komunikovaly mezi sebou. „Bylo příjemné i poučné vidět žáky při jiných činnostech a situacích, které výuka nenabízí. Sama jsem překvapena, jak se v některých situací děti chovaly. Někdo ve vyučování neřekne skoro jediné slovo a tady se projevil jako praktický a komunikativní typ,“ upřesňuje učitelka. 

Páťáci však zažili i krušné chvilky, když se při činnosti, ve které byla důležitá vzájemná spolupráce, museli vypořádat také s negativními projevy svých spolužáků. A právě zde se potvrdilo, že sice ne vše je sluncem zalité, ale i slabý paprsek může udělat hodně světla. 

„Chtěla bych poděkovat paní učitelce Martině Bílkové za to, že tento den pomohla zorganizovat, a díky patří také lektorkám, které zvládly a pomohly vyřešit mnohdy vyhrocené situace, které děti s živostí a energií sobě vlastní způsobily,“ uzavírá Monika Hanzelková.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Čekání prolomeno! Osmáci se dočkali slibovaného

Ve čtvrtek 3. června 2021 se konečně i osmáci dočkali svého adaptačního kurzu, na který čekali od začátku školního roku. Akce proběhla ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici jako součást projektu Lichnov: Pošli to dál. Sice se kurzu nemohli zúčastnit všichni žáci, ale ti ostatní si to užili i za ty chybějící. 

Co má tento projekt za cíl u osmáků prozradila jejich třídní učitelka Mgr. Ivana Michaličková: „Všechny aktivity směřovaly k tomu, aby si žáci uvědomili, jak důležitá je týmová práce, že vždy se v týmu najde někdo, kdo umí něco lépe než ostatní, že podle svých schopností si musí rozdělit úkoly, domluvit se a hlavně vědět, že se na ty ostatní můžu spolehnout, i když to třeba nejsou mí nejlepší kamarádi.“ 

A které aktivity se osmákům nejvíce líbily? Jízda na lanovce, trasa se zavázanýma očima, střílení z praku i závěrečná výroba kouzelnické hůlky. Vše doplňovala výborná organizace, krásné počasí i skvělý oběd ze školní jídelny. I sami osmáci se jednohlasně shodli: „Bylo to super, fajn, líbilo se nám všechno!“

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Šesťáci váleli ve Vanaivanu!

Na adaptační kurz do areálu Vanaivan v Kopřivnici vyrazila v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál ve středu 2. června 2021 šestá třída. „Po dlouhé distanční výuce jsme se všichni těšili, až se ve Vanaivanu vyřádíme,“ popisuje nadšení před samotným výjezdem třídní učitel šesťáků Mgr. Ondřej Švrček. Celý den venku a se svými spolužáky? No, nezní to báječně? 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210602_083533-700x315.jpg.

„Program ve skautském centru byl vymyšlen v duchu Harryho Pottera. Děti prověřovaly jak své mozkové závity nad různými kvízy a indiciemi, tak svou fyzickou zdatnost,“ přibližuje dění ve Vanaivanu učitel. Hledala se písmena v trávě, napínala se lana, aby se vystřelilo na terč, vymýšlela se taktika pro pohyb vteřinové ručičky nebo se sjížděla lanovka mezi stromy. Takové a další aktivity zažily děti ze šesté třídy. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210602_112505-700x315.jpg.

„Celý program pro třídu přichystaly instruktorky Dana a Radka, kterým tímto velmi děkujeme,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která adaptační pobyty coby metodik prevence pro školu zajišťuje. „Na rozloučenou si žáci vyrobili kouzelnickou hůlku školy v Bradavicích. Tu si mají ponechat do osmé třídy, kdy zase vyrazí na pokračování adaptačního kurzu v rámci podpory preventivních aktivit a vztahů mezi žáky,“ uvádí k provázanosti programů v různých třídách zástupkyně ředitelky.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210602_130226-700x315.jpg.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Další první třída si na adapťáku vyčarovala kouzelné zážitky

Expecto patronum – Vyčaruj si patrona! Mocné kouzlo žije. Důkazem je pokračování projektu Lichnov: Pošli to dál zaměřeného na oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20210601_112855-700x525.jpg.

V úterý 1. června 2021 vyrazila na jednodenní kurz do skautského centra Vanaivan v Kopřivnici třída I. B. „Těšili jsme se na bohatý program plný her zaměřených na spolupráci, vzájemné poznávání i sebepoznávání,“ nadšeně popisuje program třídní učitelka prvňáčků Mgr. Markéta Martinů. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20210601_132706-700x525.jpg.

Po celou dobu se ze všech koutů Vanaivanu ozýval smích a radost z plnění zajímavých úkolů. „Zkoušku zručnosti, paměti, odvahy a zvládání vlastních emocí si děti vyzkoušely v nelehkých podmínkách, kdy měly překonat Vlčí stezku. Součástí bylo i nalezení důležité části znaku – tedy siluetu vlčí hlavy. A to se nakonec společnými silami podařilo. Mám velkou radost,“ dodává učitelka. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20210601_152159-700x525.jpg.

K celkové pohodě přispělo krásné počasí, nabalené svačinky a také výborný oběd dovezený z naší školní jídelny – vývar a buchtičky s krémem. „Děkujeme našim milým kuchařkám, že dětem takovou dobrotou připomněly jejich svátek – Den dětí,“ zasílá vzkaz kolegyním ze školní jídelny zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která adaptační pobyty v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál v roli metodika prevence organizuje. „A poděkování patří rovněž našemu zřizovateli, že se během adaptačních kurzů stará o zavážku obědů do Vanaivanu. Je to pro nás velmi cenná pomoc,“ doplňuje zástupkyně ředitelky.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Expecto patronum úspěšně odstartováno. A bylo to boží!

Po návratu do škol z distanční výuky jsme úspěšně navázali na rozjetý projekt Lichnov: Pošli to dál. Tentokrát si den plný zábavy a her užili naši prvňáčci, kteří v pondělí 31. května 2021 navštívili skautské centrum Vanaivan v Kopřivnici, aby si přivolali kouzelným zaklínadlem Expecto patronum svého ochránce. Na smluvené místo se žáci dopravili autobusem, který byl hrazen z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což mu patří poděkování. 

„Děti z I. A se moc těšily, až vyrazíme do Vanaivanu. Nevěděly, co je tam čeká, ale tušily, že tam bude zábava. Počasí nám přálo, tak se všechny hry odehrály venku. Děti hledaly stopy vlků, které byly ukryty v okolí skautského centra, vyzkoušely si jít za vlčím voláním se zavázanýma očima a taky se jim moc líbila hra, kdy běhaly s tkaničkami za pasem a vzájemně si je braly,“ popisuje pěkný den strávený ve skautském centru Bc. Barbara Vaculínová, třídní učitelka I. A. Důraz těchto soutěží je kladen na posílení týmovosti a spolupráce mezi dětmi, aby se naučily toleranci a porozumění. 

Domů děti odjížděly plné dojmů, s radostnými pocity, s úsměvy na tváři a otázkami: Kdy pojedeme do Vanaivanu příště?

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Výtvarné kejkle: škola se rozzářila barvami a spojenectvím

V dnešní mrzuté době, kdy přes respirátory nevidíme své úsměvy a kdy se mnozí z nás potýkají s odloučeností od svých přátel a kamarádů, kdy se mnozí z nás necítí bezpečně, jsme se pokusili rozzářit svět barvami a dát si vědět, že držíme spolu.

[ngg src=“galleries“ ids=“13″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

„V rámci projektu Lichnov: Pošli to dál, ve kterém nám jde o vytvoření bezpečného prostředí ve škole, jsme se pokusili vyjádřit výtvarnou cestou své já, spojit se s ostatními a vytvořit kruh bezpečí pro celou školu. A tak se ve výtvarné části projektu činili prvňáčci, šesťáci i naše osmička,“ popisuje záměr výtvarných kejklí učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová.

Výtvarný projekt se uskutečnil ve dnech 24. až 28. května 2021. Žáci si povídali o významu barev, o jejich působení i o jejich míchání. Diskutovali o tom, jakou barvu upřednostňují a proč, jakou barvu by přiřadili spolužákovi, jak se vidíme v dnešním světě. Smyslem výtvarného kejklení bylo utvořit z našich osobností ochranný kruh, ve kterém se budou nejen žáci cítit navzájem bezpečně.

Po teoretické části se děti vrhly na výtvarné činnosti „Na velký papír jsme pomocí šablony postavy a barev vyjádřili své pocity i to, jak se sami vnímáme. Bylo zajímavé sledovat, jak se děti postupně propracovávaly ke konečné podobě svého výtvoru. Vznikaly spontánní diskuse nad pracemi, děti rozebíraly své obrázky, sdělovaly si navzájem pocity, pomáhaly si. Nakonec jsme všechny obrázky – postavy spojili a utvořili kruh bezpečí,“ doplňuje výtvarnice Petra Stoklasová.

„I když se každý viděl trochu jinak, konečné spojení těchto prací v kruhu udělalo dětem radost. Žáci si uvědomili, že ač je každý jiný, společně tvoříme pevný celek, a tak, jak si podávají ruce postavy na našich obrázcích, si podáváme pomocnou ruku i ve skutečnosti,“ uzavírá učitelka. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 80 tisíc korun. 

Bc. Hana Horáková


Tři dny jinak aneb adaptační stmelování kolektivu šesté třídy

Nový kolektiv, ve kterém v šesté třídě přivítali šest nových žáků z okolních škol, vyrazil vstříc dobrodružným zážitkům do kopřivnického skautského centra Vanaivan. Zde už na žáky čekaly zkušené instruktorky volného času – jedna se skautskou přezdívkou Borůvka a druhá Radka. Tyto dvě neuvěřitelné dámy připravily pro děti spoustu her, ve kterých zapojily jak mozkové závity, tak svaly. Program byl skutečně pestrý a jedna hra střídala druhou.

„Hned jak jsme přijeli, otestovali jsme si vědomosti o našich spolužácích: co o nich víme, jaké mají koníčky, co jim dala koronavirová pauza a jaké mají plány do konce roku. Pak jsme se vrhli na rozsáhlé sportoviště v přírodním areálu skautského centra. Všechny aktivity se odehrávaly venku, neboť – až na jeden malý deštík – jsme měli celé tři dny hezké počasí,“ popsala průběh pobytu ve skautském centru zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole zároveň působí jako metodik prevence rizikového chování.

„Hry prověřovaly, jakého máme týmového ducha, jak se umíme navzájem podpořit, naslouchat si, poradit. Byla to skutečně fuška se domluvit. Museli jsme pochopit, že překřikováním to nepůjde,“ popsal malé peripetie nový třídní učitel šesté třídy Mgr. Ondřej Švrček. Program pokračoval až do večerních hodin, kdy žáci měli každý večer noční hru, která je donutila vystoupit z komfortní zóny, být odvážný a orientovat se ve tmě. Na večerku se pak už po celém dni stráveném venku těšili.

Stmelování kolektivu probíhalo i se zúčastněnými pedagogy, a to konkrétně se zástupkyní ředitelky, která byla hlavním velitelem adaptačního kurzu a dohlížela na pravidla fair play, dále s třídním učitelem šesťáků, který třídu provede druhým stupněm a je sportovcem tělem a duší, s také s novou asistentkou pedagoga v této třídě Ing. Jarmilou Halamíčkovu.

A že se všem adaptační kurz líbil? No jasně. Jasným znamením bylo, že všichni šli do každé hry s plným nasazením, odhodláním, vydat ze sebe to nejlepší a chutí se něco nového naučit. Pro naše instruktory zase odměnou byly spokojené a usměvavé tváře všech zúčastněných.

Účast na adaptačním kurzu byla součástí celoročního projektu Lichnov: Pošli to dál, na který škola získala neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80 tisíc korun určenou na podporu preventivních aktivit a vztahů mezi žáky. Aktivitu rovněž podpořil Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, který dětem uhradil dopravu do Kopřivnice i zpět.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál. Úspěšný projekt pokračuje i v letošním školním roce

Loňský školní rok byl pro rozjeté projekty, které ve škole probíhaly, poněkud náročný. Jak se škola s touto výjimečnou situací vypořádala, popsala zástupkyně ředitelky a zároveň metodik prevence rizikového chování Mgr. Martina Bílková: „V loňském školním roce jsme projekt Lichnov: Pošli to dál bohužel nedotáhli do konce z důvodu zavření škol a část získaných finančních prostředků jsme museli Moravskoslezskému kraji vrátit. Takže když jsme se v červnu dozvěděli, že schvalování dotací je odloženo na září, už jsme ani nedoufali, že peníze úspěšným školám dorazí.“ 

Přesto byl však v září projekt naší školy pro školní rok 2020/2021 schválen v plné výši, a škola tak získala z rozpočtu Moravskoslezského kraje neinvestiční účelovou dotaci ve výši 80 tisíc korun určenou na podporu preventivních aktivit a vztahů mezi žáky v první, šesté a osmé třídě.  „Program zahajujeme sérií adaptačních kurzů, které jsme nasmlouvali ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici. Účastníci rozvíjí své komunikační dovednosti, upevňují vzájemné přátelské vztahy a vazby, zapojují se do společných aktivit a takzvaného „patronství“ mladším žákům,“ nastínila koncept projektu Mgr. Martina Bílková. „Průvodcem dětí během celého programu bude mocný kouzelník Harry Potter, který jim pomůže se svým kouzlem EXPECTO PATRONUM, tedy Vyčaruj si patrona,“ dodala zástupkyně ředitelky.

Projekt je koncipován stejně jako v loňském roce. Osmáci se stanou patrony šesťáků a žáci šesté třídy naopak patrony prvňáčků. Děti jsou vedeny k hodnocení aktivit a k sebehodnocení, k pomoci druhým a vzájemnému respektu. „V průběhu školního roku na ně čeká spousta akcí, které vyvrcholí společným výjezdem všech tří tříd a vytvořením závěrečného a zašifrovaného poselství, které se zase pošle dalším žákům, kteří se zapojí následující školní rok,“ popisuje Mgr. Martina Bílková, co na zapojené děti bude dále čekat. 

Cílem projektu Lichnov: Pošli to dál je vytvořit síť vzájemně si pomáhajících žáků, kteří se budou podílet na tom, aby ve škole bylo bezpečné a zdravé prostředí pro výuku s maximální eliminací nežádoucích jevů, jako je například šikana. 

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Alohomora – a brány Bradavic se otevřely osmé, šesté a první třídě

Skautské centrum Vanaivan otevřelo opět své brány lichnovským žákům. Tentokrát se v průběhu dvou dní potkali žáci osmé, šesté a první třídy a program byl opravdu pestrý. „V úterý 28. ledna 2020 nás šesťáky přivítali ve Vanaivanu zkušení osmáci, kteří si připravili uvítací rituál. Ten museli žáci šesté třídy splnit, protože by nebyli vpuštěni do své koleje,“ odhalila počátek kouzelnických her třídní učitelka šesťáků Mgr. Hana Poláková. 

Další aktivity se střídaly s ohledem na počasí, které účastníkům docela přálo. „Po výborném obědě, který nám připravily naše paní kuchařky z lichnovské školy, nás osmáci naučili, jak si vyrobit čarodějnickou hůlku,“ dodala třídní šesťáků. Pomocí hůlky, těsně před odjezdem, žáci celé Bradavice začarovali. A tak kouzelnická škola čekala na následující den, kdy se pospolu tentokrát společně sešli účastníci z první a šesté třídy. 

Druhý den se tak trochu role prohodily a malé kolegy z první třídy zase vítali žáci ze šesté třídy. „Každá kolej si připravila uvítací rituál. Někdo musel hledat lísteček se svým jménem nebo hledat kamaráda, jiný zase maloval anebo řešil hádanky,“ popsala druhý den Hana Poláková. Žáci z první a šesté třídy si poté společně vyrobili zlatonku a před odjezdem opět vyzkoušeli, jak se čaruje kouzelnickými hůlkami. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál je především o kolektivní spolupráci, poznání a vzájemné pomoci žáků mezi sebou. Za dva dny se žáci osmé, šesté a první třídy mohli přesvědčit, že lze spolupracovat s kamarádem i navzdory rozdílnému věku. Všem se tyto dva dny moc líbily a už se těší na další setkání všech tří čarodějnických tříd, které se uskuteční v květnu.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Ohňospár, Blechošlap, Čechovír, nebo Havrobuš? Moudrý klobouk rozhodl!

Projekt Lichnov: Pošli to dál v naší základní škole se pěkně rozjíždí. V pátek 10. ledna 2020 si zástupci projektu Expecto Patronum připravili pro žáky prvního, šestého a osmého ročníku program. 

„Nachystali jsme pro všechny žáky, kteří se účastní projektu Pošli to dál, rozřazovací ceremoniál podle slavné scény z prvního dílu Harryho Pottera. Měli jsme i mluvící Moudrý klobouk, který postupně všechny zúčastněné rozřadil do čtyř kolejí,“ přiblížila uskutečněnou akci Mgr. Eva Pustějovská, která zdatně ztvárnila profesora Brumbála. 

Příprava byla opravdu pečlivá a Moudrý klobouk byl na své svěřence přísný, ale spravedlivý. Přiřazení do čtyř kolejí s charakteristickými názvy – Ohňospár, Blechošlap, Čechovír, Havrobuš –bylo důmyslně promyšleno jednotlivými vyučujícími tak, aby skupiny byly rovnoměrně promíchané. V těchto skupinách budou žáci spolupracovat i v nadcházejících dnech, kde je čeká společný program a plnění zajímavých úkolů. 

„Žáci se mají na co těšit, program budeme spoluvytvářet se Skautským centrem Vanavian. Tam už proběhl předchozí program pro dané třídy,“ upřesnila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky. Jestli se žáci budou učit vařit lektvary nebo čarovat, to se necháme překvapit.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Šesťáci a prvňáci společně táhnou za jeden provaz

Jeden z posledních školních dní v prosinci, těsně před Vánocemi a zimními prázdninami, byl pro prvňáky a šesťáky rozhodně jiný než pro další žáky. Navzájem se totiž poznávali, učili se pomáhat si, ale taky přemýšlet a radost se ze společné práce. V rámci školního projektu Lichnov: Pošli to dál se setkání zmíněných dvou tříd odvíjelo opravdu v duchu kouzla Expecto Patronum, tedy vyčaruj si svého patrona. 

Jak vzájemná spolupráce probíhala, popsala třídní učitelka šestého ročníku Mgr. Hana Poláková: „Šesťáci si pro prvňáčky přichystali deset stanovišť s různými úkoly a činnostmi. Prvňáci si mohli postupně vybírat, kam půjdou dřív a kam později.  Získávali za splnění úkolu obrázek na svou kartu, a tím měli všichni přehled, co už zvládli.“

S přípravou šesťáků a jejich vzájemné spolupráce byla spokojená i třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Markéta Martinů. „Prvňáčci byli šikovní. Počítali, četli, uplatnili své znalosti z prvouky. Nechyběl ani zpěv, pohyb, angličtina a vyrábění. Byli jednoduše nadšeni a sami pověděli, že by taková škola mohla být pořád. I šesťáci se zapojili a překvapili svým kamarádským přístupem, jak bezvadně s mladšími kamarády komunikovali, trpělivě vše vysvětlovali a dokázali v činnostech prvňáky povzbudit a pochválit.“ Akce sloužila i k utužení vztahů v šesté třídě. „Šestá třída jako skupina nyní prochází náročnějším obdobím, kdy častěji chybí vzájemná soudržnost a tolerance. V daném dni však ukázali, že umí zatáhnout za jeden provaz,“ chválí spolupráci také jejich třídní učitelka.  

Všichni si přejeme, aby díky podobným setkáním do budoucna zafungovalo jedno čínské přísloví, které zní: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li jej lovit, dáš mu potravu na celý život.“

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

První třída zažila dobrodružný adaptační kurz

Na začátku října strávili žáci první třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Markétou Martinů, asistentkami Martinou Červenkovou a Hankou Horákovou a paní zástupkyní Mgr. Martinou Bílkovou společný den plný poznání a dobrodružství. V rámci školního projektu „Lichnov: Pošli to dál“, který propojuje činnosti první, šesté a osmé třídy, se zajeli podívat do kopřivnického skautského centra Vanaivan. 

Tam už na ně čekaly dvě průvodkyně a měly pro žáčky i pro paní učitelky připraveny hry, úkoly a relaxační činnosti. „V tomto centru jsem poprvé a moc se mi tu líbí. Děti si od počátku na průvodkyně zvykly a zadání úkolů plnily na jedničku,“ prozradila třídní Mgr. Markéta Martinů. Proč je takový adaptační kurz pro prvňáčky důležitý, nám pověděla zástupkyně ředitelky základní školy Mgr. Martina Bílková: „Program, který mají v tomto centru, je přizpůsobený pro žáky, kteří se ještě mezi sebou neznají. Díky tomu, si žáci mohou mezi sebou vyzkoušet spolupráci, prožít si důvěru v druhého, pomáhat si a respektovat se navzájem.“ Týmové hry a činnosti opravdu ukázaly, kdo je například vůdčí typ a kdo se rád drží v pozadí. „I pro nás učitele a asistenty je důležité, abychom dobře znali svoji třídu a aby třída dobře znala nás. Proto jsme se do úkolů zapojili opravdu všichni. Panovala dobrá nálada a celková pohoda, střídal se hlasitý smích se soustředěním, vzájemným povzbuzováním,“ doplnila Mgr. Markéta Martinů.

Počasí všem přálo, proto se veškeré aktivity (svačinky a oběd) odehrály převážně venku.  Dětem se pobyt na čerstvém vzduchu moc líbil a perfektně se vyřádily i na workoutovém hřišti, které je součástí centra. Všichni se z adaptačního pobytu vrátili spokojení, se spoustou nabytých zážitků a dojmů a také příjemně unavení. Už se zase mohou těšit na další setkání ve Vanaivanu.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Šestý ročník má za sebou tři dny plné poznání a adrenalinu

Ve dnech 11. až 13. září 2019 se žáci šestého ročníku zúčastnili adaptačního kurzu v Kopřivnici. Tam se nachází Skautské centrum Vanaivan. Hojný počet účastníků a jejich výrazy prozrazovaly nadšení a velké odhodlání. Hned po příjezdu do centra se žáci zapojili do akce. „Začali plnit hry s velkým zapálením. Zadání mělo kolikrát vzdělávací charakter a účastníci tak poznali zajímavosti Kopřivnice, ale následovaly i úkoly s hlubším posláním, díky kterým začali více poznávat sami sebe i své spolužáky,“ prozradila Mgr. Hana Poláková, třídní učitelka šestého ročníku. Gró adaptačního kurzu tkví především v utužení třídního kolektivu, což se potvrdilo i u této třídy. „Žáci byli do her zapálení, plnění úkolů je velmi bavilo. Až na pár výjimek, spolu spolupracovali. S kolegyněmi jsme byly příjemně překvapené,“ prozradila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky školy. 

Příjemným překvapením bylo, když se do některých činností dobrovolně zapojili i pedagogové. Na závěr kurzu si mohli všichni vyzkoušet atrakce v lanovém centru. A takové lákadlo nezůstalo bez povšimnutí. „Odhodlala jsem se skočit tzv. big swing. Je to dynamický skok z výšky. Zespodu to nevypadalo moc vysoko, ale jak jsem vylezla nahoru, měla jsem najednou pocit, že jsem ještě výš, než je udávaných deset metrů. Ale skočila jsem a byla jsem statečnější než někteří kluci ve třídě,“ řekla asistentka pedagoga Zuzana Kubečková, Dis. I další žáci překonali sami sebe a vytvořili si tak zážitek, na který jen tak nezapomenou. Přece jen, kdo běžně skáče z deseti a půl metru zavěšený na laně?

Všichni účastníci včetně třídní učitelky, zástupkyně ředitelky i asistentky pedagoga mají plno zážitků a už teď se těší, až se spolu v rámci projektu „Lichnov: Pošli to dál“ do centra Vanaivan v zimě a v létě zase vrátí.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Šesťáci vyrazili na adaptační kurz v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál

Pro žáky šesté třídy připravila naše škola třídenní adaptační kurz, který je součástí celoročního projektu školy Lichnov: Pošli to dál. Kurz probíhá od středy 11. září do pátku 13. září 2019 v centru Vanaivan – svět nejen pro skauty v Kopřivnici.

„Kurz je zaměřený na vzájemné poznávání žáků, protože do šesté třídy přistupují do naší školy noví žáci ze základní školy v Mniší,“ uvádí zástupkyně ředitelky školy Mgr. Martina Bílková, která program pro děti zajistila. „Účastníci budou rozvíjet také své komunikační dovednosti a zapojí se do aktivit směřujících k „patronování“ mladších žáků,“ upřesňuje zástupkyně ředitelky s tím, že šesťáci by se měli stát „patrony“ našich prvňáčků. 

„Do projektu je zapojena i osmá třída, mezi osmáky budeme hledat patrony pro šesťáky. Ve škole tak vznikne síť vzájemně si pomáhajících dětí, které se budou spolupodílet na tom, aby ve škole bylo bezpečné a zdravé prostředí pro výuku s maximální eliminací nežádoucích jevů, jejichž extrémním příkladem je například šikana,“ popisuje projekt Martina Bílková. 

„Jsem moc ráda, že s námi vyjelo všech sedmadvacet žáků třídy, díky tomu má adaptační kurz smysl. Věřím, že se bude žákům na kurzu líbit a že si přivezou spoustu společných zážitků,“ dodává Martina Bílková, která žáky na kurz spolu s třídní učitelkou Mgr. Hanou Polákovou a asistentkou pedagoga Zuzanou Kubečkovou, DiS., na třídenní pobyt doprovází. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 80 tisíc korun. Více informací o projektu si můžete přečíst zde.

Mgr. Olga Síbrtová 


Lichnov: Pošli to dál

Informace o projektu Lichnov: Pošli to dál

Naše škola získala na školní rok 2019/2020 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 80 tisíc korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u děti a mládeže, určenou na projekt s názvem Lichnov: Pošli to dál. 

Hlavní myšlenkou projektu je „patronství“ starších dětí mladším spolužákům, které povede k zajištění bezpečnějšího prostředí ve škole, na němž se budou děti samy aktivně podílet, a eliminaci nežádoucích jevů chování, jejichž krajním případem je šikana. Průvodcem dětí na této cestě bude Harry Potter, mocný kouzelník, který přivádí prvňáčky na základní školu a děti z prvního stupně na druhý, to vše pomocí mocného kouzla EXPECTO PATRONUM (Vyčaruj si patrona)

Projekt je časově rozložen na období školního roku a zapojeni jsou žáci osmé třídy, kteří jsou patrony šesťáků, a žáci šesté třídy, kteří jsou patrony prvňáčků. Během deseti měsíců bude čas na vzájemné poznávání žáků, rozvoj spolupráce v rámci třídního kolektivu i směrem k mladším žákům, rozvoj komunikačních schopností, upevňování vzájemných přátelských vztahů a vazeb, ale také hodnocení aktivit a sebehodnocení. Kromě pomoci druhým povedou aktivity k vzájemnému respektu a toleranci. Žáci osmé třídy pak absolvují mnoho aktivit, které jim mají co nejvíce rozšířit obzory. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál bude realizován třemi základními formami: výjezdními akcemi do areálu Vanaivan – svět nejen pro skauty v Kopřivnici třídnickými hodinami a dále besedami, při jejichž realizaci bude škola spolupracovat s organizací Renarkon Ostrava. Doplněn bude společným výtvarným projektem Kratochvilné výtvarné kejkle. Poselství programu nakonec žáci pošlou dál svým mladším spolužákům. 

Autorkou celkové koncepce programu je Mgr. Martina Bílková, školní metodik prevence. Na vzniku programu se dále podílela Mgr. Monika Čempel, která připravila rozpočet programu, a učitelka Mgr. Eva Pustějovská, která do programu vnesla mnoho nápadů. 

Mgr. Olga Síbrtová