Šablony II

Mateřskou školu navštívil myslivec

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 poctil naši mateřskou školu svou návštěvou myslivec pan Trčka. Ten s sebou přivezl různé vycpaniny zvířat – ptáky, lišku, ale i kůži z divočáka. 

„Pan Trčka si s dětmi povídal o tom, jak vypadá srst lesních zvířat, proč se jim srst mění, a také dětem připomněl, jak by se měly správně chovat v lese,“ stručně popsala jeho vyprávění Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., vedoucí učitelka mateřské školy. 

Pokud děti něco zajímalo, měly možnost se zeptat. Některé z nich měly opravdu spoustu zajímavých otázek, přičemž se občas povedlo, že některé názvy zvířat vtipně komolily. A tak se například ze samice jelena stala jelenice.

„Návštěva pana Trčky ve školce byla jednou z aktivit z projektu Šablony II. V průběhu školního roku si zveme do mateřské školy různé odborníky z praxe, kteří dětem přiblíží svou profesi,“ uvádí k návštěvě myslivce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Bc. Hana Horáková


Projekt Šablony v mateřské škole: tablety, chůva i odborník z praxe

Díky projektu Šablony mohla školka zakoupit tablety, které slouží ke vzdělávání dětí. Jak se s takovými inovativními pomůckami pracuje, přiblížila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis.: „Jsme rádi, že můžeme takové pomůcky ke zpestření činností využít. Děti mohou pracovat ve skupinách nebo i jednotlivě.“ Tablety už využívají žáci z naší základní školy, je proto dobře, že je může využívat pro výuku i mateřská škola. 

Dále v rámci projektu školka využívá ve vzdělávání dětí práci chůvy pro děti mladší tří let. „Chůva s dětmi pracuje individuálně, má menší skupinu dětí. Práci a vzdělávání přizpůsobuje potřebám menších a větších dětí. Díky chůvě se mohou paní učitelky věnovat dalším dětem a práci si tak rozdělit a snadněji zorganizovat,“ upřesnila výhody spolupráce s chůvou Renata Dreslerová. 

Jednou z dalších akcí z projektu Šablony patří návštěva odborníků z různých profesních oblastí. Děti pravidelně každý měsíc mezi sebe přivítají člověka, který se představí a seznámí děti se svým oborem a možnosti práce v něm. Tím rozšíří znalosti dětí a povědomí o různých profesích. 

V září a říjnu navštívil postupně obě třídy naší mateřinky sbormistr, hudební skladatel, klavírista a učitel MgA. Jiří Najvar, který působí na základní umělecké škole a u nás ve škole vede hodiny klavíru a pěvecký sbor. „Díky jeho návštěvě měly děti opravdu originální možnost vyzkoušet si dirigování. Pan Najvar jim na tabletu představil rozdíl mezi orchestrem a sborem a zároveň jim poutavě vysvětlil vše, na co se zvídavé děti dotazovaly,“ uvedla Renata Dreslerová. Společně s panem Najvarem si v závěru hodiny z klavíru zazpívaly své oblíbené písničky. 

Ukázky děti velmi zaujaly a už nyní se mohou těšit na další zajímavé návštěvy, které je teprve čekají.  

Bc. Hana Horáková


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony II

Základní informace o realizaci projektu v Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci:

Název projektu: 
Mateřská škola Lichnov

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009417

Datum zahájení projektu: 
1. září 2018

Předpokládané datum ukončení projektu:
31. srpen 2020

Doba trvání projektu: 
24 měsíců

Celková výše dotace:
432 940 Kč

Vybrané aktivity projektu:

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
  • zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
  • vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • Aktivity rozvíjející ICT v MŠ
  •  využití ICT ve vzdělávání MŠ
 • Personální podpora
  • chůva – personální podpora MŠ
  • školní asistent – personální podpora MŠ