Šablony III

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Na základě žádosti v rámci Výzvy Šablony III obdržela škola dotaci na realizaci aktivit zjednodušeného projektu.

Název projektu:
Šablony III 2020

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017969

Datum zahájení projektu: 
1. 9. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu:
31. 8. 2022

Doba trvání projektu: 
24 měsíců

Celková výše dotace:
759 638 Kč

Vybrané aktivity projektu:

 • Aktivity rozvíjející ICT 
  • Využití ICT ve vzdělávání MŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání ZŠ
 • Projektový den ve výuce
  • Projektový den ve výuce MŠ
  • Projektový den ve výuce ZŠ
 • Projektový den mimo školu
  • Projektový den mimo školu ZŠ
 • Personální podpora
  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Školní asistent – personální podpora ZŠ