Začíná nám nový školní rok. Jak jej zahájíme?

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci,
jsme na prahu školního roku 2018/2019. Ve škole se na jeho start svědomitě připravuje tým pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Těšíme se na nově příchozí děti v mateřské škole i prvňáčky, žáky přicházející z jiných škol, ale stejně tak pevně věříme, že se po dvou prázdninových měsících vrátí i naši stávající žáci odpočatí a plni sil a energie, aby se zapojili do dalšího vzdělávání ve vyšším ročníku.
Jsem velice ráda, že na slavnostní zahájení školního roku přijala pozvání starostka obce paní Zdeňka Švrčková spolu s místostarostou panem Pavlem Pustějovským. A protože začátek roku vždy přináší určité organizační změny, dovolte mi, abych Vás touto formou o nich informovala.

Pondělí 3. září:
Žáci se sejdou v jednotlivých třídách, následovat bude:

 • společné slavnostní zahájení školního roku v prostorách školního atria v přízemí (seznámení s třídními učiteli, seznámení s organizací školního roku);
 • žáci první třídy – pasování prvňáčků, prohlídka školy, seznámení s provozem;
 • žáci vyšších tříd – třídnické práce společně s třídními učiteli;
 • možnost zakoupení obědů;
 • možnost přihlášení žáků do školní družiny;
 • 9:20 – ukončení výuky.

První školní den nebudou mít žáci ZŠ možnost stravování ve školní jídelně, ani nebude v provozu školní družina.

Úterý 4. září:

 • výuka bude probíhat čtyři vyučovací hodiny (7:40–11:15);
 • třídnické práce (seznámení s rozvrhem hodin, provozem školy, školním řádem, pravidly bezpečnosti a chování, organizací školního roku, rozdávání učebnic, informace k elektronické žákovské knížce, volba třídní samosprávy apod.);
 • oběd – žáci prvního třídy v 10:50, ostatní žáci prvního stupně v 11:10, žáci druhého stupně v 11:30;
 • školní družina bude v provozu od 6:30 do 7:20, odpoledne od 11:15 do 16:00.

Od středy 5. září:

 • výuka podle rozvrhu hodin.

Středa 12. září:

 • 15:30 – informativní třídní schůzky k organizaci školního roku (plán práce na školní rok, nabídka volitelných předmětů, volnočasových aktivit a kroužků pro žáky, elektronická žákovská knížka).

Další informace se budete průběžně dozvídat od třídních učitelů svých dětí nebo prostřednictvím internetových stránek školy.
Mně osobně nezbývá, než Vám a Vašim dětem popřát jménem všech zaměstnanců školy úspěšné vykročení do nového školního roku a ať se žákům ve škole líbí. Zároveň pevně věříme v dobrou vzájemnou spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci našich žáků.

Mgr. Olga Síbrtová

Leave a Comment