Nabídka nepovinných předmětů, zájmových útvarů a kroužků

Milí žáci, vážení rodiče,
naše škola bude ve školním roce 2018/2019 nabízet výběr různých zájmových útvarů a kroužků, které povedou převážně v odpoledních hodinách pedagogové školy, a rovněž výuku některých nepovinných předmětů. Jejich přehled a přihlášky najdete zde nebo u vyučujících.

Důraz klademe zejména na rozvoj výuky anglického jazyka, neboť se domníváme, že právě schopnost komunikovat v tomto světovém jazyce je pro naše žáky důležitá nejenom pro jejich další studium, ale také v budoucím profesním životě prakticky v jakékoliv oblasti. Z tohoto důvodu nabízíme výuku angličtiny jako nepovinného předmětu už žákům první a druhé třídy, aby měli možnost seznámit se formou her se základní slovní zásobou a gramatikou a také aby navázali na výuku angličtiny v mateřské škole. Vždyť v loňském školním roce se anglicky ve školce učilo dvacet dětí! Proto se domníváme, že i naši prvňáčci a druháčci této možnosti využijí. Nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce bude vyučován v deváté třídě, aby se žáci měli možnost zdokonalit v tomto cizím jazyce před odchodem na střední školy. A anglicky konverzovat budou moci také sedmáci a osmáci, ovšem nikoliv v rámci nepovinného předmětu, ale v kroužku.

Náboženství je další předmět, který se bude v naší škole již tradičně učit.

Další kroužky a zájmové útvary jsou pestré a určitě si vybere každý. Pozor na omezenou kapacitu některých kroužků, pro zařazení žáka do kroužku bude důležité pořadí přijatých přihlášek. Ty mohou žáci odevzdávat u svých třídních učitelek či učitelek, které kroužky povedou.

Těšíme se na Váš zájem!

Tým pedagogů ZŠ

Přehled zájmových útvarů a kroužků naleznete zde.

Přihlášku do kroužků naleznete zde.

Přihlášky do nepovinných předmětů:

Leave a Comment