Změny v organizaci výuky ve čtvrtek 27. září 2018

Pro žáky první a druhé třídy je na čtvrtek 27. září 2018 připraven výukový
program Malá technická univerzita. Akce se uskuteční druhou až čtvrtou
vyučovací hodinu. Po čtvrté hodině je výuka ukončena, v 11:15 odcházejí žáci
na oběd. (Žáci druhé třídy nebudou mít pátou hodinu nepovinný předmět
Angličtina hrou).
V rámci Evropského dne jazyků pořádáme pro žáky třetí až deváté třídy
preventivně hudební pořad Live to Tell divadla Slunečnice Brno. Žáci se budou
učit první a druhou vyučovací hodinu, po svačince se přesunou pod
pedagogickým dohledem do kulturního zařízení v Lichnově. Akce potrvá do
11:30, poté budou žáci odvedeni zpět do školy na oběd. Výuka už dále
pokračovat nebude.
Ve čtvrtek odpadá veškerá odpolední výuka z organizačních důvodů, neboť se
bude konat adaptační kurz pro žáky první třídy a jejich rodiče. Pro účastníky
bude připravena polévka z naší školní jídelny a malé občerstvení, které zajistí
paní učitelka Mgr. Alena Dobečková. Na organizaci adaptačního kurzu se budou
rovněž podílet žáci žákovského parlamentu.
Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování během pořádaných akcí.

Leave a Comment