EKOtým se zapojil do projektu EkoEnergie 18 – Chytrý region

Ve středu 3. října 2018 se děvčata EKOtýmu sedmé třídy začala připravovat na projekt EkoEnergie 18 – Chytrý region – Smart region, kterou organizovala Střední škola teleinformatikyOstrava, p. o.

Tento den se žákyně zúčastnily dopoledního workshopu a po obědě exkurze do Vodní elektrárny Morávka.

Do této krajské soutěže se žákyně přihlásily s tématem Užitečné odpady a jejichnásledné využití.Soutěž pořádala Střední škola teleinformatiky v Ostravě společně s VŠB TU a Moravskoslezským krajem. Připravily si PowerPointovou prezentaci, jak konkrétně naše EKOškola odpady (papír, plasty, sklo, látky) využívá. Také žáci naší školní družiny se zapojili do ekologické soutěže Přeměna odpadů na zdroje (2018).

PROČ?

Proč se snažíme třídit a využít odpad pro další možnosti recyklace?

Proč se naše škola zapojuje do různých soutěží, ve kterých je možné odpad dále využít?

Proč jsme se zúčastnily této konference?

Všemi těmito aktivitami chceme přispět k ochraně životního prostředí.

A JAK TO VIDÍ SOUTĚŽÍCÍ? 

Bibiana Gilarová a Lucie Hubeňáková (VII. třída): „Dne 21. listopadu jsme jely s naší prezentací do pořádající střední školy v Ostravě. Vyslechly jsme si mnoho zajímavých prezentací a dozvěděly se spoustu nových informací. I když naše prezentace byla pochválena, nebyly jsme vybrány ani na třetí místo.“

Mgr. Alena Dobečková