Přírodovědný klokan: známe nejlepší řešitele soutěže

Ve středu 10. října 2018 proběhla v lichnovské škole soutěž Přírodovědný klokan, kterou zaštiťuje Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž si bere za cíl vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory a motivovat je k jejich studiu.

„Tato soutěž má na naší škole již dlouholetou tradici a žáci osmé a deváté třídy si díky ní opět mohli ověřit své přírodovědné znalosti,“ komentuje účast školy v soutěži učitelka Bohdana Hutyrová. „Úlohy byly rozděleny dle obtížnosti do tří kategorií a žáci se při jejich řešení pěkně zapotili,“ říká s úsměvem učitelka.

Nejúspěšnějším řešitelem ve škole byl Martin Chovanec, stříbrný post získal Jan Tichavský a bronz vybojoval Radek Špaček. Všichni tři žáci navštěvují IX. třídu. Velmi dobrých výsledků dosáhli také osmáci Radek Bambuch a Alex Řezníček. Společně obsadili čtvrtou a pátou příčku.

„Nejlepší řešitelé byli oceněni a patří jim velká gratulace. Nyní se Přírodovědný klokan vrací k protinožcům, aby předal štafetu pro změnu Matematickému klokanovi a prověřil naše žáky v matematice,“ dodává Bohdana Hutyrová.