Adventní tvoření pro rodiče a děti

Zveme vás na
Adventní tvoření pro rodiče a děti
v pátek 23. listopadu 2018 od 15 hodin.

Těší se žáci školní družiny
spolu s vychovatelkami
Alicí Červenkovou, Marcelou Bellovou a Ludmilou Ryškovou