Rodiče s dětmi v družině tvořili dárky a pekli chaloupky

Také žáci školní družiny měli společný program se svými rodiči, který pro ně v pátek 23. listopadu 2018 zajistily paní vychovatelky. „Tvořili jsme drobné dárky na školní vánoční jarmark a pekli jsme také chaloupky z perníku,“ uvádí k akci vychovatelka Ludmila Ryšková. „Akce se zúčastnilo celkem dvacet rodičů s dětmi. S pečením perníkových chaloupek nám pomáhala paní kuchařka Jana Jalůvková a žáci sedmé a osmé třídy nám spolu s paní zástupkyní Alenou Dobečkovou připravili chutné svačinky.“

Jak se dílo podařilo, o tom se veřejnost přesvědčí v pátek 30. listopadu na Vánočním jarmarku ve škole nebo den poté ve školním stánku u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku v Lichnově.