Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás upozornit, že na základě zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování svého dítěte od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole. Za neodhlášený (odebraný i neodebraný) oběd bude zpětně požadována úhrada do plné ceny oběda dle platného kalkulačního listu.  
Na dotovaný oběd má žák nárok pouze ve dny své přítomnosti ve škole a také v první den neplánované nepřítomnosti. V případě zájmu může od druhého dne nepřítomnosti obědy zakoupit za plnou cenu. 

Kalkulační list naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.

Alena Kandráčová, vedoucí školní jídelny